Politici Publice Europene

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 45821
Mărime: 1.01MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Victor- Romeo Ionescu
Universitatea ”Dunărea de Jos” Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă Galaţi- 2009

Extras din document

Modulul 1: Conceptul de politici publice

Politici publice europene 3

Conceptul de politici publice

Obiective specifice: înţelegerea conceptului de politică publică, a abordării

din punct de vedere sistemic şi a evoluţiei concepţiilor privind politicile

publice.

Rezultate aşteptate: analiza comparativă a concepţiilor referitoare la

politicile publice şi impactul lor în societate.

Competenţe dobândite: finalizarea modulului va permite studenţilor să:

- înteleagă domeniul de aplicare pentru politicile publice;

- evidenţieze actorii implicaţi în formularea şi implementarea politicilor

publice;

- abordeze ştiinţific aceste politici din perspectiva ciclului politic..

Timp mediu necesar pentru asimilarea acestui modul: 2 ore.

1.1. Considerente generale

Politicile publice reprezintă totalitatea conceptelor teoretice şi

instrumentelor practice utilizate de către stat în scopul atingerii unor obiective

cu impact social major.

Politicile publice preiau elemente, metode şi tehnici din economie,

drept, sociologie, psihologie sau ştiinţele politice.

Evoluţia politicilor publice a parcurs cel puţin patru etape esenţiale şi a

urmat evoluţia ştiinţelor politice în general:

- până în anii ’60: nu se poate vorbi despre o analiză distinctă a

politicilor publice. Studiile realizate în acea perioadă vizau mecanismele

guvernării din perspectiva structurii guvernului. Ele erau axate pe definirea

conceptelor esenţiale ale ştiinţelor politice, pe analiza formaţiunilor politice şi

a evoluţiei procesului electoral;

- perioada ’60-’80: a fost marcată de creşterea interesului legat de

eficientizarea efectelor deciziilor politice, mai ales a celor care vizau alocarea

fondurilor publice. Acest lucru a implicat şi analiza mult mai detaliată a

mecanismelor guvernamentale de funcţionare;

- perioada ’80-’00: introduce noţiunea de parteneriat activ între stat şi

cetăţeni sau între guvern şi societatea civilă. Se vorbeşte tot mai mult de

reformarea mecanismelor guvernamentale în scopul optimizării proceselor de

gestionare a banilor publici;

- după anul 2008: parteneriatul guvern – societate civilă capătă noi

valenţe, rolul statului, ca jucător activ şi omnivalent, în procesul de atenuare

a efectelor crizei globale crescând foarte mult. În acest context, politicile

publice trebuie să vizeze anticiparea şi adaptarea societăţii la evoluţiile

globale.

Elementele care realizează coerenţa politicilor publice pot fi delimitate

astfel:1

- măsurile concrete care dau substanţă politicii publice;

- alocarea resurselor însoţită de forme coercitive de monitorizare şi

control;

- integrarea politicii publice într-o strategie, într-un cadru de acţiune pe

termen mediu şi lung;

- influenţarea de către politica publică a unui grup ţintă (obiectiv) de

indivizi;

1 Grawitz M., Lecca J. (sous la direction de), Traité de science politique, t.II,IV, Paris, PUF,

1992.

- definirea şi implementarea obiectivelor politicii publice în funcţie de

scara socială de valori din acel moment.

Definiţia politicii publice nu este uşor de dat, deoarece nu există un

consens în această direcţie.

O încercare de definire a politicilor publice porneşte de trăsăturile

comune ale acestora: politici care acoperă un anumit domeniu de activitate

(de exemplu, politica industrială), politici care exprimă interesele statului,

politici care operează ca decizii ale guvernului etc.2

Ca un element comun al unor astfel de definiţii, putem nota faptul că

această categorie de politică este implementată de către guvern şi trebuie

privită ca un set de legi, planuri, acţiuni şi concepte selectate pentru

atingerea unui anumit obiectiv.

Clarke E. Cochran consideră că politica publică se referă la acţiunile

guvernului şi la intenţiile care au determinat aceste acţiuni.3

Thomas Dye defineşte politicile publice drept tot ceea ce guvernele

optează să facă sau nu.4

Alţi specialişti consideră politicile publice drept decizii politice aferente

implementării programelor destinate atingerii unor obiective sociale

specifice.5

În fine, o altă definiţie consideră politicile publice drept o sumă a

acţiunilor guvernului, derulate direct sau prin intermediul unor agenţi, care

influenţează viaţa cetăţenilor.6

Politicile publice se craracterizează prin:

- sunt realizate în numele publicului;

- sunt generate şi implimentate de către guvern;

- sunt interpretate şi implementate de actori publici şi privaţi;

- reprezintă ceea inenţionează guvernul să facă;

- reprezintă ceea inenţionează guvernul să nu facă.7

1.2. Actorii implicaţi în politicile publice

Ca idee generală, actorii implicaţii în politicile publice diferă în funcţie

de ţara analizată, perioada istorică în care se realizează analiza şi

problemele care trebuie rezolvate prin intermediul acestor politici. Ca urmare,

nu este posibilă o enumerare exhaustivă a acestor politici.

Pe de altă parte, implicarea şi importanţa actorilor se modifică în timp

şi în funcţie de natura problemei care trebuie rezolvată.

Actorii unei politici publice sunt indivizii, organizaţiile şi instituţiile care

participă la procesul de elaborare a politicilor publice, indiferent de gradul lor

de implicare. Actorii pot aparţine atât instituţiilor statului, organizaţiilor

societăţii civile, cât şi organizaţiilor internaţionale .8

Preview document

Politici Publice Europene - Pagina 1
Politici Publice Europene - Pagina 2
Politici Publice Europene - Pagina 3
Politici Publice Europene - Pagina 4
Politici Publice Europene - Pagina 5
Politici Publice Europene - Pagina 6
Politici Publice Europene - Pagina 7
Politici Publice Europene - Pagina 8
Politici Publice Europene - Pagina 9
Politici Publice Europene - Pagina 10
Politici Publice Europene - Pagina 11
Politici Publice Europene - Pagina 12
Politici Publice Europene - Pagina 13
Politici Publice Europene - Pagina 14
Politici Publice Europene - Pagina 15
Politici Publice Europene - Pagina 16
Politici Publice Europene - Pagina 17
Politici Publice Europene - Pagina 18
Politici Publice Europene - Pagina 19
Politici Publice Europene - Pagina 20
Politici Publice Europene - Pagina 21
Politici Publice Europene - Pagina 22
Politici Publice Europene - Pagina 23
Politici Publice Europene - Pagina 24
Politici Publice Europene - Pagina 25
Politici Publice Europene - Pagina 26
Politici Publice Europene - Pagina 27
Politici Publice Europene - Pagina 28
Politici Publice Europene - Pagina 29
Politici Publice Europene - Pagina 30
Politici Publice Europene - Pagina 31
Politici Publice Europene - Pagina 32
Politici Publice Europene - Pagina 33
Politici Publice Europene - Pagina 34
Politici Publice Europene - Pagina 35
Politici Publice Europene - Pagina 36
Politici Publice Europene - Pagina 37
Politici Publice Europene - Pagina 38
Politici Publice Europene - Pagina 39
Politici Publice Europene - Pagina 40
Politici Publice Europene - Pagina 41
Politici Publice Europene - Pagina 42
Politici Publice Europene - Pagina 43
Politici Publice Europene - Pagina 44
Politici Publice Europene - Pagina 45
Politici Publice Europene - Pagina 46
Politici Publice Europene - Pagina 47
Politici Publice Europene - Pagina 48
Politici Publice Europene - Pagina 49
Politici Publice Europene - Pagina 50
Politici Publice Europene - Pagina 51
Politici Publice Europene - Pagina 52
Politici Publice Europene - Pagina 53
Politici Publice Europene - Pagina 54
Politici Publice Europene - Pagina 55
Politici Publice Europene - Pagina 56
Politici Publice Europene - Pagina 57
Politici Publice Europene - Pagina 58
Politici Publice Europene - Pagina 59
Politici Publice Europene - Pagina 60
Politici Publice Europene - Pagina 61
Politici Publice Europene - Pagina 62
Politici Publice Europene - Pagina 63
Politici Publice Europene - Pagina 64
Politici Publice Europene - Pagina 65
Politici Publice Europene - Pagina 66
Politici Publice Europene - Pagina 67
Politici Publice Europene - Pagina 68
Politici Publice Europene - Pagina 69
Politici Publice Europene - Pagina 70
Politici Publice Europene - Pagina 71
Politici Publice Europene - Pagina 72
Politici Publice Europene - Pagina 73
Politici Publice Europene - Pagina 74
Politici Publice Europene - Pagina 75
Politici Publice Europene - Pagina 76
Politici Publice Europene - Pagina 77
Politici Publice Europene - Pagina 78
Politici Publice Europene - Pagina 79
Politici Publice Europene - Pagina 80
Politici Publice Europene - Pagina 81
Politici Publice Europene - Pagina 82
Politici Publice Europene - Pagina 83
Politici Publice Europene - Pagina 84
Politici Publice Europene - Pagina 85
Politici Publice Europene - Pagina 86
Politici Publice Europene - Pagina 87
Politici Publice Europene - Pagina 88
Politici Publice Europene - Pagina 89
Politici Publice Europene - Pagina 90
Politici Publice Europene - Pagina 91
Politici Publice Europene - Pagina 92
Politici Publice Europene - Pagina 93
Politici Publice Europene - Pagina 94
Politici Publice Europene - Pagina 95
Politici Publice Europene - Pagina 96
Politici Publice Europene - Pagina 97
Politici Publice Europene - Pagina 98
Politici Publice Europene - Pagina 99
Politici Publice Europene - Pagina 100
Politici Publice Europene - Pagina 101
Politici Publice Europene - Pagina 102
Politici Publice Europene - Pagina 103
Politici Publice Europene - Pagina 104
Politici Publice Europene - Pagina 105
Politici Publice Europene - Pagina 106
Politici Publice Europene - Pagina 107
Politici Publice Europene - Pagina 108
Politici Publice Europene - Pagina 109
Politici Publice Europene - Pagina 110
Politici Publice Europene - Pagina 111
Politici Publice Europene - Pagina 112
Politici Publice Europene - Pagina 113
Politici Publice Europene - Pagina 114
Politici Publice Europene - Pagina 115
Politici Publice Europene - Pagina 116
Politici Publice Europene - Pagina 117
Politici Publice Europene - Pagina 118
Politici Publice Europene - Pagina 119
Politici Publice Europene - Pagina 120
Politici Publice Europene - Pagina 121
Politici Publice Europene - Pagina 122
Politici Publice Europene - Pagina 123

Conținut arhivă zip

  • Politici Publice Europene.pdf

Alții au mai descărcat și

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei...

Politica UE în domeniul energiei

1. Politica Uniunii Europene în domeniul energiei – provocări actuale Resursele energetice au influenţat permanent şi în mod covârşitor evoluţia...

Spațiul Administrativ European

Noţiunea de „Spaţiul Administrativ European” (SAE) apare în 1998, propus fiind de „Suportul pentru Perfecţionarea Guvernării şi Managementului în...

Guvernanța multilevel

1. Introducere. La 27 martie 2007, a avut loc la Berlin o reuniune a șefilor de stat și de guvern ai statelor membre ai Uniunii Europene ce s a...

Jurisprudența CEDO

Introducere CEDO între istorie şi actualitate Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost precedată de Declaraţia Universală a Drepturilor...

Dreptul Mediului

Încă de la începutul existenţei sale, din nevoia de a-şi asigura supravieţuirea, omul a încercat să domine natura, să o modeleze astfel încât să...

Dreptul Mediului

Noţiunea de mediu Mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice...

Dreptul Mediului

1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu înconjurător şi noţiunea de resurse naturale. Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile...

Te-ar putea interesa și

Funcția Publică Europeană

INTRODUCERE Plutarh spunea că legea este regina tuturor muritorilor şi nemuritorilor. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea...

Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană

Motivația alegerii temei În contextul actual al globalizării și, în particular, al unei Europe în formare ca o mare familie, excluziunea socială...

Strategii privind Politicile Educaționale

ARGUMENT Lucrarea de faţă intitulată STRATEGII PRIVIND POLITICILE EDUCAŢIONALE care este prezentată în sinteză, reliefează aspecte legate de...

Consiliul Europei

Actualitatea investigatiei: Actualitatea investigatiei este explicita prin faptul ca Consiliul europei este o organizatie pan-Europeana care...

Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană

I. Locul şi rolul consumatorului în economia de piaţă În cadrul politicilor de protecţie socială promovate de orice stat, politica privind...

Situația Demografică a Uniunii Europene

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii integrării economice şi intărirea cooperării între state....

Managementul Administrației Publice

INTRODUCERE Aderarea la Uniunea Europeană a reprezentat un pas important pentru România, aceasta făcând parte acum dintr-un mediu educaţional şi...

Politici Europene de Coordonare a Impozitelor Directe

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE Impozitul este o prelevare obligatorie si gratuita, efectuata de catre stat asupra resurselor sau bunurilor...

Ai nevoie de altceva?