Noțiuni generale privind procesul penal

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 281 în total
Cuvinte : 106515
Mărime: 301.53KB (arhivat)
Publicat de: Rozalia Pop
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucian Chiriac

Cuprins

 1. Capitolul I. – Statul de drept
 2. §. 1. Consideraţii despre statul de drept
 3. §. 2. Mijloacele de control şi reglare ale statului de drept
 4. Capitolul II. – Controlul constituţionalităţii ordonanţelor
 5. §. 1. Delegarea legislativă
 6. §. 2. Natura juridică a ordonanţelor
 7. §. 3. Caracteristicile diferitelor tipuri de ordonanţe
 8. §. 4. Controlul constituţionalităţii ordonanţelor Guvernului
 9. A. Controlul constituţionalităţii ordonanţelor pe calea excepţiei de neconstituţionalitate
 10. B. Controlul constituţionalităţii anterior şi posterior intrării în vigoare a legilor al căror obiect este abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 11. C. Controlul constituţionalităţii posterior intrării în vigoare a legilor al căror obiect este aprobarea sau respingerea ordonanţelor Guvernului
 12. D. Controlul constituţionalităţii legilor al căror obiect este aprobarea sau respingerea ordonanţelor de urgenţă
 13. §. 5. Constituţionalitatea celorlalte acte normative, mai puţin ordonanţele guvernamentale
 14. Capitolul III. – Controlul legalităţii în activitatea administraţiei publice
 15. §.1. Controlul administrativ al activităţii administraţiei publice
 16. A. Controlul intern
 17. 1. Controlul intern general
 18. 2. Controlul intern specializat
 19. B. Controlul administrativ extern
 20. 1. Controlul ierarhic
 21. 2. Controlul de tutelă
 22. 3. Controlul extern specializat
 23. §.2. Controlul judecătoresc asupra legalităţii actelor administrative
 24. A. Consideraţii preliminare
 25. B. Acţiunea în anulare a actelor administrative ilegale
 26. C. Controlul judecătoresc al legalităţii actelor administrative pe calea excepţiei de ilegalitate
 27. D. Actele administrative exceptate de la controlul judecătoresc prevăzut de Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ
 28. §. 3. Controlul exercitat de autoritatea parlamentară asupra legalităţii actelor administrative
 29. A. Mijloace ale controlului parlamentar
 30. B. Avocatul poporului
 31. Capitolul IV. – Răspunderea în dreptul administrativ – Răspunderea contravenţională
 32. §. 1. Răspunderea contravenţională – formă a răspunderii juridice administrative.
 33. §. 2. Definiţia şi trăsăturile contravenţiei.
 34. §. 3. Elementele contravenţiei.
 35. §. 4. Distincţia dintre contravenţie şi infracţiune, respectiv dintre contravenţie şi abaterea disciplinară.
 36. §. 5. Cauze care înlătură caracterul ilicit al faptei contravenţionale
 37. §. 6. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
 38. §. 7. Căile de atac împotriva sancţiunilor contravenţionale
 39. §. 8. Prescripţia - cauză de înlăturare a răspunderii contravenţionale
 40. §. 9. Executarea sancţiunilor contravenţionale

Extras din curs

Capitolul I

STATUL DE DREPT

§. 1. Consideraţii despre statul de drept

Aproape mecanic, când se discută despre conceptul de „stat de drept” te gândeşti că necondiţionat acel stat este supus absolut „domniei legii”, astfel încât cea mai mică abatere să fie sancţionată de „gardienii” instituţionalizaţi.

Oare, în realitate istoria sau prezentul ce va fi istorie, ne poate oferi exemplul demn de urmat al unui astfel de stat, caracterizat „de drept” tocmai pentru că recunoaşte numai „supremaţia legii”, sau între realitate şi ideal este o distanţă intangibilă, aşa precum nici constelaţiile nu există în realitate fiind doar iluzia unei aşezări ordonate date de efectul de perspectivă?

Statul de drept nu înseamnă altceva decât confirmarea instituţiilor specifice, clasificate în legislative, executive şi judecătoreşti, “spiritul şi litera legii” în raporturile de organizare a structurilor interne, în relaţiile organizaţionale externe şi nu în ultimul rând cu respectarea regulilor de drept în raporturile cu indivizii ce ocupă teritoriul asupra căruia îşi exercită suveranitatea .

Fără îndoială, noţiunile sintagmei reflectă atât o existenţă proprie, cât şi una complementară şi interactivă şi de neînlocuit. Prin urmare nici un stat fără drept nu ar fi existat, dar nici drept fără stat. primordialitatea deşi greu de stabilit, aparţine regulei de conduită. O dată stabilită conduita, s-a impus şi reversul medaliei, sancţiunea, iar aplicarea ei a dus la necesitatea creării formelor instituţionale de coerciţie.

Istoria civilizaţiei umane cuprinde intrinsec o istorie a naşterii şi evoluţiei dreptului statului.

Organizarea populaţiei pe un teritoriu oarecare, legată printr-o comunitate de limbă, obiceiuri de viaţă, economie (agricultură, meşteşuguri, comerţ), cultură, a depins de instituirea unei autorităţi înzestrată cu un drept de comandă. Iniţial, necesară propriei apărări, puterea autorităţii treptat se transformă în autocraţie.

Sumerienii, babilonenii, asirienii au parcurs „zorii istoriei de la caverne la sate şi oraşe, de la vânătoare la păstorit şi agricultură” de la incipienţa socială, politică, culturală, militară, religioasă la forme evoluate .

Î. Hr., de la începutul celui de-al doilea mileniu, în Mesopotamia, oraşele-stat se înfruntau pentru supremaţie. Aşa cunoaştem existenţa oraşelor Ur, Babilon, Ugait, Ninive, Mari, s.a. în oraşe se organizează administraţii centralizate, se aplică reguli necesare respectării ordinii publice, se instituie norme de desfăşurare a comerţului, de strângere a impozitelor, se asigură recrutarea militarilor pentru pază, ş.a.m.d. Mai mult, prin războaie, aceste oraşe s-au extins, mărindu-şi puterea şi influenţa statală şi de drept asupra unor mari suprafeţe populate. Ca să aibă o administraţie subordonată, să poată să-şi strângă impozitele şi să-şi consolideze puterea militară, conducătorii acelor timpuri aveau nevoie de o justificare. Aşa s-a invebtat redula de drept, iniţial motivată ca fiind de sorginte divină , pentru a impune respectul şi frica de o entitate.

Cel mai vechi cod de legi, descoperit până în prezent, pare a fi cel al regelui Ur-Nammu, care a domnit în Ur, în jurul anului 2100 î. Hr . Sau, mai există un alt cod sumerian edictat de regele Isun Lipit-Ishtar în jurul anului 1950 î. Hr . Codul lui Hammurabi, redactat în 282 de articole, ne-a rămas moştenire pe o stelă de bazalt negru, astări aflată în custodia Muzeului Luvru. „Fie ca orice oropsit ce are o plângere, să vrea să vină în faţa statuii mele de rege al dreptăţii, ca să citească stela mea şi a ei inscripţie dând ascultare preţioaselor mele cuvinte; Fie ca stela mea să-i desluşească plângerea, şi arătându-i dreptul său, inima să-i uşureze” . Ear un stat care prin reguli juridice purtând girul forţei divine impunea atotputernicia ambiţiilor regale.

Statul lui Hammurabi nu rezistă mai mult de 4 ani după moartea lui, dar regulile de drept ce vin contagioase şi se impun în organizarea statală. Mesopotamia se împarte în centre de putere, Babilon şi Asiria. Dreptul în dimensiunea epocii Orientului antic conferă putere şi stabilitate Egiptului lui Tutankkamon şi mai ales a lui Ramses al II-lea, remarcabil în a organiza ţara şi armata. Şi în Egipt regula de drept era de inspiraţie supranaturală, explicabil, o dată ce faraonii, în general, promovau imaginea lor în legătură directă, „carnală”, cu zeul.

Preview document

Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 1
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 2
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 3
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 4
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 5
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 6
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 7
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 8
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 9
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 10
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 11
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 12
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 13
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 14
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 15
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 16
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 17
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 18
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 19
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 20
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 21
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 22
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 23
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 24
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 25
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 26
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 27
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 28
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 29
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 30
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 31
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 32
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 33
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 34
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 35
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 36
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 37
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 38
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 39
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 40
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 41
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 42
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 43
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 44
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 45
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 46
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 47
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 48
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 49
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 50
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 51
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 52
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 53
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 54
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 55
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 56
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 57
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 58
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 59
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 60
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 61
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 62
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 63
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 64
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 65
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 66
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 67
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 68
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 69
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 70
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 71
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 72
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 73
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 74
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 75
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 76
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 77
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 78
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 79
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 80
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 81
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 82
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 83
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 84
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 85
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 86
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 87
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 88
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 89
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 90
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 91
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 92
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 93
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 94
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 95
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 96
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 97
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 98
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 99
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 100
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 101
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 102
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 103
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 104
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 105
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 106
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 107
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 108
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 109
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 110
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 111
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 112
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 113
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 114
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 115
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 116
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 117
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 118
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 119
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 120
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 121
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 122
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 123
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 124
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 125
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 126
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 127
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 128
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 129
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 130
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 131
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 132
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 133
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 134
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 135
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 136
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 137
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 138
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 139
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 140
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 141
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 142
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 143
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 144
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 145
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 146
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 147
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 148
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 149
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 150
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 151
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 152
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 153
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 154
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 155
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 156
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 157
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 158
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 159
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 160
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 161
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 162
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 163
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 164
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 165
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 166
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 167
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 168
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 169
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 170
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 171
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 172
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 173
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 174
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 175
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 176
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 177
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 178
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 179
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 180
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 181
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 182
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 183
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 184
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 185
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 186
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 187
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 188
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 189
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 190
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 191
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 192
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 193
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 194
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 195
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 196
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 197
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 198
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 199
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 200
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 201
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 202
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 203
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 204
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 205
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 206
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 207
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 208
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 209
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 210
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 211
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 212
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 213
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 214
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 215
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 216
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 217
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 218
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 219
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 220
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 221
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 222
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 223
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 224
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 225
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 226
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 227
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 228
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 229
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 230
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 231
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 232
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 233
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 234
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 235
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 236
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 237
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 238
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 239
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 240
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 241
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 242
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 243
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 244
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 245
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 246
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 247
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 248
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 249
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 250
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 251
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 252
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 253
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 254
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 255
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 256
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 257
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 258
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 259
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 260
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 261
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 262
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 263
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 264
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 265
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 266
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 267
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 268
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 269
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 270
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 271
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 272
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 273
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 274
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 275
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 276
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 277
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 278
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 279
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 280
Noțiuni generale privind procesul penal - Pagina 281

Conținut arhivă zip

 • cap1.doc
 • cap2.doc
 • cap3.doc
 • cap4.DOC

Alții au mai descărcat și

Noțiunea și caracterele arbitrajului

Introducere Relativa autonomizare a arbitrajului (conceput ca ansamblul normelor juridice care reglementează instituţia şi procedura...

RCA - despăgubirile în asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

I. Noţiuni introductive Asigurările s-au născut din nevoia imperiosă de protecţie a omului si a avutului său agonisit cu trudă împotriva forţelor...

Arbitrajul Comercial

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAȚIONAL 1. Notiune, avantaje Ca orice altă activitate socială, si...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Dreptul Comerțului Internațional

În conditiile revolutiei tehnico-stiintifice si a revolutiei informationale încheierea, reglementarea sau realizarea în aceeasi tara a tuturor...

Drept constituțional și instituții politice I

Introducere Tematica de studiu a acestei discipline este astfel gândită încât să ofere cursanţilor o imagine coerentă şi desluşită despre...

Drept Civil - Partea Generală

1.1. Notiunea dreptului civil român A. Notiunea de drept în general Dreptul apare odata cu statul, ca produs al aceleasi dezvoltari sociale....

Te-ar putea interesa și

Ascultarea învinuitului sau inculpatului

Introducere Potrivit art.17 alin.1 din Codul penal al Romaniei, infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si...

Participanții în procesul penal. Succesorii, reprezentanții și substituiții procesuali

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PARTICIPANTII ÎN PROCESUL PENAL I.1. Delimitari conceptuale În urma savârsirii unei infractiuni ia...

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Cercetarea locului faptei în cazul infracțiunilor stradale - furtul și tâlhăria

CAPITOLUL I 1. Infracţiunea de furt. Text incriminator. Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Expertiza psiho-judiciară - importanța în descoperirea infracțiunilor

Expertiza psiho-judiciară (EPJ). Inportanța în descoperirea infracțiunilor “Efectuarea expertizei psihologic-judiciare este o verigă care...

Falsul privind identitatea în vechiul cod

CAPITOLUL DREPT PROCESUAL PENAL 1.1. Noţiuni generale privind dreptul procesual penal Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor...

Infracțiunile de evaziune fiscală

CAPITOLUL I NOȚIUNE ȘI REGLEMENTARE Secțiunea 1 Noțiunea de evaziune fiscală Aderarea țării noaste la structurile economice comunitare a impus o...

Ai nevoie de altceva?