Sisteme Administrative Comparate

Curs
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 19580
Mărime: 72.74KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Drd. Melinda Szasz
Note de curs

Cuprins

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND 3

CONCEPTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ÎN EUROPA 3

1.1. Scurte considerente privind administraţia publică în concepţia franceză 4

1.2. Scurte considerente privind administraţia publică în concepţia germană 5

1.3. Scurte considerente privind administraţia publică în concepţia britanică 6

1.4. Scurte considerente privind administraţia publică în sistemul de drept românesc 6

CAPITOLUL 2 PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

ÎN PRINCIPALELE STATE ALE UNIUNII EUROPENE 8

2.1. Principiile organizării administraţiei publice locale în Austria 11

2.2. Principiile organizării administraţiei publice locale în Belgia 13

2.3. Principiile organizării administraţiei publice locale în Danemarca 14

2.4. Principiile organizării administraţiei publice locale în Finlanda 14

2.5. Principiile organizării administraţiei publice locale în Franţa 15

2.6. Principiile organizării administraţiei publice locale în Germania 17

2.7. Principiile organizării administraţiei publice locale în Italia 18

2.8. Principiile organizării administraţiei publice locale în Luxemburg 22

2.9. Principiile organizării administraţiei publice locale în Marea Britanie 23

2.10. Principiile organizării administraţiei publice locale în Olanda 25

2.11. Principiile organizării administraţiei publice locale în Portugalia 26

2.12. Principiile organizării administraţiei publice locale în Suedia 27

2.13. Principiile organizării administraţiei publice locale în Spania 27

2.15. Alte principii aplicabile administraţiei publice în state din Europa 29

CAPITOLUL 3 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND 31

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN STATE ALE UNIUNII EUROPENE 31

3.1. Varietatea sistemelor de drept continentale 31

3.2. Consideraţii introductive privind administraţia publică locală în Uniunea Europeană 35

3.3. Administraţia publică locală de bază 41

3.3. Administraţia publică locală intermediară 49

BIBLIOGRAFIE 59

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND

CONCEPTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ÎN EUROPA

Noţiunea de administraţie publică a fost amplu şi diferit analizată în literatura de specialitate a statelor europene, atât în perioada interbelică, cât şi în cea de după cel de-al doilea război mondial, influenţa doctrinei franceze fiind determinantă în spaţiul european. Delimitarea conţinutului şi sferei noţiunii de administraţie are atât importanţă teoretică, cât şi practică, presupunând operaţiunea de explicare a reglementărilor juridice în vigoare, prin raportarea la ceea ce am putea numi constantele doctrinei într-un sistem democratic .

Acceptarea unei definiţii universal valabile pentru conceptul de administraţie pare o utopie . Principala dificultate a acestui demers este dată de însuşi câmpul funcţiilor administraţiei publice care este determinat de organizarea constituţională a separaţiei puterilor specifică fiecărui stat, ceea ce face ca nici una din definiţiile formulate să nu poată reclama o valabilitate generală .

Pornind de la sensul original al noţiunii provenit din vechiul drept roman, unde ad minister avea sensul de a duce la îndeplinire o misiune comandată, vorbind despre conceptul de administraţie trebuie să facem distincţia între administraţie publică şi privată, care există într-un mediu social în care proprietarii lucrează prin administratori pentru realizarea unor interese personale prin propria putere, iar guvernanţi satisfac trebuinţele sociale prin administraţia publică, în ambele cazuri fiind obligatorie respectarea legii . De asemenea, profesorul Rivero arată că delimitarea administraţiei publice de cea privată este dată de tipul interesului urmărit, care în cazul administraţiei private este unul personal, iar în cazul administraţiei publice unul general, comun societăţii.

Noţiunea de administraţie are în vedere două aspecte: sensul material/funcţional, conform căruia administraţia publică semnifică activitatea de organizare a executării şi de executare în concret a legilor, urmărindu-se satisfacerea interesului public prin asigurarea bunei funcţionări a serviciilor publice şi sensul organic – atunci când ne referim la ansamblul autorităţilor publice, prin care, în regim de putere publică, se aduc la îndeplinire legile şi se prestează serviciile publice.

1.1. Scurte considerente privind administraţia publică în concepţia franceză

În concepţia constituţională tradiţională franceză, administraţia reprezenta „acţiunea puterii executive prin procedee de putere publică”. Profesorul G. Vedel, examinând doctrina de drept public din Franţa până în 1958, concluzionează că administraţia este exercitată de puterea executivă, cu excluderea raporturilor executivului cu alte organe constituţionale ale statului şi a raporturilor statului cu organismele de drept internaţional; administraţia se realizează în regim de putere publică şi este caracterizată prin prerogative şi constrângeri exorbitante de la dreptul comun.

Respectând linia tradiţională, profesorul A. Laubadere defineşte administraţia ca reprezentând ansamblul de autorităţi, agenţii şi organisme, însărcinate, sub impulsul puterilor politice, cu asigurarea multiplelor intervenţii ale statului modern.

Tot pe linia tradiţională se menţine şi profesorul Jean Rivero, în explicarea noţiunii de administraţie el plecând de la înţelesul din limbajul curent al termenului de administraţie, care este acea activitate, faptul de a administra, respectiv de a gira o afacere, dar şi structurile, respectiv organele care exercită această activitate. Pentru a delimita administraţia publică de celelalte activităţi publice, autorul operează cu două criterii – cel material şi cel organic; astfel că din punct de vedere material se face distincţie între administraţie, legislativ, justiţie şi guvernare, iar din punct de vedere organic autorul subliniază că participarea diverselor organe politice la treburile administrative variază în funcţie de regimurile politice, pentru că în toate regimurile politice se vor afla în fruntea administraţiei autorităţi cu caracter constituţional şi origine politică, aceştia variind de la o guvernare la alta.

Preview document

Sisteme Administrative Comparate - Pagina 1
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 2
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 3
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 4
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 5
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 6
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 7
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 8
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 9
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 10
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 11
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 12
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 13
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 14
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 15
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 16
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 17
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 18
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 19
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 20
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 21
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 22
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 23
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 24
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 25
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 26
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 27
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 28
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 29
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 30
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 31
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 32
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 33
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 34
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 35
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 36
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 37
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 38
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 39
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 40
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 41
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 42
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 43
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 44
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 45
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 46
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 47
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 48
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 49
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 50
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 51
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 52
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 53
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 54
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 55
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 56
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 57
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 58
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 59
Sisteme Administrative Comparate - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Administrative Comparate.doc

Alții au mai descărcat și

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei...

Competenta Administratiei Publice

INTRODUCERE Actualitatea temei. Eficienţa oricărei administraţii publice aflate în slujba cetăţenilor, este determinată de calitatea profesională...

Răspundere și Responsabilitate în Administrația Publică

Capitolul I Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 1.1 Noţiunea de responsabilitate. Aspecte generale Se ştie că, libertatea fără...

Instituția Președintelui Republicii Moldova

INTRODUCERE În rîndul de probleme social-economice, juridice şi politice în procesul de edificare a unei societăţi democratice o atenţie specială...

Istoria Ideii de Europa

1. Introducere Istoria ideii de Europa înseamnă de fapt istoria unităţii Europei. Esenţa ideii de „Europa unită” a găsit un nesperat izvor de...

Rolul autorităților administrației publice locale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Domeniile cercetate sunt susţinute pe principiul de egalitate în faţa legii, pe dreptate socială şi...

Sisteme Politice Comparate

I. Cuvânt înainte În contextul în care există mai multe categorii de regimuri politice respectiv: prezidenţialism, parlamentarism,...

Instituția primarului în sistemul administrativ din România, Germania, Marea Britanie și Italia

Instituţia primarului în sistemul administrativ din România, Germania, Marea Britanie şi Italia Secţiunea 1. Administraţia locală din România...

Te-ar putea interesa și

Suedia - Sisteme Administrative Comparate

Suedia I. Generalitati - Nume oficial: Regatul Suediei (Konungariket Sverige) - Capitala: Stockholm - Limba oficiala: suedeza - sami,...

Sisteme Administrative Comparate

Am ales să aprofundez, prin acest proiect, sistemele administrative executive (Guvernul) din Germania şi Belgia pentru următoarele motive: -...

Analiza Comparativă a Sistemelor Administrative din Polonia și Slovacia

CAPITOLUL 1: Analiza comparativă a sistemelor administrative din: POLONIA și SLOVACIA Am ales studiul comparativ intre Polonia si Slovacia pentru...

Sisteme Administrative Comparate - Sistemul Administrativ Francez și Sistemul Administrativ Britanic

1. Titlul lucrarii si justificarea acestuia Franta si Marea Britanie Sistemele administrative din Franta si Marea Britanie sunt sisteme complexe...

Sisteme Administrative Comparate

SISTEMUL ADMINISTRATIV AL MARII BRITANII Monarhie constitutionala ereditara, Marea Britanie nu are o Constitutie scrisa. Principiile de...

Studiu Comparativ Privind Sistemele Administrative din Germania și Suedia

1. Titlul lucrării şi justificarea alegerii În ceea ce urmează o să vă prezint sistemele administrative din Germania şi Suedia. Provenind din...

Sisteme Administrative Comparate - Germania – Marea Britanie

Din 2007 Romania este membra in Uniune Europeana de aceea este mai mult decat evident ca sistemul administrativ romanesc trebuie adaptat celui din...

Analiza comparativă a sistemelor administrative dintre Marea Britanie și Franța

Argumentarea alegerii Am ales analiza comparativă dintre sistemul administrativ din Marea Britanie și cel din Franța deoarece sunt două dintre...

Ai nevoie de altceva?