Originea și Esența Statului și Dreptului

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 13679
Mărime: 68.56KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aieloaiei Angela

Extras din document

Originea dreptului

Condiţiile apariţiei statului şi dreptului s-au conturat încă în societatea primitivă. Principalul factor care a dus la apariţia acestor condiţii a fost baza economică a societăţii.

Baza economică reprezintă totalitatea mijloacelor de producţie (unelete de muncă). Pe atunci uneltele de muncă erau rudimentare şi se aflau în proprietatea colectivă a societăţii. Din cauza condiţiilor aspre de viaţă, a slăbiciunii în faţa naturii omul a fost nevoit să se unească în ginţi. Ulterior ginţile au fost formate înbaz arudeniei pe linia mamei sau a tatălui (ginta matrimonială sau patriarhală).

Trăsăturile ginţii:

1. E o alianţă personală, adică se formează în baza liniei de rudenie şi în baza principiului teritorialităţii;

2. Ginta era condusă de următoarele organe alese:

- căpetenia – cel mai bătrîn şi cel mai înţelept bărbat,

- adunarea poporului – formată din membrii cei mai destoinici aleşi de către gintă.

Ulterior ginţile se unesc în fratrii formau tribul. Organizarea în trib era similară ginţii cu excepţia că e deja uniuni de oşti. Relaţiile din societate erau reglementate de nişte norme sociale cu aspecte morale şi puternic religioase numite obiceiuri.

Diferenţa obiceiurilor de normele juridice actuale constă în:

1. obiceiurile erau formate de membrii întregii societăţi, pe cînd dreptul este adoptat de către organele legislative (parlamentul),

2. obiceiurile erau nescrise, iar dreptul e reprezentat pe un suport material,

3. obiceiurile se respectau din obişnuinţă, iar dreptul din frica de a nu fi pedepsit,

4. în cazul nerespectării obiceiurilor persoana era pedepsită prin alungare din societate sau prin pedepsirea şi membrilor familiei. În cazul dreptului sancţiunile sunt aplicate conform legii.

Odată cu munca omului apare supraprodusul şi respectiv relaţiile de schimb. În societate apar persoane care-şi impuneau interesele, adică cei care obţineau mai mult supraprodus. Era necesar de a forma o bază legislativă pentru reglementarea contradicţiilor dintre clasele sociale ce apăreau. În literatura de specialitate principala cauză a apariţiei dreptului s-a considerat a fi diviziunea muncii: agricultori, negustori, meşteşugari.

Concepţiile cu privire la apariţia dreptului:

1. dreptul apare înaintea statului;

2. dreptul apare concomitent cu statul.

Originea şi esenţa statului.

Concepţii:

1. Teoria violenţei – statul apare ca urmare a caracterului violent din societate, legile sunt făcute de către cei mai puternici.

2. Teoria psihologică – statul apare în ca rezultat al unui ansamblu de sentimente şi trăiri ale persoanelor; unele persoane sunt abilitate cu capacitatea de a conduce, iar altele de a fi conduse.

3. Teoria rasială – statul apare ca urmare existenţei unei rase superioare.

4. Teoria contractuală- se încheie un contract între cetăţeni şi conducător, pentru care conducătorul va protejadreptul cetăţenilor.

5. Teoria biologică – potrivit acestei teorii statul apare ca urmare a dezvoltării societăţii şi a intelectualităţii umane. (Teoria lui Darwin)

Statul – reprezintă o organizaţie social-politică bine organizată care-şi exercită puterea politică asupra unei anumite populaţii amplasată pe un teritoriu strict determinat.

Tema: Dispoziţii generale cu privire la Dreptul constituţional

Dreptul constituţional reprezintă o ramură de drept public, formată dintr-o totalitate de norme juridice care reglementează relaţiile cu privire la instituirea, menţinerea şi exercitarea puterii de stat.

Obiectul dreptului constituţional e format de relaţiile sociale cu privire la:

- forma de guvernămînt (republică parlamentară şi altele),

- forma de stat (stat unitar, federaţie, confederaţie şi altele),

- alegerea şi funcţionarea autorităţilor publice (organele de stat),

- relaţiile dintre aceste autorităţi (şi cu persoanele fizice/juridice).

Metoda de reglementare – totalitatea mijloacelor şi procedeelor prin care statul acţionează asupra relaţiilor sociale:

- metoda imperativă – obligatorie,

- metoda dispozitivă – la dispoziţie.

Dreptul constituţional foloseşte ambele metode.

Izvoarele:

- izvor în sens material – totalitatea condiţiilor care au adus la apariţia ramurii de drept respective (condiţii economice, sociale, politice);

- izvor în sens formal – forma sub care apare dreptul (acte, legi subordonate legii, hotărîri de guvern, ordonanţe).

Izvoarele dreptului constituţional sunt:

1. Constituţia Republicii Moldova.

2. Actele normative ale autorităţilor publice cu privire la obiectul dreptului constituţional.

3. Tratatele internaţionale.

Sistemul autorităţilor publice al RM:

1. Parlamentul

2. Preşedintele

3. Guvernul

4. Ministerele (MAI, MAE, ministerul finanţelor şi altele)

5. Departamentele, inspectoratele şi serviciile

6. Autorităţile administraţiei publice locale:

- primarul,

- consiliul local,

- preşedintele raionului,

- consiliul raional,

- pretorul.

Ca autorităţi publice cu funcţii specifice în domeniul apărării drepturilor omului sunt instanţele de judecată: judecătorii, curţile de apel, curtea supremă de justiţie.

Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţeanului.

Conform constituţiei RM cetăţeanul are următoarele drepturi:

- Drepturi civile, care sunt nemijlocit legate de apărarea valorilor personale ale omului: viaţa, cinstea, demnitatea, sănătatea.

Preview document

Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 1
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 2
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 3
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 4
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 5
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 6
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 7
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 8
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 9
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 10
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 11
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 12
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 13
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 14
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 15
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 16
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 17
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 18
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 19
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 20
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 21
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 22
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 23
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 24
Originea și Esența Statului și Dreptului - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Originea si Esenta Statului si Dreptului.doc

Alții au mai descărcat și

Norma Juridică

I. Caracteristicile normei juridice I.1 Conceptul de normă juridică Norma juridică ca element constitutiv al dreptului este o regulă de conduită,...

Izvoarele Scrise și Nescrise ale Dreptului Administrativ

1.Notiune de drept admnistrativ si izvor 1.1.Definitia dreptului administrative Dreptul admistrativ est acea ramura de drept care cuprinde...

Sistemul Dreptului Românesc

Dreptul administrativ, în doctrina actuală a fost definit sintetic ca reprezentând acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul...

Originea Dreptului

Dreptul nu a existat de la inceput. Primele forme rudimentare care s-au impuns treptat ca tradiții, obiceiuri și desprinderi. Ele au apărut in...

Drept

Cursul 1 Principiile dreptului - ansamblu de idei directoare care, fără a avea caracterul precis şi concret al normelor de drept pozitiv,...

Drept Procesual Penal

Este prima fază a procesului penal, o fază obligatorie în oricare dintre acesta. Atribuţii în domeniul urmăririi penale le revin procurorilor,...

German Law Script

Part 1: Penal law as a legal borderline A look at the Criminal law Law is the "ethical minimum" said the German legal philosopher Jellinek. And...

Drept Penal

Formele si modalitatile infractiunii Savarsirea infractiunii poate parcurge mai multe momente sau faze in drumul ei spre producerea rezultatului...

Te-ar putea interesa și

Drept International Public - Statul Subiect de Drept International Public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Președintele României

CAPITOLUL I ISTORICUL ŞI ROLUL INSTITUŢIEI ŞEFULUI STATULUI Secţiunea 1 Aprecieri introductive 1.1 Consideraţii generale Instituţia şefului...

Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova

1. Caracteristica generală a TGD ca știință și disciplină didactică. TGSD – ştiinţă socială, politică şi juridică, care studiază, în baza unui...

Principiile Dreptului International Public - Principiul Neinterventiei

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Prozelitism

Prin prozelitism se întelege acţiunea de propagandă care se duce de catre membrii unui cult sau ai unei credinţe religioase la credinta celor...

Populatia in Dreptul International Public

Noțiunea si consideraţii generale asupra populaţiei în dreptul internaţional public Populaţia reprezintă totalitatea persoanelor fizice care...

Istoria Gândirii Politice

Tema 1. Gândirea politica ca obiect de studiu istorico-teoretice. Obiectul istoriei gândirii politice si însemnatatea lui. Legitatile istoriei...

Teoria generală a statului și dreptului

INTRODUCERE Analizat în accepţiunea filosofică a termenului, dreptul-ordonator al conduitei umane - apare ca una dintre creaţiile fundamentale ale...

Ai nevoie de altceva?