Raportul juridic în dreptul internațional privat

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2619
Mărime: 23.84KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Dreptul internațional privat este ramura de drept formată din normele juridice care reglementează relațiile sociale cu element de extraneitate, element stabilit între persoanele fizice și/sau persoanele juridice.

Raporturile de drept internațional privat sunt raporturile civile, comerciale, de muncă, de procedură civilă și alte raporturi de drept privat cu element de extraneitate.

Raportul de drept internațional se deosebește de raportul din dreptul intern prin existența unuia sau a mai multor elemente de extraneitate. Prin elemente de extraneitate se înțelege împrejurarea de fapt în legătură cu un raport juridic datorită căreia acest raport are legătură cu mai multe sisteme de drept, cu legi aparținând unor țări diferite.

Elementul de extraneitate poate consta în următoarele:

a) părțile raportului juridic ori numai una dintre părți, în sensul că au cetățenia/naționalitatea unei țări străine ori că au domiciliul/sediul într-o altă țară;

b) obiectul raportului juridic în cazul în care acesta este situat într-o țară străină, spre exemplu în cazul în care bunurile ce fac obiectul unei vânzări/ce alcătuiesc o masă succesorală sunt situate într-o țară străină. În cazul în care dintr-o moștenire fac parte și bunuri imobile, dreptul de moștenire se va reglementa prin regulile de drept aplicabile la locul situării imobilului;

c) locul producerii faptului generator, modificator sau extinctiv al raportului juridic este în străinătate;

d) locul judecării litigiului se găsește într-o țară străină.

Într-un raport juridic de drept internațional privat, elementul de extraneitate nu constituie o componentă distinctă, putând să apară în una din variantele arătate mai sus, adică oricare dintre elementele indicate poate îmbrăca forma extraneității.

În ceea ce privește subiectele raportului juridic, pot constitui elemente de extraneitate: pentru persoanele fizice: cetățenia, domiciliul, reședința, religia; pentru persoanele juridice: naționalitatea, sediul, fondul de comerț, centrul economic etc.

În legătură cu conținutul raportului juridic, drepturile și obligațiile părților se stabilesc în funcție de legea competentă să reglementeze acel raport juridic, materializându-se prin elemente concrete care, în cazul în care se găsesc în străinătate ori sunt supuse unei legi străine, constituie elemente de extraneitate. Ca exemplu, pot constitui elemente de extraneitate: locul încheierii actului juridic(negotium iuris), locul încheierii înscrisului constatator(instrumentum probationes), locul unde urmează să își producă efectele un act juridic, locul unde se produce un fapt ilicit cauzator de prejudicii, locul producerii prejudiciului, în situația în care diferă de locul delictului.

Pe lângă elementele obiective, în cazul actelor juridice poate exista și un element subiectiv și anume manifestarea de voință a părților de a se supune incidențelor unei legi străine pentru un anumit raport juridic.

Preview document

Raportul juridic în dreptul internațional privat - Pagina 1
Raportul juridic în dreptul internațional privat - Pagina 2
Raportul juridic în dreptul internațional privat - Pagina 3
Raportul juridic în dreptul internațional privat - Pagina 4
Raportul juridic în dreptul internațional privat - Pagina 5
Raportul juridic în dreptul internațional privat - Pagina 6
Raportul juridic în dreptul internațional privat - Pagina 7
Raportul juridic în dreptul internațional privat - Pagina 8
Raportul juridic în dreptul internațional privat - Pagina 9
Raportul juridic în dreptul internațional privat - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Raportul Juridic in Dreptul International Privat.docx

Alții au mai descărcat și

Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat

Introducere La etapa actuală se conturează tot mai mult problema determinării naţionalităţii persoanei juridice. De aceea practica judiciară...

Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat

Introducere Potrivit legisatiei noastre raporturile de drept internaţional privat sunt raporturi civile, comerciale, de muncă, de familie, de...

Drept internațional privat

1.Definiţi raportul juridic cu element de extraneitate? Raportul de drept internatioanal privat sunt raporturi civile ,comerciale ,de munca ,de...

Căsătoria în DIP

I. Prolegomene Statutul persoanei fizice este fundamentat pe relaţiile de familie, starea civilă şi capacitate. Din cadrul acestora, raporturile...

Drept Vamal

Curs 1 Noţiuni generale despre dreptul vamal Noţiunea dreptului vamal În evoluţia dreptului românesc, tratamentul reglementărilor şi...

Introducere în Drept European

CURSUL NR. 1 ISTORICUL ŞI EVOLUŢIA UNIUNII EUROPENE. IDEEA DE UNIUNE EUROPEANĂ OBIECTIVELE CURSULUI NR. 1 - Prezentarea etapelor istorice de...

Drept Internațional Privat

ELEMENTUL DE EXTRANEITATE Definiţie: Elementul de extraneitate este acea parte componentă a unui raport juridic care se află în străinătate sau...

Drept internațional privat

CURS 2 –DIP, 3 martie Introducere metaforică ) Izvoarele DIP provin din dreptul intern apartinand fiecarei tari. Fiecare tara reglementeaza...

Te-ar putea interesa și

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Calificarea și Conflictul de Calificări în Dreptul Internațional Privat

Introducere În cazul unui raport juridic cu element de extranietate se ridică probleme stabilirii legii competente chemate să soluţioneze...

Raportul Juridic de Drept Internațional Privat

CAPITOLUL 1 Noţiunea şi caracterele raportului juridic cu elemente de extraneitate 1.1. Raporturile de drept internaţional public şi cele de...

Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat

Introducere Potrivit legisatiei noastre raporturile de drept internaţional privat sunt raporturi civile, comerciale, de muncă, de familie, de...

Drept internațional privat

1.Definiţi raportul juridic cu element de extraneitate? Raportul de drept internatioanal privat sunt raporturi civile ,comerciale ,de munca ,de...

Caracterizarea Metodelor de Reglementare în DIP

Obiectul dreptului international privat il reprezinta raporturile juridice de drept privat in sens larg, cu element de extraneitate inchieiate...

Drept Internațional Privat

PARTEA GENERALA Capitolul I CONSIDERATII PRELIMINARE Sectiunea 1 NOTIUNEA DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT SI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT...

Ai nevoie de altceva?