Protecția Internațională a Drepturilor Omului

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 29734
Mărime: 143.30KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitrita Ionescu

Cuprins

Precizări introductive 3

Capitolul I Precizări conceptuale cu privire la drepturile omului 4

Capitolul II Clasificarea drepturilor omului 8

Capitolul III Drepturile omului în sistemul Naţiunilor Unite 15

Capitolul IV Instituţii specializate în materia drepturilor omului 30

Capitolul V Consiliul Europei şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 35

Capitolul VI Drepturile omului în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 39

Capitolul VII Situaţia României în contextul edificării Europei Unite şi protecţiei drepturilor omului 60

Capitolul VIII România şi drepturile omului 68

Bibliografie 81

Extras din document

PRECIZĂRI INTRODUCTIVE

SCOPUL CURSULUI

Cursul îşi propune prezentarea cadrului teoretic necesar înţelegerii conceptului de drepturi ale omuluiîn contextul dreptului internaţional. Relaţiile internaţionale se desfăşoară în prezent în toate domeniile în care interesele statelor sunt în cauză şi în care îşi exercită voinţa lor. Ele au, aşadar, aspecte economice, culturale, militare, ecologice, dar şi aspecte juridice care fac obiectul dreptului internaţional.

Desigur, relaţiile internaţionale pun faţă în faţă state diferite ca putere militară, economică, regimuri politice, ideologii, nivel de dezvoltare. Ca atare, aceste relaţii pot duce la divergenţe de interese şi antagonisme, însă ceea ce trebuie să primeze este fiinţa umană cu drepturile inerente dobândite în timp.

Cursul este structurat pe 8 capitole în conformitate cu planul de învăţământ.

OBIECTIVE

Cursul de Protecţia Internaţională a Drepturilor Omului urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

1. Familiarizarea studenţilor cu terminologia şi conceptele de baza specifice drepturilor omului;

2. Analiza şi dezbaterea rolului şi scopului esenţial al dreptului internaţional care este de asigura funcţionarea armonioasă a comunităţilor, de a contribui prin mijloacele sale la o dezvoltare armonioasă a acestor comunităţi, de a preveni şi soluţiona aspectele conflictuale care continuă să afecteze comunităţile.

3. Prezentarea principiilor şi normelor care reglementează în mod adecvat raporturile dintre state, ca urmare a dezvoltării vieţii internaţionale, în domeniul drepturilor omului.

EVALUAREA ACTIVITĂŢII

Evaluarea cunoştinţelor, acumulate pe baza materialului prezentat în curs şi a bibliografiei consultate, se va realiza în cadrul unui examen. Pe parcursul semestrului, fiecare student va elabora, pe baza bibliografiei recomandate, un referat care va fi prezentat tutorelui anterior sesiunii de examene. Nota finală va fi calculată ţinând cont următoarele ponderi:

a) Nota obţinută pentru referat va constitui 50%;

b) Nota obţinută la examen va reprezenta 50%.

Capitolul I

PRECIZĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI

Rod al eforturilor şi legislaţiilor naţionale, conceptul de „drepturi ale omului“ a cunoscut o proiecţie pe planul vieţii internaţionale ca urmare a internaţionalizării problematicii umanitare, dar şi ca o consecinţă a generalizării influenţei unor concepţii filosofice şi religioase care au situat pe prim plan ideea de libertate umană. Însăşi Cartea Naţiunilor Unite a sintetizat o concepţie umanistă, de o largă deschidere internaţională dând expresie voinţei popoarelor de a face, ca pe viitor demnitatea şi respectul persoanei umane să nu mai cunoască îngrădiri. S-a reuşit astfel să se confere respectului pentru om o dimensiune universală, şi să se atragă atenţia tuturor acelora responsabili de destinele umanităţii că numai promovând şi protejând aceste prerogative inerente fiinţei umane, viaţa internaţională va cunoaşte liniştea şi echilibrul de care are atâta nevoie.

Preocuparea comunităţii internaţionale, mai ales în cea de-a doua jumătate a secolului nostru, pentru statutul şi destinul uman, s-a concretizat în documente clare, angajamente cu un bogat conţinut moral, juridic, politic, ce au dat curs necesităţii istorice de a impune demnitatea omului ca supremă valoare pe care trebuie să se sprijine relaţiile dintre ţări şi popoare, schimburile materiale şi spirituale în toată complexitatea lor. Documentele amintite au îndreptat atenţia tuturor celor interesaţi în bunul mers al vieţii internaţionale, spre ceea ce este esenţial şi relevant pentru protecţia omului şi a drepturilor sale.

Dar, dacă drepturile omului au reprezentat pentru gândirea umană o temă de meditaţie cu rădăcini străvechi, conceptul propriu-zis s-a născut în perioada de pregătire individuală a revoluţiei burgheze din Europa. În măsura în care societatea a evoluat şi în viaţa popoarelor au apărut probleme noi, au suferit importante corective şi concepţiile cu privire la drepturile omului. Astfel, au apărut teorii care au căutat să legitimeze prerogativa statului de a interveni pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor, de a lua măsuri pentru apărarea drepturilor acestora în baza unei prezumţii că statul acţionează ca exponent şi reprezentant al întregii societăţi.

Indiferent de bunele intenţii ale teoriilor care au încercat să justifice dreptul statului de a prelua anumite problematici privind drepturile omului, de a apăra prin mijloace adecvate interesele unor categorii sociale mai dezavantajate, trebuie arătat că astfel de teorii au sfârşit prin a deveni, în final, suportul unor concepţii totalitare. Ele au anihilat practic toate drepturile si libertăţile indivizilor sub pretextul apărării lor de către stat, care, folosind o uriaşă maşină represivă – în loc să apere interesele omului – a intrat în final într-o contradicţie flagrantă cu aceste drepturi, fapt ce a determinat cunoscutele revoluţii care au dus la prăbuşirea comunismului în ţările Europei de răsărit.

Preview document

Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 1
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 2
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 3
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 4
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 5
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 6
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 7
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 8
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 9
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 10
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 11
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 12
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 13
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 14
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 15
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 16
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 17
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 18
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 19
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 20
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 21
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 22
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 23
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 24
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 25
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 26
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 27
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 28
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 29
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 30
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 31
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 32
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 33
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 34
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 35
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 36
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 37
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 38
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 39
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 40
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 41
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 42
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 43
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 44
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 45
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 46
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 47
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 48
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 49
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 50
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 51
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 52
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 53
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 54
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 55
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 56
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 57
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 58
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 59
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 60
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 61
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 62
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 63
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 64
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 65
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 66
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 67
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 68
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 69
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 70
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 71
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 72
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 73
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 74
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 75
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 76
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 77
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 78
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 79
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 80
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 81
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Protectia Internationala a Drepturilor Omului.doc

Alții au mai descărcat și

Rerelatiile Dintre Stat si Biserica in Tarile UE

Atunci când dorim să înţelegem situaţia complexă în care se găseşte relaţia dintre Biserică şi Stat la nivel european, trebuie să privim spre...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I Introducere CONSILIUL EUROPEI: Istoric, Evolutie, Activitati Urmarile nefaste lasate de cel de-al doilea război mondial, atat in...

Protecția Drepturilor Omului

Omul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Viata Religioasa si Libertatea Cultelor in Uniunea Europeana

a)Libertatea religioasa in tarile din Uniunea Europeana Ỉn limbajul juridic internaţional, expresia “libertate religioasă”este folosită pentru a...

Protectia Juridica a Drepturilor Omului

Declaratia Universala a Drepturilor Omului a reprezentat sursa de inspiratie a peste 60 de instrumente juridice care impreuna constituie standardul...

Consiliul Europei

Consiliul Europei 1. Introducere Ca urmare a numeroaselor pierderi umane și materiale pe care Europa le-a suferit în urma celor două războaie...

Drepturile si Morala

I. PRECIZĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI A. Ce sunt drepturile omului? "Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate...

Ai nevoie de altceva?