Sinteză drept executional

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 28660
Mărime: 96.87KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I. Explicaţii preliminare

Pedeapsa detenţiunii pe viaţă a înlocuit pedeapsa cu moartea, în împrejurările Revoluţiei din anul 1989. Pedeapsa cu moartea prevăzută în Codul penal anterior era o măsură excepţională, pentru sancţionarea unui număr relativ restrâns de infracţiuni deosebit de periculoase, în scopul apărării cât mai eficace a celor mai importante valori sociale. Pedeapsa cu moartea nu intra în cadrul general de pedepse, prevăzut în art. 53 Cod penal, deoarece era considerată o pedeapsă excepţională Atât pedeapsa cu detenţiune pe viaţă cât şi pedeapsa cu moartea au fost prevăzute cu alternative cu pedeapsa închisorii, chiar şi pentru infracţiunea calificată ori agravată.

Pedeapsa detenţiunii pe viaţă ca şi pedeapsa cu moartea este extrem de intimidantă, are un caracter exemplar, pentru prevenirea generală a infracţiunilor considerate cele mai periculoase. Spre deosebire de pedeapsa cu moartea care este o pedeapsă corporală, detenţiunea pe viaţă este o pedeapsă cu lipsire de libertate ce duce la eliminarea definitivă a pericolului infracţiunii, prin prevenţia specială a pedepsei care împiedică pe infractor ca în întreaga viaţă, ori cel puţin 20 de ani, deci o parte bună din viaţă, să nu mai poată săvârşi noi infracţiuni în societatea liberă, prin aceasta scutind societatea de un pericol inutil.

Pedeapsa detenţiunii pe viaţă faţă de pedeapsa cu moartea este remisibilă şi reparabilă, în cazul în care s-ar produce o eroare judiciară, astfel încât şi prin aceasta are aplicare principiul umanismului executării pedepsei. De altfel, art. 3 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 proclamă că „Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale”, principiu universal care se află la baza excluderii din rândul pedepselor a pedepsei cu moartea.

1. Noul Cod penal în raport de legislaţia penală anterioară.

Noul Cod penal prevede în art. 56 pedeapsa „Detenţiunii pe viaţă” ca pedeapsă principală, ca fiind cea mai severă dintre cele trei pedepse principale. Ordinea prevederii în art. 53 Cod penal a celor trei pedepse principale arată progresivitatea descrescătoare a severităţii pedepsei, închisoarea şi apoi amenda având naturi, durate şi modalităţi de executare mai puţin severe, posibilitatea regimurilor mai lejere, astfel încât detenţiunea pe viaţă este pe bună dreptate considerată suprema pedeapsă coercitivă din dreptul nostru penal.

Pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu este o pedeapsă nouă în Codul penal ea fiind preluată din vechea reglementare românească. Instituţia era prevăzută în anteriorul Cod penal în Titlul III, Capitolul III – Pedepse principale aplicabile persoanei fizice, Secţiunea I – Detenţiunea pe viaţă.

2. Elemente de drept comparat

Ca urmare a adoptării la mijlocul secolului al XX-lea a pedepsei detenţiunii sau închisorii pe viaţă în locul pedepsei cu moartea, legislaţiile naţionale şi mai ales cele europene, au adoptat astfel de pedepse în codurile lor

Legislaţia belgiană, în Legea 10/42 din iulie 1996 la Secţiunea II – Despre pedepsele penale, arată că pedeapsa cea mai severă este recluziunea pe viaţă art. 8, iar la art. 9 se mai adaugă o pedeapsă pe perioadă nedeterminată şi anume detenţiunea pe viaţă. Forme ale recluziunii şi ale detenţiunii sunt şi pe termene mărginite, de la cinci la treizeci de ani. Cu toate acestea există şi pedeapsa închisorii pe termen mărginit, drept pentru care diferenţa cu privire la recluziune, detenţiune şi închisoare este dată de timpul lipsirii de libertate şi regimul penitenciar în care se execută aceste pedepse.

Codul penal francez, la Subcapitolul 1- Despre pedepsele penale, art. 131 -1, arată că pentru persoanele fizice se poate aplica închisoare penală sau detenţie penală pe viaţă, deşi aceste măsuri pot fi şi pe termen mărginit de la 10 la 30 de ani. Multiplicarea tipurilor de pedepse, a făcut ca în legislaţia franceză să apară chiar şi detenţia, atât pe termen nelimitat cât şi pe termene diferite în raport de infracţiunea săvârşită, diferenţele dintre închisoare şi detenţiune fiind date de regimul aplicat condamnaţilor pe timpul executării pedepselor.

Codul penal german, în cadrul Titlului I – Pedepsele , la art. 38 – Durata pedepsei închisorii, arată că aceasta este delimitată în timp, cu excepţia pedepsei detenţiunii pe viaţă. În înţelesul legii germane, detenţiunea pe viaţă este o varietate a pedepsei închisorii, cu acelaşi regim de executare dar pe termen nelimitat.

În legislaţia Portugheză, Codul penal la Titlul III – Despre consecinţele juridice de fapt, Capitolul I, art. 40 – Scopul pedepselor şi a măsurilor de siguranţă, se arată durata pedepsei cu închisoarea de la o lună la 25 de ani. Această pedeapsă poate fi şi mai mare „ în anumite cazuri, limita maximă poate fi depăşită”, astfel încât pedeapsa deşi mai mare decât limita maximă, nu este nedeterminată legea ne având o pedeapsă cu închisoare sau detenţiune pe viaţă.

Preview document

Sinteză drept executional - Pagina 1
Sinteză drept executional - Pagina 2
Sinteză drept executional - Pagina 3
Sinteză drept executional - Pagina 4
Sinteză drept executional - Pagina 5
Sinteză drept executional - Pagina 6
Sinteză drept executional - Pagina 7
Sinteză drept executional - Pagina 8
Sinteză drept executional - Pagina 9
Sinteză drept executional - Pagina 10
Sinteză drept executional - Pagina 11
Sinteză drept executional - Pagina 12
Sinteză drept executional - Pagina 13
Sinteză drept executional - Pagina 14
Sinteză drept executional - Pagina 15
Sinteză drept executional - Pagina 16
Sinteză drept executional - Pagina 17
Sinteză drept executional - Pagina 18
Sinteză drept executional - Pagina 19
Sinteză drept executional - Pagina 20
Sinteză drept executional - Pagina 21
Sinteză drept executional - Pagina 22
Sinteză drept executional - Pagina 23
Sinteză drept executional - Pagina 24
Sinteză drept executional - Pagina 25
Sinteză drept executional - Pagina 26
Sinteză drept executional - Pagina 27
Sinteză drept executional - Pagina 28
Sinteză drept executional - Pagina 29
Sinteză drept executional - Pagina 30
Sinteză drept executional - Pagina 31
Sinteză drept executional - Pagina 32
Sinteză drept executional - Pagina 33
Sinteză drept executional - Pagina 34
Sinteză drept executional - Pagina 35
Sinteză drept executional - Pagina 36
Sinteză drept executional - Pagina 37
Sinteză drept executional - Pagina 38
Sinteză drept executional - Pagina 39
Sinteză drept executional - Pagina 40
Sinteză drept executional - Pagina 41
Sinteză drept executional - Pagina 42
Sinteză drept executional - Pagina 43
Sinteză drept executional - Pagina 44
Sinteză drept executional - Pagina 45
Sinteză drept executional - Pagina 46
Sinteză drept executional - Pagina 47
Sinteză drept executional - Pagina 48
Sinteză drept executional - Pagina 49
Sinteză drept executional - Pagina 50
Sinteză drept executional - Pagina 51
Sinteză drept executional - Pagina 52
Sinteză drept executional - Pagina 53
Sinteză drept executional - Pagina 54
Sinteză drept executional - Pagina 55
Sinteză drept executional - Pagina 56
Sinteză drept executional - Pagina 57
Sinteză drept executional - Pagina 58
Sinteză drept executional - Pagina 59
Sinteză drept executional - Pagina 60
Sinteză drept executional - Pagina 61
Sinteză drept executional - Pagina 62
Sinteză drept executional - Pagina 63
Sinteză drept executional - Pagina 64
Sinteză drept executional - Pagina 65
Sinteză drept executional - Pagina 66
Sinteză drept executional - Pagina 67
Sinteză drept executional - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Sinteza Drept Executional.doc

Alții au mai descărcat și

Tortură

ÎNTRODUCERE Lucrarea de faţă cuprinde o serie de studii, analize, materiale, fiind expresia unui efort de cercetare şi sinteză a fenomenului...

Executarea modalităților neprivative de libertate

Structura acestui proiect reflectă noutatea conţinutului şi sistematizării reglementărilor referitoare la pedepse din proiectul noului Cod penal ce...

Recidiva

CAPITOLUL I 1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE "Qelques crimes toujour précèdent les grandes crimes" Racine - Phedre 1.1. Aspecte criminologice...

Executarea Amenzii Penale

Executarea pedepsei amenzii penale Capitolul I Consideraţii introductive Secţiunea I Concept şi trăsături specifice În sistemul pedepselor,...

Liberarea condiționată a condamnatului încarcerat în penitenciar

Noţiunea de liberare condiţionată,sediul reglementării Liberarea condiţionată a fost introdusă în dreptul român prin Legea de organizare a...

Aspecte Procesuale Privind Eliberarea Condiționată

CAPITOLUL I. 1. Noţiune. Liberarea condiţionată este o formă de individualizare administrativă a pedepsei, este o instituţie complementară a...

Liberarea Condiționată

1. Noțiuni introductive Liberarea condiționată este o instituție de drept penal material (substanțial) complementară regimului executării pedepsei...

Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen

Introducere Actualitatea și importanța problemei abordate. Criminalitatea întotdeauna a erodat valorile sociale, bunăstarea, amenințând viața sau...

Te-ar putea interesa și

Drept penal - parte specială

Capitolul I. Competenta în materie penala § 1. Notiunea de competenta si formele ei procesual penale 1. Notiunea de competenta. Importanta....

Abordarea Psihologică și Legală a Dramei Judiciare

Având în vedere caracterul de sinteză interdisciplinară a psihologiei judiciare, vom contura succint principalele discipline juridice şi...

Procedura în Cauzele cu Infractori Minori

Cap.1. Consideraţii generale În cadrul Codului penal, pe planul dreptului penal substanţial, există un sistem special alcătuit din norme şi măsuri...

Psihologie juridică

Psihologia judiciară este un domeniu de cunoaştere relativ tânăr, în plină expansiune şi din ce în ce mai popular în toată lumea (Arrigo, 2000)....

Dreptul UE - Înființarea cronologică

Cronologia construcției europene Instituirea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului - C.E.C.O. Propunerea a fost acceptată inițial de 6...

Ai nevoie de altceva?