Proceduri Speciale - Contenciosul Administrativ

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1225
Mărime: 9.86KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marin Puscas
Un curs foarte util celor interesati de contenciosul administrativ

Extras din document

Generalităţi

= procedura stabilită de lege pentru soluţionarea conflictelor dintre autorităţile administrative şi cetăţeni

= acceptive „contencios” = ceartă, conflict, dispută, confruntare

~ sens material = litigii juridice şi regim juridic aplicabil

~ sens formal = organe jurisdicţii competente să soluţioneze orice litigiu

- instanţe judecătoreşti de contencios administrativ

1) Sediul materiei = Legea 554/2004 – Curtea de Apel = activitatea de judecare şi soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii a litigiilor în care cel puţin una din părţi este o autoritate publică administrativă, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea unui act administrativ, fie din nesoluţionarea în termen legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim (art. 2 alin 1 lit c Legea 54/2004)

= forma de control judiciar a activităţii administraţiei publice care cuprinde totalitatea litigiilor dintre administraţia publică şi particulari

Istoric legislativ – L 11 febr 1864, L 1905 – ÎCCJ, L~1910, 1912, 1923, 1925, 1933, 1948 →desfiinţare c.a., constit 1965 → L554/04 → vigoare 6 ian 2005

2) Părţile

Reclamantul = orice persoană (fizică sau juridică) vătămată într-un drept personal şi într-un interes legitim personal sau de natură publică (pers văt direct sau terţ)

= indiferent de cetăţenie

= procedură obiectivă → interesul public

+ Avocatul Poporului sesizat de o persoană fizică introduce în numele reclamantului acţiunea la instanţa competentă

~ Ministerul Public

~ Aut Publică emitentă a actului administrativ nelegal – dacă actul a intrat în circuitul civil şi nu mai poate fi revocat

~ Prefectul + Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (tutela administrativă), poate ataca dispoziţiile primarului, HCL, dispoziţiile Preşedintelui CJ, HCJ

~ orice persoană de drept public pentru apărarea unui drept propriu încălcat sau unui interes legitim public vătămat

- statul → Ministerul Finanţelor, Guvern (Cancelaria Primului Ministru), ministerele, Judeţul, Oraşul, comuna

- pentru atacarea actelor individuale = 6 luni de la luarea cun – cu prelungire < 1 an pentru motive temeinice; actul atacat = suspendat drept pe perioada judecării litigiului

→ cu 10 zile =act → cere reanalizare

- termen pentru atacare acte administrative normative = oricând (art.11 al.4) + normative = imprevizibile

- obiectul = actele administrative nelegale + faptele asimilate (tăcerea administrativă, refuzul nejustificat de reziliere)

= interes procesual legitim

Pârâtul - orice autoritate publică administrativă care acţionează în regim de putere publică + persoane juridice de drept privat care au statut de utilitate publică sau sunt autorizate să păstreze un serviciu public

= pactul unei persoane fizice care a elaborat, emis, întocmit actul sau refuză …. Să rezilieze ….

3. Obiectul acţiunii contenciosului administrativ

= actele vizate de reclamant

a) = actul administrativ sidegal care …drepturi + interese legitime

b) = refuzul nejustificat (pasivitatea) de a soluţiona cererea reclamantului → drepturi + interese legitime + pers

c) contractele administrative

d) actele administrative jurisdicţionale – termen 15 zile de la comunicare

e) OG –art 9 L554/04 – acte de contencios administrativ însoţite de exec neconstituţionalitate

f) Excepţia de nelegalitate a unui act administrativ

Preview document

Proceduri Speciale - Contenciosul Administrativ - Pagina 1
Proceduri Speciale - Contenciosul Administrativ - Pagina 2
Proceduri Speciale - Contenciosul Administrativ - Pagina 3
Proceduri Speciale - Contenciosul Administrativ - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Proceduri Speciale - Contenciosul Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Contencios Administrativ

Curs I Aspecte referitoare la controlul activităţii autorităţilor administraţiei publice. Formele de control exercitate asupra administraţiei...

Dreptul de proprietate publică

1. Prezentare generala Conform prevederilor art. 136, alin.2 din Constitutie, proprietatea publica apartine statului sau unitatilor...

Crearea și Evoluția Comunităților Europene și a Uniunii Europene

Definiţie: Ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile care se stabilesc între statele membre ale comunităţii, între statele membre şi...

Dreptul muncii și securității sociale

I. Dreptul muncii – ramura a sistemului de drept din tara noastra 1. Dreptul muncii Raporturile juridice individuale de munca sunt acele relatii...

Administrarea societății comerciale pe acțiuni - sistemul unitar

Administrarea societatilor comerciale este reglementata de Legea 31/1990, care cuprinde dispozitii privind fiecare forma de societate comerciala....

Dreptul Muncii

1. Noţiunea şi obiectul dreptului muncii A. Munca - activitate specific umană Existenţa omului - atât ontogenetic, cât şi istoric - este...

Actele Nesupuse Controlului și Limitele Controlului

Actele nesupuse controlului si limitele controlului 1.Actul administrativ – forma si emitere În acceptiunea cea mai directa, a administra...

Te-ar putea interesa și

Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei

INTRODUCERE În cercetările sale privind birocraţia, Max Weber vorbea de depersonalizarea care trebuie să existe în funcţionarea administraţiei....

Curtea Constituțională a României, instanța de contencios electoral

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ A CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI 1.1. Curtea Constituţională a României, valorificare a “modelului european”,...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Acte Normative

CAPITOLUL I 1.1. Noţiunea, definiţia, evoluţia şi formele contenciosului administrativ român 1.1.1. Etimologic cuvântul „contencios” provine din...

Controlul judecătoresc direct al actelor administrative în temeiul legii contenciosului administrativ

INTRODUCERE Etimologic cuvântul „contencios” provine din limba franceză, fiind un neologism care a pătruns în limba română modernă. La originile...

Fiscalitatea operațiunilor comerciale

I. Repere genearle cu privire la comercianţi 1. Noţiunea de comerţ În sens economic, comerţul reprezintă activitatea realizată cu scopul de...

Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI JURISDICŢIA ADMINISTRATIVĂ 1. Noţiune Termenul de „contencios” provine din latină, de la verbul „contendre”, care...

Proceduri Administrativ-Jurisdictionale și Recursurile Administrativ-Jurisdictionale

1.Natura juridică a procedurilor administrativ-jurisdicţionale Problematica procedurii administrativ-jurisdicţionale şi a modului de contestare a...

Ai nevoie de altceva?