Răspunderea Internațională Penală

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 19514
Mărime: 69.48KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Ploesteanu

Cuprins

Secţiunea I

Consideraţii generale cu privire la răspunderea internaţională. Noţiunea de răspundere în dreptul internaţional

Secţiunea II

Evoluţia dreptului internaţional penal. Definirea noţiunii de drept internaţional penal

Secţiunea III

Răspunderea internaţională penală

3.1. Fundamentul răspunderii internaţionale penale

3.2. Consideraţii privind determinarea subiectelor răspunderii internaţionale penale

3.3. Persoana fizică, subiect al răspunderii internaţionale penale

3.4. Răspunderea internaţională penală a persoanelor fizice, în calitate de organe ale statului

3.5. Răspunderea statului pentru actele persoanelor particulare

Secţiunea IV

Principiile răspunderii penale în dreptul internaţional contemporan

4.1. Principiul legalităţii încriminării infracţiunilor şi al legalităţii pedepselor

4.2. Principiul represiunii universale

4.3. Principiul imunităţii de jurisdicţie

4.4. Imprescriptibilitatea crimelor contra păcii, a crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii

4.5. Principiul legitimei apărări

Extras din document

Secţiunea I

Consideraţii generale cu privire la răspunderea internaţională. Noţiunea de răspundere în dreptul internaţional

Dreptul internaţional public a apărut şi s-a dezvoltat datorită necesităţii formării unui cadru ordonat de manifestare a relaţiilor internaţionale. Rolul determinant al dreptului internaţional public este de a contribui la dezvoltarea armonioasă a comunităţii internaţionale, asigurând funcţionarea acesteia şi, totodată, de a-şi aduce aportul la prevenirea şi soluţionarea conflictelor care afectează această comunitate.

Problema răspunderii internaţionale este fundamentală pentru comunitatea internaţională, de al cărei mod de definire şi angajare depinde, într-o măsură hotărâtoare, ordinea internaţională.

Răspunderea internaţională – instituţie juridică complexă – garantează eficienţa dreptului internaţional, îndeplinind, dincolo de particularităţile fiecărei forme de răspundere, importante funcţii în dreptul internaţional: legalitatea internaţională, garantarea ordinii publice, dezvoltarea acestora.

Importanţa instituţiei responsabilităţii internaţionale este atestată de atenţia care s-a dat acesteia la nivelul forurilor internaţionale, regula general acceptată fiind că subiectele de drept internaţional îşi angajează răspunderea internaţională prin săvârşirea unor acte ilicite, fiind responsabile pentru nesocotirea normelor de drept internaţional ori pentru nerespectarea angajamentelor juridice asumate pe cale convenţională.

În dreptul internaţional public, prin răspundere se înţelege obligaţia celor care au încălcat normele acestuia de a suporta consecinţele conduitei lor ilicite, obligaţie impusă sub forma sancţiunilor stabilite de către alte state. Potrivit unei alte definiţii, responsabilitatea internaţională constituie o instituţie juridică în virtutea căreia statul căruia îi este imputabil un act ilicit potrivit dreptului internaţional, datorează reparaţie statului împotriva căruia a fost săvârşit acest act.

Se poate, deci, concluziona, că răspunderea internaţională constituie instituţia dreptului internaţional public în temeiul căreia statul sau alte subiecte ale dreptului internaţional, sunt răspunzătoare faţă de statul lezat prin aceste fapte, ori faţă de toate statele lumii, în cazul crimelor internaţionale.

În prezent, dreptul internaţional public nu deţine un instrument juridic general pentru instituirea unui cadru adecvat de reglementare a instituţiei răspunderii, în ansamblu, fapt pentru care regulile specifice răspunderii internaţionale au un caracter precumpănitor cutumiar, în dreptul convenţional fiind abordate doar incidental probleme de responsabilitate.

Secţiunea II

Evoluţia dreptului internaţional penal. Definirea noţiunii de drept de internaţional penal

Un loc important în cadrul răspunderii internaţionale îl ocupă răspunderea penală, răspundere care revine subiectelor de drept ca urmare a săvârşirii oricărui fapt internaţional ilicit care lezează ordinea juridică internaţională, indiferent de originea regulilor de conduită încălcate, cutumiară sau convenţională.

Dreptul internaţional penal constituie o ramură a dreptului internaţional public, al cărui rol este asemănător celui al dreptului penal în ordinea internă. Instrumentele juridice specifice dreptului internaţional penal stabilesc faptele care aduc atingere intereselor superioare ale comunităţii internaţionale.

Potrivit opiniei unor autori , dreptul internaţional penal s-a constituit ca ramură de sine stătătoare a dreptului internaţional public după terminarea celui de-al doilea război mondial, momentul naşterii acestuia fiind considerat tragerea la răspundere penală a criminalilor de război şi a celor care au săvârşit crime împotriva păcii şi securităţii internaţionale prin declanşarea şi purtarea războiului de agresiune.

O cercetare a materiei relevă, însă, faptul că anumite elemente ale dreptului internaţional penal au apărut cu mult înainte de finele celui de-al doilea război mondial. Astfel, primele norme specifice dreptului internaţional penal sunt legate de război, întrucât dreptul internaţional în sine s-a dezvoltat iniţial ca un drept al războiului şi ulterior ca un drept al cooperării paşnice a statelor suverane.

Preview document

Răspunderea Internațională Penală - Pagina 1
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 2
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 3
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 4
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 5
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 6
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 7
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 8
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 9
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 10
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 11
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 12
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 13
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 14
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 15
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 16
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 17
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 18
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 19
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 20
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 21
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 22
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 23
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 24
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 25
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 26
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 27
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 28
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 29
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 30
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 31
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 32
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 33
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 34
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 35
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 36
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 37
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 38
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 39
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 40
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 41
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 42
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 43
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 44
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 45
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 46
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 47
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 48
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 49
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 50
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 51
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 52
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 53
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 54
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 55
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 56
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 57
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 58
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 59
Răspunderea Internațională Penală - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Internationala Penala.doc

Alții au mai descărcat și

Terorismul

INTRODUCERE Terorismul nu a apărut recent. El este foarte vechi – a precedat strategia terorii exercitată de legiunile romane asupra populaţiilor...

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Curtea Penala Internatională

Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul...

Infracțiunile Rutiere

I N T R O D U C E R E O relaţie de referinţă s-ar putea spune emblematică, în caracteristica acestui secol, o constituie cea om – autovehicul....

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Neexecutarea și efectele neexecutării contractului de comerț internațional

Introducere 1. Actualitatea cercetării și gradul de investigație a problemei Problema recunoașterii pe teritoriul Republicii Moldova a...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Răspunderea Internațională a Statelor

I. Noţiuni cu caracter general Ĩn dreptul intern, a spune că o persoană este responsabilă ĩnseamnă că ea ĩşi asumă consecinţele unei fapte...

Te-ar putea interesa și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Regimul Juridic al Deșeurilor

Regimul juridic national si international al deseurilor are ca obiective principale identificarea si analizarea instrumentelor juridice consacrate...

Raspunderea Statelor si a Persoanelor in Cazul Savarsirii unei Fapte Penale Internationale

1.CONSIDERATII GENERALE DESPRE RASPUNDEREA JURIDICA INTERNATIONALA A STATELOR Dreptul international penal, s-a constituit ca ramura distincta a...

Notiunea de Infractiune Internationala

CAPITOLUL 1.Noţiunea, obiectul şi sistemul dreptului internaţional penal Orice normă de drept exprimă o voinţă. Dacă exprimă voinţa unui stat,...

Răspunderea Penală în Dreptul Internațional

1. Raspunderea penală internaţională 1.1. Consideraţii generale Problema răspunderii internaţionale este foarte importantă pentru comunitatea...

Răspunderea Internațională Penală

INTRODUCERE Legislaţiile penale naţionale ale tuturor statelor consacră principiul fundamental potrivit căruia infracţiunea este singurul temei al...

Ai nevoie de altceva?