Sinteze Dreptul Familiei

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 13 fișiere: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 10319
Mărime: 79.04KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CURS 1.

NOŢIUNI INTRODUCTIVE.

DREPTUL FAMILIEI – reprezintă acea ramură de drept ce conţine un ansamblu de norme juridice ce reglementează raporturile de familie, izvorâte din căsătorie, rudenie şi alte raporturi juridice asimilate acestora (ex. Obligaţia de întreţinere).

Noţiunea de „familie” - în accepţiune sociologică - reprezintă un grup de persoane între care există interese comune şi raporturi de într-ajutorare şi care se caracterizează prin comunitatea de viaţă, aceasta bazându-se pe căsătorie şi rudenie, în special.

Din punct de vedere juridic – „familia” – reprezintă un grup de persoane între care există drepturi şi obligaţii reciproce, caracterizat pe căsătorie şi rudenie.

Codul Familiei a fost adoptat prin Decretul Legii nr. 32/1954, care nu reglementează relaţiile de concubinaj, raporturile de concubinaj sunt reglementate potrivit dreptului comun (dreptul civil).

CĂSĂTORIA

NOŢIUNE. NATURĂ JURIDICĂ. TRĂSĂTURI

1. NOŢIUNE.

Căsătoria este uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie cu scopul întemeierii unei familii, care se încheie pe viaţă şi care este reglementată prin normele imperative ale legii.

2. NATURĂ JURIDICĂ.

A. Conform concepţiei contractualiste, căsătoria era considerată ca fiind un contract sinalagmatic; la vremea respectivă, această teorie era progresistă, deoarece consacra implicit egalitatea juridică a soţilor.

B. Teoria conform căreia căaătoria este un act de stare civilă, nefiind un contract din cauza deosebirilor fundamentaledintre aceste 2 instituţii juridice.

3. TRĂSĂTURI.

-Caracterul monogam al căsătoriei, iar nerespectarea acestui caracter atrage sancţiunea nulităţii absolute şi chiar răspunderea penală.

-Diferenţierea de sex între soţi – condiţie de fond la încheierea căsătoriei, nerespectarea atrage sancţiunea nulităţii absolute.

-Caracterul laic – căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă.

-Scopul – întemeierea unei familii, nerespectarea scopului atrage sancţiunea nulităţii absolute pentru ficitivitate.

-Căsătoria se încheie pe viaţă, ceea ce nu exclude posibilitatea desfacerii ei prin divorţ.

-Caracterul solemn – forma solemnă a căsătoriei este cerută ad validitatem.

-Uniunea liber consimţită – căsătoria se întemeiază pe liberul consimţământ al viitorilor soţi.

CONDIŢIILE DE FOND ŞI IMPEDIOMENTELE LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI.

CONDIŢII:

1. Diferenţa de sex între viitorii soţi;

2. Vârsta matrimonială;

3. Liberul consimţământ la încheierea căsătoriei;

4. Comunicarea reciprocă a stării de sănătate.

IMPEDIMENTE:

1. existenţa unei căsătorii nedesfăcute;

2. rudenia în gradul prohibit de lege;

3. adopţia;

4. tutela;

5. alienaţia şi debilitatea mintală.

CONDITII:

1. DIFERENŢIEREA DE SEX - se constată cu ajutorul actelor de stare civilă. În cazul persoanelor care prezintă caracteristicile sexuale ale ambelor sexe (hermafrodiţi), căsătoria nu se poate încheia.

Pentru viitor, în dreptul român se va pune problema dreptului la căsătorie a transsexualilor (persoanele care îşi schimbă sexul juridic).

2. VÂRSTA MATRIMONIALĂ.

Conform Legii nr. 282 din noiembrie 2007, vârsta matrimonială minimă este de 18 ani pentru amândoi viitorii soţi; pentru motive întemeiate se poate acorda o dispensă de vârstă pentru amândoi viitorii soţi.

Minorul care se va căsători va avea nevoie şi de consimţământul ambilor părinţi.

Nerespectarea acestei condiţii determină sancţiunea nulităţii relative.

În mod excepţional, se admite căsătoria „pe patul de moarte”, dar cu discernământ – unul dintre soţi este muribund atunci când se oficializează o stare de concubinaj, care poate fi dovedită cu orice mijloc de probă (chiar şi cu martori).

Preview document

Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 1
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 2
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 3
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 4
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 5
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 6
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 7
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 8
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 9
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 10
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 11
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 12
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 13
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 14
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 15
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 16
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 17
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 18
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 19
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 20
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 21
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 22
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 23
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 24
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 25
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 26
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 27
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 28
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 29
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 30
Sinteze Dreptul Familiei - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • CURS 1..doc
 • CURS 10 fam.doc
 • CURS 11 fam.doc
 • Curs 12.doc
 • CURS 13.doc
 • curs 2..doc
 • CURS 3..doc
 • CURS 4.doc
 • CURS 7 fam.doc
 • CURS 8 fam.doc
 • CURS 9 fam.doc
 • CURS. 5..doc
 • CURS. 6..doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII

Introducere Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează “Dreptul familiei În Ţara Românească şi Moldova în secolele...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Procedura Incheierii Casatoriei

I. Definitia si caracterele casatoriei Notiunea de casatorie este prezentata in Codul Familiei sub doua aspecte, pe de o parte se face referire la...

Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană

Introducere Dintre toate vieţuitoarele, omul se naşte cel mai plăpând şi cel mai neputincios în a-şi satisface nevoile vitale ale existenţei şi de...

Dreptul Familiei si Stare Civila - Tutela

1. Introducere Familia, obiect de cercetare in numeroase stiinte – sociologie, biologie, medicina, psihologie, stiinte istorice, filosofie, si nu...

Conținutul dreptului de autor

1.Noțiuni indroductive Prin conținutul dreptului de autor se înțelege totalitatea drepturilor subiective și a obligațiilor corelative acestor...

Grile Dreptul Familiei

1. În sens restrâns familia înseamnă: a) soţii; b) soţii şi copii lor; c) toate persoanele legate prin căsătorie sau rudenie. 2. Izvor al...

Grile Dreptul Familiei

cu privire la tema: Statutul legal al copilului 1. Copilul din prima casatorie si copilul din afara casatoriei au situatii juridice: a) diferite;...

Ai nevoie de altceva?