Rolul și Funcțiile Statului

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1746
Mărime: 10.04KB (arhivat)
Publicat de: Alis Dicu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Claudia Gilia

Extras din curs

Rolul şi funcţiile statului

§1. Conceptul de interese generale

- Din momentul constituirii sale, consemnată într-un act politico-juridic adoptat de un organism reprezentativ la nivel naţional (Congres, Parlament, Dietă, Adu¬na¬re Naţională etc.), statul capătă automat personalitate juridică. Actul politico-juridic prin care se consemnează apariţia unui nou stat, poate fi declaraţie (de exemplu, De¬claraţia de independenţă a S.U.A.), constituţie, tratat, pact sau chiar numai o lege (Legea nr. 363/1947 pentru constituirea statului român în Republica Populară Română) ori acord (Acordul austro-ungar din 17 februarie 1867, în urma căruia s-a format Imperiul Austro-Ungar).

- În general, momentului constituirii unui stat îi urmează recunoaşterea acestuia pe plan internaţional, de către alte state, aderarea sa la organizaţii internaţionale. Recunoaşterea internaţională a unui stat nu are însă efecte juridice în ceea ce priveşte calitatea de subiect de drept constituţional a acestuia, deoarece per¬sonalitatea sa juridică este conferită printr-un act politic sau juridic intern care este, de fapt, o manifestare de voinţă suverană a poporului.

- Rolul statului constă, în principiu, în asigurarea şi apărarea, prin mijloace pre¬văzute în constituţie şi în celelalte legi, a interesului general, a interesului public sau a Binelui comun.

- Trebuie făcută, însă, precizarea că noţiunea de „interese sociale generale”, sinonimă cu cea de „bine comun”, „interese naţionale fundamentale” etc., poate avea un înţeles diferit de la un stat la altul şi în cadrul aceluiaşi stat, de la o etapă la alta a dezvoltării acestuia. Conţinutul noţiunii de „interese sociale generale” depinde de condiţiile social-istorice ale unui stat, de raporturile între forţele poli¬tice angrenate în procesul de conducere socială, de caracterul regimului politic, de raporturile între guvernanţi şi guvernaţi, de poziţia internaţională a statului respectiv ş.a.

- În principiu, interesul general reprezintă suma sau sinteza calitativă a intereselor politice, economice, religioase, etnice sau naţionale privite în integritatea lor.

§2. Criterii de delimitare a funcţiilor statului

- Pentru a-şi îndeplini misiunea de a asigura interesul general, statul trebuie să asigure înfăptuirea specializată a unor activităţi concrete, a căror natură şi întin¬dere variază de la o epocă la alta şi de la un sistem politic la altul. Interesul sta¬bilirii funcţiilor statului este de a asigura ca acelaşi gen de activitate să se desf㬺oare în mod repetat de organisme specializate, potrivit unor norme şi metode clare şi bine stabilite. Aceste activităţi se regrupează şi se derulează în cadrul dife¬ritelor funcţii ale statului, a căror analiză nu poate fi făcută decât pornindu-se de la două criterii specifice: criteriul material şi criteriul formal.

- A utiliza criteriul material în definirea funcţiilor statului înseamnă a lua în con¬sideraţie conţinutul unui act sau al unei activităţi desfăşurate de stat prin orga¬nele sale, şi în raport cu aceasta, a-i da o anumită calificare. Cu alte cuvinte, a analiza acea activitate ca o activitate economică, comercială, financiară, politică, religioasă, juridică ş.a.m.d.

- În privinţa actelor sau activităţilor juridice, criteriul material nu are o mare relevanţă pentru definirea unei funcţii a statului. Aceasta deoarece, din punct de vedere al naturii lor juridice, ambele au un caracter juridic. Criteriul material a fost folosit pentru a deosebi, de pildă, o activitate juridică de o activitate economică şi cul¬turală. Din momentul în care s-a stabilit cu precizie, potrivit criteriului men¬ţionat, că o anumită activitate are caracter juridic, trebuie să se recurgă la criteriul for¬mal, deoarece acesta indică ce ramură a sistemului de drept va reglementa acti¬vi¬ta¬tea respectivă: dreptul constituţional; dreptul administrativ; dreptul penal; drep¬¬tul civil; dreptul financiar etc.

- Utilizarea criteriului formal înseamnă a lua în consideraţie organismul care a adoptat un anumit act, cu alte cuvinte, titularul funcţiei pe care o analizăm şi procedura prin care s-a adoptat actul respectiv.

- În general, prin funcţie a statului se înţelege un complex de atribuţii având o natură comună, stabilite prin lege şi realizate de un organ de stat specializat, potrivit unei anumite competenţe.

Preview document

Rolul și Funcțiile Statului - Pagina 1
Rolul și Funcțiile Statului - Pagina 2
Rolul și Funcțiile Statului - Pagina 3
Rolul și Funcțiile Statului - Pagina 4
Rolul și Funcțiile Statului - Pagina 5
Rolul și Funcțiile Statului - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Rolul si Functiile Statului.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni Privind Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL I. NOȚIUNI TEORETICE Apariția și evoluția finanțelor publice este strâns legată de existența unei organizări de tip statal. Fiscul...

Clasificarea infracțiunilor

Infractiunea Dreptul penal, în totalitate, este structurat în jurul a trei instituții fundamentale: infracțiunea, răspunderea penală și pedeapsa....

Drept Constituțional

Capitolul I. Locul dreptului constitutional în sistemul de drept Sectiunea 1. Sistemul dreptului. Nimeni nu poate spune exact când si în ce...

Drept Constituțional

PARTEA I TEORIA GENERALĂ A INSTITUŢIILOR POLITICE Tema 1: NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPT Definiţie: Dreptul – ansamblul normelor juridice...

Libertățile de Circulație în Spațiul Comunitar

Libertăţile de circulaţie în spaţiul comunitar Construcţia europeană nu poate fi concepută în afara proceselor economice şi politice...

Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție

INTRODUCERE Socializarea persoanelor eliberate din detenţie sau asistenţa post-penală vizează sensul valoric al societăţii. Scopul oricărei...

Audit Public - Capitolul 1

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Termenul de audit vine de la cuvântul italian „audire”, care are...

Audit Public - Capitolul 2

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT Cuvântul „misiune” are origini latine – „missio”, însemnând „a trimite”. Normele...

Te-ar putea interesa și

Veniturile bugetului local - așezare și administrare pe exemplul Comunei Miroslava

Capitolul I BUGETELE LOCALE ŞI ROLUL LOR ÎN REALIZAREA AUTONOMIEI LOCALE 1.1. Bugetele locale. Conţinut economic, funcţii şi rol Finanţele...

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Rolul, locul și importanța Băncii Centrale în sistemul bancar

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1 Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu Activitatea bancară îşi are...

Rolul și funcțiile statului

INTRODUCERE Rolul statului consta, in principiu, in asigurarea, apararea si promovarea prin mijloacele prevazute in Constitutie si in celelalte...

Statul și Managementul Guvernamental

1.Rolul statului în economia de piata De când a aparut si pâna astazi, statul a pus societatea în fata unei alegeri dificile: libertate sau...

Funcția publică în context european - studiu de caz - Franța și Germania

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: FUNCŢIA PUBLICĂ, FUNCŢIONARUL PUBLIC I.1. FUNCŢIA PUBLICĂ Noţiunea de funcţie publică reprezintă o noţiune fundamentală...

Funcționarea și organizarea serviciilor publice de interes local

INTRODUCERE Romania parcurge, înca de la începutul mileniului, noi poziţii in cadrul sistemului administrativ internaţional. Ieşirea din regimul...

Instituțiile statului. Parlamentul - Guvernul și puterile statului

I. Parlamentul Romaniei Parlamentul Romaniei este organ reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a Romaniei....

Ai nevoie de altceva?