Răspunderea juridică în dreptul mediului

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4610
Mărime: 32.07KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I. PREZENTAREA GENERALĂ A TEMEI

Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile

probleme ale omenirii. Mediul este afectat atât de consecinţele subdezvoltării cât şi a celor dezvoltării excesive. În ţara noastră, protecţia mediului reprezintă o problemă de interes naţional, constituind o obligaţie a autorităţilor, administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.

Nevoia de exploatare, dar şi de protecţie a componentelor mediului

natural au determinat adoptarea unui complex de norme juridice specifice fiecărui stat.

Întâlnită în toate ramurile dreptului, noţiunea de răspundere juridică

sugerează ideea de sancţiune. Fiind o categorie istorica, răspunderea juridică este o instituţie vie care s-a format şi a evoluat odată cu societatea umană.

În dreptul mediului înconjurător, răspunderea juridică a devenit, sub

impactul revoluţiei tehnico-ştiinţifice o ,,zonă fierbinte’’ datorită situaţiei

ecologice mondiale afectată grav de consecinţele industrializării şi automatizării, a exploatării neraţionale a resurselor naturale, precum şi alţi factori.

Consider că răspunderea juridică în dreptul mediului constituie la ora actuală una dintre cele mai eficiente mijloace de soluționare a problemei ecologice. În prezent, protecția mediului a devenit o problemă de importanță majoră pentru societatea umană în condițiile în care tehnologiile avansate implică utilizarea resurselor naturale în cantități imense, chiar exagerate. O astfel de situație condiționează constituirea unor norme ce ar proteja mediul. În acest context, devine din ce în ce mai dificil încercarea de a crea un cadru unic și omogen de norme sociale.

Prin urmare, ideea de la care pornim este aceea că, pentru soluționarea unei probleme specifice societății umane, cum este problema protecției mediului, se cer aplicate și reguli specifice, iar având în vedere faptul că fenomenele naturii decurg independent de voința umană și că orice intervenție a omului în mediu duce, inevitabil, la modificări, concluzionăm că și procedeele utilizate la soluționarea acestor probleme trebuie să fie tot categorice, drastice și exclusive, astfel ca, în final, ele să excludă intervenția sau să înlăture în totalitate consecințele acestei activități.

Unul din cele mai eficiente procedee de soluționare a problemelor de ordin major, s-a dovedit de-a lungul secolelor a fi aplicarea măsurilor de răspundere juridică.

Și în domeniul protecției mediului problema răspunderii juridice și-a găsit un loc important. Aceasta se manifestă prin prisma regulilor specifice conform cărora se aplică răspunderea în raporturile de dreptul mediului, precum și prin prisma efectelor pe care le produce.

Contextul abordării acestei probleme porneşte de la particularitatea că în dreptul mediului, răspunderea juridică este azi o instituţie care se aplică din ce în ce mai mult datorită multiplicării şi diversificării riscurilor ecologice, a înmulţirii prejudiciilor cauzate mediului şi a creşterii gravităţii lor determinate de adâncirea crizei ecologice mondiale, agravată de consecinţele industrializării şi automatizării, de aplicarea tehnologiilor de vârf în multe domenii ale activităţii umane, fără suficiente şi severe mijloace de protecţie a mediului, de exploatare neraţională a resurselor naturale, precum şi de alţi factori dependenţi de politica dusă în acest domeniu de fiecare ţară.

Angajarea unor astfel de activităţi de către state şi de către persoane private duce la producerea de pagube ecologice intenţionate sau accidentale cu un grad ridicat de risc şi periculozitate pentru mediul natural şi antropic, această situaţie determinând apariţia şi diversificarea tehnicilor de reparaţie, stabilirea unor reguli speciale ale răspunderii şi adoptarea unor măsuri menite să asigure aplicarea principiului general cunoscut, conform căruia ”cel ce poluează trebuie să suporte consecinţele acţiunilor sale cu impact negativ asupra mediului”.

Preview document

Răspunderea juridică în dreptul mediului - Pagina 1
Răspunderea juridică în dreptul mediului - Pagina 2
Răspunderea juridică în dreptul mediului - Pagina 3
Răspunderea juridică în dreptul mediului - Pagina 4
Răspunderea juridică în dreptul mediului - Pagina 5
Răspunderea juridică în dreptul mediului - Pagina 6
Răspunderea juridică în dreptul mediului - Pagina 7
Răspunderea juridică în dreptul mediului - Pagina 8
Răspunderea juridică în dreptul mediului - Pagina 9
Răspunderea juridică în dreptul mediului - Pagina 10
Răspunderea juridică în dreptul mediului - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea juridica in dreptul mediului.docx

Alții au mai descărcat și

Răspunderea contravențională în dreptul mediului

CAPITOLUL I DE CE MEDIUL? Realitatile prezentului arata ca secolul XXI este perioada celor mai mari descoperiri si transformari ale civilizatiei...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Răspunderea Civilă pentru Prejudiciile Cauzate Mediului Înconjurător

I. Introducere Răspunderea civilă este una din formele de manifestare clasice ale răspunderii juridice, care apare ca o instituţie deosebit de...

Noțiunea de răspundere în dreptul mediului

1. Definiţia, metoda de reglementare şi obiectul dreptului mediului DREPTUL MEDIULUI = ramură de drept distinctă din sistemul de drept românesc,...

Răspunderea contravențională și penală în dreptul mediului

I. Răspunderea contravenţională Răspunderea contravenţională constituie o formă de răspundere juridică de sine stătătoare care nu face parte din...

Medicină legală

DEFINITIA MEDICINEI LEGALE Medicina legala ar putea fi definita ca: disciplina medicala de sinteza, situata la graniţa dintre ştiinţele medico –...

Te-ar putea interesa și

Tehnici de Protecție a Mediului în România

Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte...

Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane

INTRODUCERE Problematica protecţiei mediului, în contextul dezvoltării durabile, se concentrează pe prevenirea şi combaterea fenomenelor de...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Regimul Juridic al Deșeurilor

Regimul juridic national si international al deseurilor are ca obiective principale identificarea si analizarea instrumentelor juridice consacrate...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Răspunderea penală pentru nerespectarea regimului de protecție a apelor

1.Notiunea de raspundere in dreptul mediului In domeniul mediului ,problema raspunderii si responsabilitatii are, deocamdata, o arie de raspundere...

Răspunderea juridică pentru daune ecologice

I. Introducere Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii. Mediul este afectat atât de consecinţele...

Răspunderea juridică în domeniul dreptului mediului

Introducere Una dintre marile probleme ale omenirii este degradarea mediului înconjurător. Acesta este afectat atât de consecințele...

Ai nevoie de altceva?