Protecția Internațională a Drepturilor Omului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 69269
Mărime: 252.57KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Voiculescu
Universitatea Titu Maiorescu-Bucureşti

Extras din document

Organizaţia Naţiunilor Unite are un rol deosebit de important în ceea ce priveşte promovarea internaţională a drepturilor pe de parte prin adoptarea unor documente esenţiale în materie, iar, pe de altă parte, prin numeroasele organe principale şi subsidiare de control structurate în cadrul ei.

I.CARTA ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE

Chiar documentul constitutiv al organizaţiei, Carta O.N.U., adoptată la 26 iunie 1945 la San Francisco, analizează drepturile omului şi libertăţile fundamentale într-o serie de dispoziţii. Astfel, în Preambul, poporele Naţiunilor Unite îşi afirmă hotărârea de “a proclama din nou încrederea lor în drepturile funamentale ale omului, în demnitatea şi valoarea persoanei umane, în egalitatea drepturilor între bărbaţi şi femei, ca şi între naţiuni, mari sau mici”.

Voinţa de a dezvolta şi încuraja respectul drepturilor omului şi libertăţile fundamentale şi de a facilita exercitarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale este afirmată sub diverse forme şi în mai multe rânduri: de exemplu, în articolul unu, care tratează scopurile şi principiile Naţiunilor Unite; în art.13, relativ la funcţiile şi puterile Adunării Generale; în art.62 pricind acelea ale Consiliului Economic şi Social. Art.8 prevede că „nici o restricţie nu va fi impusă de către Organizaţie accesului bărbaţilor şi femeilor, în condiţii egale, la toate funcţiile în organele sale principale şi subsidiare. În art. 56, toţi membrii O.N.U. se angajează să acţioneze, atât în comun cât şi separat, în cooperare cu Organizaţia, în vederea realizării scopurilor enunţate în art. 55, în special „respectarea universală şi efectivă a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără desosebire de rasă, sex, limbă sau religie.”

Aceste dispoziţii au determinat o serie de importante consecinţe referitoare la promovarea internaţională a drepturilor omului, printer care amintim:

a) Carta a „internaţionalizat” protecţia drepturilor omului. Aderând la Cartă, care este un tratat multilateral, statele părţi recunosc că drepturile omului care sunt invocate în ea devin de-acum o materie internaţională şi că, în consecinţă, aceste drepturi nu ţin numai de competenţa lor exclusivă. Aceste principiu a fost frecvent contestat de unele state în timpul primilor ani de funcţionare a O.N.U., dar astăzi nu există nici o îndoială în această privinţă. Totuşi, aceasta nu înseamnă că orice violare a drepturilor omului de către un stat membru al O.N.U. devine automat o problemă internaţională

b) Obligaţia statelor membre O.N.U. de a coopera cu aceasta în promovarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale apermis Organizaţiei să dispună de baza juridică necesară pentru a realize sarcina d a defini şi codifica aceste drepturi (pactele şi alte instrumente internaţionale cu vocaţie universală)

c) S-a reuşit, de-a lungul anilor,să se clarifice întinderea obligaţiei statelor de a „favoriza” drepturile omului, dând acestui termen o interpretare suficient de precisă şi suficient de largă pentru a permite crearea de instituţii în baza Cartei, care trebuie să asigure respectul drepturilor omului de către guverne.

Carta O.N.U.a acordat un rol important Adunării Generale, care, prin numeroasele sale rezoluţii, a contribuit într-o măsură importantă la afirmarea şi dezvoltarea drepturilor omului.Totodată, ea iniţiază studii şi elaborează recomandări, în scopul „de a promova cooperarea internaţională în domeniile economic, social, cultural, al învăţământului şi sănătăţii şi de a sprijini înfăptuirea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie”

După anul 1948, data adoptării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat numeroase declaraţii sau convenţii privind teme din domeniul drepturilor omului.

Majoritatea problemelor privind drepturile omului sunt rimise de către Adunarea Generală către Comisia a III-a care se ocupă de problemele sociale, umanitare şi culturale.

În anul 1993, Adunarea Generală a creat, prin Rezoluţia 48/141 postul de Înalt Comisar al Naţiunilor Unite pentru drepturile omului. Acesta este reprezentantul oficial al O.N.U. pentru problemele referitoare la drepturile omului şi raportează direct Secretarului General al O.N.U.

Înaltul Comisar se străduieşte să conducă mişcarea internaţională în favoarea drepturilor omului. El face în mod regulat declaraţii publice şi lansează apeluri în cazul crizelor ce afectează drepturile omului. De asemenea, el călătoreşte deseori pentru a se asigura că mesajul drepturilor omului este înţeles în toate zonele globului. În paralel, Înaltul Comisar dialoghează şi cooperează într-o manieră constructivă cu guvernele pentru a întări protecţia drepturilor omului la nivel naţional. În plus, Înaltul Comisar colaborează cu un evantai tot mai lar, printre care organizaţiile neguvernamentale, instituţiile unversitare şi sectorul privat, în scopul difuzării într-o manieră cât mai largă a angajamentelor în materia drepturilor omului.

Preview document

Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 1
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 2
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 3
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 4
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 5
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 6
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 7
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 8
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 9
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 10
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 11
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 12
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 13
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 14
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 15
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 16
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 17
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 18
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 19
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 20
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 21
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 22
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 23
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 24
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 25
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 26
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 27
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 28
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 29
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 30
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 31
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 32
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 33
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 34
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 35
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 36
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 37
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 38
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 39
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 40
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 41
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 42
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 43
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 44
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 45
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 46
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 47
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 48
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 49
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 50
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 51
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 52
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 53
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 54
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 55
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 56
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 57
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 58
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 59
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 60
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 61
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 62
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 63
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 64
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 65
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 66
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 67
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 68
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 69
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 70
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 71
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 72
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 73
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 74
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 75
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 76
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 77
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 78
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 79
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 80
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 81
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 82
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 83
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 84
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 85
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 86
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 87
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 88
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 89
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 90
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 91
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 92
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 93
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 94
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 95
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 96
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 97
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 98
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 99
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 100
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 101
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 102
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 103
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 104
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 105
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 106
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 107
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 108
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 109
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 110
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 111
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 112
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 113
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 114
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 115
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 116
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 117
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 118
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 119
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 120
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 121
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 122
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 123
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 124
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 125
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 126
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 127
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 128
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 129
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 130
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 131
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 132
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 133
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 134
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 135
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 136
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 137
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 138
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 139
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 140
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 141
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 142
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 143
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 144
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 145
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 146
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 147
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 148
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 149
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 150
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 151
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 152
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 153
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 154
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 155
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 156
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 157
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 158
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 159
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 160
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 161
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 162
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 163
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 164
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 165
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 166
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 167
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 168
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 169
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 170
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 171
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 172
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 173
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 174
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 175
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 176
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 177
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 178
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 179

Conținut arhivă zip

  • Protectia Internationala a Drepturilor Omului.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Libera Circulatie a Persoanelor in Uniunea Europeana

Prin încheierea Acordului de asociere la Uniunea Europeana (Acordul European), România s-a angajat ireversibil pe calea integrarii europene....

Reglementari Internationale Prinvind Drepturile Femeii

Capitolul I Scurt istoric Femeilor, care reprezintă mai mult de jumătate din populaţia Terrei, li s-a rezervat dintotdeauna, şi în anumite zone...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Carta Drepturilor Fundamentale UE

Primele preocupari în domeniul protectiei drepturilor omului au început sa apara cu multe secole în urma. Daca istoria conceptiilor articulate...

Incheierea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Organizația Internațională a Muncii

CAPITOLUL I ISTORICUL, EVOLUŢIA ŞI SCOPURILE ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII SECŢIUNEA I CREAREA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII În...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este complex şi original. Aceste...

Te-ar putea interesa și

Protectia Internationala a Drepturilor Omului - Libertatea Individuala si Siguranta Persoanei

Libertatea individuala si siguranta persoanei In art. 9 din Pactul International cu privire la drepturile civile si politice la care Romania a...

Protecția Internațională a Drepturilor Omului

Natura drepturilor omului Preambulul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, adoptat pe 10 decembrie 1948, arată că “recunoaşterea demnităţii...

Drepturile Omului

INTRODUCERE Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Înscrise în tratatul său fondator,...

Protecția drepturilor omului în sistemul internațional - pactele internaționale privind drepturile omului

CAPITOLUL I EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE OMULUI 1.1. Motto-uri Motto 1 : "... pentru a exista un stat de drept nu este suficient să se institue...

Protectia Internationala a Drepturilor Omului - Dreptul la Viata

1. Noţiuni introductive Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sau C.E.D.O. există pentru a apăra dreptul la viaţă, la proces echitabil, la...

Protecția Internațională a Drepturilor Omului

1. Introducere În cadrul drepturilor omului, noţiunea de demnitate este esenţială, deoarece apare ca “principiu matriceal” prin excelenţă, ce...

Protectia Internationala a Drepturilor Omului

Uniunea Europeana respecta si promoveaza principiile universale asa cum sunt remarcate in Declaratia Universala a drepturilor omului , Conventie...

Protectia Internationala a Drepturilor Omului

Aparitia si evolutia protectiei drepturilor omului 1)Conceptii si idei despre drepturile omului. Drepturile omului  religie a sfarsitului de...

Ai nevoie de altceva?