Procesul Civil

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 21073
Mărime: 65.25KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Genoveva Vrabie
Prezentat la facultatea Alexandru Ioan Cuza din iasi

Extras din curs

În literatura juridica s-a aratat ca în statul de drept justitia poate fi privita sub doua aspecte: ca sistem al organelor judecatoresti si activitate desfasurata de aceste organe.

Actele normative de Drept material recunosc persoanelor fizice si juridice drepturi civile (se au în vedere nu numai drepturile recunoscute prin legislatia civila, dar si cele care intra în continutul raporturilor de dreptul muncii, familiei, de Drept comercial etc.) în scopul satisfacerii intereselor materiale si de alta natura în acord cu interesul public, potrivit legii si regulilor de convietuire sociala.

În mod obisnuit asemenea drepturi sunt valorificate de titularii lor potrivit legii si sunt respectate de celelalte persoane care au obligatia de a nu face nimic care sa stânjeneasca exercitarea lor normala. În situatia în care drepturile nu sunt respectate sau sunt contestate, legea a organizat modul de aparare si valorificare a acestora pentru a fi solutionate conflictele ce apar, de institutii juridice specializate si nu de catre cei aflati în cauza, prin intermediul unui proces civil.

Definirea procesului civil

Procesul civil este activitatea desfasurata de: instanta, parti, organul de executare si alte organe sau persoane care participa la înfaptuirea justitiei în pricinile civile, precum si raporturile dintre acesti participanti, în vederea realizarii sau stabilirii drepturilor ori intereselor civile deduse judecatii si executarii silite a hotarârii judecatoresti sau a altor titluri executorii conform procedurii stabilite de lege.

În cadrul înfaptuirii justitiei, procesul civil este deci activitatea pe care o desfasoara organele de stat competente, cu participarea partilor interesate, în vederea rezolvarii conflictelor ce se ivesc în circuitul civil.

Procesul civil serveste ca forma speciala a constrângerii de stat pentru valorificarea în concret a dreptului subiectiv încalcat si prin aceasta, la restabilirea ordinii de drept tulburate.

Definirea dreptului procesual civil

Pornind de la definitia data dreptului în ansamblul sau, putem defini dreptul procesual civil ca fiind un sistem de norme juridice care reglemeteaza modul în care este organizata si se desfasoara activitatea de judecata a pricinilor privitoare la drepturi si interese civile, legitime, precum si modul în care sunt duse la îndeplinire (sunt executate) hotarârile judecatoresti sau alte titluri executorii.

Dreptul procesual civil reglementeaza în amanunt prin normele sale fiecare dintre fazele si etapele pe care le poate parcurge un proces civil.

Legaturile dreptului procesual civil cu alte ramuri de Drept. Privit în ansamblul sau dreptul românesc are un caracter unitar cuprinzând totalitatea normelor de conduita ce sunt exprimate în forma prevazuta de lege fiind garantate, la nevoie, prin forta de constrângere a statului.

Dreptul procesual civil reprezinta o ramura autonoma a acestui ansamblu, dar nu este izolat de celelalte ramuri, aflându-se într-o strânsa legatura cu acestea.

Este o ramura distincta a dreptului în ansamblul sau pentru ca: are un obiect propriu de reglementare (grupa de raporturi sociale referitoare la raporturile procesuale civile); dispune de metode specifice de reglementare ce tin cont de o serie de principii fundamentale.

Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil pot fi definite ca fiind acele reguli esentiale care determina structura interna a procesului civil, si pe temeiul carora se stabilesc raporturile procesuale dintre partile aflate în litigiu, precum si între aceste parti si instanta de judecata chemata sa înfaptuiasca justitia, si în felul acesta sa restabileasca drepturile subiective încalcate sau contestate.

Trasaturi: -sunt prevazute în Constitutia României, în Codul de procedura civila si în alte legi speciale;

- în lipsa textului de lege expres sau apropiat dupa care se calauzesc judecatorii în solutionarea pricinilor civile, acestia recurg pentru rezolvarea corecta a cauzelor la aplicarea principiilor fundamentale;

- principiile fundamentale definesc însasi procesul civil.

Preview document

Procesul Civil - Pagina 1
Procesul Civil - Pagina 2
Procesul Civil - Pagina 3
Procesul Civil - Pagina 4
Procesul Civil - Pagina 5
Procesul Civil - Pagina 6
Procesul Civil - Pagina 7
Procesul Civil - Pagina 8
Procesul Civil - Pagina 9
Procesul Civil - Pagina 10
Procesul Civil - Pagina 11
Procesul Civil - Pagina 12
Procesul Civil - Pagina 13
Procesul Civil - Pagina 14
Procesul Civil - Pagina 15
Procesul Civil - Pagina 16
Procesul Civil - Pagina 17
Procesul Civil - Pagina 18
Procesul Civil - Pagina 19
Procesul Civil - Pagina 20
Procesul Civil - Pagina 21
Procesul Civil - Pagina 22
Procesul Civil - Pagina 23
Procesul Civil - Pagina 24
Procesul Civil - Pagina 25
Procesul Civil - Pagina 26
Procesul Civil - Pagina 27
Procesul Civil - Pagina 28
Procesul Civil - Pagina 29
Procesul Civil - Pagina 30
Procesul Civil - Pagina 31
Procesul Civil - Pagina 32
Procesul Civil - Pagina 33
Procesul Civil - Pagina 34
Procesul Civil - Pagina 35
Procesul Civil - Pagina 36
Procesul Civil - Pagina 37
Procesul Civil - Pagina 38
Procesul Civil - Pagina 39
Procesul Civil - Pagina 40
Procesul Civil - Pagina 41
Procesul Civil - Pagina 42
Procesul Civil - Pagina 43
Procesul Civil - Pagina 44
Procesul Civil - Pagina 45
Procesul Civil - Pagina 46
Procesul Civil - Pagina 47
Procesul Civil - Pagina 48
Procesul Civil - Pagina 49
Procesul Civil - Pagina 50
Procesul Civil - Pagina 51
Procesul Civil - Pagina 52
Procesul Civil - Pagina 53
Procesul Civil - Pagina 54
Procesul Civil - Pagina 55
Procesul Civil - Pagina 56
Procesul Civil - Pagina 57
Procesul Civil - Pagina 58
Procesul Civil - Pagina 59
Procesul Civil - Pagina 60
Procesul Civil - Pagina 61
Procesul Civil - Pagina 62
Procesul Civil - Pagina 63
Procesul Civil - Pagina 64
Procesul Civil - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Procesul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Proceduri de achiziții publice în administrația publică

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Executarea silită - aspecte comune

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITÃ 1.1 Scurt istoric al executãrii silite Executarea silitã, dupã cum s-a stabilit în...

Acțiunea Civila

Capitolul 1. Notiuni introductive privind actiunea civila Actiunea civila 1. Notiune si natura juridica In literatura de specialitate s-au dat...

Rolul Activ al Judecătorului

Principiul rolului activ al judecătorului Rolul activ al judecătorului este, deopotrivă, un principiu fundamental în procesul civil în afară de...

Procedura Prealabilă Ședinței de Judecată

1. Depunerea şi primirea cererii de chemare în judecată Activitatea judiciară este declanşată de către cei interesaţi pentru apărarea drepturilor...

Te-ar putea interesa și

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil

INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de față, este o prezentare teoretică normativă și practică a capacității procedurale de folosință și...

Implicarea participanților în procesul civil

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 1.1. Noțiunea de proces civil Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Principiile Procesului Civil și ale Procesului Penal

CAPITOLUL 1 1.1 Definitia Procesul civil este activitatea desfăşurată de: instanţă, părţi, organul de executare şi alte organe sau persoane care...

Căile de Atac în Procesul Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI GENERALE ASUPRA CĂILOR DE ATAC Procesul civil este activitatea desfăşurată de instanţă, organul de executare şi alte organe...

Terțele Persoane în Procesul Civil

1. Aspecte generale referitoare la participanţii în procesul civil. Întreaga soluţionare a procesului civil implică, cu necesitate, existenţa unor...

Ai nevoie de altceva?