Obligatii Contatcte Succesiuni

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 21357
Mărime: 59.65KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Noţiunea, structura şi clasificarea obligaţiilor

Prin obligaţie se înţelege raportul juridic în temeiul căruia o anumită persoană, numită creditor, are dreptul de a pretinde de la o altă persoană, numită debitor, o anumită prestaţie, pe care aceasta este îndatorat de a o îndeplini. Din punctul de vedere al creditorului, obligaţia reprezintă o creanţă, intrând în activul său patrimonial.

Subiectele raportului juridic de obligaţie sunt persoanele fizice sau juridice în care se stabileşte acel raport şi anume: creditorul sau subiectul activ, care poate pretinde celeilalte părţi transmiterea unui drept, săvârşirea unei fapte sau abţinerea de la săvârşirea ei şi debitorul sau subiectul pasiv, care are obligaţia corelativă dreptului creditorului.

De regulă, în cadrul raporturilor juridice de obligaţie, ambele părţi, atât creditorul cât şi debitorul sunt determinaţi, individualizaţi din momentul naşterii raportului juridic respectiv (de ex. în raporturile contractuale civile, din momentul încheierii contractului iar la raporturile izvorâte din faptele juridice, din momentul survenirii lor), însă în mod excepţional, în cadrul unor raporturi obligaţionale numai unul din subiecţi este determinat, celălalt fiind determinabil (de ex. în cadrul promisiunii publice de recompensă, în care creditorul se determină ulterior în persoana celui care satisface cerinţa promitentului).

În cadrul obligaţiilor unilaterale, fiecare parte are calitatea fie de creditor fie de debitor, însă în cadrul obligaţiilor bilaterale, fiecare parte are calitatea atât de creditor cât şi de debitor.

Denumirile de creditor şi debitor sunt generice, astfel încât ele poartă denumiri specifice în cadrul diferitelor obligaţii (de ex. vânzător şi cumpărător, în contractul de vânzare-cumpărare, donator şi donatar, în contractul de donaţie; mandat şi mandatar în contractul de mandat; girant şi girat în gestiunea de afaceri; însărăcit şi îmbogăţit, în îmbogăţirea fără justă cauză; solvens si accipiens, în plata nedatorată).

Obiectul obligaţiei constă în prestaţia pozitivă (a da sau a face ceva) sau negativă (a nu face ceva) pe care debitorul trebuie să o execute şi la care creditorul este îndreptăţit. Astfel :

- în obligaţia de a da, debitorul se obligă să transmită dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra unui bun (această obligaţie se realizează în chiar momentul intervenirii acordului de voinţă al părţilor atunci când este vorba de lucruri certe, iar obligaţia ulterioară de predare a lucrului nu mai constituie o obligaţie de a da ci una de a face; obligaţii de a da se întâlnesc şi în cazul când se vând bunuri de gen, iar transferul proprietăţii urmează să aibă loc în momentul individualizării bunurilor şi în toate situaţiile când părţile au convenit ca transferul proprietăţii să aibă loc la un moment ulterior încheierii contractului);

- obligaţia de a face are ca obiect o prestaţie pozitivă - alta decât cea de a da - precum şi obligaţia de a preda un lucru, de a efectua o lucrare, de a presta un serviciu etc.;

- obligaţia de a nu face ceva este acea la care, în lipsa obligaţiei asumate (prin contracte), subiectul care şi-a asumat acea obligaţie ar fi îndreptăţit (de ex. obligaţia pe care autorul unei lucrări literare şi-o asumă prin contractul de editură, de a nu încheia cu privire la aceeaşi lucrare un alt contract cu o altă editură).

Prin urmare obiectul obligaţiei constă tocmai în ceea ce creditorul poate pretinde de la debitor şi de aceea trebuie să îndeplinească.

Conţinutul obligaţiei constă în dreptul creditorului de a pretinde şi îndatorirea debitorului de a îndeplini prestaţia datorată. Prin urmare obiectul obligaţiei îl reprezintă însăşi prestaţia, pe când conţinutul ei îl constituie dreptul creditorului de a pretinde îndeplinirea prestaţiei şi îndatorirea corelativă a debitorului de a o îndeplini.

Sancţiunea obligaţiei constă în posibilitatea conferită de lege creditorului de a recurge la forţa de constrângere a statului pentru executarea prestaţiei datorate de debitor, prin intermediul acţiunii în justiţie sau a executării silite, ori de a refuza restituirea prestaţiei executate de bună voie de către debitor. Prin intermediul sancţiunii se asigură executarea obligaţiilor, iar în lipsa sancţiunii, îndeplinirea prestaţiei ar rămâne la latitudinea debitorului.

Dintre numeroasele criterii de clasificare a obligaţiilor care au fost propuse în literatura juridică, considerăm că prezintă o importanţă mai mare următoarele criterii : după izvorul lor, după obiectul lor şi după cum sunt sau nu afectate de modalităţi.

2. Obligaţiile afectate de condiţie şi de termen

Obligaţiile afectate de condiţie (obligaţii condiţionale) sunt acelea a căror perfectare depinde de un eveniment viitor şi incert (art. 1004 C. civ.); condiţia este un eveniment viitor şi incert, care suspendă sau desfiinţează retroactiv obligaţia.

Condiţia este suspensivă atunci când de îndeplinirea ei depinde însăşi existenţa obligaţiei, afectând naşterea acesteia, în sensul că obligaţia este suspendată până în acel moment, neproducând nici un efect, drepturile şi obligaţiile părţilor fiind suspendate în ce priveşte existenţa lor până la îndeplinirea condiţiei, efectele se produc retroactiv de la data încheierii actului - nu de la data realizării condiţiei, conform art. 1017, 1018 C. civ. (de ex. condiţia ca perfectarea schimbului de locuinţe între doi proprietari, să aibă loc numai dacă aceştia reuşesc să obţină transferul în interesul serviciului în localităţile unde sunt situate cele două locuinţe).

Preview document

Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 1
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 2
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 3
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 4
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 5
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 6
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 7
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 8
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 9
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 10
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 11
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 12
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 13
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 14
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 15
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 16
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 17
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 18
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 19
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 20
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 21
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 22
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 23
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 24
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 25
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 26
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 27
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 28
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 29
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 30
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 31
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 32
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 33
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 34
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 35
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 36
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 37
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 38
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 39
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 40
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 41
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 42
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 43
Obligatii Contatcte Succesiuni - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Obligatii Contatcte Succesiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Luarea de Mită

Capitolul I Infracţiunile de corupţie 1. Scurt istoric al infracţiui de corupţie Evoluţia fenomenului se află în strânsă concesiune cu dinamica...

Apelul

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE ASUPRA CAILOR LEGALE DE ATAC 1. CONTROLUL JUDICIAR SI CONTRLUL JUDECATORESC In dreptul modern instantele sunt...

Secretarul Unitatii Administrativ-Teritoriale

CAPITOLUL I CLASIFICAREA FUNCTIILOR PUBLICE I.1. NOTIUNEA DE FUNCTIE PUBLICA Mijloacele prin care se realizeaza administratia publica sunt...

Răspunderea Comitenților pentru Faptele Prepușilor

CAPITOLUL I REGLEMENTARE LEGALĂ PRIVIND RĂSPUNDEREA COMITENŢILOR PENTRU FAPTELE PREPUŞILOR ŞI DOMENIUL SĂU DE APLICARE 1.1. Prevederile legale...

Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr 1346 din 29 Mai 2000 privind Procedurile de Faliment - Aspecte Generale

Capitolul I.Clarificări conceptuale Din punct de vedere etimologic, denumirea de procedură a falimentului derivă din <<faillir>>, cuvânt care...

Convenția de Arbitraj

Capitolul I.Precizări prealabile.Noţiunea de arbitraj Conceptul de arbitraj comercial internaţional comportă mai multe accepţiuni: a)într-o primă...

Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene

Popoarele Europei, stabilind intre ele o uniune tot mai stransa, au hotarat sa impartaseasca un viitor pasnic intemeiat pe valori comune....

Uniunea Europeana si Drepturile Omului

Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane,...

Ai nevoie de altceva?