Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 38903
Mărime: 116.28KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. dr. Codruta Hageanu

Extras din document

1. NOŢIUNEA DE COPIL

În legislaţia naţională, pentru prima oară, noţiunea de copil a fost definită de legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Până la apariţia acesteia în legislaţia noastră se punea semnul egal între noţiunea de mino şi aceea de copil.

Legea nr. 272/2004 defineşte copilul în art.4 lit.a ca fiind: persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, în condiţiile legii.

Se observă deci că această definiţie oferă noţiunii de copil un sens mai restrâns decât cel al noţiunii de minor.

În conformitate cu legislaţia internaţională, respectiv cu art.1 al Convenţiei privind drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani cu excepţia cazurilor când în baza legii aplicabile copilului, majoratul e stabilit sub această vârstă.

2. PROTECŢIA JURIDICĂ A COPILULUI PRIN PĂRINŢI

2.1.Exercitarea ocrotirii părinteşti de către ambii părinţi

În principiu, ca o expresie a egalităţii depline între bărbat şi femeie, astfel cum art. 98 alin. (1) C.fam. prevede expres, drepturile şi îndatoririle părinteşti privitoare la persoana şi bunurile copilului se exercită de comun acord de către ambii părinţi.

Încuviinţarea actelor copilului precum şi reprezentarea sa atât în cazul actelor de drept material, cât şi al celor de drept procesual, trebuie să se facă expres , iar actele trebuie să slujească interesul minorului .

Introducerea acţiunii în tăgăduirea paternităţii sau de contestare a filiaţiei nu suspendă exerciţiul drepturilor şi obligaţilor părinteşti, ele trebuind a fi exercitate pe tot parcursul procesului, până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care o atare acţiune a fost admisă.

2.2.Neînţelegerile dintre părinţi privitoare la exercitarea

ocrotirii părinteşti

În regulă generală, dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la exercitarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti, potrivit art. 99 C.fam., hotărăşte autoritatea tutelară, după ce i ascultă pe părinţi. Activitatea autorităţii tutelare trebuie înţeleasă în sensul că ea nu se substituie voinţei părinţilor, ci are menirea ca, prin propuneri, sugestii şi anali¬zarea împreună cu părinţii a diferitelor soluţii, să ajungă la înlăturarea neînţelegerilor dintre aceştia. Textul foloseşte totuşi noţiunea de hotărăşte, ceea ce înseamnă că, atunci când autoritatea tutelară nu ajunge la punerea de acord a părinţilor, va adopta o soluţie care, în opinia noastră, deşi în literatura juridică nu aceasta este opinia împărtăşită, poate fi alta decât cele avansate de părinţi, atunci când niciuna dintre acestea nu este în interesul minorului. Părinţii sunt însă datori ca, după ce hotărârea a fost luată, să şi îndeplinească îndatoririle de aşa natură ca ea să şi atingă finalitatea.

Credem că, urmare a adoptării Legii nr. 272/2004 atribuţiile autorităţii tutelare trebuie revizuite, iar dispoziţiile Codului familiei corelate cu cele ale noii legislaţii. Spunem aceasta întrucât, în numeroase cazuri, noua lege prevede competenţa instan¬ţei judecătoreşti în soluţionarea neînţelegerilor dintre părţi, fără însă a abroga expres articolele corespunzătoare din Codul familiei. Acestea vor fi, însă, considerate abro¬gate tacit prin aceea că vin în contradicţie cu noile dispoziţii legale.

De altfel, potrivit art. 102 C.fam., autoritatea tutelară poate încuviinţa copilului care a împlinit 14 ani, dacă aceasta este în interesul său, schimbarea felului învăţă¬turii ori al pregătirii profesionale hotărâte de părinţii săi sau să aibă o locuinţă diferită pe care o cere desăvârşirea pregătirii sale profesionale. Aceasta demonstrează că autoritatea tutelară, în viziunea legiuitorului, poate hotărî şi diferit de voinţa părinţilor în acele cazuri de excepţie, când între ei sau între ei şi copii există neînţelegeri.

În cazul desfacerii căsătoriei prin divorţ, potrivit art. 43 alin. (1) C.fam., dreptu¬rile şi îndatoririle părinteşti se exercită de către părintele căruia i s a încredinţat copi¬lul, dar celălalt părinte păstrează dreptul de a avea legături personale cu copilul şi de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională. Între¬barea care se pune este dacă în acest caz pot exista neînţelegeri între părinţi, în sensul art. 99

C.fam., cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti. Credem că răspunsul este afirma¬tiv. Este adevărat că măsurile ce se impun vor fi luate în mod curent de părintele căruia i s a încredinţat copilul, dar, dacă ulterior celălalt părinte nu este de acord cu măsura luată de el, se va putea adresa instanţei judecătoreşti care urmează să hotărască .

Preview document

Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 1
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 2
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 3
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 4
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 5
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 6
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 7
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 8
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 9
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 10
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 11
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 12
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 13
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 14
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 15
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 16
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 17
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 18
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 19
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 20
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 21
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 22
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 23
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 24
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 25
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 26
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 27
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 28
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 29
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 30
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 31
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 32
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 33
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 34
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 35
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 36
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 37
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 38
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 39
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 40
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 41
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 42
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 43
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 44
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 45
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 46
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 47
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 48
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 49
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 50
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 51
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 52
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 53
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 54
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 55
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 56
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 57
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 58
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 59
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 60
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 61
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 62
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 63
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 64
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 65
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 66
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 67
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 68
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 69
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 70
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 71
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 72
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 73
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 74
Protecția Copilului și a Altor Categorii de Persoane - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Protectia Copilului si a Altor Categorii de Persoane.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția Juridică a Copilului în România

SECTIUNEA I. EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE COPILULUI ÎN DOCUMENTELE INTERNATIONALE La nastere omul este imatur si slab echipat fizic,...

Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Protectia Copilului in Dreptul Familiei

CAPITLOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PROTECŢIEI COPILULUI ÎN DREPTUL FAMILIEI I.1. Scurt istoric Protecţia(ocrotirea) persoanei...

Atributiile Autoritatii Tutelare cu privire la Ocrotirea Minorilor

Notiunea dreptului familiei Stiinta dreptului este intr-o continua lupta cu norma juridica, incrcind, pe de-o parte, sa-I descifreze sensul, pe de...

Comisia Europeana ca Element Executiv a UE

Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul...

Autoritatea Părintească

a) Reglementare si definire Noul Cod civil reglementează o noţiune nouă,autoritatea părintească,dispozitiile cu privire la aceasta fiind...

Principiile care Stau la Baza Protectiei Copilului

1.Notiunea de protectie a copilului în sens larg. Sediul materiei Reglementarile juridice au tinut întotdeauna seama de situatia speciala a...

Protecția Copilului

Capitolul I Noţiuni introductive §1. Noţiunea de protecţie a copilului. Sediul materiei Reglementările juridice au ţinut întotdeauna seama de...

Ai nevoie de altceva?