Procedura Penala Romana - Partea Speciala

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 74719
Mărime: 183.34KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tatu Angela Maria

Extras din document

Partea specială

Consideraţii generale

Procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, stabilirea identităţii oricărei persoane care a săvârşit o fapta penală şi a vinovăţiei sale, pentru a fi trasă la răspundere potrivit acesteia şi evitarea oricărei erori judiciare, astfel ca nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. Pentru atingerea acestui scop procesul penal este organizat de lege ca o activitate ordonată şi eficientă în concordanţă cu nevoile apărării sociale şi drepturile şi libertăţile fundamentale recunoscute de Constituţia României şi pactele şi tratatele internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului.

Dispoziţiile din „partea generală” au privit procesul penal sub aspectul principiilor de bază şi al instituţiilor aplicabile în toate fazele procesului (acţiunile penală şi civilă, subiecţii procesuali, jurisdicţia, probe, măsuri procesuale şi procedurale comune).

Dispoziţiile din „partea specială” vor reglementa desfăşurarea în întregul său a procesului penal stabilind succesiunea desfăşurării fazelor, etapelor, momentelor aces-tuia şi actele care compun această activitate

Procesul penal cuprinde o serie de activităţi ordonate, care debutează cu începerea urmăririi penale şi se va încheia cu executarea hotărârii penale definitive în cazul condamnării sau prin adoptarea unei alte soluţii de finalizare a procesului în celelalte cazuri. Între aceste momente se vor efectua acte procesuale (ce dinamizează sau încheie procesul penal) şi acte procedurale (activităţile şi actele cu caracter instrumental care înfăptuiesc acest mers înainte).

Deşi unele activităţi se desfăşoară oral (cereri, denunţuri, audierea părţilor, a martorilor, stabilirea obiectivelor expertizelor, prezentarea materialului de urmărire penală, dezbaterile judiciare etc.), toate activităţile şi actele procesuale şi procedurale efectuate trebuie să fie consemnate în scris deoarece aceste constatări în scris constituie dovezi procesuale care formează materialul documentar al procesului penal.

Aceste acte şi activităţi procesuale şi procedurale sunt efectuate de subiecţii procesuali care au fost prezentaţi în „partea generală” a disciplinei, cu particularităţile proprii fiecărei faze sau etape a procesului penal. Trebuie făcută sublinierea că actul sau activitatea procesuală trebuie efectuate numai de subiectul abilitat de lege.

Partea specială este organizată după sistematizarea Codul de procedură penală care cuprinde desfăşurarea procesului penal în trei faze (urmărirea penală, judecata, executarea hotărârilor penale) şi uneori o fază postexecutorie. Fiecare fază are o finalitate proprie, ducând la realizarea scopului procesului penal.

În cadrul fiecărei faze vom deosebi subîmpărţiri în etape, stadii şi momente procesuale. Efectuarea actelor sau activităţilor prescrise de lege pot marca anumite momente procesuale (terminarea urmăririi penale prin emiterea rechizitoriului; începerea cercetării judecătoreşti când se constată de preşedintele instanţei prezenţa persoanelor fără de care judecata nu poate avea loc, îndeplinirea procedurii de citare a celorlalţi subiecţi; încheierea dezbaterilor va avea loc după ce se acordă ultimul cuvânt incul¬patului ş.a.).

Coordonarea stabilită de lege nu este absolută în ce priveşte ordinea în care trebuie efectuate anumite acte ce depind de specificul unei cauze. Sigur că nu poate fi schimbată ordinea de efectuare a fazelor şi etapelor procesului penal sau regulile de luare a unei măsuri şi trebuie îndeplinite actele ce marchează un moment procesual dar în cadrul acestora unele acte sau activităţi pot fi îndeplinite în ordinea pe care o stabileşte organul judiciar care efectuează actul sau activitatea procesuală. Astfel, în cursul urmăririi penale procurorul va stabili momentul punerii în mişcare a acţiunii penale; în ambele faze ale procesului (urmărire penală şi judecata) procurorul sau completul de judecată va stabili: momentul arestării inculpatului, ordinea de ascultare a inculpaţilor, a martorilor, de administrare a celorlalte probe etc. Pentru îndeplinirea oricărui act sau activităţi procesuale se va avea în vedere funcţia şi finalitatea fiecărui act procesual, în parte, precum şi oportunitatea acestuia pentru atingerea scopului procesului penal.

Titlul I

Urmărirea penală

Capitolul I

Consideraţii generale

Secţiunea I. Consideraţii generale privind urmărirea penală

1. Urmărirea penală, fază de debut a procesului penal

Procesul penal cunoaşte mai multe sisteme: acuzatorial, inchizitorial şi cel mixt.

În sistemul acuzatorial, ca urmare a influenţei justiţiei private, partea cea mai importantă o reprezenta activitatea de judecată. O dată cu întărirea statului, în Europa (cu excepţia Angliei în care s-a dezvoltat sistemul acuzatorial) îşi face loc sistemul inchizitorial. Acest sistem, datorită caracterului prevalent represiv datorat modului de efectuare în secret a justiţiei penale, ce punea înaintea drepturilor fundamentale ale omului interesele statului şi care folosea mijloace „de stoarcere” a adevărului incompatibile cu demnitatea omului a fost, treptat, înlocuit de sistemul mixt. Sistemul mixt, care a cunoscut numeroase îmbunătăţiri, a introdus două faze în procesul penal necesare pentru a se obţine condamnarea definitivă a unei persoane: urmărirea penală şi judecata.

Urmărirea penală, în Codul de procedură penală din 1936, era împărţită în două etape : facerea primelor cercetări pentru constatarea infracţiunii, căutarea, prinderea şi arestarea infractorului şi instrucţiunea preparatorie. Facerea primelor cercetări pentru constatarea infracţiunii, căutarea, prinderea şi arestarea infractorului formează în general obiectul şi preocuparea poliţiei judiciare. Instrucţiunea preparatorie şi strângerea probelor este încredinţată judecătorului de instrucţiune şi Camerei de acuzaţiune.

În actualul Cod de procedură penală, „urmărirea penală” este simplificată, fiind încredinţată organului de urmărire penală- procurorului şi organelor de cercetare penală. În desfăşurarea unui proces penal această fază se justifică din următoarele considerente:

a) faptele penale se comit, în general, în ascuns, de către infractori periculoşi, bine pregătiţi, care doresc şi uneori fac să dispară urmele evidente ale infracţiunii. Pentru descoperirea rapidă a infracţiunilor, pentru identificarea şi prinderea infractorului şi descoperirea şi conservarea urmelor nu este suficientă contribuţia victimei ci se impune efectuarea unor activităţi specifice de către organe specializate, pregătite în acest scop.

Preview document

Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 1
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 2
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 3
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 4
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 5
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 6
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 7
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 8
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 9
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 10
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 11
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 12
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 13
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 14
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 15
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 16
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 17
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 18
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 19
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 20
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 21
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 22
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 23
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 24
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 25
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 26
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 27
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 28
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 29
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 30
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 31
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 32
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 33
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 34
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 35
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 36
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 37
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 38
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 39
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 40
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 41
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 42
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 43
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 44
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 45
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 46
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 47
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 48
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 49
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 50
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 51
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 52
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 53
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 54
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 55
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 56
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 57
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 58
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 59
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 60
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 61
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 62
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 63
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 64
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 65
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 66
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 67
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 68
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 69
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 70
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 71
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 72
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 73
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 74
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 75
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 76
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 77
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 78
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 79
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 80
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 81
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 82
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 83
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 84
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 85
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 86
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 87
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 88
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 89
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 90
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 91
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 92
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 93
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 94
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 95
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 96
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 97
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 98
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 99
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 100
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 101
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 102
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 103
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 104
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 105
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 106
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 107
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 108
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 109
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 110
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 111
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 112
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 113
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 114
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 115
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 116
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 117
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 118
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 119
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 120
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 121
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 122
Procedura Penala Romana - Partea Speciala - Pagina 123

Conținut arhivă zip

  • Procedura Penala Romana - Partea Speciala.doc

Alții au mai descărcat și

Criminalitate informatică

ASPECTE INTRODUCTIVE Evoluția științifică la care asistăm în prezent, explozia informațională din toate domeniile, complexitatea ridicată a...

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Inregistrarile si Interceptarile Audio-video si Cele din Mediul Ambiental - Mijloc de Proba in Procesul Penal

Capitolul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video si cele din mediul ambiental in cadrul sistemului probator 1.1...

Percheziția domiciliară

Introducere Organizarea statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordinea de drept în acel stat şi în baza cărora se...

Apelul în Procesul Penal

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in...

Solutii Procedurale de Netrimitere în Judecata

. Consideratii preliminarii Urmarirea penala constituie prima faza a procesului penal si practic în multe cazuri desfasurarea ei duce la concluzia...

Accesul Ilegal la un Sistem Informatic

I. INTERNETUL ŞI CRIMINALITATEA INFORMATICĂ Anii de apariţie ai Internet-ului trebuie căutaţi la mijlocul anilor 1960, când Departamentul de...

Punerea în Mișcare a Acțiunii Penale

Punerea în mişcare a acţiunii penale. A pune în mişcare acţiunea penală înseamnă a efectua actul procesual prevăzut de lege prin care se...

Ai nevoie de altceva?