Sistemul de Drept și Ramurile de Drept

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3717
Mărime: 21.15KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Definiţia dreptului : Dreptul poate fi definit ca ansamblul regulilor de conduită instituite sau sancţionate de către o autoritate publică recunoscută de comunitate, de obicei statul, reguli a căror aplicare este realizată de bună voie şi în ultimă instanţă prin forţa de constrângere a statului.

Definiţia sistemului de drept : Sistemul de drept este ansamblul normelor juridice în vigoare într-un stat şi este strâns legat de existenţa autorităţii publice.

Trăsăturile sistemului de drept :

- Dreptul este o totalitate de norme juridice.

- Sistemul dreptului este un sistem deschis, dinamic, aflat într-un proces de permanentă devenire.

Componentele sistemului de drept :

- Normele juridice

- Instituţiile juridice

- Ramurile de drept

Normele juridice : Reprezintă elementul constitutiv fundamental al dreptului, ele pot fi definite ca reguli de conduită, instituite de puterea publică sau recunoscute de aceasta, a căror respectare este asigurată la nevoie prin forţa de constrângere a statului. Scopul normelor juridice : este asigurarea ordinii sociale.

Instituţiile juridice : Desemnează totalitatea normelor juridice care reglementează anumite categorii de relaţii sociale ( căsătoria, proprietatea etc. )

Ramurile de drept : Repezintă ansamblul distinct de norme juridice şi instituţii juridice, legate organic între ele şi care reglementează relaţii sociale ce au acelaşi obiect.

Dreptul comunicării : Cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile sociale ce se formează în cadrul comunicării directe sau indirecte, adică relaţiile ce se stabilesc între individ – societate – autoritate şi mass – media.

În cadrul comunicării publice au fost fixate drepturi şi obligaţii cu valoare juridică referitoare la toţi cei patru actori principali ai comunicării sociale ( individul – societatea – autoritatea – mass – media )

Izvoarele dreptului comunicării sunt :

- acte juridice internaţionale la care România a aderat.(declaraţii, convenţii, tratate, etc.)

- constituţia României .

- legile adoptate de Parlament .

- ordonanţele şi hotărârile Guvernului .

- alte acte normative emise de autorităţile publice .

Dreptul comunicării ca ramură a dreptului public se constituie din totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile soaciale ce se formează în cadrul comunicării.

Conţinutul dreptului comunicării :

- Dreptul de a informa

- Dreptul de a fi informat

- Dreptul de acces la sursele de informare

- Dreptul de a verifica informaţia

- Dreptul de a-ţi face cunoscută informaţia

- Dreptul la replică sau răspuns

- Dreptul la propria imagine

- Dreptul la viaţă privată

- Dreptul la confidenţialitate

- Dreptul la apărarea surselor de informare ( secretul profesional )

- Dreptul la noninformare

- Dreptul la toleranţă şi demnitate la respectul convingerilor şi credinţelor al valorilor sociale şi naţionale.

În evoluţia societăţii distingem trei etape de dezvoltare a dreptului comunicării :

1. Dreptul de a comunica, văzut ca libertate de opinie şi de exprimare.

2. Dreptul de a comunica extensiv, care cuprinde libertatea de a informa pe ceilalţi şi de a fi tu însuţi informat.

3. Dreptul de comunicare văzut ca posibilitate de interacţiune şi de dialog ca mijloc de acces şi de participare care implică obligaţii şi responsabilităţi.

Preview document

Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 1
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 2
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 3
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 4
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 5
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 6
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 7
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 8
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 9
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 10
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 11
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 12
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 13
Sistemul de Drept și Ramurile de Drept - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Sistemul de Drept si Ramurile de Drept.doc

Alții au mai descărcat și

Recursul

RECURSUL Secţiunea I - Noţiuni introductive privind recursul Recursul este o cale de atac parţial devolutivă şi excepţional extensivă, care poate...

Drept Constituțional Comparat

I. Noţiunea de constituţie Evoluţia istorică a conceptului de constituţie Marius Balan Noţiunile incidente sferei politicii au semnificaţii...

Organizarea de Stat

Încă din Antichitate destinul excepţional al unei mici cetăţi, devenită stăpână a lumii, a fascinat nu numai pe literaţi, ci şi pe istoricii...

Beligeranta - Neutralitatea in Timp de Conflict Armat

I. CONCEPTUL DE NEUTRALITATE ÎN TIMP DE RĂZBOI ŞI EVOLUŢIA SA 1.Definiţia neutralităţii Conceptul de "neutralitate" defineşte situaţia statelor...

Bazele Statului si Dreptului

Tema 1: Originea si esenta statului si dreptului 1. Dispozitii generale cu privire la aparitia si evolutia statului Statul este organizatia care...

Dreptul Administrativ

Introducere în dreptul administrativ TEMA 1 Dreptul administrativ ca ramură a dreptului public şi ca ştiinţă. Sistemul dreptului...

Diviziunea Dreptului în Drept Public și Drept Privat

Dreptul public cuprinde: - Dreptul constitutional (reglementeaza relatiile care tin de organizarea puterilor publice , forma statala) - Dreptul...

Excepțiile Procesuale

Aspecte noţionale Încă din dreptul roman, „excepţia” – ca instituţie juridică – a reprezentat o „obiecţie” a pârâtului, menită „să deraieze”...

Ai nevoie de altceva?