Procedura penală română - partea specială

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 74719
Mărime: 183.34KB (arhivat)
Publicat de: Antonia Vereș
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tatu Angela Maria

Extras din curs

Partea specială

Consideraţii generale

Procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, stabilirea identităţii oricărei persoane care a săvârşit o fapta penală şi a vinovăţiei sale, pentru a fi trasă la răspundere potrivit acesteia şi evitarea oricărei erori judiciare, astfel ca nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. Pentru atingerea acestui scop procesul penal este organizat de lege ca o activitate ordonată şi eficientă în concordanţă cu nevoile apărării sociale şi drepturile şi libertăţile fundamentale recunoscute de Constituţia României şi pactele şi tratatele internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului.

Dispoziţiile din „partea generală” au privit procesul penal sub aspectul principiilor de bază şi al instituţiilor aplicabile în toate fazele procesului (acţiunile penală şi civilă, subiecţii procesuali, jurisdicţia, probe, măsuri procesuale şi procedurale comune).

Dispoziţiile din „partea specială” vor reglementa desfăşurarea în întregul său a procesului penal stabilind succesiunea desfăşurării fazelor, etapelor, momentelor aces-tuia şi actele care compun această activitate

Procesul penal cuprinde o serie de activităţi ordonate, care debutează cu începerea urmăririi penale şi se va încheia cu executarea hotărârii penale definitive în cazul condamnării sau prin adoptarea unei alte soluţii de finalizare a procesului în celelalte cazuri. Între aceste momente se vor efectua acte procesuale (ce dinamizează sau încheie procesul penal) şi acte procedurale (activităţile şi actele cu caracter instrumental care înfăptuiesc acest mers înainte).

Deşi unele activităţi se desfăşoară oral (cereri, denunţuri, audierea părţilor, a martorilor, stabilirea obiectivelor expertizelor, prezentarea materialului de urmărire penală, dezbaterile judiciare etc.), toate activităţile şi actele procesuale şi procedurale efectuate trebuie să fie consemnate în scris deoarece aceste constatări în scris constituie dovezi procesuale care formează materialul documentar al procesului penal.

Aceste acte şi activităţi procesuale şi procedurale sunt efectuate de subiecţii procesuali care au fost prezentaţi în „partea generală” a disciplinei, cu particularităţile proprii fiecărei faze sau etape a procesului penal. Trebuie făcută sublinierea că actul sau activitatea procesuală trebuie efectuate numai de subiectul abilitat de lege.

Partea specială este organizată după sistematizarea Codul de procedură penală care cuprinde desfăşurarea procesului penal în trei faze (urmărirea penală, judecata, executarea hotărârilor penale) şi uneori o fază postexecutorie. Fiecare fază are o finalitate proprie, ducând la realizarea scopului procesului penal.

În cadrul fiecărei faze vom deosebi subîmpărţiri în etape, stadii şi momente procesuale. Efectuarea actelor sau activităţilor prescrise de lege pot marca anumite momente procesuale (terminarea urmăririi penale prin emiterea rechizitoriului; începerea cercetării judecătoreşti când se constată de preşedintele instanţei prezenţa persoanelor fără de care judecata nu poate avea loc, îndeplinirea procedurii de citare a celorlalţi subiecţi; încheierea dezbaterilor va avea loc după ce se acordă ultimul cuvânt incul¬patului ş.a.).

Coordonarea stabilită de lege nu este absolută în ce priveşte ordinea în care trebuie efectuate anumite acte ce depind de specificul unei cauze. Sigur că nu poate fi schimbată ordinea de efectuare a fazelor şi etapelor procesului penal sau regulile de luare a unei măsuri şi trebuie îndeplinite actele ce marchează un moment procesual dar în cadrul acestora unele acte sau activităţi pot fi îndeplinite în ordinea pe care o stabileşte organul judiciar care efectuează actul sau activitatea procesuală. Astfel, în cursul urmăririi penale procurorul va stabili momentul punerii în mişcare a acţiunii penale; în ambele faze ale procesului (urmărire penală şi judecata) procurorul sau completul de judecată va stabili: momentul arestării inculpatului, ordinea de ascultare a inculpaţilor, a martorilor, de administrare a celorlalte probe etc. Pentru îndeplinirea oricărui act sau activităţi procesuale se va avea în vedere funcţia şi finalitatea fiecărui act procesual, în parte, precum şi oportunitatea acestuia pentru atingerea scopului procesului penal.

Titlul I

Urmărirea penală

Capitolul I

Consideraţii generale

Secţiunea I. Consideraţii generale privind urmărirea penală

1. Urmărirea penală, fază de debut a procesului penal

Procesul penal cunoaşte mai multe sisteme: acuzatorial, inchizitorial şi cel mixt.

În sistemul acuzatorial, ca urmare a influenţei justiţiei private, partea cea mai importantă o reprezenta activitatea de judecată. O dată cu întărirea statului, în Europa (cu excepţia Angliei în care s-a dezvoltat sistemul acuzatorial) îşi face loc sistemul inchizitorial. Acest sistem, datorită caracterului prevalent represiv datorat modului de efectuare în secret a justiţiei penale, ce punea înaintea drepturilor fundamentale ale omului interesele statului şi care folosea mijloace „de stoarcere” a adevărului incompatibile cu demnitatea omului a fost, treptat, înlocuit de sistemul mixt. Sistemul mixt, care a cunoscut numeroase îmbunătăţiri, a introdus două faze în procesul penal necesare pentru a se obţine condamnarea definitivă a unei persoane: urmărirea penală şi judecata.

Urmărirea penală, în Codul de procedură penală din 1936, era împărţită în două etape : facerea primelor cercetări pentru constatarea infracţiunii, căutarea, prinderea şi arestarea infractorului şi instrucţiunea preparatorie. Facerea primelor cercetări pentru constatarea infracţiunii, căutarea, prinderea şi arestarea infractorului formează în general obiectul şi preocuparea poliţiei judiciare. Instrucţiunea preparatorie şi strângerea probelor este încredinţată judecătorului de instrucţiune şi Camerei de acuzaţiune.

În actualul Cod de procedură penală, „urmărirea penală” este simplificată, fiind încredinţată organului de urmărire penală- procurorului şi organelor de cercetare penală. În desfăşurarea unui proces penal această fază se justifică din următoarele considerente:

a) faptele penale se comit, în general, în ascuns, de către infractori periculoşi, bine pregătiţi, care doresc şi uneori fac să dispară urmele evidente ale infracţiunii. Pentru descoperirea rapidă a infracţiunilor, pentru identificarea şi prinderea infractorului şi descoperirea şi conservarea urmelor nu este suficientă contribuţia victimei ci se impune efectuarea unor activităţi specifice de către organe specializate, pregătite în acest scop.

Preview document

Procedura penală română - partea specială - Pagina 1
Procedura penală română - partea specială - Pagina 2
Procedura penală română - partea specială - Pagina 3
Procedura penală română - partea specială - Pagina 4
Procedura penală română - partea specială - Pagina 5
Procedura penală română - partea specială - Pagina 6
Procedura penală română - partea specială - Pagina 7
Procedura penală română - partea specială - Pagina 8
Procedura penală română - partea specială - Pagina 9
Procedura penală română - partea specială - Pagina 10
Procedura penală română - partea specială - Pagina 11
Procedura penală română - partea specială - Pagina 12
Procedura penală română - partea specială - Pagina 13
Procedura penală română - partea specială - Pagina 14
Procedura penală română - partea specială - Pagina 15
Procedura penală română - partea specială - Pagina 16
Procedura penală română - partea specială - Pagina 17
Procedura penală română - partea specială - Pagina 18
Procedura penală română - partea specială - Pagina 19
Procedura penală română - partea specială - Pagina 20
Procedura penală română - partea specială - Pagina 21
Procedura penală română - partea specială - Pagina 22
Procedura penală română - partea specială - Pagina 23
Procedura penală română - partea specială - Pagina 24
Procedura penală română - partea specială - Pagina 25
Procedura penală română - partea specială - Pagina 26
Procedura penală română - partea specială - Pagina 27
Procedura penală română - partea specială - Pagina 28
Procedura penală română - partea specială - Pagina 29
Procedura penală română - partea specială - Pagina 30
Procedura penală română - partea specială - Pagina 31
Procedura penală română - partea specială - Pagina 32
Procedura penală română - partea specială - Pagina 33
Procedura penală română - partea specială - Pagina 34
Procedura penală română - partea specială - Pagina 35
Procedura penală română - partea specială - Pagina 36
Procedura penală română - partea specială - Pagina 37
Procedura penală română - partea specială - Pagina 38
Procedura penală română - partea specială - Pagina 39
Procedura penală română - partea specială - Pagina 40
Procedura penală română - partea specială - Pagina 41
Procedura penală română - partea specială - Pagina 42
Procedura penală română - partea specială - Pagina 43
Procedura penală română - partea specială - Pagina 44
Procedura penală română - partea specială - Pagina 45
Procedura penală română - partea specială - Pagina 46
Procedura penală română - partea specială - Pagina 47
Procedura penală română - partea specială - Pagina 48
Procedura penală română - partea specială - Pagina 49
Procedura penală română - partea specială - Pagina 50
Procedura penală română - partea specială - Pagina 51
Procedura penală română - partea specială - Pagina 52
Procedura penală română - partea specială - Pagina 53
Procedura penală română - partea specială - Pagina 54
Procedura penală română - partea specială - Pagina 55
Procedura penală română - partea specială - Pagina 56
Procedura penală română - partea specială - Pagina 57
Procedura penală română - partea specială - Pagina 58
Procedura penală română - partea specială - Pagina 59
Procedura penală română - partea specială - Pagina 60
Procedura penală română - partea specială - Pagina 61
Procedura penală română - partea specială - Pagina 62
Procedura penală română - partea specială - Pagina 63
Procedura penală română - partea specială - Pagina 64
Procedura penală română - partea specială - Pagina 65
Procedura penală română - partea specială - Pagina 66
Procedura penală română - partea specială - Pagina 67
Procedura penală română - partea specială - Pagina 68
Procedura penală română - partea specială - Pagina 69
Procedura penală română - partea specială - Pagina 70
Procedura penală română - partea specială - Pagina 71
Procedura penală română - partea specială - Pagina 72
Procedura penală română - partea specială - Pagina 73
Procedura penală română - partea specială - Pagina 74
Procedura penală română - partea specială - Pagina 75
Procedura penală română - partea specială - Pagina 76
Procedura penală română - partea specială - Pagina 77
Procedura penală română - partea specială - Pagina 78
Procedura penală română - partea specială - Pagina 79
Procedura penală română - partea specială - Pagina 80
Procedura penală română - partea specială - Pagina 81
Procedura penală română - partea specială - Pagina 82
Procedura penală română - partea specială - Pagina 83
Procedura penală română - partea specială - Pagina 84
Procedura penală română - partea specială - Pagina 85
Procedura penală română - partea specială - Pagina 86
Procedura penală română - partea specială - Pagina 87
Procedura penală română - partea specială - Pagina 88
Procedura penală română - partea specială - Pagina 89
Procedura penală română - partea specială - Pagina 90
Procedura penală română - partea specială - Pagina 91
Procedura penală română - partea specială - Pagina 92
Procedura penală română - partea specială - Pagina 93
Procedura penală română - partea specială - Pagina 94
Procedura penală română - partea specială - Pagina 95
Procedura penală română - partea specială - Pagina 96
Procedura penală română - partea specială - Pagina 97
Procedura penală română - partea specială - Pagina 98
Procedura penală română - partea specială - Pagina 99
Procedura penală română - partea specială - Pagina 100
Procedura penală română - partea specială - Pagina 101
Procedura penală română - partea specială - Pagina 102
Procedura penală română - partea specială - Pagina 103
Procedura penală română - partea specială - Pagina 104
Procedura penală română - partea specială - Pagina 105
Procedura penală română - partea specială - Pagina 106
Procedura penală română - partea specială - Pagina 107
Procedura penală română - partea specială - Pagina 108
Procedura penală română - partea specială - Pagina 109
Procedura penală română - partea specială - Pagina 110
Procedura penală română - partea specială - Pagina 111
Procedura penală română - partea specială - Pagina 112
Procedura penală română - partea specială - Pagina 113
Procedura penală română - partea specială - Pagina 114
Procedura penală română - partea specială - Pagina 115
Procedura penală română - partea specială - Pagina 116
Procedura penală română - partea specială - Pagina 117
Procedura penală română - partea specială - Pagina 118
Procedura penală română - partea specială - Pagina 119
Procedura penală română - partea specială - Pagina 120
Procedura penală română - partea specială - Pagina 121
Procedura penală română - partea specială - Pagina 122
Procedura penală română - partea specială - Pagina 123

Conținut arhivă zip

  • Procedura Penala Romana - Partea Speciala.doc

Alții au mai descărcat și

Criminalitate informatică

ASPECTE INTRODUCTIVE Evoluția științifică la care asistăm în prezent, explozia informațională din toate domeniile, complexitatea ridicată a...

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Percheziția domiciliară

Introducere Organizarea statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordinea de drept în acel stat şi în baza cărora se...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Apelul în Procesul Penal

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloc de probă în procesul penal

Capitolul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video si cele din mediul ambiental in cadrul sistemului probator 1.1...

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

INTRODUCERE Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice...

Te-ar putea interesa și

Cercetarea criminalistică a infracțiunilor de furt și tâlhărie

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Principalul motiv pentru care am ales să studiez tema Cercetarea criminalistică a infracțiunilor de furt și...

Imparțialitatea organelor judiciare

Introducere Noțiunea de proces echitabil s-a impus în doctrina și legislația română după aderarea țării noastre la Convenția Europeană a...

Investigarea mijloacelor materiale de probă

INTRODUCERE CRIMINALISTICA - ȘTIINȚA INVESTIGĂRII INFRACȚIUNILOR Ca știință de sine stătătoare, criminalistica a apărut ca o necesitate...

Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual

CAPITOLUL I. INSTITUŢIA APELULUI ÎN DREPTUL PROCESUAL ROMÂN I.1. NOŢIUNEA DE CALE DE ATAC ŞI NOŢIUNEA DE APEL Căile de atac sunt mijloace...

Actele organelor de urmărire penală

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ 1.1 Noțiunea, obiectul și principiile urmăririi penale În cadrul procesului penal, pot...

Falsul privind identitatea în vechiul cod

CAPITOLUL DREPT PROCESUAL PENAL 1.1. Noţiuni generale privind dreptul procesual penal Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor...

Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român

Secţiunea I. Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale 1. Noţiune Prin noţiunea de principii fundamentale ale procesului penal se înţeleg...

Efectele Apelului și Recursului

Declararea apelului sau recursului presupune o continuare a judecarii cauzei de catre instanta ierarhic superioara. Folosirea acestor cai de atac...

Ai nevoie de altceva?