Recompensele Persoanelor Condamnate

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1262
Mărime: 8.47KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe

Extras din document

Condmantaul care are o bună conduită şi a dovedit stăruinţă în muncă sau în cadrul activităţii educative,culturale ,terapeutice , de consiliere psihologică şi asistenţă socială , al instruirii şcolare şi al formării profesionale , poate fi recompensat .

Recompensele constau în :

a) încredinţarea unei responsabilităţi în cadrul activităţilor ed.,culturale etc..

b) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior;

c) suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite;

d) acordarea de premii constând în materiale pentru activităţi ocupaţionale;

e) permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an;

f) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult de 25 de zile pe an;

g) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai mult de 30 de zile pe an.

Cele de la a)-e) se acordă de comisia din penitenciar ,iar cele de la lit. f) şi g) de Dir. General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor –la propunerea comisiei din penitenciar.

Permisiunea de ieşire din penitenciar poate fi acordată ca recompensă în următoarele cazuri :

a) prezentarea persoanei condamnate în vederea ocupării unui loc de muncă după punerea în libertate;

b) pentru susţinerea unui examen de către persoana condamnată;

c) pentru menţinerea relaţiilor de familie ale persoanei condamnate;

d)pentru pregătirea reintegrării sociale a persoanei condamnate;

e) pentru participarea persoanei condamnate la înhumarea soţului/soţiei, unui copil, părinte, frate/soră sau bunic.

Permisiunea pentru cazul de la lit e) se poate acorda pentru cel mult 5 zile tuturor condamnaţilor ,indiferent de regimul de executare în care sunt încadraţi , dacă îndeplinesc condiţiile pentru a fi recompensaţi .

Pentru cazurile de la lit. a)-d) – permisiunea se acordă pentru o singură zi condamnatului care execută pedeapsa în regim închis , pentru cel mult 5 zile condamnatului care execută pedeapsa în regim semideschis şi pentru cel mult 10 zile celui care execută pedeapsa în regim deschis.

Instruirea şcolară şi formarea profesională a condamnatului

În afară de activităţile ed.,culturale, terapeutice..etc, în penitenciare se organizează cursuri de şcolarizare pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal ,precum şi cursuri de formare profesională .

Cursurile de şcolarizare se organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Justiţiei , cu personal didactic asigurat şi salarizat de Inspectoratul Şcolar.

În diploma de absolvire nu se face menţiune cu privire la absolvirea cursurilor în satre de deţinere .

Condamnatul poate urma cursuri de învăţământ universitar , în forma frecvenţă redusă, situaţie în care cheltuielile sunt suportate de către acesta sau de alte persoane fizice sau juridice .

Formarea profesională se realizează în funcţie de opţiunile condamnatului, prin cursuri de calificare şi recalificare , organizate de admninistraţia penitenciarului împreuna cu ANOFM (ag. Nat.pt. ocuparea fortei de muncă)

Cursurile sunt organizate la unitatea care funcţionează în penitenciar sau la unităţile stabilite prin acorduri între administraţia penitenciarului şi alte unitaţi .

Munca prestată de persoana condamnată

Condamnatul apt de muncă poate presta o muncă ,numai dacă este de acord , în raport cu calificarea pe care o are , precum şi pentru activităţi necalificate .

Minorul care a împlinit 15 ani poate presta o muncă, potrivit cu dezvoltarea sa fizică şi cunoştinţele sale , numai la cerere şi cu acordul părinţilor sau al reprezentantului legal dacă munca nu-i periclitează sănătatea .

Minorul care a împlinit 16 ani, precum şi persoana condamnata de sex masculin care a împlinit 60 ani ,precum şi femeile care au împlinit vârsta de 55 ani, pot presta muncă numai la cerere .

Folosirea la muncă a unui condamnat se face numai cu avizul medicului penitenciarului şi cu respectarea reglementărilor privind protecţia muncii.

Este asimilată muncii prestate – participarea la activităţi de instruire şcolară şi de formare profesională.

Preview document

Recompensele Persoanelor Condamnate - Pagina 1
Recompensele Persoanelor Condamnate - Pagina 2
Recompensele Persoanelor Condamnate - Pagina 3
Recompensele Persoanelor Condamnate - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Recompensele Persoanelor Condamnate.doc

Alții au mai descărcat și

Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România

Introducere Probațiunea reprezintă un rezultat al evoluției societății omenești în domeniul sancționării celor care, sub diferite forme, încalcă...

Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență

Capitolul I. Drepturile deţinuţilor- privire istorică asupra reglementărilor juridice Secţiunea 1. Noţiuni introductive-scurt istoric asupra...

Drepturile și Obligațiile Condamnaților

Capitolul I: Consideraţii introductive privind sistemul penitenciar din România Normele ce reglementează, în modul cel mai direct, raporturile...

Proceduri utilizate în asistența judiciară în materie penală

CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ASISTENȚA JUDICIARĂ 1.1 Noțiune Prin asistență judiciară penală, în sens restrâns, se înțelege asistența pe...

Sistemul Penitenciar din România

Conform Dictionarului Explicativ Al Limbii Romane, un penitenciar este o institutie corectionala in care isi ispasesc pedeapsa persoane private de...

Adaptarea la Mediul Carceral

Strategiile pe care fiecare deţinut le foloseşte pentru a reuşi să facă faţă situaţiilor dificile ce pot apărea în mediul carceral reprezintă un...

Drept executional penal 2015-2016

Introducere Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii „Transilvania,Facultatea de Drept, frecventa redusa, având ca finalitate...

Drept Administrativ

NOTIUNEA DREPTULUI ADMINISTRATIV I. Notiunea dreptului administrativ are 2 acceptiuni: 1. acceptiunea de ansamblu de norme de drept si se compune...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate

CAPITOLUL I INTRODUCERE Venirea individului în penitenciar nu este urmarea unui act propriu de voinţă sau a unei obligaţii cetăţeneşti (cum este...

Siguranța Așezămintelor de Detenție

Cuvânt inainte De-a lungul timpurilor şi în contexte socio-culturale diferite, întâlnim diferite moduri de reglementare a prevederilor privind...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță

“ PEDEAPSA ESTE MONEDA CU CARE SE PLÃTEŞTE INFRACŢIUNEA ” CARRARA INTRODUCERE Penitenciar – un loc de care auzim în fiecare zi oriunde ne poartă...

Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență

Capitolul I. Drepturile deţinuţilor- privire istorică asupra reglementărilor juridice Secţiunea 1. Noţiuni introductive-scurt istoric asupra...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Drepturile și Obligațiile Condamnaților

Capitolul I: Consideraţii introductive privind sistemul penitenciar din România Normele ce reglementează, în modul cel mai direct, raporturile...

Drepturile și obligațiile condamnaților

I. Conceptul privind drepturile şi obligaţiile deţinuţilor Din perspectiva Consiliului Europei, începând cu anii 90, reforma sistemului...

Ai nevoie de altceva?