Procesul Penal

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 243 în total
Cuvinte : 64330
Mărime: 192.36KB (arhivat)
Publicat de: Gordob Y.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL I

Noţiunea şi sistemul procesului penal şi ale dreptului procesual penal

SECŢIUNEA I

Procesul penal ca mijloc de realizare a justiţiei penale

1. Definiţia procesului penal

Procesul penal este activitatea reglementată de lege, desfăşurată de organele competente, cu participarea părţilor şi a altor persoane în scopul constatării la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită conform vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

În literatura de specialitate există şi alte definiţii apropiate de cea enunţată mai sus, conţinând şi unele aspecte diferenţiale.

A nu se confunda procesul penal cu activitatea judiciară în materie penală, aceasta din urmă are o arie de cuprindere mai restrânsă incluzând numai totalitatea manifestărilor organelor judiciare penale.

Procesul penal nu poate fi confundat nici cu justiţia penală, aceasta fiind realizată prin organele judecătoreşti (este actul de justiţie subsumat procesului penal).

Putem spune că procesul penal este o categorie juridică cu o sferă de cuprindere mai largă decât activitatea judiciară penală, iar justiţia penală este un segment al activităţii judiciare penale incluse în procesul penal.

2. Analiza definiţiei procesului penal

a) Denumirea de proces derivă din cuvântul latin „processus” care semnifică înaintare, progres.

Procesul penal se înfăţişează ca un complex de acte succesive, care datorită desfăşurării lor coordonate şi progresive dă imaginea unei activităţi organizate în care se urmăreşte aflarea adevărului şi pronunţarea unei soluţii penale.

b) Procesul penal este o activitate reglementată de lege.

Mai mult decât orice alt sector al activităţii judiciare, legiuitorul, prin reglementarea care o face procesului penal stabileşte până în detaliu modul de rezolvare al cazurilor penale.

Consecinţele nerespectării legalităţii în procesul penal sunt sancţiuni de ordin administrativ, civil sau penal aplicate subiecţilor procesuali care nu au respectat legea în realizarea activităţii procesuale. Actele procesuale şi procedurale neconforme cu legea sunt invalidate prin sancţiuni procedurale.

c) La desfăşurarea procesului penal participă organele competente, părţile şi persoane.

Organele judiciare sunt organe de stat care, prin prepuşii lor acţionează ca subiecţi oficiali în anumite faze ale procesului penal.

În faza:

- de urmărire penală îşi desfăşoară activitatea organele de cercetare penală şi procurorul, acesta din urmă având rolul de organ de supraveghere a întregii urmăriri penale şi competenţa exclusivă de a dispune una dintre soluţiile prevăzute de lege la terminarea urmăririi penale ca fază a procesului penal.

- de judecată îşi desfăşoară activitatea instanţele judecătoreşti şi, de regulă, este prezent procurorul.

Instanţele de judecată, în activitatea pe care o desfăşoară, colaborează cu procurorul şi foarte rar cu organele de cercetare penală.

Părţile, sunt persoane fizice sau juridice care au drepturi şi obligaţii localizate în conţinutul principalelor raporturi juridice, de ordin penal sau civil, care se nasc în activitatea procesual penală .

Sunt părţi în procesul penal: inculpatul, partea vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente.

Alte persoane: martorul, expertul, interpretul, grefierul etc.

d) Activitatea subiecţilor oficiali şi particulari are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni.

Constatarea la timp a săvârşirii de infracţiuni presupune posibilitatea adunării şi administrării de probe care să ofere o imagine completă a actului infracţional.

În ceea ce priveşte constatarea completă reprezintă obligaţia organelor judiciară şi a părţilor din proces de a pune în lumină toate aspectele legate de faptele săvârşite.

3. Fazele procesului penal

a) Noţiunea de fază a procesului penal.

Fiecărei categorii de organe i-a fost conferită prin lege, o anumită funcţie procesuală.

Distingem trei funcţii:

- funcţia procesuală a urmăririi penale,

- funcţia desfăşurării judecării cauzelor penale,

- funcţia punerii în executare a hotărârii judecătoreşti penale.

Fazele procesului penal sunt diviziuni ale acestuia, în care îşi desfăşoară activitatea o anumită categorie de organe judiciare în îndeplinirea atribuţiilor ce se înscriu în funcţia lor procesuală.

Sunt trei faze ale procesului penal: urmărirea penală, judecata şi punerea în executare a hotărârii penale.

b) Organele judiciare care îşi desfăşoară activitatea în fiecare fază a procesului penal şi limitele fazelor procesului penal.

Faza I: urmărirea penală îşi desfăşoară activitatea organele de cercetare penală şi procurorul şi în mod excepţional instanţele de judecată.

Începe: - proces-verbal se termină: - ordonanţa

- rezoluţia - rezoluţia

- ordonanţa - rechizitoriu

Faza a II-a: instanţele de judecată şi procurorul.

Începe: - rechizitoriu se termină: - hotărâre judecătorească.

- plângere prealabilă

Faza a III-a: îşi desfăşoară activitatea instanţa de judecată, procurorul, organe ale Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne şi alţii.

Preview document

Procesul Penal - Pagina 1
Procesul Penal - Pagina 2
Procesul Penal - Pagina 3
Procesul Penal - Pagina 4
Procesul Penal - Pagina 5
Procesul Penal - Pagina 6
Procesul Penal - Pagina 7
Procesul Penal - Pagina 8
Procesul Penal - Pagina 9
Procesul Penal - Pagina 10
Procesul Penal - Pagina 11
Procesul Penal - Pagina 12
Procesul Penal - Pagina 13
Procesul Penal - Pagina 14
Procesul Penal - Pagina 15
Procesul Penal - Pagina 16
Procesul Penal - Pagina 17
Procesul Penal - Pagina 18
Procesul Penal - Pagina 19
Procesul Penal - Pagina 20
Procesul Penal - Pagina 21
Procesul Penal - Pagina 22
Procesul Penal - Pagina 23
Procesul Penal - Pagina 24
Procesul Penal - Pagina 25
Procesul Penal - Pagina 26
Procesul Penal - Pagina 27
Procesul Penal - Pagina 28
Procesul Penal - Pagina 29
Procesul Penal - Pagina 30
Procesul Penal - Pagina 31
Procesul Penal - Pagina 32
Procesul Penal - Pagina 33
Procesul Penal - Pagina 34
Procesul Penal - Pagina 35
Procesul Penal - Pagina 36
Procesul Penal - Pagina 37
Procesul Penal - Pagina 38
Procesul Penal - Pagina 39
Procesul Penal - Pagina 40
Procesul Penal - Pagina 41
Procesul Penal - Pagina 42
Procesul Penal - Pagina 43
Procesul Penal - Pagina 44
Procesul Penal - Pagina 45
Procesul Penal - Pagina 46
Procesul Penal - Pagina 47
Procesul Penal - Pagina 48
Procesul Penal - Pagina 49
Procesul Penal - Pagina 50
Procesul Penal - Pagina 51
Procesul Penal - Pagina 52
Procesul Penal - Pagina 53
Procesul Penal - Pagina 54
Procesul Penal - Pagina 55
Procesul Penal - Pagina 56
Procesul Penal - Pagina 57
Procesul Penal - Pagina 58
Procesul Penal - Pagina 59
Procesul Penal - Pagina 60
Procesul Penal - Pagina 61
Procesul Penal - Pagina 62
Procesul Penal - Pagina 63
Procesul Penal - Pagina 64
Procesul Penal - Pagina 65
Procesul Penal - Pagina 66
Procesul Penal - Pagina 67
Procesul Penal - Pagina 68
Procesul Penal - Pagina 69
Procesul Penal - Pagina 70
Procesul Penal - Pagina 71
Procesul Penal - Pagina 72
Procesul Penal - Pagina 73
Procesul Penal - Pagina 74
Procesul Penal - Pagina 75
Procesul Penal - Pagina 76
Procesul Penal - Pagina 77
Procesul Penal - Pagina 78
Procesul Penal - Pagina 79
Procesul Penal - Pagina 80
Procesul Penal - Pagina 81
Procesul Penal - Pagina 82
Procesul Penal - Pagina 83
Procesul Penal - Pagina 84
Procesul Penal - Pagina 85
Procesul Penal - Pagina 86
Procesul Penal - Pagina 87
Procesul Penal - Pagina 88
Procesul Penal - Pagina 89
Procesul Penal - Pagina 90
Procesul Penal - Pagina 91
Procesul Penal - Pagina 92
Procesul Penal - Pagina 93
Procesul Penal - Pagina 94
Procesul Penal - Pagina 95
Procesul Penal - Pagina 96
Procesul Penal - Pagina 97
Procesul Penal - Pagina 98
Procesul Penal - Pagina 99
Procesul Penal - Pagina 100
Procesul Penal - Pagina 101
Procesul Penal - Pagina 102
Procesul Penal - Pagina 103
Procesul Penal - Pagina 104
Procesul Penal - Pagina 105
Procesul Penal - Pagina 106
Procesul Penal - Pagina 107
Procesul Penal - Pagina 108
Procesul Penal - Pagina 109
Procesul Penal - Pagina 110
Procesul Penal - Pagina 111
Procesul Penal - Pagina 112
Procesul Penal - Pagina 113
Procesul Penal - Pagina 114
Procesul Penal - Pagina 115
Procesul Penal - Pagina 116
Procesul Penal - Pagina 117
Procesul Penal - Pagina 118
Procesul Penal - Pagina 119
Procesul Penal - Pagina 120
Procesul Penal - Pagina 121
Procesul Penal - Pagina 122
Procesul Penal - Pagina 123
Procesul Penal - Pagina 124
Procesul Penal - Pagina 125
Procesul Penal - Pagina 126
Procesul Penal - Pagina 127
Procesul Penal - Pagina 128
Procesul Penal - Pagina 129
Procesul Penal - Pagina 130
Procesul Penal - Pagina 131
Procesul Penal - Pagina 132
Procesul Penal - Pagina 133
Procesul Penal - Pagina 134
Procesul Penal - Pagina 135
Procesul Penal - Pagina 136
Procesul Penal - Pagina 137
Procesul Penal - Pagina 138
Procesul Penal - Pagina 139
Procesul Penal - Pagina 140
Procesul Penal - Pagina 141
Procesul Penal - Pagina 142
Procesul Penal - Pagina 143
Procesul Penal - Pagina 144
Procesul Penal - Pagina 145
Procesul Penal - Pagina 146
Procesul Penal - Pagina 147
Procesul Penal - Pagina 148
Procesul Penal - Pagina 149
Procesul Penal - Pagina 150
Procesul Penal - Pagina 151
Procesul Penal - Pagina 152
Procesul Penal - Pagina 153
Procesul Penal - Pagina 154
Procesul Penal - Pagina 155
Procesul Penal - Pagina 156
Procesul Penal - Pagina 157
Procesul Penal - Pagina 158
Procesul Penal - Pagina 159
Procesul Penal - Pagina 160
Procesul Penal - Pagina 161
Procesul Penal - Pagina 162
Procesul Penal - Pagina 163
Procesul Penal - Pagina 164
Procesul Penal - Pagina 165
Procesul Penal - Pagina 166
Procesul Penal - Pagina 167
Procesul Penal - Pagina 168
Procesul Penal - Pagina 169
Procesul Penal - Pagina 170
Procesul Penal - Pagina 171
Procesul Penal - Pagina 172
Procesul Penal - Pagina 173
Procesul Penal - Pagina 174
Procesul Penal - Pagina 175
Procesul Penal - Pagina 176
Procesul Penal - Pagina 177
Procesul Penal - Pagina 178
Procesul Penal - Pagina 179
Procesul Penal - Pagina 180
Procesul Penal - Pagina 181
Procesul Penal - Pagina 182
Procesul Penal - Pagina 183
Procesul Penal - Pagina 184
Procesul Penal - Pagina 185
Procesul Penal - Pagina 186
Procesul Penal - Pagina 187
Procesul Penal - Pagina 188
Procesul Penal - Pagina 189
Procesul Penal - Pagina 190
Procesul Penal - Pagina 191
Procesul Penal - Pagina 192
Procesul Penal - Pagina 193
Procesul Penal - Pagina 194
Procesul Penal - Pagina 195
Procesul Penal - Pagina 196
Procesul Penal - Pagina 197
Procesul Penal - Pagina 198
Procesul Penal - Pagina 199
Procesul Penal - Pagina 200
Procesul Penal - Pagina 201
Procesul Penal - Pagina 202
Procesul Penal - Pagina 203
Procesul Penal - Pagina 204
Procesul Penal - Pagina 205
Procesul Penal - Pagina 206
Procesul Penal - Pagina 207
Procesul Penal - Pagina 208
Procesul Penal - Pagina 209
Procesul Penal - Pagina 210
Procesul Penal - Pagina 211
Procesul Penal - Pagina 212
Procesul Penal - Pagina 213
Procesul Penal - Pagina 214
Procesul Penal - Pagina 215
Procesul Penal - Pagina 216
Procesul Penal - Pagina 217
Procesul Penal - Pagina 218
Procesul Penal - Pagina 219
Procesul Penal - Pagina 220
Procesul Penal - Pagina 221
Procesul Penal - Pagina 222
Procesul Penal - Pagina 223
Procesul Penal - Pagina 224
Procesul Penal - Pagina 225
Procesul Penal - Pagina 226
Procesul Penal - Pagina 227
Procesul Penal - Pagina 228
Procesul Penal - Pagina 229
Procesul Penal - Pagina 230
Procesul Penal - Pagina 231
Procesul Penal - Pagina 232
Procesul Penal - Pagina 233
Procesul Penal - Pagina 234
Procesul Penal - Pagina 235
Procesul Penal - Pagina 236
Procesul Penal - Pagina 237
Procesul Penal - Pagina 238
Procesul Penal - Pagina 239
Procesul Penal - Pagina 240
Procesul Penal - Pagina 241
Procesul Penal - Pagina 242
Procesul Penal - Pagina 243

Conținut arhivă zip

  • Procesul Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Participarea Procurorului la Judecarea Cauzelor Penale

1. Introducere Ministerul Public îndeplineşte un rol social în societăţile contemporane, cu deosebite semnificaţii în apărarea şi consolidarea...

Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare

CAPITOLUL 1. Consideratii generale privind căile de atac. 1.1. Necesitatea şi clasificarea căilor de atac. 1.2. Istoricul căilor de atac. 1.3....

Retrimiterea - Instituție a Dreptului Internațional Privat

Retrimiterea este o institutie de drept international privat. Retrimiterea ofera posibilitatea legii straine declarate competente sa faca o...

Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal

Capitolul I. Probele Secțiunea I. Probbațiunea în procesul penal și importanța sa Conceptul de probe și mijloace de probă. Potrivit art. 52 Cod...

Actul Juridic de Drept Internațional Privat

Actul juridic de drept internaţional privat 1.Norma conflictuală privind actul juridic 1.1. Generalităţi Prin condiţii de fond ale actului...

Te-ar putea interesa și

Participanții în procesul penal. Succesorii, reprezentanții și substituiții procesuali

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PARTICIPANTII ÎN PROCESUL PENAL I.1. Delimitari conceptuale În urma savârsirii unei infractiuni ia...

Acțiunea Civilă în Procesul Penal

CAPITOLUL 1 ACTIUNEA ÎN JUSTITIE SECTIUNEA I: Notiune. Dreptul la actiune si cererea în justitie. Factorii actiunii în justitie. 1. Notiunea de...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Problemele actuale ale realizării principiului contradictorialității în procesul penal

INTRODUCERE Problema consolidării legității în activitatea organelor de urmărire penală în lupta cu criminalitatea necesită perfecționarea teoriei...

Inculpatul Parte în Procesul Penal

CAP 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Orice încălcare a legii apare ca un conflict între voința legiuitorului și cea a destinatarului care a avut o...

Principiile Procesului Civil și ale Procesului Penal

CAPITOLUL 1 1.1 Definitia Procesul civil este activitatea desfăşurată de: instanţă, părţi, organul de executare şi alte organe sau persoane care...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Acțiunea Civilă în Procesul Penal

1. Consideraţii generale Aceasta lucrare îşi propune să analizeze modul de apărare a drepturilor patrimoniale ale persoanelor şi prezintă...

Ai nevoie de altceva?