Rudenia și Afinitatea

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1428
Mărime: 13.22KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Ardeleanu

Extras din document

RUDENIA

1. Noţiune

Rudenia este legătura juridică dintre persoanele care, prin faptul naşterii sau, după caz, al adopţiei, descind una din alta ori dintr-un autor comun.

2. Clasificare

Dintre criteriile de clasificare ale rudeniei, reţinem următoarele:

1) După izvorul ei, rudenia este:

- firească - în situaţia în care se bazează pe legătura de sânge;

- civilă - când se naşte din adopţie.

2) După linia de rudenie – adică şirul persoanelor între care există rudenia distingem între:

- rudenia în linie dreaptă (sau directă);

- rudenia în linie colaterală.

Rudenia în linie dreaptă se bazează pe descendenţa unei persoane din alta, fie în mod direct - în sensul că o persoană este copilul celeilalte, fie în mod indirect – în sensul că persoanele respective nu sunt născute una din alta, dar între ele există un şir neîntrerupt de naşteri, adică de persoane între care s-a stabilit legătura de la părinte la copil.

Sunt rude în linie directă, spre exemplu: tatăl, fiul, nepotul de fiu, strănepotul etc.

Rudenia în linie dreaptă (directă) cunoaşte o subclasificare, în funcţie de sensul său urcător sau coborâtor. Astfel există:

a) rudenie ascendentă - care leagă o persoană cu cei din care coboară

(de exemplu, plecând de la copil spre părinţi, bunici, străbunici, etc);

b) rudenie descendentă - care leagă o persoană cu cei care coboară din

aceasta (spre pildă, plecând de la părinţi spre copil, nepot, strănepot, etc.)

Rudenia în linie colaterală are drept fundament faptul că mai multe persoane au un autor (ascendent) comun. De exemplu, fraţii între ei, unchiul şi nepotul sau, după caz, verii primari între ei sunt rude în linie colaterală.

3) După natura relaţiei dintre părinţi, rudenia firească poate fi:

- din căsătorie;

- din afara căsătoriei.

În cazul în care concepţia sau naşterea unei persoane se situează în perioada căsătoriei părinţilor săi, rudenia este din căsătorie. Dacă, atât concepţia, cât şi naşterea unei persoane intervin fără ca părinţii acesteia să fie căsătoriţi, rudenia este din afara căsătoriei.

Ca urmare a asimilării depline a situaţiei copilului din afara căsătoriei cu situaţia copilului din căsătorie, nu există deosebiri esenţiale de ordin juridic între cele două categorii de rude. Unele diferenţe există în ceea ce priveşte stabilirea filiaţiei şi a numelui copilului din afara căsătoriei.

3. Gradul de rudenie

Gradul de rudenie reprezintă distanţa dintre două rude, măsurată pe linia legăturii de rudenie, după numărul naşterilor intervenite, adică al generaţiilor.

Stabilirea gradului de rudenie se face diferit, după felul liniei de rudenie.

Astfel:

La rudenia în linie dreaptă (directă), gradul de rudenie se socoteşte după numărul naşterilor prin care se stabileşte legătura de sânge între două persoane.

La rudenia în linie colaterală, gradul de rudenie se socoteşte după numărul naşterilor intervenite, pornind de la una din rude, în linie ascendentă, până la autorul comun, şi apoi de la acesta, în linie descendentă, până la cealaltă rudă.

În linie colaterală, nu există rude de gradul întâi.

4. Efectele juridice ale rudeniei

Rudenia prezintă interes juridic numai dacă legea îi recunoaşte efectele. Din această perspectivă, pot exista următoarele situaţii:

1) rudenia produce efecte juridice numai până la un anumit grad ca, de

exemplu:

- căsătoria este oprită între rudele în linie colaterală până la

gradul al patrulea inclusiv;

- obligaţia de întreţinere există între părinţi şi copii, bunici şi nepoţi, străbunici şi strănepoţi, fraţi şi surori;

- la succesiune sunt chemaţi, conform legii, descendenţii, ascendenţii şi rudele în linie colaterală, până la gradul al patrulea inclusiv;

- nu pot fi audiate ca martori, în procesul civil, rudele până la gradul al treilea inclusiv

2) gradul până la care rudenia produce efecte poate fi stabilit pe baza

criteriului determinat de lege. De exemplu, potrivit art.940 alin.2 din Codul

civil este nulă donaţia deghizată sau făcută unei persoane interpuse. Art.

941 din acelaşi act normativ prevede că sunt considerate persoane interpuse

(alături de copiii soţului donator dintr-o altă căsătorie) rudele soţului donatar,

la a căror moştenire acesta este chemat în momentul donaţiei;

3) rudenia produce efecte indiferent de grad, ca, de exemplu:

- la divorţ copiii pot fi încredinţaţi unor rude;

- curatela poate fi instituită la cererea rudelor etc.

Preview document

Rudenia și Afinitatea - Pagina 1
Rudenia și Afinitatea - Pagina 2
Rudenia și Afinitatea - Pagina 3
Rudenia și Afinitatea - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Rudenia si Afinitatea.doc

Alții au mai descărcat și

Gradul, Dovada si Intinderea Rudeniei

CAPITOLUL I – DREPTUL FAMILIEI – Noţiuni generale 1.1 Noţiunea, obiectul şi relaţiile reglementate de dreptul familiei. Dreptul familiei...

Adopția

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADOPŢIA SECŢIUNEA I – DEFINIŢIA ŞI REGLEMENTAREA ADOPŢIEI Potrivit actualei reglementări, art. 1 din...

Dreptul la Familie

1 .Noţiuni generale privind familia Dreptul familiei are ca obiect familia cu implicaţiile acesteia şi este o ramură a sistemului de drept....

Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA Definiţie: Contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi...

Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului

CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI ŞI CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertaăţilor...

Dreptul Securității Sociale

Capitolul I: Introducere în dreptul securităţii sociale 1. Definiţia şi obiectul dreptului securităţii sociale 1.1. Conceptul de securitate...

Notiunea Obiectul - Principiile Metodele si Sistemul Criminalisticii

Primele semne ale acestei ştiinţe apare încă din epoca antică. Criminalistica, ca şi ştiinţă a fost fondată în urmă cu peste o sută de ani de către...

Institutii Politice

Cursul 1 Principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat Acest principiu a fost introdus expres in constitutie . Acest principiu pare sa...

Ai nevoie de altceva?