Organizatii si Relatii Internationale

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Organizatii si Relatii Internationale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 46 de pagini .

Profesor: Nicolae Bujdoiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

Unitatea de învăţare nr.1
pag. 3
Introducere
Unitatea de învăţare nr.2
pag. 5
Organizatii internationale . Istoric
Unitatea de învăţare nr.3
pag. 8
Personalitatea juridica a organizatiilor internationale
Unitatea de învăţare nr.4
pag. 12
Constituirea organizatiilor internationale
Unitatea de învăţare nr.5
pag. 15
Participarea la activitatile organizatiilor internationale
Unitatea de învăţare nr.6
pag. 18
Structura organizatiilor internationale
Unitatea de învăţare nr.7
pag.23
Functionarea organizatiilor internationale
Unitatea de învăţare nr.8
pag.27
Mijloacele financiare ale organizatiilor internationale
Unitatea de învăţare nr.9
pag.29
Organizatia Natiunilor Unite
Unitatea de învăţare nr.10
pag.36
NATO

Extras din document

Unitatea de învăţare nr.1

INTRODUCERE

OBIECTIVELE CURSULUI

Cunoaşterea şi aprofundarea conceptelor generale privind organizatiile si relatiile internationale, familiarizarea studenţilor cu elementele esenţiale ale dreptului internaţional privat prezintă o deosebită importanţă atât în plan teoretic cât şi practic.

Explicaţiile teoretice privind ştiinţa dreptului internaţional privat particularizează această ştiinţă în raport cu alte ştiinţe.

Analiza teoretică amănunţită a normelor conflictuale utilizate în care se regăsesc în materia stării şi capacităţii persoanei fizice are o mare importanţă practică deoarece studenţii vor fi capabili să aplice dispoziţiile din acest domeniu la diversitatea situaţiilor ce pot apărea în practică.

Analiza teoretică a normelor conflictuale utilizate în forma, condiţiile de fond şi efectele actelor juridice prezintă aceeaşi importanţă practică.

MOTIVAŢIE CURRICULARĂ

Syllabusul de faţă îşi propune dezvoltarea cunoştinţelor dobândite anterior la materii esenţiale de drept şi aplicarea acestora la specificul acestei materii în deplină corelaţie cu legislaţia în vigoare.

Este un domeniu dedicat, cu activităţi specifice, prevederi corespunzătoare care nu pot decât să întregească cunoştiinţele în domeniu ale studenţilor de la specializarea drept.

SCOPUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unităţile de învăţare au fost alese astfel încât să ajute cursanţii în primul rând să identifice locul şi rolul acestei discipline în categoria disciplinelor de drept. De asemenea printr-o selecţie atentă a tematicii a fost posibilă corelarea cunoştinţele dobândite la alte discipline cu aplicarea practică a instituţiilor acestuia.

Nu în ultimul rând, acest curs vine să aprofundeze noţiuni specifice domeniului, să ofere noţiuni noi care pot fi asimilate, evidenţiate şi puse în valoare în rezolvarea situaţiilor practice pe care le poate rezolva cel care studiază această disciplină.

Cursul se doreşte a fi o aprofundare pertinentă a domeniului, astfel încât acesta să-i ajute pe cursanţi în cariera lor juridică ulterioară.

TEMATICA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare nr.1

Introducere

Unitatea de învăţare nr.2

Organizatii internationale. Istoric

Unitatea de învăţare nr.3

Personalitatea juridica a organizatiilor internationale

Unitatea de învăţare nr.4

Constituirea organizatiilor internationale

Unitatea de învăţare nr.5

Participarea la activitatile orgasnizatiilor internationale

Unitatea de învăţare nr.6

Structura organizatiilor internationale

Unitatea de învăţare nr.7

Functionarea organizatiilor internationale

Unitatea de învăţare nr.8

Mijloacele financiare ale organizatiilor internationale

Unitatea de învăţare nr.9

Organizatia Natiunilor Unite

Unitatea de învăţare nr.10

NATO

BIBLIOGRAFIE

Unitatea de învăţare nr.2

ORGANIZATII INTERNATIONALE. ISTORIC

2.1 OBIECTIVE

- să familiarizeze cursanţii cu organizatiile internationale

- să prezinte condiţiile de fond şi de formă privind crearea organizatiilor internationle

- să dezvolte capacitatea cursanţilor de a identifica notiuni specifice organizatiilor internationale

Organizatii internationale

O Organizaţie Internaţionala este o “asociaţie” statală, reunind deci mai multe state sau nestatală, şi in acest caz reuneşte mai multe personae fizice sau juridice cu naţionalităţi diferite. Prima categorie de asociaţii poarta numele de Organizaţii Internaţionale Interguvernamentale, iar a doua categorie, Organizaţii Internaţionale Neguvernamentale.

Numarul Organizaţiilor Internaţionale Interguvernamentale este mai mic (cca. 400), decât numărul Organizaţiilor Internaţionale Neguvernamentale (cca. 13.000).

Aceste doua categorii de asociaţii acoperă toate domeniile activităţii umane. Prezentul curs se ocupă numai de Organizaţiile Internaţionale Interguvernamentale, de constituirea şi funcţionarea lor.

Constituirea lor este explicată prin necesitatea organizării politice a societaţii internaţionale, ca o reacţie la anarhia care rezultă din conflictele internaţionale. Pe de altă parte unii teoreticieni văd Organizaţiile Internaţionale ca fiind embrionul unui guvern mondial în curs de formare.

ISTORIC

Asocieri statale au fost încă din antichitate – confederaţiile ateniene (Liga de la Delos, 476 înainte de Hristos – prima). Se bazau pe egalitatea între membrii şi libertatea de adeziune.

In anul 1865 a apărut prima Organizaţie Interguvernamentală propriu zisă Uniunea Telegrafică Internaţională – impusă de problematica comunicaţiilor pe fluviile internaţionale.

Până la primul război mondial, Organizaţiile Internaţionale Interguvernamentale au vizat domeniul tehnico – economic. Între cele două războaie mondiale, ia naştere prima organizaţie cu vocaţie universala – Societatea Naţiunilor.

Aceasta a cuprins toate statele suverane existente în acea perioadă, cu excepţia SUA, deşi a fost creată din iniţiativa preşedintelui SUA - Wilson.

In timpul celui de al doilea război mondial şi în perioada ce i-a urmat, au fost create Organizaţia Naţiunilor Unite şi organismele sale specializate.

S – au dezvoltat organizaţiile politice şi economice cu caracter regional şi subregional în Europa, America Latină, Asia, Africa. Ex:

Politice: - NATO (Alianţa Nord Atlantica),

- Pactul de la Varsovia,

- Anzus.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizatii si Relatii Internationale.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Facultatea de Drept şi Sociologie Program de studii DREPT FRECVENŢĂ REDUSĂ