Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 22611
Mărime: 314.42KB (arhivat)
Publicat de: Ccc L.
Cost: Gratis

Extras din curs

Până la cel de al doilea război mondial problemele drepturilor omului au fost

tratate în mod fragmentar, in domenii limitate- interzicerea sclavajului,

protectia victimelor conflictelor armate, protectia minoritătilor, unele norme

privind protectia drepturilor în domeniul muncii.

Drepturile si libertătile fundamentale ale omului au devenit obiectul

unor reglementări cu caracter global si au cunoscut o evolutie fără precedent

în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Condamnarea unanimă a încălcărilor masive si grave ale drepturilor

cele mai elementare ale omului, în perioada premergătoare si în timpul celui

de al doilea război mondial, a determinat un puternic curent de opinie în

directia unor reglementări cuprinzătoare si universale, a creării unui cadru de

colaborare internatională în domeniul drepturilor omului.

Carta Organizatiei Natiunilor Unite, adoptată la 26 iunie 1945,

reafirma credinta popoarelor în demnitatea si valoarea fiintei umane si

stabilea ca obiectiv al Organizatiei, în acelasi timp cu mentinerea păcii si

securitătii, înfăptuirea colaborării în promovarea si încurajarea respectării

drepturilor si libertătilor fundamentale fată de toate persoanele, fără

deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.

Pe baza unor hotărâri ale puterilor coalitiei antifasciste, la sfârsitul

războiului au fost create Tribunalul militar international de la Nurnberg si

cel de la Tokio, ca si alte tribunale pentru judecarea crimelor comise în

timpul războiului; principiile si normele pe care au fost întemeiate statutele

si hotărârile adoptate de ele au fost reafirmate si consacrate într-un document

unic, rezolutia 95(I) din 11 decembrie 1946 a Adunării generale a ONU, care

va influenta alte dezvoltări în acest domeniu.

Prevederile Cartei ONU în domeniul drepturilor omului au un caracter

general; ele nu specifică drepturile si libertătile omului si nici natura

obligatiilor asumate de state. Pentru prima dată, însă, problematica

drepturilor omului a fost acceptată ca obiect al cooperării dintre state.

1.Documentul care marchează începutul unei noi etape în acest

domeniu este Declaratia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10

decembrie 1948 de Adunarea generală a ONU.

Declaratia Universală reprezintă o combinatie unică a drepturilor

civile, politice, economice si culturale, sub semnul constant al egalitătii si

nediscriminării. Ea a fost concepută ca un standard comun al omenirii;

numeroase din prevederile ei au fost preluate si dezvoltate în tratate cu

vocatie de universalitate sau cu caracter regional. De aceea, prevederile

Declaratiei trebuie să fie evaluate în prezent împreună cu tratatele adoptate

ulterior si cu practica dezvoltată în aplicarea lor.

Unele din aceste tratate se referă la condamnarea si reprimarea unor

încălcări grave ale drepturilor omului. Astfel, Conventia pentru prevenirea si

reprimarea crimei de genocid, adoptată de Adunarea generală a ONU la 9

decembrie 1948, confirmă că genocidul este o crimă de drept international, îl

defineste (uciderea membrilor unui grup, atingerea gravă adusă integritătii

lor fizice sau mentale, supunerea lor la conditii de existentă care aduc la

distrugerea lor, măsuri de împiedicare a nasterilor si transferul fortat de copii

de la un grup) si prevede pedepsirea actelor de genocid, ca si a întelegerii cu

scopul de a-l comite, a incitării directe si indirecte la acesta, a tentativei si

complicitătii. Părtile contractante se angajează să pedepsească penal orice

persoană vinovată de asemenea fapte si pot sesiza organele competente ale

ONU pentru a se lua măsuri pe plan international.

Conventia suplimentară privind abolirea sclavajului, a traficului de

sclavi si a institutiilor si practicilor analoge sclavajului, încheiată la Geneva

la 7 decembrie 1956, dezvoltând dispozitii ale Conventiei din 1926, prevede

că fapte cum sunt transportul si traficul de sclavi, mentinerea în sclavie,

aducerea altor persoane într-o asemenea stare, ca si practici similare, ca

aservirea pentru datorii, servajul , transmiterea de femei si copii altor

persoane contra cost, trebuie complet abolite , iar cei ce le comit sau sunt

complici să fie pedepsiti penal. Statele părti se angajază să coopereze între

ele si cu ONU, în vederea aplicării prevederilor Conventiei.

Conventia internatională asupra eliminării si reprimării crimei de

apartheid, adoptată de Adunarea generală la 30 noiembrie 1973, declară că

apartheidul este o crimă contra umanitătii si că actele inumane rezultând din

politicile si practicile de acest gen constituie crime, iar organizatiile,

institutiile si persoanele care le comit sunt considerate criminali. Statele

participante se angajează să ia toate măsurile legislative si altele, pentru a

împiedica producerea unor asemenea fapte si să ia măsuri legislative,

judiciare si administrative pentru a urmări, judeca si pedepsi persoanele

vinovate de comiterea lor.

Preview document

Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 1
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 2
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 3
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 4
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 5
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 6
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 7
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 8
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 9
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 10
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 11
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 12
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 13
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 14
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 15
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 16
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 17
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 18
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 19
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 20
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 21
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 22
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 23
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 24
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 25
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 26
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 27
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 28
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 29
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 30
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 31
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 32
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 33
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 34
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 35
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 36
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 37
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 38
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 39
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 40
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 41
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 42
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 43
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 44
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 45
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 46
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 47
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 48
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 49
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 50
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 51
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 52
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 53
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 54
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 55
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 56
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 57
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 58
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 59
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 60
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 61
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 62
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 63
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 64
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 65
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 66
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 67
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 68
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 69
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 70
Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan.pdf

Alții au mai descărcat și

Carta drepturilor fundamentale ale omului

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul beneficiază de drepturi inerente fiinţelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea si adoptarea...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Impactul Aderării la Organizația Tratatului Nord Atlantic și la Uniunea Europeană

1.1 Ce este NATO? Tratatul Atlanticului de Nord semnat la Washington pe 4 aprilie 1949, a creat o alianta de tari independente, ce avea ca interes...

Apartheidul

1. INTRODUCERE Apartheidul , care în limba afrikaans înseamnă separare, este un sistem social, politic şi economic rasist, impus de guvernele...

Drepturile copiilor vs. responsabilitățile părintești

Se încearcă a se acorde tot mai mare importanţă protecţiei si promovării drepturilor copiilor, pentru a se evita abuzurile si maltratarea lor....

Protecția Drepturilor Copiilor - Origine și Evoluție

Deşi drepturile omului sunt universale şi toţi se nasc egali, viaţa în virtutea diversităţii sale obiective, nu asigură pentru toţi posibilităţi...

Instituții politice

Partidele politice In societatea moderna partidele politice s- au impus ca incontestabil necesare. Procesul aparitiei lor fiind in stransa...

Te-ar putea interesa și

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Mecanisme Internaționale Regionale de Protecție și Promovare a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Curtea Europeană a Drepturilor Omului, organ jurisdicţional care, după stabilirea competenţei în cauza respectivă, decide în legătură...

Rolul misiunilor diplomatice în activitatea diplomatică internațională

INTRODUCERE De-a lungul timpului, diplomaţia a fost asociată eforturilor statelor de a reglementa litigiile şi conflictele dintre ele, de a-şi...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I Introducere CONSILIUL EUROPEI: Istoric, Evolutie, Activitati Urmarile nefaste lasate de cel de-al doilea război mondial, atat in...

Dreptul la Liberă Circulație

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE. 1.1 Preliminarii. 1.1.1 Protecţia internaţională a drepturilor omului. Dreptul internaţional modern al...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Protecția Drepturilor Omului

Omul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Ai nevoie de altceva?