Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 30818
Mărime: 91.66KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Traian Briciu
Curs Organizarea magistraturii,avocaturii, notariatului public şi activităţii executorilor, Facultatea de Drept - Universitatea Bucuresti, an 1

Extras din curs

Secţiunea 1. Noţiunea de justiţie.

Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri, două dintre acestea fiind legate în mod direct de studiul organizării judiciare:

a. într-o primă accepţiune, justiţia este o funcţie, funcţia de a judeca, de a decide asupra conflictelor ivite între diferitele subiecte de drept prin aplicarea legii. În acest sens se spune că judecătorul înfăptuieşte justiţia. Într-o astfel de viziune, justiţia este o prerogativă suverană care aparţine statului.

b. Într-o a doua accepţiune, mai restrâns, prin justiţie se înţelege ansamblul instituţiilor prin a căror mijlocire se poate exercita funcţia judiciară. Din această perspectivă, justiţia este un serviciu public al statului.

Secţiunea 3. Justiţia ca serviciu public.

Prezentarea structurii organelor judiciare trebuie realizată în contextul sintetizării principiilor care guvernează organizarea justiţiei ca serviciu public. În literatura de specialitate principiile care stau la baza organizării judiciare sunt tratate ca principii ale organizării judecătoreşti, deşi unele dintre aceste principii interează mai mult procedura civilă decât organizarea judecătorească propriu – zisă. Necesitatea tratării unitare a acestor principii impune ca sub anumite aspecte problematica abordată să intre în sfera procedurii civile. Se pot reţine, în general, următoarele principii : justiţia constituie monopol de stat, organizarea justiţiei pe sistemul dublului grad de jurisdicţie, accesul liber la justiţie, egalitatea în faţa justiţiei, gratuitatea justiţiei, colegialitatea, caracterul permanent şi sedentar al jurisdicţiilor.

a. Justiţia constituie monopol de stat. În societatea modernă rolul de a înfăptui justiţia şi l-a asuma statul. Faptul că justiţia estze monopolul statului implică două consecinţe:

1. nici o altă autoritate decât instanţele judecătoreşti legal instituite nu pot înfăptui justiţia, prin pronunţarea unor hotărâri care să se bucure de autoritatea lucrului judecat şi de forţă executorie. În acest sens, art.125 alin.1 din Constituţie prevede că justiţia se realizează prin Înalta Curte de Csaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.

2. cealaltă consecinţă a principiului potrivit căruia justiţia este monopolul statului este aceea că statul este obligat să împartă justiţia atunci când se solicită acest lucru. Judecătorul care a fost învestit cu soluţionarea unei cereri nu poate refuza judecata, sub sancţiunea săvârşirii infracţiunii de denegare e dreptate. În acest sens art.3 C.civ. prevede că “judecătorul care va refuza de a judeca, sub cuvânt că legea nu prevede, sau că este întunecată sau neîndestulătoare, va putea fi urmărit ca culpabil de denegare de dreptate”. Bineînţeles că este ideal ca judecătorul să soluţioneze caiza cu care a fost învestit, în temeiul unui text de lege al cărui conţiunt să fie neechivoc şi perfect aplicabil situaţiei de fapt ce caracterizează speţa. Însă, chiar dacă legea prezintă neclarităţi sau lacune, judecătorul este obligat să recurgă la interpretarea legii, iar în lipsă de text expres la analogia legii ori la analogia dreptului şi să rezolve cauza cu care a fost învestit.

b. Organizarea justiţiei pe sistemul dublului grad de jurisdicţie. Controlul ierarhic al hotărârilor judecătoreşti este un câştig incontestabil şi reprezintă atât o garanţie pentru justiţiabil în contra abuzurilor care ar putea să apară în activitatea unui judecător cât şi o recunoaştere a faptului că judecătorii pot greşi în opera lor de aplicare şi interpretare a legii. Acest principiu presupune ca instanţele judecătoreşti să nu se situeze la acelaşi nivel ierarhic şi să fie grupate două câte două, astfel încât un proces judecat într-o instanţă să poată ajunge apoi, prin exercitarea căilor de atac, în faţa unei instanţe superioare. Astfel, dacă o cauză este judecată în primă instanţă la tribunal, apelul se va soluţiona de curtea de apel, iar recursul la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Chiar dacă am prezentat un caz în care procesul urmează trei faze – primă instanţă, apel şi recurs, nu se poate vorbi de un triplu grad de jurisdicţie. Recursul este o cale de atac extraordinară care nu permite discutarea cauzei sub toate aspectele de fapt şi de drept, singurele problemele susceptibile de a fi analizate fiind cele de drept şi numai dacă se încadrează în motivele indicate în mod expres şi limitativ de lege.

Preview document

Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 1
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 2
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 3
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 4
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 5
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 6
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 7
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 8
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 9
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 10
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 11
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 12
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 13
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 14
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 15
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 16
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 17
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 18
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 19
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 20
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 21
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 22
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 23
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 24
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 25
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 26
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 27
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 28
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 29
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 30
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 31
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 32
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 33
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 34
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 35
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 36
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 37
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 38
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 39
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 40
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 41
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 42
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 43
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 44
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 45
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 46
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 47
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 48
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 49
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 50
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 51
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 52
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 53
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 54
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 55
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 56
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 57
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 58
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 59
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 60
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 61
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 62
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 63
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 64
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 65
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 66
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 67
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 68
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 69
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 70
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 71
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 72
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 73
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 74
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 75
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 76
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 77
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 78
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 79
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 80
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 81
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 82
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 83
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 84
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 85
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 86
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 87
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 88
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 89
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 90
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 91
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 92
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 93
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 94
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 95
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 96
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 97
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 98
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 99
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 100
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 101
Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Magistraturii, Avocaturii, Notariatului Public si Activitatii Executorilor.doc

Alții au mai descărcat și

Noțiuni generale despre organizarea și exercitarea profesiilor liberale în România și UE

INTRODUCERE Motto: “Ceea ce este-este, ceea ce nu este-nu este. Asta este.” - Una din Legile lui Murphy - Profesia de mediator este o...

Organizarea și Exercitarea Avocaturii

§1. Caracterizarea profesiei. Principii şi reguli fundamentale ale exercitării avocaturii Nu putem începe analiza referitoare la organizarea...

Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra abordărilor pe care le presupun codurile deontologice ale celor mai importante...

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

INTRODUCERE Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Organizarea profesiilor juridice liberale - Structurile organizatorice ale avocaturii

1. Scurt Istoric Nicolae Iorga a folosit încă din perioada interbelică următorul motto : “Dreptatea e ca sănătatea lumii.” Subliniind prin acesta...

Descrierea Profesiei de Avocat

SCURT ISTORIC Profesia de avocat a cunoscut evoluţii spectaculoase şi surprinzătoare din decembrie 1989, până în prezent. Ca mai toate...

Statutul Magistratului Judecător

I. ASPECTE GENERALE Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de către judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în...

Te-ar putea interesa și

Suspendarea din profesiile liberale

INTRODUCERE Profesiile liberale nu au încă o definiție juridică pozitivă la nivel comunitar. Profesionistul liberal poate fi definit ca fiind acea...

Organizarea și etica profesiilor juridice

Unitatea de invatare 1 Consideratii generale despre justitie Cuprins 1.1. Înfăptuirea justiţiei reprezintă monopol de stat. 1.2. Dublul grad...

Sistemul Juridic

Capitolul I – JURISDICŢIA ŞI ROLUL EI ÎN STATUL DE DREPT 1. Noţiunea de jurisdicţie Sistemul judiciar, reprezintă în orice stat democratic o...

Organizarea și etica profesiilor juridice

Obiectivele unitatii de invatare 1 După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să: • Identificati sensurile notiunii de justitie •...

Dreptul afacerilor

Din punct de vedere terminologic, elementele de drept comercial care fac obiectul disciplinei dreptul afacerilor sunt revendicate de ramura...

Ai nevoie de altceva?