Sinteza Drept Executional

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 28660
Mărime: 96.87KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I. Explicaţii preliminare

Pedeapsa detenţiunii pe viaţă a înlocuit pedeapsa cu moartea, în împrejurările Revoluţiei din anul 1989. Pedeapsa cu moartea prevăzută în Codul penal anterior era o măsură excepţională, pentru sancţionarea unui număr relativ restrâns de infracţiuni deosebit de periculoase, în scopul apărării cât mai eficace a celor mai importante valori sociale. Pedeapsa cu moartea nu intra în cadrul general de pedepse, prevăzut în art. 53 Cod penal, deoarece era considerată o pedeapsă excepţională Atât pedeapsa cu detenţiune pe viaţă cât şi pedeapsa cu moartea au fost prevăzute cu alternative cu pedeapsa închisorii, chiar şi pentru infracţiunea calificată ori agravată.

Pedeapsa detenţiunii pe viaţă ca şi pedeapsa cu moartea este extrem de intimidantă, are un caracter exemplar, pentru prevenirea generală a infracţiunilor considerate cele mai periculoase. Spre deosebire de pedeapsa cu moartea care este o pedeapsă corporală, detenţiunea pe viaţă este o pedeapsă cu lipsire de libertate ce duce la eliminarea definitivă a pericolului infracţiunii, prin prevenţia specială a pedepsei care împiedică pe infractor ca în întreaga viaţă, ori cel puţin 20 de ani, deci o parte bună din viaţă, să nu mai poată săvârşi noi infracţiuni în societatea liberă, prin aceasta scutind societatea de un pericol inutil.

Pedeapsa detenţiunii pe viaţă faţă de pedeapsa cu moartea este remisibilă şi reparabilă, în cazul în care s-ar produce o eroare judiciară, astfel încât şi prin aceasta are aplicare principiul umanismului executării pedepsei. De altfel, art. 3 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 proclamă că „Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale”, principiu universal care se află la baza excluderii din rândul pedepselor a pedepsei cu moartea.

1. Noul Cod penal în raport de legislaţia penală anterioară.

Noul Cod penal prevede în art. 56 pedeapsa „Detenţiunii pe viaţă” ca pedeapsă principală, ca fiind cea mai severă dintre cele trei pedepse principale. Ordinea prevederii în art. 53 Cod penal a celor trei pedepse principale arată progresivitatea descrescătoare a severităţii pedepsei, închisoarea şi apoi amenda având naturi, durate şi modalităţi de executare mai puţin severe, posibilitatea regimurilor mai lejere, astfel încât detenţiunea pe viaţă este pe bună dreptate considerată suprema pedeapsă coercitivă din dreptul nostru penal.

Pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu este o pedeapsă nouă în Codul penal ea fiind preluată din vechea reglementare românească. Instituţia era prevăzută în anteriorul Cod penal în Titlul III, Capitolul III – Pedepse principale aplicabile persoanei fizice, Secţiunea I – Detenţiunea pe viaţă.

2. Elemente de drept comparat

Ca urmare a adoptării la mijlocul secolului al XX-lea a pedepsei detenţiunii sau închisorii pe viaţă în locul pedepsei cu moartea, legislaţiile naţionale şi mai ales cele europene, au adoptat astfel de pedepse în codurile lor

Legislaţia belgiană, în Legea 10/42 din iulie 1996 la Secţiunea II – Despre pedepsele penale, arată că pedeapsa cea mai severă este recluziunea pe viaţă art. 8, iar la art. 9 se mai adaugă o pedeapsă pe perioadă nedeterminată şi anume detenţiunea pe viaţă. Forme ale recluziunii şi ale detenţiunii sunt şi pe termene mărginite, de la cinci la treizeci de ani. Cu toate acestea există şi pedeapsa închisorii pe termen mărginit, drept pentru care diferenţa cu privire la recluziune, detenţiune şi închisoare este dată de timpul lipsirii de libertate şi regimul penitenciar în care se execută aceste pedepse.

Codul penal francez, la Subcapitolul 1- Despre pedepsele penale, art. 131 -1, arată că pentru persoanele fizice se poate aplica închisoare penală sau detenţie penală pe viaţă, deşi aceste măsuri pot fi şi pe termen mărginit de la 10 la 30 de ani. Multiplicarea tipurilor de pedepse, a făcut ca în legislaţia franceză să apară chiar şi detenţia, atât pe termen nelimitat cât şi pe termene diferite în raport de infracţiunea săvârşită, diferenţele dintre închisoare şi detenţiune fiind date de regimul aplicat condamnaţilor pe timpul executării pedepselor.

Codul penal german, în cadrul Titlului I – Pedepsele , la art. 38 – Durata pedepsei închisorii, arată că aceasta este delimitată în timp, cu excepţia pedepsei detenţiunii pe viaţă. În înţelesul legii germane, detenţiunea pe viaţă este o varietate a pedepsei închisorii, cu acelaşi regim de executare dar pe termen nelimitat.

În legislaţia Portugheză, Codul penal la Titlul III – Despre consecinţele juridice de fapt, Capitolul I, art. 40 – Scopul pedepselor şi a măsurilor de siguranţă, se arată durata pedepsei cu închisoarea de la o lună la 25 de ani. Această pedeapsă poate fi şi mai mare „ în anumite cazuri, limita maximă poate fi depăşită”, astfel încât pedeapsa deşi mai mare decât limita maximă, nu este nedeterminată legea ne având o pedeapsă cu închisoare sau detenţiune pe viaţă.

Preview document

Sinteza Drept Executional - Pagina 1
Sinteza Drept Executional - Pagina 2
Sinteza Drept Executional - Pagina 3
Sinteza Drept Executional - Pagina 4
Sinteza Drept Executional - Pagina 5
Sinteza Drept Executional - Pagina 6
Sinteza Drept Executional - Pagina 7
Sinteza Drept Executional - Pagina 8
Sinteza Drept Executional - Pagina 9
Sinteza Drept Executional - Pagina 10
Sinteza Drept Executional - Pagina 11
Sinteza Drept Executional - Pagina 12
Sinteza Drept Executional - Pagina 13
Sinteza Drept Executional - Pagina 14
Sinteza Drept Executional - Pagina 15
Sinteza Drept Executional - Pagina 16
Sinteza Drept Executional - Pagina 17
Sinteza Drept Executional - Pagina 18
Sinteza Drept Executional - Pagina 19
Sinteza Drept Executional - Pagina 20
Sinteza Drept Executional - Pagina 21
Sinteza Drept Executional - Pagina 22
Sinteza Drept Executional - Pagina 23
Sinteza Drept Executional - Pagina 24
Sinteza Drept Executional - Pagina 25
Sinteza Drept Executional - Pagina 26
Sinteza Drept Executional - Pagina 27
Sinteza Drept Executional - Pagina 28
Sinteza Drept Executional - Pagina 29
Sinteza Drept Executional - Pagina 30
Sinteza Drept Executional - Pagina 31
Sinteza Drept Executional - Pagina 32
Sinteza Drept Executional - Pagina 33
Sinteza Drept Executional - Pagina 34
Sinteza Drept Executional - Pagina 35
Sinteza Drept Executional - Pagina 36
Sinteza Drept Executional - Pagina 37
Sinteza Drept Executional - Pagina 38
Sinteza Drept Executional - Pagina 39
Sinteza Drept Executional - Pagina 40
Sinteza Drept Executional - Pagina 41
Sinteza Drept Executional - Pagina 42
Sinteza Drept Executional - Pagina 43
Sinteza Drept Executional - Pagina 44
Sinteza Drept Executional - Pagina 45
Sinteza Drept Executional - Pagina 46
Sinteza Drept Executional - Pagina 47
Sinteza Drept Executional - Pagina 48
Sinteza Drept Executional - Pagina 49
Sinteza Drept Executional - Pagina 50
Sinteza Drept Executional - Pagina 51
Sinteza Drept Executional - Pagina 52
Sinteza Drept Executional - Pagina 53
Sinteza Drept Executional - Pagina 54
Sinteza Drept Executional - Pagina 55
Sinteza Drept Executional - Pagina 56
Sinteza Drept Executional - Pagina 57
Sinteza Drept Executional - Pagina 58
Sinteza Drept Executional - Pagina 59
Sinteza Drept Executional - Pagina 60
Sinteza Drept Executional - Pagina 61
Sinteza Drept Executional - Pagina 62
Sinteza Drept Executional - Pagina 63
Sinteza Drept Executional - Pagina 64
Sinteza Drept Executional - Pagina 65
Sinteza Drept Executional - Pagina 66
Sinteza Drept Executional - Pagina 67
Sinteza Drept Executional - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Sinteza Drept Executional.doc

Alții au mai descărcat și

Siguranța Așezămintelor de Detenție

Cuvânt inainte De-a lungul timpurilor şi în contexte socio-culturale diferite, întâlnim diferite moduri de reglementare a prevederilor privind...

Lipsirea de Libertate

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I ASPECTE GENERALE CADRUL GENERAL AL PROBLEMEI. Preocupările privind ocrotirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale...

Tortură

ÎNTRODUCERE Lucrarea de faţă cuprinde o serie de studii, analize, materiale, fiind expresia unui efort de cercetare şi sinteză a fenomenului...

Executarea Modalitatilor Neprivative de Libertate

Structura acestui proiect reflectă noutatea conţinutului şi sistematizării reglementărilor referitoare la pedepse din proiectul noului Cod penal ce...

Drepturile si Obligatiile Persoanelor Incarcerate - Reglementare Doctrina si Jurisprudenta

Capitolul I. Drepturile deţinuţilor- privire istorică asupra reglementărilor juridice Secţiunea 1. Noţiuni introductive-scurt istoric asupra...

Investigarea Dactiloscopica

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Din cele mai vechi timpuri, omul a simţit nevoia să îşi recunoască semenii și să îi diferenţieze. Pentru acest...

Lipsirea de Libertate in Mod Ilegal cu Referire Speciala la Cazul in Care Victima Este Minora sau Este Supusa unor Suferinte, ori Sanatatea sau Viata ii Este Pusa in Pericol

1. NOTIUNE SI DEFINITIE Orice persoana are dreptul la libertate si la siguranta. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu exceptia...

Liberarea Conditionata a Condamnatului Incarcerat in Penitenciar

Noţiunea de liberare condiţionată,sediul reglementării Liberarea condiţionată a fost introdusă în dreptul român prin Legea de organizare a...

Ai nevoie de altceva?