Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 28182
Mărime: 487.96KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Introducere pag. 3

Capitolul 1 Aspecte ale reintegrării sociale a persoanelor eliberate din detenţie pag. 7

1.1 Rolul instituţiilor de stat în reintegrarea socială a persoanelor eliberate din detenţie pag. 7

1.2 Angajarea în cîmpul muncii a persoanelor eliberate din detenţie pag. 17

1.3 Rolul familiei, comunităţii şi organizaţiilor obşteşti în reintegrarea socială a persoanelor eliberate din detenţie pag. 41

1.4 Reintegrarea socială a minorilor eliberaţi din detenţie pag. 58

Capitolul II Supravegherea persoanelor eliberate din detenţie pag. 65

2.1 Noţiuni generale de supraveghere pag. 65

2.2 Evidenţa şi supravegherea persoanelor eliberate din detenţie. Aspecte practice şi comparate pag. 69

Concluzii şi recomandări pag. 84

Bibliografie pag. 87

Extras din document

INTRODUCERE

Socializarea persoanelor eliberate din detenţie sau asistenţa post-penală vizează sensul valoric al societăţii. Scopul oricărei societăţi este de a-şi menţine echilibrul, ordinea socială şi normativă. Acest deziderat se poate atinge prin funcţionarea optimă a elementelor structurii sociale, a grupurilor, colectivităţilor. De aceea reintegrarea socială a persoanelor eliberate din detenţie - unul din efectele procesului socializării, reprezintă un proces fundamental care presupune acomodarea, adică soluţionarea conflictelor existente între aspiraţii şi atitudini comportamentale între indivizi.

Actualitatea temei reintegrării sociale şi supravegherii infractorilor părţi -componente ale aceluiaşi proces de combatere a infracţionalităţii şi construirii unei societăţi normale, bazate pe integrare, este una deosebită în Republica Moldova, în special în cotextul integrării europene şi a implementării Planului comun de acţiuni UE-Republica Moldova. În scopul modernizării şi eficientizării sistemului de justiţie penală, în Republica Moldova se perfecţionează cadrul normativ şi instituţional care să permită intervenţia psihosocială profesionistă a specialiştilor în domeniul reintegrării sociale a persoanelor liberate din locurile de detenţie, precum şi supravegherea lor după eliberare. Remarcăm că mulţi specialişti ce activează în instituţii responsabile de integrarea socială a ex-deţinuţilor nu sunt suficient documentaţi în această problemă.

Datele Ministerului Justiţiei şi Ministerului Afacerilor Interne demonstrează cu prisosinţă necesitatea schimbării de optică a politicii penale din Republica Moldova cu accent pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, schimbare clar reflectată de experienţa practică susţinută de evoluţia legislativă în domeniu. De asemenea, rezultă clar rolul activ şi responsabil pe care şi-l asumă sistemul justiţiei în domeniul reintegrării sociale a persoanelor liberate din locurile de detenţie, atât la nivelul reformei penale, cât şi la nivelul implementării principalelor direcţii de acţiune. Este de remarcat că dezvoltarea mecanismelor reintegrării sociale a persoanelor liberate din locurile de detenţie se datorează într-o mare măsură suportului diverselor guverne europene care au oferit asistenţă tehnică şi logistică Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne şi reprezentanţilor societăţii civile.

Teza de faţă şi-a propus ca scop să reflecte şi să analizeze situaţia actuală în domeniul reintegrării sociale a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, precum şi a supravegherii lor după eliberare, reieşind din normele europene privind drepturile omului. Rolul acestei analize este de a evidenţia în mod particular amploarea şi complexitatea activităţilor de asistenţă psihosocială post-penală desfăşurate în cadrul serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere a persoanelor liberate din locurile de detenţie în parteneriat cu instituţiile publice şi societatea civilă.

Pentru atingerea scopului mai sus formulat, ne-am propus atingerea următoarelor obiective:

a) Estimarea condiţiilor, programelor şi necesităţilor actuale în domeniul reintegrării sociale a persoanelor liberate din locurile de detenţie în comunităţile Republicii Moldova,

b) Formularea de opţiuni şi alternative reale pentru eficienţizarea procesului de

reintegrare socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie,

c) Evaluarea efectelor şi impactul realizat prin punerea în aplicare a unui nou

mecanism de reintegrare socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie în comunităţile Republicii Moldova,

d) Analiza procesului de inserţie profesională a persoanelor integrate,

e) Analiza rolului organelor de stat, al societăţii civile în procesul reintegrării sociale a persoanelor eliberate din detenţie,

f) Examinarea procedurilor de supraveghere post-detenţie a persoanelor eliberate din detenţie, inclusiv a celor eliberate sub probaţiune.

În procesul cercetării am constatat că procesul de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie nu este abordat ca un proces complex. De asemenea, s-a identificat că nu este dezvoltat un ciclu asistenţialal persoanelor liberate din locurile de detenţie, care ar permite integrarea aspectelor asistenţiale particulare prestate de diverse instituţii/structuri sociale pentru această categorie de beneficiari.

Din păcate, în prezent nu există un mecanism reglementat juridic de supraveghere a persoanelor eliberate din detenţie, astfel încît, prin consiliere şi asistenţă, să fie prevenită săvîrşirea repetată de către ei a unor infracţiuni grave. Unicele mecanisme de supraveghere – anchilozate în timp, sunt cele de supraveghere penală a persoanelor eliberate din detenţie în regimul probaţiunii. La analiza acestui mecanism ne vom şi referi în cele ce urmează, încercînd a propune o analiză exhaustivă şi multisectorială a ceea ce înseamnă supraveghere a persoanelor eliberate din detenţie.

În sensul celor prezentate mai sus se cristalizează ceea ce specialiştii denumesc asistenţă post-penală, oferită de către serviciile de reintegrare, în baza unei cereri exprese din partea persoanelor liberate condiţionat, a persoanelor graţiate prin lege sau a minorilor a căror măsură educativă a fost înlăturată.

Realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse de noi mai sus ar fi imposibile în lipsa unei baze documentare şi bibliografice adecvate. În acest context, am utilizat atît acte normative naţionale , cît şi internaţionale, precum şi rapoarte ale instituţiilor de specialitate.

Preview document

Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 1
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 2
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 3
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 4
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 5
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 6
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 7
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 8
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 9
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 10
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 11
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 12
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 13
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 14
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 15
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 16
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 17
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 18
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 19
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 20
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 21
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 22
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 23
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 24
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 25
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 26
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 27
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 28
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 29
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 30
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 31
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 32
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 33
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 34
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 35
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 36
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 37
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 38
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 39
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 40
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 41
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 42
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 43
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 44
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 45
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 46
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 47
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 48
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 49
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 50
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 51
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 52
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 53
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 54
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 55
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 56
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 57
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 58
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 59
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 60
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 61
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 62
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 63
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 64
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 65
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 66
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 67
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 68
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 69
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 70
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 71
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 72
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 73
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 74
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 75
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 76
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 77
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 78
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 79
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 80
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 81
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 82
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 83
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 84
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 85
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 86
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 87
Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Reintegrarea Sociala a Persoanelor Eliberate din Detentie.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Măsurile alternative privațiunii de libertate

INTRODUCERE Infracțiunea ca fenomen juridic reprezintă o faptă imputabilă omului, care atrage după sine necesitatea aplicării unei pedepse celui...

Activitatea Consilierilor de Probațiune

INTRODUCERE Procesele de schimbare pe care le-a traversat Serviciul de Probaţiune de-a lungul timpului, atât privind identitatea cât şi în...

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Problema Reintegrării Sociale a Persoanelor Liberate din Locurile de Detenție

Introducere Anual în Republica Moldova circa 2000 de persoane sunt liberate din instituţiile penitenciare. Datorită izolării de lungă durată şi...

Natura juridică a condamnării condiționate

Capitolul I.Consideratii generale privind natura juridica a condamnarii conditionate 1.1 Notiunea si esenta condamnarii conditionate Odata cu...

Liberarea condiționată a condamnatului încarcerat în penitenciar

Noţiunea de liberare condiţionată,sediul reglementării Liberarea condiţionată a fost introdusă în dreptul român prin Legea de organizare a...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Studiul fenomenelor deviante pe categorii de vârstă, sex și medii sociale

1. DELINCVENTA CA FORMA DE DEVIANTA SOCIALA Delincvenţa este o formă de devianţă socială negativă, definită adesea şi prin termenii de...

Activitatea Consilierilor de Probațiune

INTRODUCERE Procesele de schimbare pe care le-a traversat Serviciul de Probaţiune de-a lungul timpului, atât privind identitatea cât şi în...

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate

INTRODUCERE Reintegrarea socială presupune „restructurarea caracterului infractorului astfel încât acesta să poată activa în societate fără a...

Problema Reintegrării Sociale a Persoanelor Liberate din Locurile de Detenție

Introducere Anual în Republica Moldova circa 2000 de persoane sunt liberate din instituţiile penitenciare. Datorită izolării de lungă durată şi...

Reintegrarea socială a minorilor delincvenți - rolul instituțiilor din comunitate

Introducere Actualitatea temei: La etapa actuală Republica Moldova se confruntă cu o multitudine de probleme sociale rezultate din transformările...

Resocializarea Penitenciară și Postpenitenciară a Persoanelor Supuse Pedepsei cu Închisoare

Introducere Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie deosebită a cercetătorilor...

Ai nevoie de altceva?