Procedura privind Problemele Legate de Personal

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 16717
Mărime: 71.28KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: dorin stefanescu

Extras din document

§ 1 Contractul individual de munca

§§ 1.1 Incheierea contractului

- Contractul individual de munca este contractul în temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, în schimbul unei remuneratii denumite salariu. Persoana juridica poate încheia contracte individuale de munca, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalitatii juridice.

- Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

- Contractul individual de munca se încheie în baza consimtamântului partilor, în forma scrisa, în limba româna. Obligatia de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisa revine angajatorului. Angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familiala au obligatia de a încheia, în forma scrisa, contractul individual de munca anterior începerii raporturilor de munca.

- Anterior încheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata în vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le înscrie în contract sau sa le modifice. Obligatia de informare a persoanei selectate în vederea angajarii sau a salariatului se considera îndeplinita de catre angajator la momentul comunicarii ofertei sale privind continutul contractului individual de munca sau al actului aditional, dupa caz.

- Persoana selectata în vederea angajarii se bucura de aceleasi drepturi cu salariatii in ceea ce priveste comunicarea conditiilor de desfasurare a muncii in strainatate. Persoana selectata în vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul va fi informat cu privire la cel putin urmatoarele elemente, care trebuie sa se regaseasca si în continutul contractului individual de munca:

a) identitatea partilor;

b) locul de munca sau, în lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca în diverse locuri;

c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;

d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din România sau altor acte normative si atributiile postului;

e) riscurile specifice postului;

f) data de la care contractul urmeaza sa îsi produca efectele;

g) în cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;

h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;

i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;

j) salariul pe baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;

k) durata normala a muncii, exprimata în ore/zi si ore/saptamâna;

l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;

m) durata perioadei de proba, dupa caz.

- Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute mai sus în timpul executarii contractului individual de munca impune încheierea unui act aditional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunostintarii în scris a salariatului, cu exceptia situatiilor în care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil.

- În afara clauzelor generale, între parti pot fi negociate si cuprinse în contractul individual de munca si alte clauze specifice. Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

a) clauza cu privire la formarea profesionala;

b) clauza de neconcurenta;

c) clauza de mobilitate;

Preview document

Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 1
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 2
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 3
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 4
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 5
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 6
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 7
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 8
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 9
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 10
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 11
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 12
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 13
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 14
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 15
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 16
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 17
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 18
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 19
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 20
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 21
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 22
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 23
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 24
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 25
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 26
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 27
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 28
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 29
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 30
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 31
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 32
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 33
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 34
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 35
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 36
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 37
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 38
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 39
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 40
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 41
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 42
Procedura privind Problemele Legate de Personal - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Procedura privind Problemele Legate de Personal.doc

Alții au mai descărcat și

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Clauza de Neconcurenta

CLAUZA DE NECONCURENTA Referitor la clauza de neconcurenta, Codul Muncii prevede urmatoarele: “Art. 21. – (1) “La încheierea contractului...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu

Capitolul I Contractul individual de munca-temei al aparitiei raportului juridic de munca 1.1. Definitie si reglementare Dreptul la munca este...

Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Muncă

Anterior încheierii sau modificarii CIM, angajatorul are obligatia de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu...

Încetarea Contractului Individual de Muncă

Cap I Definiţii – generalităţi Aplicarea noului Cod al Muncii a generat o serie de dificultăţi care frânează dezvoltarea pieţei muncii şi a unei...

Clauzele Facultative ale Contractului de Munca

In conformitate cu art. 10 din Codul muncii, contractul individual de munca este “contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita...

Ai nevoie de altceva?