Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale

Curs
7.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 281 în total
Cuvinte : 201617
Mărime: 662.47KB (arhivat)
Publicat de: Cecil Mușat
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihu Cristinel,Baciu Vasile
Cursul a fost predat la facultatea de drept

Extras din curs

I.1. Obiectul şi principiile specifice urmării penale

§1. Urmărirea penală ca primă fază a procesului penal român

1) Desfăşurarea procesului penal în faze, etape şi stadii procesuale

La realizarea scopului procesului penal de aplicare a legii penale celor care au săvîrşit infracţiuni contribuie instanţele judecătoreşti, Ministerul Public, organele de cercetare penală, cu participarea activă a învinuitului sau inculpatului, a părţii vătămate, a părţii civile şi părţii responsabile civilmente, precum şi a apărătorilor acestora.

Ministerul Public şi organele de cercetare penală au sarcina de a descoperi infracţiunile săvîrşite, de a identifica persoanele care le au săvîrşit, iar după dovedirea vinovăţiei lor să le aducă în faţa instanţei judecătoreşti; instanţele de judecată au sarcina de a judeca pe inculpaţi, de a constata prin probe vinovăţia acestora şi de a le aplica, în caz de vinovăţie, sancţiunile prevăzute de legea penală şi de a i obliga la repararea prejudiciului cauza prin infracţiune; în fine, sînt organe care pun în executare dispoziţiile din hotărîrea definitivă a instanţelor de judecată. Acestor sarcini diferite le corespund şi activităţi procesuale şi procedurale diferite, căci într un anumit mod se poate proceda la descoperirea infracţiunilor, identificarea şi prinderea infractorilor, şi în alt mod la stabilirea cu caracter difinitiv a vinovăţiei şi la aplicarea pedepselor celor vinovaţi de săvîrşirea de infracţiuni; o formă diferită capătă activitatea de punere în executare a hotărîrii penale definitive.

Activităţile diferite pe care le desfăşoară participanţii la procesul penal nu aduc atingere caracterului unitar al procesului penal, deoarece ele se desfăşoară în vederea realizării unui scop unic, de aplicare a legii penale celor ce au săvîrşit infracţiuni. Caracterul unitar al procesului penal nu este incompatibil cu împărţirea procesului penal în grupe de acte şi măsuri procesuale care, prin obiectul lor şi prin autorităţile care acţionează, se disting de alte grupe de acte şi măsuri procesuale. Ştiinţa dreptului procesual penal a delimitat aceste grupe de acte şi măsuri procesuale ce formează un ansamblu cu trăsături dinstincte şi a recunoscut existenţa unor faze, etape, stadii procesuale.

Faza procesuală cuprinde un ansamblu de acte şi măsuri procesuale şi procedurale, efectuate în ordinea şi formele prevăzute de lege, de către autorităţile judiciare şi de părţile din proces, îndeplinind un obiectiv limitat în realizarea scopului procesului penal – pregătirea fazei procesuale următoare, pînă ce se ajunge, prin ultima fază, la realizarea scopului procesului penal. Procesul penal cuprinde, ca regulă, trei faze procesuale: urmărirea penală, judecata şi executarea hotărîrii penale definitive. Fazele procesuale se deosebesc între ele, în principal, prin obiectivul ce trebuie îndeplinit, prin autorităţile care le efectuează, prin actele şi măsurile procesuale şi procedurale pe care le cuprind.

Etapa procesuală este o subdiviziune a fazei procesuale, avînd un obiectiv mai restrîns şi conţinînd acte şi măsuri procesuale şi procedurale proprii, dar îndeplinind obiectivul fazei procesuale căreia îi aparţine .

Stadiul procesual este o subdiviziune a etapei procesuale şi cuprinde un număr mai restrîns de acte şi măsuri procesuale şi procedurale, urmărind finalitatea etapei, dar avînd particularităţi care le diferenţiază de alte stadii procesuale ale aceleiaşi etape .

Compartimentarea procesului penal în faze procesuale nu constituie numai opera ştiinţei dreptului procesual penal, deoarece actualul Cod de procedură penală cuprinde trei titluri în partea specială, corespunzătoare celor trei faze procesuale: Urmărirea penală, Judecata, Executarea hotărîrilor penale.

Scopul procesului penal se aduce la îndeplinire prin desfăşurarea succesivă a tuturor fazelor procesuale, în ordinea arătată, prin trecerea fiecărei faze prin etapele procesuale pe care le cuprinde şi a fiecărei etape prin stadiile procesuale ce i sînt proprii. Acesta este procesul penal tipic, care se desfăşoară în majoritatea cauzelor penale.

În unele cauze penale determinate de lege, procesul penal nu trece prin faza de urmărire penală, cauza intrînd de la început în faza de judecată, sesizarea acesteia realizîndu se prin plîngerea prealabilă introdusă de către persoana vătămată; în acest caz, procesul penal are caracter atipic, lipsindu i faza de urmărire penale.

Atunci cînd există vreun impediment la condamnarea inculpatului la o pedeapsă pe care să o execute, procesul penal trece numai prin faza de urmărire penală şi judecată, lipsind faza de executare a hotărîrii penale; cînd un asemenea impediment se constată în cursul urmăririi penale, procesul penal nu mai poate continua în faza de judecată, astfel încît se rezumă la o singură fază procesuală – urmărirea penală.

Deşi fazele procesuale se succed în ordinea arătată, caracterul elastic al procesului penal permite întoarcerea sa la o fază depăşită, dacă aceasta nu s a desfăşurat în condiţiile legale sau dacă nu a fost îndeplinit obiectivul acestei faze procesuale. Astfel, dacă în cursul judecăţii se constată că urmărirea penală nu a fost complet şi legal efectuată, instanţa de judecată poate restitui cauza procurorului şi procesul penal se întoarce în faza de urmărire penală. Întoarcerea procesului se poate produce şi în cadrul aceleiaşi faze procesuale la o etapă depăşită sau la un stadiu depăşit . Întotdeauna, însă, pentru a se putea realiza scopul procesului penal, după finalizarea fazei, etapei sau stadiului în care s a reluat procesul, devine obligatorie parcurgerea din nou a fazelor, etapelor şi stadiilor în succesiunea lor normală .

2) Urmărirea penală – prima fază a procesului penal român

Activitatea de descoperire a infracţiunilor, de identificare şi prindere a infractorilor, de stabilire prin probe a vinovăţiei acestora – ca activitate prealabilă judecăţii – este necesară pentru combaterea fermă şi promptă a infracţiunilor şi condamnarea tuturor celor care au încălcat legea penală, finalitate care constituie în acelaşi timp şi un mijloc eficient de prevenire a săvîrşirii de noi infracţiuni. Judecata în şedinţă publică, cu prezenţa părţilor, cu dezbateri orale şi contradictorii, implică cunoaşterea infracţiunii săvîrşite şi a persoanei ce trebuie judecată; or, de cele mai multe ori, în momentul primirii unei sesizări despre săvîrşirea unei infracţiuni se cunosc prea puţine date despre împrejurările în care s a comis fapta şi despre persoana făptuitorului; un complet de judecată, desfăşurîndu şi activitatea în şedinţă, la care trebuie chemate persoanele ale căror interese sînt legate de fapta săvîrşită, nu are condiţiile necesare să le lămurească. Numai printr o activitate susţinută de investigaţii, de strîngere şi confruntare a probelor, de verificare a versiunilor posibile despre ceea ce s a întîmplat şi despre persoana făptuitorului, efectuată în condiţii de operativitate, mobilitate şi continuitate, de cele mai multe ori fără publicitate, se poate dezlega ceea ce iniţial era necunoscut, se pot înfrînge pas cu pas încercările infractorilor de a se sustrage de la răspundere, se poate lămuri cauza sub toate aspectele. Prin activitatea de strîngere a probelor cu privire la faptă, la făptuitor şi la răspunderea sa penală se realizează obiectivul urmărit de această activitate procesuală iniţială, de a pregăti în cele mai bune condiţii desfăşurarea judecăţii, care este faza principală a procesului penal.

Pe măsură ce ştiinţa şi tehnica sînt folosite pentru perfecţionarea mijloacelor şi procedeelor de săvîrşire a infracţiunilor, de împiedicare a descoperirii lor imediate şi a identificării infractorilor, devine mai necesară activitatea premergătoare judecăţii care, prin perfecţionarea mijloacelor de investigaţii este chemată să contribuie la combaterea eficientă a infracţionalităţii.

Caracterul necesar al activităţii premergătoare judecăţii, deci al urmăririi penale, se reflectă în obligativitatea desfăşurării acestei activităţi în aproape toate cazurile penale. Într adevăr, potrivit art. 228, organul de urmărire penală, sesizat prin plîngere, denunţ sau din oficiu, este obligat să înceapă şi să desfăşoare urmărirea penală dacă nu există vreo cauză legală de împiedicare. De aceea, procesul penal tipic are, în constituirea sa, ca fază iniţială, urmărirea penală. Se face excepţie în cazurile în care, pentru una din infracţiunile prevăzute în art. 279 al. 2 lit. a, procesul penal este lipsit de faza de urmărire penală, instanţa de judecată fiind sesizată direct prin plîngerea prealabilă a persoanei vătămate; excepţia se justifică prin faptul că, făptuitorul fiind cunoscut de către persoana vătămată, aceasta poate proba direct instanţei de judecată săvîrşirea infracţiunii de către cel chemat în judecată penală, nemaijustificîndu se o activitate de urmărire penală. Într o situaţie asemănătoare se află şi cauzele în care, în cursul judecăţii, se extinde judecata şi la fapta şi persoana pentru care nu s a efectuat urmărirea penală.

Preview document

Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 1
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 2
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 3
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 4
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 5
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 6
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 7
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 8
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 9
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 10
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 11
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 12
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 13
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 14
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 15
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 16
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 17
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 18
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 19
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 20
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 21
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 22
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 23
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 24
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 25
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 26
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 27
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 28
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 29
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 30
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 31
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 32
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 33
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 34
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 35
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 36
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 37
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 38
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 39
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 40
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 41
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 42
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 43
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 44
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 45
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 46
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 47
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 48
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 49
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 50
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 51
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 52
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 53
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 54
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 55
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 56
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 57
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 58
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 59
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 60
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 61
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 62
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 63
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 64
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 65
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 66
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 67
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 68
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 69
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 70
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 71
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 72
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 73
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 74
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 75
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 76
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 77
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 78
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 79
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 80
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 81
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 82
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 83
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 84
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 85
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 86
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 87
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 88
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 89
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 90
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 91
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 92
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 93
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 94
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 95
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 96
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 97
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 98
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 99
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 100
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 101
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 102
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 103
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 104
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 105
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 106
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 107
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 108
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 109
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 110
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 111
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 112
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 113
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 114
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 115
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 116
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 117
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 118
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 119
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 120
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 121
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 122
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 123
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 124
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 125
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 126
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 127
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 128
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 129
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 130
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 131
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 132
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 133
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 134
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 135
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 136
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 137
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 138
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 139
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 140
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 141
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 142
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 143
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 144
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 145
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 146
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 147
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 148
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 149
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 150
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 151
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 152
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 153
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 154
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 155
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 156
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 157
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 158
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 159
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 160
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 161
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 162
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 163
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 164
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 165
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 166
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 167
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 168
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 169
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 170
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 171
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 172
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 173
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 174
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 175
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 176
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 177
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 178
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 179
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 180
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 181
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 182
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 183
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 184
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 185
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 186
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 187
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 188
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 189
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 190
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 191
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 192
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 193
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 194
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 195
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 196
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 197
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 198
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 199
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 200
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 201
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 202
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 203
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 204
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 205
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 206
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 207
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 208
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 209
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 210
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 211
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 212
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 213
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 214
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 215
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 216
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 217
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 218
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 219
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 220
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 221
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 222
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 223
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 224
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 225
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 226
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 227
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 228
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 229
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 230
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 231
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 232
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 233
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 234
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 235
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 236
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 237
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 238
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 239
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 240
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 241
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 242
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 243
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 244
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 245
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 246
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 247
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 248
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 249
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 250
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 251
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 252
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 253
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 254
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 255
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 256
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 257
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 258
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 259
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 260
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 261
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 262
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 263
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 264
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 265
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 266
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 267
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 268
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 269
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 270
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 271
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 272
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 273
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 274
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 275
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 276
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 277
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 278
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 279
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 280
Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale - Pagina 281

Conținut arhivă zip

  • Obiectul si Principiile Specifice Urmarii Penale.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante

CAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1 Procesul penal; elemente definitorii; Fazele procesului penal Termenul "proces" derivă din latinul "procedare" , care...

Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante

Apropierea maximă a sancţiunii faţă de momentul comiterii faptei social-periculoase, este unul din principalele avantaje ale acestei...

Actele organelor de urmărire penală

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ 1.1 Noțiunea, obiectul și principiile urmăririi penale În cadrul procesului penal, pot...

Rolul misiunilor diplomatice în activitatea diplomatică internațională

INTRODUCERE De-a lungul timpului, diplomaţia a fost asociată eforturilor statelor de a reglementa litigiile şi conflictele dintre ele, de a-şi...

Protecția internațională a drepturilor omului - libertatea individuală și siguranța persoanei

Libertatea individuala si siguranta persoanei In art. 9 din Pactul International cu privire la drepturile civile si politice la care Romania a...

Activitatea Procurorului în Cadrul Urmăririi Penale - Reglementare și Implicații Practice

1. Competenţa procurorului Potrivit art. 201 din Cod pr. pen., urmărirea penală se efectuează de către procuror şi de către organele de cercetare...

Instituții de drept procesual penal

I. URMARIREA PENALA 1.Urmarirea penala-prima faza a procesului penal La realizarea scopului procesului penal de aplicare a legii penale...

Judecata

Verificarea legalitatii si temeiniciei invinuirii aduse inculpatului, in vederea stabilirii raspunderii penale si a justei solutionari a cauzei,...

Te-ar putea interesa și

Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată

Introducere Problemele eticii judiciare, a procedurii penale în genere şi a eticii avocatului în procesul cercetării judecătoreşti, în special,...

Traficul și consumul ilicit de droguri

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal O sursă de insecuritate în sociatatea de astăzi o...

Organizarea, funcționarea și structura ministerului public

INTRODUCERE Pe teritoriul actual al României, activitatea judecătorească a apărut şi a evoluat odată cu organizarea statală. La început,...

Traficul și consumul ilicit de droguri

Argument În ceea ce privește consumul de droguri în societatea românească a devenit o problemă din ce în ce mai acută . În România, în ultimii ani...

Inviolabilitatea Domiciliului

Introducere Noţiunea de viaţă privată este încă imprecis definită, primind o interpretare extensivă din partea judecătorilor europeni. Astfel,...

Considerații privind protecția domiciliului

Respectul datorat personalității umane constituie o parte integratoare esențială a libertății umane, motiv pentru care s-a impus adoptarea unor...

Evoluția și Problemele Actuale ale Sistemului Criminalisticii

Ca oricare altă ştiinţă, criminalistica, în procesul de evoluţie, şi­a aşezat cunoştinţele într­un sistem logic argumentat, ceea ce mărturiseşte...

Drept penal - procedură

Prin savarsirea unei infractiuni se incalca o norma juridica edictata de catre legiuitor, luand nastere un raport juridic de conflict intre...

Ai nevoie de altceva?