Organele de Procedura Penala

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 31897
Mărime: 181.14KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hariton Burghilă

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ROLUL ORGANELOR JUDICIARE LA DESFĂŞURAREA PROCESULUI PENAL 6

§1.Principiul rolului activ a organului de urmărire penală 7

§2. Organele de urmărire păenală, şi rolul lor 10

CAPITOLUL II. ORGANELE JUDICIARE ABILITATE CU DESFASURAREA PROCESULUI PENAL 12

§1. Organele de urmărire penală 13

§2. Procuratura 19

§3. Atribuţiile judecătorului de instrucţie la efectuarea unor acţiuni de urmărire penală 30

CAPITOLUL III. ROLUL ACTIV AL ORGANULUI DE URMARIRE PENALA 55

§1 Cerinţele principale ale rolului activ în explicarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor participante la proces 46

§2 Cerinţele rolului activ la acumularea şi administrarea probelor în procesul penal 81

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 92

BIBLIOGRAFIE 95

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea şi importanţa temei investigate. Apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, constituie o preocupare constantă şi comună a tuturor sistemelor de drept circumscrise Uniunii Europene. În orice orînduire socială, viaţa omului a fost ocrotită de lege, nu numai ca fenomen biologic, ci şi mai presus de toate ca fenomen social, ca valoare primară şi absolută a oricărei sociatăţi, ca o condiţie indispensabilă a însăşi existenţa societăţii.

O dată cu formarea unui stat democratic, independent şi de drept cum este şi Republica Moldova, un rol de bază a avut-o perfecţionarea legislaţiei, încercînd de a o aduce astfel la standartele timpului. Analizînd situaţia la momentul de faţă în ceea ce priveşte înfăptuirea justiţiei în Republica Moldova, modul, problemele cu care se confruntă la ziua de azi, în contextul încadrării în Uniunea Europeană, şi nu în ultimul rînd respectarea drepturilor omului pe tot parcursul urmăririi penale şi judecării cauzei, am ajuns la concluzia că, tratarea unei teme ca, "Rolul activ al organului de urmărire penală" ar fi foarte actuală, ceea ce ne-ar permite a observa lucruri abia vizibile dar importante reeşind din cele menţionate mai sus. Astfel se face vizibil aportul organului de urmărire penală nemijlocit în înfăptuirea justiţiei, baza întregului proces penal, dependenţa directă a sentinţei de acţiunile de urmărire penală efectuate la timp, calitativ, sub toate aspectele, pe cauza aflată în gestiune, nu în ultimul rînd se simte şi profesionalismul ofiţerului de urmărire penală, indiferent de subdiviziunea din care face parte. „Rolul activ al organului de urmărire penală” nu este doar o activitate desfăşurată la acumularea probelor sau la explicarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor ci mult mai largă precum ar fi de la bun început, care constă în activitatea desfăşurată de organele de urmărire penală în limitile căruia sînt administrate şi verificate probele necesare privind existenţa infracţiuni şi identificarea făptuitorilor.

Scopul şi obiectivele lucrării sunt de a releva importanţa organului de urmărire penală în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, aportul acestuia referitor la luarea de mai departe a hotărîrii pe cauza ce se află în gestiune, acumularea materialului probant, efectuarea acţiunilor premergătoare cît şi a acţiunilor procesuale, importanţa respectării cerinţelor legale la efectuarea tuturor acţiunilor de urmărire penală, constituţionalitatea actelor întocmite şi a acţiunilor efectuate. Subordonarea celorlalte servicii precum ar fi serviciile operative care în mod direct depind de organul de urmărire penală şi în activitatea sa, de cele de menţinere a ordinii publice şi îndeplinirea la timp, conştiincios a obligaţiilor sale este o garanţie a îndeplinirii pe depline a cerinţelor „Rolului activ al organului de urmărire penală” şi acestea luate împreună contribuie la stabilirea adevărului şi descoperirea infracţiunii.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării. La baza studiului efectuat au fost utilizate un şir de metode cum ar fi: metoda logică, metoda istorică, metoda comparativă şi sociologică.

Suportul teoretico-ştiinţific al lucrării date îl constituie concluziile şi propunerile savanţilor în domeniul dreptului procesual penal.

La studierea temei au fost utilizate un şir de lucrări naţionale dar şi internaţionale în acest domeniu, cum ar fi: Drept procesual penal – Igor Dolea, Dumitru Roman, Iurie Sedleţchi, Tatiana Vizdoagă, Vasile Rotaru, Andrian Cerbu, Sergiu Ursu; Procedură Penală - Tudor Osoianu, Victor Orîndaş; Urmărirea Penală - Tudor Osoianu, Anatol Andronache, Victor Orîndaş; Drept Procesual Penal - Antoniu Gheorghe, Volonciu Nicolae, Zaharia Gheorghe; Уголовный процесс - В.М.Тертышник, etc.

Structura şi volumul lucrării. Lucrarea de mai departe am structurat-o în trei capitole: primul capitol este „Rolul organelor judiciare la desfăşurarea procesului penal”, unde a fost expusă ierarhia instanţelor ce înfăptuiesc justiţia în Republica Moldova. Rolul fiecărui organ în acumularea probelor şi stabilirea adevărului, atragerea la răspundere a persoanei vinovate de săvîrşirea infracţiunii, fie prin acţiuni concrete ale acesteia, fie prin inacţiunilele ei, aportul cît a organului de urmărire penală atît şi a procuraturii, instanţei de judecată şi aici nermijlocit judecătorul de instrucţie în procesul înfăptuirii justiţiei.

În ceea ce priveşte al doilea capitol „Organele judiciare abilitate cu desfăşurarea procesului penal” aici sunt enumerate şi detaliat descrise competenţele în anumite cauze, drepturile şi obligaţiile acordate prin lege fiecărui organ mai sus enumerat, (a judecătorului de instrucţie, a procuraturilor de sector, generală, a organelor de urmărire penală ale dideritor servicii) în fazele desfăşurării procesului penal.

Preview document

Organele de Procedura Penala - Pagina 1
Organele de Procedura Penala - Pagina 2
Organele de Procedura Penala - Pagina 3
Organele de Procedura Penala - Pagina 4
Organele de Procedura Penala - Pagina 5
Organele de Procedura Penala - Pagina 6
Organele de Procedura Penala - Pagina 7
Organele de Procedura Penala - Pagina 8
Organele de Procedura Penala - Pagina 9
Organele de Procedura Penala - Pagina 10
Organele de Procedura Penala - Pagina 11
Organele de Procedura Penala - Pagina 12
Organele de Procedura Penala - Pagina 13
Organele de Procedura Penala - Pagina 14
Organele de Procedura Penala - Pagina 15
Organele de Procedura Penala - Pagina 16
Organele de Procedura Penala - Pagina 17
Organele de Procedura Penala - Pagina 18
Organele de Procedura Penala - Pagina 19
Organele de Procedura Penala - Pagina 20
Organele de Procedura Penala - Pagina 21
Organele de Procedura Penala - Pagina 22
Organele de Procedura Penala - Pagina 23
Organele de Procedura Penala - Pagina 24
Organele de Procedura Penala - Pagina 25
Organele de Procedura Penala - Pagina 26
Organele de Procedura Penala - Pagina 27
Organele de Procedura Penala - Pagina 28
Organele de Procedura Penala - Pagina 29
Organele de Procedura Penala - Pagina 30
Organele de Procedura Penala - Pagina 31
Organele de Procedura Penala - Pagina 32
Organele de Procedura Penala - Pagina 33
Organele de Procedura Penala - Pagina 34
Organele de Procedura Penala - Pagina 35
Organele de Procedura Penala - Pagina 36
Organele de Procedura Penala - Pagina 37
Organele de Procedura Penala - Pagina 38
Organele de Procedura Penala - Pagina 39
Organele de Procedura Penala - Pagina 40
Organele de Procedura Penala - Pagina 41
Organele de Procedura Penala - Pagina 42
Organele de Procedura Penala - Pagina 43
Organele de Procedura Penala - Pagina 44
Organele de Procedura Penala - Pagina 45
Organele de Procedura Penala - Pagina 46
Organele de Procedura Penala - Pagina 47
Organele de Procedura Penala - Pagina 48
Organele de Procedura Penala - Pagina 49
Organele de Procedura Penala - Pagina 50
Organele de Procedura Penala - Pagina 51
Organele de Procedura Penala - Pagina 52
Organele de Procedura Penala - Pagina 53
Organele de Procedura Penala - Pagina 54
Organele de Procedura Penala - Pagina 55
Organele de Procedura Penala - Pagina 56
Organele de Procedura Penala - Pagina 57
Organele de Procedura Penala - Pagina 58
Organele de Procedura Penala - Pagina 59
Organele de Procedura Penala - Pagina 60
Organele de Procedura Penala - Pagina 61
Organele de Procedura Penala - Pagina 62
Organele de Procedura Penala - Pagina 63
Organele de Procedura Penala - Pagina 64
Organele de Procedura Penala - Pagina 65
Organele de Procedura Penala - Pagina 66
Organele de Procedura Penala - Pagina 67
Organele de Procedura Penala - Pagina 68
Organele de Procedura Penala - Pagina 69
Organele de Procedura Penala - Pagina 70
Organele de Procedura Penala - Pagina 71
Organele de Procedura Penala - Pagina 72
Organele de Procedura Penala - Pagina 73
Organele de Procedura Penala - Pagina 74
Organele de Procedura Penala - Pagina 75
Organele de Procedura Penala - Pagina 76
Organele de Procedura Penala - Pagina 77
Organele de Procedura Penala - Pagina 78
Organele de Procedura Penala - Pagina 79
Organele de Procedura Penala - Pagina 80
Organele de Procedura Penala - Pagina 81
Organele de Procedura Penala - Pagina 82
Organele de Procedura Penala - Pagina 83
Organele de Procedura Penala - Pagina 84
Organele de Procedura Penala - Pagina 85
Organele de Procedura Penala - Pagina 86
Organele de Procedura Penala - Pagina 87
Organele de Procedura Penala - Pagina 88
Organele de Procedura Penala - Pagina 89
Organele de Procedura Penala - Pagina 90
Organele de Procedura Penala - Pagina 91
Organele de Procedura Penala - Pagina 92
Organele de Procedura Penala - Pagina 93
Organele de Procedura Penala - Pagina 94
Organele de Procedura Penala - Pagina 95
Organele de Procedura Penala - Pagina 96
Organele de Procedura Penala - Pagina 97
Organele de Procedura Penala - Pagina 98
Organele de Procedura Penala - Pagina 99
Organele de Procedura Penala - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Organele de Procedura Penala.doc

Alții au mai descărcat și

Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală

CAPITOLUL I Consideraţii introductive privind competenţa in materie penală SECŢIUNEA 1 Noţiunea de competenţă in materie penală În doctrina...

Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Apelul în Procesul Penal

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Cãile de atac în general Cãile de atac reprezintã acele mijloace prevãzute de lege prin care o hotãrâre...

Modurile de Sesizare în Procesul Penal

1-Aspecte generale privind actiunea penala a)Obiectul si subiectul actiunii penale- Actiunea penalã constituie instrumentul juridic prin...

Procuratura

Notiunea si Componenta Sistemul organelor procuraturii reprezinta un sistem unic, centralizat, erarhizat, si independent toate procuraturile...

Competenta în Materie Penala

COMPETENŢA A. Notiunea de competenta în procesul penal . Prin competenta , ca notiune generala , se întelege capacitatea ( aptitudinea )...

Activitatea Procurorului în Cadrul Urmăririi Penale - Reglementare și Implicații Practice

1. Competenţa procurorului Potrivit art. 201 din Cod pr. pen., urmărirea penală se efectuează de către procuror şi de către organele de cercetare...

Ai nevoie de altceva?