Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 159 în total
Cuvinte : 84414
Mărime: 255.90KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcel Bocsa
Ase Finante Banci

Cuprins

A. Patrimoniul si drepturile patrimoniale

B. Dreptul proprietatii intelectuale

Extras din document

A. Patrimoniul si drepturile patrimoniale

1.Consideratii generale privind patrimoniul

Definitie :

Dreptul civil este definit ca acea ramura a dreptului romanesc care reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoanele fizice si persoanele juridice aflate pe pozitie de egalitate juridica.

Una dintre cele mai importante notiuni ale dreptului civil este aceea de patrimoniu care are atat un sens tehnic si juridic expres precizat.

Definirea notiunii de patrimoniu a constituit o problema care a fost rezolvata in mod diferit in decursul evolutiei dreptului civil. Doua teorii s-au conturat in sec XIX si XX si anume :

a). Teoria personala a patrimoniului care a avut un larg rasunet pana la sf sec XX si care era axata pe conceptia individualista a Codului civil francez. Aceasta teorie sintetizeaza cateva reguli :

• Numai persoanele pot avea patrimoniu ;

• Orice persoana are patrimoniu ;

• O persoana nu poate avea decat un singur patrimoniu care este unitar si indivizilbil ;

b). Teoria patrimoniului de afectatiune care a aparut la inceputul sec XX in Germania. Potrivit acestei teorii, bunurile si datoriile (obligatiile) unei persoane se vor strange la un loc si vor forma o universalitate afectata unei anumite destinatii. Cum aceste destinatii sunt multiple, s-a ajuns la concluzia ca o persoana poate avea mai multe patrimonii.

In legislatia noastra civila nu exista o definitie a notiunii de patrimoniu, dar atat in Codul civil cat si in legile speciale care se refera la aceasta notiune, se fac referiri la drepturile si obligatiileunei persoane, indiferent daca aceasta este o pers fizica sau juridica.

Astfel, la art. 1718 C. civ. se prevede ca ,,Oricine este obligat personal este tinut de a indeplini indatoririle sale cu toate bunurile sale mobile si imobile, prezente si viitoare’’. Art 146 din Legea nr 31/1/1990 a societatilor comerciale, republicata prevede ca administratorii unei societati comerciale pot sa incheie acte juridice prin care societatea sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe, sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale exraordinare a actionarilor, data in conditiile impuse de art 115 din aceeasi lege.

Un alt exemplu il constituie art 26 lit e). din Decretul nr. 31/1/1954 privitor la persoana fizica si juridica, care printre elementele constitutive ale persoanei juridice mentioneaza necesitatea existentei unui patrimoniu.

Pentru definirea notiunii de patrimoniu se porneste de la analiza raportului juridic civil care sub aspect structural este alcatuit din trei elemente :

- Subiectul

- Continutul

- Obiectul

Partile sau subiectele raportului juridic civil sunt persoanele juridice sau fizice care sunt titulare ale drepturilor subiective civile.

Continutul raportului juridic civil este dat se totalitatea drepturilor si obligatiilor civile pe care le au partile.

Obiectul raportului juridic civil consta in actiunile sau inactiunile la care sunt intrituite (obliga) partile si pe care acestea sunt tinute sa le respecte.

In functie de natura si continutul lor drepturile si obligatile civile se clasifica in : - patrimoniale

- nepatrimoniale

Drepturile patrimoniale sunt drepturile subiective civile si obligatii corelative care au un continut economic evaluabil in bani.

Notiunea de patrimoniu este definita de catre codul civil roman la modul labilar insa se gaseste in codul civil la art. 781, 1718, 1743 si in legea nr. 31/1990 privind organizarea si functionarea societatilor comerciale ; Ordonanta guvernului nr. 26/2000 privind infiintarea asociatilor si fundatiilor ; 27/2003, 215/2001 privind administratia publica locala.

In aceste conditii de vid legislativ sarcina definirii patrimoniului a devenit jurist prudentei care a devenit mai multe puncte de vedere cu privire la aceasta notiune dar toate acestea sunt convergente (se aduna spre acelasi punct).

In sens economic, patrimoniul desemneaza totalitatea bunurilor care constituie averea unei persoane, iar din punct de vedere juridic aceasta definitie nu este exacta decat daca intelegem prin bunuri nu numai bunurile materiale de care dispune o persoana fizica sau juridica in general si este necesar sa abordam toate drepturile si obligatiile pe care le are o persoana fizica sau juridica asa cum este definita ea prin decretul nr. 31/1954.

In sens economic patrimoniul desemneaza totalitatea bunurilor care constituie averea unei persoane, iar in sens juridic patrimoniul desemneaza totalitatea bunurilor patrimoniale pe care o persoana le are la un moment dat.

Din definitia data rezulta ca patrimoniul este structurat pe doua elemente sau laturi : -latura activa constituita din totalitatea drepturilor patrimoniale

-latura pasiva alcatuita din totalitatea obligatiilor patrimoniale.

Preview document

Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 1
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 2
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 3
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 4
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 5
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 6
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 7
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 8
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 9
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 10
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 11
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 12
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 13
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 14
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 15
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 16
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 17
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 18
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 19
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 20
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 21
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 22
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 23
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 24
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 25
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 26
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 27
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 28
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 29
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 30
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 31
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 32
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 33
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 34
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 35
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 36
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 37
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 38
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 39
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 40
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 41
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 42
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 43
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 44
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 45
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 46
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 47
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 48
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 49
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 50
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 51
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 52
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 53
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 54
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 55
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 56
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 57
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 58
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 59
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 60
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 61
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 62
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 63
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 64
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 65
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 66
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 67
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 68
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 69
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 70
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 71
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 72
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 73
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 74
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 75
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 76
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 77
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 78
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 79
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 80
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 81
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 82
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 83
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 84
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 85
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 86
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 87
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 88
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 89
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 90
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 91
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 92
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 93
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 94
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 95
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 96
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 97
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 98
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 99
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 100
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 101
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 102
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 103
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 104
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 105
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 106
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 107
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 108
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 109
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 110
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 111
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 112
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 113
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 114
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 115
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 116
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 117
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 118
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 119
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 120
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 121
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 122
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 123
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 124
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 125
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 126
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 127
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 128
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 129
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 130
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 131
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 132
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 133
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 134
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 135
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 136
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 137
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 138
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 139
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 140
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 141
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 142
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 143
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 144
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 145
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 146
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 147
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 148
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 149
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 150
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 151
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 152
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 153
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 154
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 155
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 156
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 157
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 158
Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale - Pagina 159

Conținut arhivă zip

  • Patrimoniul si Drepturile Patrimoniale.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Proprietate - Limite si Restrictii

INTRODUCERE Dreptul de proprietate, fiind cel mai important drept patrimonial, se bucură de o protecţie juridică aparte, menită să îi asigure...

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Clasificarea Drepturilor Patrimoniale

Introducere Dreptul , ca întrega componenţa juridica a vieţii sociale , este un fenomen deosebit de complex , a carui cunoastere presupune o...

Regimul Juridic privind Raporturile Personale si Patrimoniale dintre Soti ca Efect al Casatoriei

1) Efectele casatoriei asupra relatiilor personale Generalitati Casatoria si prin consecinta familia genereaza o multitudine de raporturi...

Drept

Tema 1. Formulați și comentați definiția dreptului. Dreptul este un ansamblu de norme stabilite sau recunoscute de stat pentru a reglementa...

Drepturile Reale Principale

. 1. Drepturile reale. Definiţie Drepturile reale (jus in re) - sunt drepturi subiective patrimoniale în virtutea cãrora titularul lor îşi poate...

Infractiuni Informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Te-ar putea interesa și

Drept Civil Republica Moldova

. Definiția DC. Delimitarea DC de alte ramuri de drept. Dreptul civil - este acea ramura a dreptului care reglementeaza raporturi patrimoniale si...

Raportul Juridic Civil - Prezentare Generala

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 1. NOTIUNEA DE RAPORT JURIDIC CIVIL Pentru definirea notiunii de raport juridic...

Evaziunea Fiscală în România

INTRODUCERE În România, în ultimii zece ani, conceptul de economie subterană a intrat în atenţia mediilor economice şi politice, dar şi în câmpul...

Clasificarea Drepturilor Patrimoniale

Introducere Dreptul , ca întrega componenţa juridica a vieţii sociale , este un fenomen deosebit de complex , a carui cunoastere presupune o...

Teste Grila Drept Civil

N Actele juridice civile nepatrimoniale sunt acele acte care nu pot fi evaluate in bani si privesc drepturile nepatrimoniale. Este donatia un...

Patrimoniul și drepturile patrimoniale

Un drept real este dreptul subiectiv patrimonial pe temeiul căruia titularul său poate să exercite anumite puteri, prerogative asupra unui bun...

Drept Civil - Cursul 1 și 2

CATEGORIILE SUBIECTELOR DE DREPT CIVIL Clasificare: Partile raportului de dr. civil se împart în: 1 - persoane fizice - subiecte individuale de...

Drept civil

Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului -...

Ai nevoie de altceva?