Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 22611
Mărime: 314.42KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Până la cel de al doilea război mondial problemele drepturilor omului au fost

tratate în mod fragmentar, in domenii limitate- interzicerea sclavajului,

protectia victimelor conflictelor armate, protectia minoritătilor, unele norme

privind protectia drepturilor în domeniul muncii.

Drepturile si libertătile fundamentale ale omului au devenit obiectul

unor reglementări cu caracter global si au cunoscut o evolutie fără precedent

în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Condamnarea unanimă a încălcărilor masive si grave ale drepturilor

cele mai elementare ale omului, în perioada premergătoare si în timpul celui

de al doilea război mondial, a determinat un puternic curent de opinie în

directia unor reglementări cuprinzătoare si universale, a creării unui cadru de

colaborare internatională în domeniul drepturilor omului.

Carta Organizatiei Natiunilor Unite, adoptată la 26 iunie 1945,

reafirma credinta popoarelor în demnitatea si valoarea fiintei umane si

stabilea ca obiectiv al Organizatiei, în acelasi timp cu mentinerea păcii si

securitătii, înfăptuirea colaborării în promovarea si încurajarea respectării

drepturilor si libertătilor fundamentale fată de toate persoanele, fără

deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.

Pe baza unor hotărâri ale puterilor coalitiei antifasciste, la sfârsitul

războiului au fost create Tribunalul militar international de la Nurnberg si

cel de la Tokio, ca si alte tribunale pentru judecarea crimelor comise în

timpul războiului; principiile si normele pe care au fost întemeiate statutele

si hotărârile adoptate de ele au fost reafirmate si consacrate într-un document

unic, rezolutia 95(I) din 11 decembrie 1946 a Adunării generale a ONU, care

va influenta alte dezvoltări în acest domeniu.

Prevederile Cartei ONU în domeniul drepturilor omului au un caracter

general; ele nu specifică drepturile si libertătile omului si nici natura

obligatiilor asumate de state. Pentru prima dată, însă, problematica

drepturilor omului a fost acceptată ca obiect al cooperării dintre state.

1.Documentul care marchează începutul unei noi etape în acest

domeniu este Declaratia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10

decembrie 1948 de Adunarea generală a ONU.

Declaratia Universală reprezintă o combinatie unică a drepturilor

civile, politice, economice si culturale, sub semnul constant al egalitătii si

nediscriminării. Ea a fost concepută ca un standard comun al omenirii;

numeroase din prevederile ei au fost preluate si dezvoltate în tratate cu

vocatie de universalitate sau cu caracter regional. De aceea, prevederile

Declaratiei trebuie să fie evaluate în prezent împreună cu tratatele adoptate

ulterior si cu practica dezvoltată în aplicarea lor.

Unele din aceste tratate se referă la condamnarea si reprimarea unor

încălcări grave ale drepturilor omului. Astfel, Conventia pentru prevenirea si

reprimarea crimei de genocid, adoptată de Adunarea generală a ONU la 9

decembrie 1948, confirmă că genocidul este o crimă de drept international, îl

defineste (uciderea membrilor unui grup, atingerea gravă adusă integritătii

lor fizice sau mentale, supunerea lor la conditii de existentă care aduc la

distrugerea lor, măsuri de împiedicare a nasterilor si transferul fortat de copii

de la un grup) si prevede pedepsirea actelor de genocid, ca si a întelegerii cu

scopul de a-l comite, a incitării directe si indirecte la acesta, a tentativei si

complicitătii. Părtile contractante se angajează să pedepsească penal orice

persoană vinovată de asemenea fapte si pot sesiza organele competente ale

ONU pentru a se lua măsuri pe plan international.

Conventia suplimentară privind abolirea sclavajului, a traficului de

sclavi si a institutiilor si practicilor analoge sclavajului, încheiată la Geneva

la 7 decembrie 1956, dezvoltând dispozitii ale Conventiei din 1926, prevede

că fapte cum sunt transportul si traficul de sclavi, mentinerea în sclavie,

aducerea altor persoane într-o asemenea stare, ca si practici similare, ca

aservirea pentru datorii, servajul , transmiterea de femei si copii altor

persoane contra cost, trebuie complet abolite , iar cei ce le comit sau sunt

complici să fie pedepsiti penal. Statele părti se angajază să coopereze între

ele si cu ONU, în vederea aplicării prevederilor Conventiei.

Conventia internatională asupra eliminării si reprimării crimei de

apartheid, adoptată de Adunarea generală la 30 noiembrie 1973, declară că

apartheidul este o crimă contra umanitătii si că actele inumane rezultând din

politicile si practicile de acest gen constituie crime, iar organizatiile,

institutiile si persoanele care le comit sunt considerate criminali. Statele

participante se angajează să ia toate măsurile legislative si altele, pentru a

împiedica producerea unor asemenea fapte si să ia măsuri legislative,

judiciare si administrative pentru a urmări, judeca si pedepsi persoanele

vinovate de comiterea lor.

Preview document

Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 1
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 2
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 3
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 4
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 5
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 6
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 7
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 8
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 9
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 10
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 11
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 12
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 13
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 14
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 15
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 16
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 17
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 18
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 19
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 20
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 21
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 22
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 23
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 24
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 25
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 26
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 27
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 28
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 29
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 30
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 31
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 32
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 33
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 34
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 35
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 36
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 37
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 38
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 39
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 40
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 41
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 42
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 43
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 44
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 45
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 46
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 47
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 48
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 49
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 50
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 51
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 52
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 53
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 54
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 55
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 56
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 57
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 58
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 59
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 60
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 61
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 62
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 63
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 64
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 65
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 66
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 67
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 68
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 69
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 70
Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan.pdf

Alții au mai descărcat și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Drepturile Omului in Epoca Contemporana

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI 1.1 IMPORTANŢA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ Fiind una dintre temele cele...

Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul beneficiază de drepturi inerente fiinţelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a...

Puterea în Relațiile Internaționale

Conceptul de putere Orice grup social organizat presupune existenta între membrii sai a unei multitudini de relatii (de interese, de solidaritate,...

Egalitate și Nediscriminate în Dreptul Uniunii Europene

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA PRINCIPIILOR NEDISCRIMINARII SI EGALITATII DE SANSE IN U.E. Sectiunea 1. Directivele in materia egalitatii si...

Viata Religioasa si Libertatea Cultelor in Uniunea Europeana

a)Libertatea religioasa in tarile din Uniunea Europeana Ỉn limbajul juridic internaţional, expresia “libertate religioasă”este folosită pentru a...

Drepturile Omului

SISTEMUL EUROPEAN DE PROTECTIE A DREPTURILOR OMULUI - PRIVIRE SPECIALA ASUPRA CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI Conceptul drepturilor omului -...

Apartheidul

1. INTRODUCERE Apartheidul , care în limba afrikaans înseamnă separare, este un sistem social, politic şi economic rasist, impus de guvernele...

Ai nevoie de altceva?