Politicile Comune ale Uniunii Europene

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 29300
Mărime: 944.11KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

TABLA DE MATERII 2

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA CONSTITUŢIEI UNIUNII EUROPENE 7

PRIVIRE SUCCINTĂ ASUPRA PRINCIPIILOR, ACŢIUNILOR ŞI INSTITUŢIILOR COMUNITARE DUPĂ TRATATUL DE LA NISA 8

SECŢIUNEA I 8

Principiile şi cooperarea comunitară 8

1. Tratatul 8

2. Principiile fundamentale ale dreptului comunitar şi unitatea Uniunii Europene 9

3. Politicile comune ale Uniunii Europene 11

4. Comitetul de protecţie socială 13

SECŢIUNEA A II-A 14

Reforma instituţională 14

1. Sistemul instituţional de decizie. Procedurile. 14

2. Instituţiile comunitare 15

2.1. Parlamentul European 15

2.2. Consiliul 16

2.3. Comisia 17

2.4. Justiţia comunitară 17

CAPITOLUL II 20

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA CONSTITUŢIEI 20

UNIUNII EUROPENE 20

PARTEA A II-A 21

DEFINIREA POLITICILOR COMUNE ÎN CONSTITUŢIA UNIUNII EUROPENE. CADRUL GENERAL ŞI PRINCIPIILE. 21

CAPITOLUL I 22

DEFINIREA POLITICILOR ECONOMICE COMUNE ÎN CONSTITUŢIA UNIUNII EUROPENE. PRINCIPIILE 22

SECŢIUNEA I 22

Preliminarii 22

SECŢIUNEA A II-A 24

Politicile Uniunii. Clauze cu aplicare generală 24

SECŢIUNEA A III-A 25

Piaţa internă a Uniunii 25

1. Piaţa internă a Uniunii 25

2. Libera circulaţie a persoanelor şi serviciilor (art. III -18-35). Principii 25

2.1. Lucrătorii 25

2.2. Libertatea de stabilire 26

2.3. Libertatea de prestare a serviciilor 26

3. Libera circulaţie a mărfurilor. Principii (art. III – 36 -44) 27

4. Libera circulaţie a capitalurilor şi plăţilor (III 45 – 49) 28

5. Reguli de concurenţă 29

6. Dispoziţii fiscale 30

CAPITOLUL II 32

POLITICA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ 32

SECŢIUNEA I 32

Preliminarii 32

SECŢIUNEA A II-A 33

Politica economică 33

1. Uniunea Economică şi Monetară 33

1.1. Apariţia ideii 33

1.2. Etapele de edificare a UEM 34

1.3. Instituirea Uniunii Economice şi Monetare (UEM) 35

1.4. Obiectivele Uniunii Economice şi Monetare 36

2. Obiectivele şi principiile directoare ale Politicii Economice şi Monetare prevăzute în Constituţia UE 36

3. Coordonatele constituţionale ale POLITICII ECONOMICE 38

3.1. Scopul şi natura comună a politicii economice 38

3.2. Competenţe şi coordonare 38

3.3. Proceduri şi măsuri 38

3.4. Situaţii speciale 39

3.5. Situaţia bugetară 39

SECŢIUNEA A III-A 40

Politica monetară 40

1. Obiectivul principal şi misiunile fundamentale ale SEBS 40

2. Banca Centrală Europeană 41

CAPITOLUL III 44

POLITICILE ÎN ALTE DOMENII SPECIFICE 44

SECŢIUNEA I 44

Ocuparea forţei de muncă 44

1. Obiectivul major 44

2 Obiectivele statelor membre şi ale Uniunii 44

3. Rapoartele comune 45

4. Acte comunitare în domeniu şi organisme specializate 45

SECŢIUNEA A II-A 47

Politica socială 47

1. Carta socială Europeană şi Carta comunitară a drepturilor sociale 47

2. Obiectivele Uniunii şi ale statelor membre 47

3. Domeniile şi acţiunile Uniunii 48

4. Sarcina promovării consultării partenerilor sociali 48

5. Principiile remunerării egale 49

6. Comitetul de protecţie socială 49

7. Fondul Social European 50

SECŢIUNEA A III-A 50

Coeziunea economică, socială şi teritorială 50

SECŢIUNEA A IV-A 51

Politica Agricolă Comună (P.A.C.). Agricultura şi Pescuitul 51

Preliminarii 51

Extras din document

CAPITOLUL I

PRIVIRE SUCCINTĂ ASUPRA PRINCIPIILOR, ACŢIUNILOR ŞI INSTITUŢIILOR COMUNITARE DUPĂ TRATATUL DE LA NISA

SECŢIUNEA I

Principiile şi cooperarea comunitară

1. Tratatul

Conferinţa Interguvernamentală din decembrie 2000 are meritul de a finaliza formarea Tratatului adoptat la reuniunea Consiliului European de la Nisa (9-11 decembrie 2000) şi semnat de guvernele statelor membre la 26 februarie 20011.

El reprezintă un nou şi semnificativ episod în evoluţia construcţiei europene, cu efecte majore în dimanizarea reformei Uniunii Europene, ceea ce „va schimba fundamental şi ireversibil harta politică a Europei şi a lumii”2.

Tratatul de la Amsterdam (1997) a marcat începutul procesului de adaptare instituţională şi legislativă a Uniunii Europene la noile cerinţe ale extinderii sale, iar noul Tratat îl dezvoltă şi constituie, totodată, un mijloc mai eficien de acţiune pentru:

– accelerarea reformei Uniunii Europene,

– strategia optimă de extindere şi problematica sa,

– noile aspecte ale complexităţii relaţiilor externeşi de securitate ale U.E.,

– armonizarea şi amplificarea cooperării statelor membre, în soluţionarea noilor „provocări” şi sfidări continentale şi globale.

2. Principiile fundamentale ale dreptului comunitar şi unitatea Uniunii Europene

Principiile fundamentale ale dreptului comunitar şi unitatea Uniunii Europene constituie obiectivul major al protecţiei noului Tratat (TN), în contextul reglementărilor sale privind perspectiva lărgirii Uniunii Europene şi aprofun¬darea integrării europene.

Este evidentă această finalitate a Tratatului de la Nisa, care chiar de la început, în primul său articol (art. 1 pct. 1) pune un accent important pe „violarea gravă” a principiilor fundamentale care garantează unitatea Uniunii Europene.

„Art. 1. pct. 1. „Art.7 (din Tratatul asupra U.E.-T.U.E.) se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 7”

1. În baza unei propuneri motivate din partea unei treimi a statelor membre, a Parlamentului European sau din partea Comisiei Consiliului, cu o majoritate de patru cincimi a membrilor săi, după obţinerea avizului conform al Parlamen¬tului European, poate constata că există un risc de încălcare gravă din partea unui stat membru a principiilor enunţate în articolul 6 alin. (1) şi să-i adreseze acestuia recomandări adecvate. Înainte de a proceda la o asemenea constatare, Consiliul audiază respectivul stat membru şi, hotărând în conformitate cu aceeaşi procedură, poate cere unor personalităţi independente să prezinte, în cadrul unei limite rezonabile de timp, un raport asupra situaţiei statului membru în cauză.

Consiliul verifică cu regularitate dacă motivele care au condus la o atare constatare îşi păstrează valabilitatea.

2. Consiliul, reunit la nivelul şefilor de Stat sau de guvern şi hotărând în unanimitate la propunerea unei treimi din numărul statelor membre sau din partea Comisiei şi după obţinerea avizului conform din partea Parlamentului European, poate constata existenţa unei încălcări grave şi repetate din partea unui stat membru a principiilor menţionate în articolul 6, alin. (1), după invi¬tarea guvernului statului membru în cauză spre a-şi prezenta orice obiecţie referi¬toare la aceasta.

3. Atunci când, conform alin. (2), o astfel de constatare a fost făcută, Consiliul, cu o majoritate calificată, poate decide să suspende anumite drepturi ce decurg din aplicarea prezentului Tratat privind statul membru în cauză, inclusiv dreptu¬rile de vot ale reprezentanţilor guvernului acestui stat membru în Consiliu. Proce¬dând astfel, Consiliul ia în considerare consecinţele posibile ale unei atare suspen¬dări asupra drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice.

Obligaţiile ce revin statului membru în cauză, în conformitate cu acest Tratat, îşi menţin, în orice situaţie, caracterul de obligativitate pentru acel Stat”.

Preview document

Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 1
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 2
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 3
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 4
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 5
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 6
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 7
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 8
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 9
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 10
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 11
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 12
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 13
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 14
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 15
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 16
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 17
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 18
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 19
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 20
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 21
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 22
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 23
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 24
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 25
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 26
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 27
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 28
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 29
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 30
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 31
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 32
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 33
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 34
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 35
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 36
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 37
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 38
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 39
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 40
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 41
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 42
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 43
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 44
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 45
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 46
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 47
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 48
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 49
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 50
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 51
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 52
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 53
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 54
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 55
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 56
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 57
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 58
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 59
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 60
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 61
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 62
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 63
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 64
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 65
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 66
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 67
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 68
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 69
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 70
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 71
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 72
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 73
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 74
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 75
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 76
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 77
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 78
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 79
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 80
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 81
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 82
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 83
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 84
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 85
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 86
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 87
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 88
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 89
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 90
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 91
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 92
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 93
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 94
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 95
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 96
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 97
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 98
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 99
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 100
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 101
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 102
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 103
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 104
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 105
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 106
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 107
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 108
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 109
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 110
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 111
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 112
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 113
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 114
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 115
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 116
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 117
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 118
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 119
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 120
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 121
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 122
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 123
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 124
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 125
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 126
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 127
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 128
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 129
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 130
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 131
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 132
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 133
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 134
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 135
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 136
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 137
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 138
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 139
Politicile Comune ale Uniunii Europene - Pagina 140

Conținut arhivă zip

  • Politicile Comune ale Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu...

Actele jurisdicționale

Conceptul de „justiţie constituţională", fără a se putea stabili cu certitudine când anume a apărut, este tot mai folosit în doctrina contemporană,...

Noile tendințe în dreptul social european

Extinderea Uniunii Europene, includerea noilor state membre, dincolo de faptul ca reprezinta un pas istoric pentru Europa si ca ofera noi proiecte...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

1. Statutul Consiliului Europei Consiliul Europei, cu sediul la Strasburg, a luat naştere la 4 mai 1949 şi reuneşte toate statele Uniunii Europene...

Procedura codeciziei

Procedura de codecizie, denumită şi procedura de conciliere şi veto, reprezintă un mare pas pe traictoria implicării în procesul decizional a...

Procedura cooperării

Introducere Securitatea statala se pare ca este mai usor inteleasa si i se acorda mai multa atentie in prezenta unei amenintari concrete. Faptul...

Procedura Adopției Internaționale

Capitolul I Consideratii Generale Privind Institutia Adoptiei Semnând Conventia Pentru Apararea Drepturilor Omului si A Libertatilor Fundamentale...

Te-ar putea interesa și

Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană

Politica Uniunii Europene în Domeniul Transporturilor 1.1 Principalele orientări incluse in Cartea Albă Elementele esenţiale în funcţionarea unor...

Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României

CAPITOLUL I POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE. REALIZĂRI, IMPLICAŢII, PERSPECTIVE I. 1 SCURT ISTORIC AL FORMĂRII UNIUNII EUROPENE...

Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană

CAPITOLUL I: DEFINIREA CONCEPTULUI DE POLITICĂ COMERCIALĂ, A OBIECTIVELOR, FUNCŢIILOR ŞI INSTRUMENTELOR SALE. Subcapitolul 1.1. Politica...

Politica energetică în România

Datorită unor particularităţi ale industriei energetice, toate guvernele naţionale au considerat implicarea lor totală în sectorul de energie ca o...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Cap1. Politica de dezvoltare a Uniunii Europene Pentru a putea avea o privire de ansamblu si a putea intelege mecanismul de acordare a fondurilor...

Politica Regională a Uniunii Europene

1. Prezentarea politicilor comune ale Uniunii Europene 2 2. Politica regională şi obiectivele acesteia 4 2.1. Politica regională 4 2.1.1 Scurt...

Protecția atmosferei în dreptul comunitar

1.Introducerea în dreptul mediului Din punct de vedere etimologic, cuvântul mediu îşi are originea în latinescul medium care desemnează...

Istoricul Uniunii Europene - Institutii, Procesul Decizional - Politicile Uniunii Europene

„Uniunea Europeana este prima guvernanta institutionala post-moderna” Jeremy Rifkin „Echilibrul intre state si Uniune, in Europa nu poate fi...

Ai nevoie de altceva?