Sisteme Administrative Europene

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Sisteme Administrative Europene.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 92 de pagini .

Profesor: Liviu Coman Kund

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

PRELIMINARII
1
1. Definiţia administraţiei publice
2
2. Abordarea sistemică a administraţiei publice
3
3. Dihotomia sistemului politico-administrativ în subsistemul central şi subsistemul local
7
Teste de autoevaluare
8
PARTEA I. SUBSISTEMELE POLITICO-ADMINISTRATIVE CENTRALE DIN STATELE UNIUNII EUROPENE
10
CAPITOLUL 1. STRUCTURA STATELOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
11
1.1. Definiţie şi clasificare
12
1.2. Statele integrate într-un ansamblu cu caracter cvasiconfederal
12
1.2.1. Definiţia şi sfera de aplicare a noţiunii
12
1.2.2. Exemplul Olandei
13
1.3. Statele unitare
14
1.3.1. Exemplul Republicii Franceze
14
1.3.2. Exemplul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
15
1.4. Statele federale
15
1.4.1. Exemplul Republicii Federale Germania
16
1.4.2. Exemplul Regatului Belgiei
17
1.5. Statele regionale
17
1.5.1. Exemplul Regatului Spaniei
18
1.5.2. Exemplul Republicii Italiene
19
1.6. Structura de stat a României, în comparaţie cu structura celorlalte state comunitare
20
Teste de autoevaluare
21
CAPITOLUL 2. FORMELE DE GUVERNĂMÂNT ALE STATELOR
DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
24
2.1. Clasificarea statelor comunitare după natura instituţiei şefului de stat
25
2.2. Monarhiile constituţionale
25
2.3. Republicile în care şeful statului se alege prin sufragiu universal direct
26
II
2.4. Republicile în care şeful statului se alege în mod indirect
27
2.5. Rolul şefului de stat
28
2.6. Forma de guvernământ a României în comparaţie cu formele de guvernământ ale statelor comunitar
29
Teste de autoevaluare
31
CAPITOLUL 3. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PARLAMENTELOR STATELOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
33
3.1. Consideraţii generale
34
3.2. Clasificarea statelor comunitare după structura parlamentului
34
3.3. Aspecte privind organizarea şi funcţionarea unicameralismului în Danemarca şi Grecia
35
3.3.1. Exemplul Danemarcei
35
3.3.2. Exemplul Greciei
36
3.4. Aspecte privind organizarea şi funcţionarea bicameralismului egalitar – exemplul Italiei
37
3.5. Aspecte privind organizarea şi funcţionarea bicameralismului inegalitar în Franţa, în Marea Britanie şi în Germania
38
3.5.1. Exemplul Franţei
38
3.5.2. Exemplul Marii Britanii
40
3.5.3. Exemplul Germaniei
42
3.6. Aspecte privind organizarea şi funcţionarea bicameralismului în România, comparativ cu celelalte state din Uniunea Europeană
44
Teste de autoevaluare
45
CAPITOLUL 4. ORGNIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA GUVERNELOR STATELOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
47
4.1. Aspecte generale
48
4.2. Organizarea şi funcţionarea Guvernului în Franţa
48
4.2.1. Formarea şi stabilitatea Guvernului
48
4.2.2. Structura şi funcţionarea Guvernului
49
4.3. Organizarea şi funcţionarea Guvernului în Germania
50
4.3.1. Formarea şi stabilitatea Guvernului
50
4.3.2. Structura şi funcţionarea Guvernului
51
4.4. Organizarea şi funcţionarea Guvernului în Italia
51
4.4.1. Formarea şi stabilitatea Guvernului
51
4.4.2. Structura şi funcţionarea Guvernului
52
4.5. Organizarea şi funcţionarea Guvernului în Marea Britanie
52
4.5.1. Formarea şi stabilitatea Guvernului
52
4.5.2. Structura şi funcţionarea Guvernului
53
4.6. Organizarea şi funcţionarea Guvernului în Spania
54
4.6.1. Formarea şi stabilitatea Guvernului
54
4.6.2. Structura şi funcţionarea Guvernului

Extras din document

Partea I . SUBSISTEMELE POLITICO-ADMINISTRATIVE CENTRALE DIN STATELE UNIUNII EUROPENE

Subsistemul politico-administrativ central dintr-o ţară este alcătuit, în principal, din : parlament, şef de stat, guvern, ministere şi alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale subordonate guvernului, organe ale administraţiei centrale de specialitate autonome, instituţii subordonate ministerelor1.

Studiul nostru se va limita doar la elementele cele mai importante: parlamentul, şeful de stat şi guvernul. Acestea vor fi abordate într-o viziune sistemică, prin plasarea lor în contextul ansamblului statal. Astfel, statele din Uniunea Europeană vor fi prezentate sub următoarele aspecte esenţiale: structura de stat, forma de guvernământ şi şeful de stat, organizarea şi funcţionarea parlamentului, organizarea şi funcţionarea guvernului, controlul constituţionalităţii legilor.

Ne facem datoria de onoare de a evidenţia faptul că o importantă sursă de documentare pentru această parte a manualului este cartea autorului francez Jacques ZILLER, Administrations comparées, Les systèmes politico-administratifs de l'Europe des Douze, Ed. MONTCHRESTIEN, Paris – 1993, singura lucrare de referinţă în acest domeniu, din câte cunoaştem.

1 A.IORGOVAN, op.cit., p.70.

STRUCTURA STATELOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

SISTEME ADMINISTRATIVE EUROPENE 11

CAPITOLUL 1. STRUCTURA STATELOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

Organizarea sarcinilor de învăţare:

1.1. Definiţie şi clasificare

1.2. Statele integrate într-un ansamblu cu caracter cvasiconfederal

1.2.1. Definiţia şi sfera de aplicare a noţiunii

1.2.2. Exemplul Olandei

1.3. Statele unitare

1.3.1. Exemplul Republicii Franceze

1.3.2. Exemplul regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

1.4. Statele federale

1.4.1. Exemplul Republicii Federale Germania

1.4.2. Exemplul Regatului Belgiei

1.5. Statele regionale

1.5.1. Exemplul Regatului Spaniei

1.5.2. Exemplul Republicii Italiene

1.6. Structura de stat a României în comparaţie cu structura celorlalte state comunitare

OBIECTIVE

Studierea acestui capitol vă permite:

• cunoaşterea clasificării statelor comunitare, după criteriul organizării puterii de stat în raport cu teritoriul;

• cunoaşterea caracteristicilor statelor integrate într-un ansamblu cu caracter cvasiconfederal;

• cunoaşterea caracteristicilor statelor unitare;

• cunoaşterea caracteristicilor statelor federale;

• cunoaşterea caracteristicilor structurii Statului Român, în raport cu structurile celorlalte state comunitare

STRUCTURA STATELOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

12 SISTEME ADMINISTRATIVE EUROPENE

1.1. Definiţie şi clasificare

Prin structura de stat se înţelege modul de organizare a puterii de stat în raport cu teritoriul 1.

Clasificarea utilizată de dreptul constituţional, care împarte statele în unitare, federale şi confederale (dacă acceptăm că acestea din urmă constituie state de tip special), este insuficientă pentru caracterizarea ţărilor comunitare. Aceasta pentru că utilizează drept criteriu doar trăsăturile dominante ale organizării puterii de stat în raport cu teritoriul, fără a ţine cont de particularităţile unor state.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme Administrative Europene.pdf