Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 14499
Mărime: 47.27KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Aspecte introductive

Ab initio, se impune a sublinia distincţia între fondurile de pensii administrate privat („pensiile private obligatorii”) reglementate de Legea nr. 411/2004 şi fondurile de pensii facultative reglementate de Legea nr. 204/2006. Prin urmare, sistemul pensiilor private are două componente majore, destul de asemănătoare din perspectiva organizării şi funcţionării. În cele ce urmează avem în vedere sistemul pensiilor administrate privat (obligatorii).

Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distinctă şi care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării şi investirii, în interesul participanţilor, a unei părţi din contribuţia individuală de asigurări sociale.

Prin crearea unui sistem de pensii echilibrat se urmăreşte eliminarea presiunii asupra bugetului asigurărilor sociale, stimularea creşterii economice prin investirea sumelor acumulate la fondurile de pensii, dezvoltare pieţei de capital (activele imobilizate cresc şi sprijină dezvoltarea unor proiecte mari), crearea de noi locuri de muncă şi reducerea şomajului etc.

Sistemului fondurilor de pensii administrate privat nu beneficiază de garanţiile directe pe care statul le oferă sistemului public de pensii. Pentru sistemul de pensii administrat privat sunt instituite prin lege garanţii specifice care, în principal, constau în:

1. crearea unei autorităţi administrative autonome specializate în autorizarea participanţilor la acest sistem şi supravegherea prudenţială a activităţii acestora (Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private);

2. excluderea aplicării fondurilor de pensii a legislaţiei privind falimentul (insolvenţa) şi constituirea unui fond special de garantare a pensiilor.

Sistemul fondurilor de pensii private este construit pe principiul protecţiei contribuabililor („investitori”) şi presupune ca şi condiţii sine qua non transparenţa tuturor activităţilor şi prevenirea şi sancţionarea fraudelor.

2. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.)

C.S.S.P.P. este constituită ca autoritate administrativă autonomă de reglementare şi supraveghere prudenţială a sistemului de pensii administrate privat şi se află sub controlul direct al Parlamentului.

C.S.S.P.P. are două funcţii principale:

- reglementarea, coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii sistemului de pensii private;

- protejarea intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor, prin asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private şi informarea asupra acestuia.

Atribuţiile principale ale C.S.S.P.P. sunt:

1. acordarea, suspendarea sau retragerea avizelor şi autorizaţiilor fondurilor de pensii, administratorilor, depozitarilor şi auditorilor financiari;

2. supravegherea prudenţială a sistemului de pensii private;

3. controlul activităţii din sistemul de pensii private;

4. controlul constituirii şi virării de către angajatori a contribuţiei la fondurile de pensii;

5. adoptarea de norme privind sistemul de pensii private, elaborarea şi/sau avizarea proiectelor de acte normative care privesc supravegherea pensiilor private, investiţiile fondurilor de pensii, participanţii la fonduri de pensii, lichidarea administratorilor fondurilor de pensii, provenienţa capitalului vărsat de fondatori, fondul de rezervă, activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii, procedura de efectuare a controlului, procedura internă de soluţionare a sesizărilor şi contestaţiilor ş.a.

6. verificarea organizării, evidenţei şi administrării separate a activelor şi pasivelor fiecărui fond de pensii private de cele ale administratorului;

7. verificarea existenţei la fiecare administrator a unor proceduri administrative şi contabile clare, precum şi a unui mecanism corespunzător de control intern;

8. întocmirea şi actualizarea Registrului fondurilor de pensii private;

9. instituirea procedurii de supraveghere specială pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresării fondului de pensii şi desemnarea administratorului special în vederea protejării intereselor participanţilor şi beneficiarilor la fondurile de pensii private prin păstrarea valorii activelor fondurilor de pensii şi limitarea pierderilor;

10. informarea şi educarea populaţiei cu privire la sistemul de pensii private.

3. Fondul de pensii administrate privat şi administrarea acestuia

Un fond de pensii se constituie prin contract de societate civilă, iar denumirea sa trebuie să conţină sintagma „fond de pensii administrat privat”. Conţinutul contractului-cadru de societate civilă prin care se constituie un fond de pensii, precum şi modalităţile de modificare a acestuia sunt stabilite prin normele C.S.S.P.P. privind autorizarea fondului de pensii administrat privat.

Fondul de pensii nu se confundă cu administratorul acestuia (sau societatea de pensii) Administratorul fondului este, conform legii, o societate comercială pe acţiuni constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei speciale, denumită societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii şi, opţional, furnizarea de pensii private

Un fond de pensii trebuie să aibă minimum 50.000 de participanţi (contribuabili) care au aceleaşi drepturi şi obligaţii aplicându-li-se un tratament nediscriminatoriu inclusiv în cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, stat membru al Uniunii Europene ori stat aparţinând Spaţiului Economic European Calitatea de participant nu poate fi refuzată dacă persoana solicitantă este eligibilă.

Resursele financiare ale fondului de pensii se constituie din:

a) contribuţiile nete convertite în unităţi de fond;

b) drepturile cuvenite beneficiarilor şi nerevendicate în termenul general de prescripţie;

c) dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente contribuţiilor nevirate în termen;

d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)-c).

O regulă deosebit de importantă stipulată în art. 8 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat este aceea că un fond de pensii nu poate fi declarat în stare de faliment (insolvenţă).

Preview document

Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 1
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 2
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 3
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 4
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 5
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 6
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 7
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 8
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 9
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 10
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 11
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 12
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 13
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 14
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 15
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 16
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 17
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 18
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 19
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 20
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 21
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 22
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 23
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 24
Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Fondurilor de Pensii Administrate Privat.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Administrativ Comparat

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în...

Jurisprudența CEDO

Introducere CEDO între istorie şi actualitate Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost precedată de Declaraţia Universală a Drepturilor...

Drept Execuțional Penal

I. DREPT EXECUȚIONAL PENAL 1.1. Noțiune și obiect Profesorul Ioan Oancea definește dreptul execuțional penal ca fiind “ramura de drept alcătuită...

Drept Internațional

1. NOŢIUNEA Şl TRASATURILE CARACTERISTICE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL Dreptul internaţional reprezintă o emanaţie a statelor societăţii...

Finanțe Publice

Secţiunea 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE ÎN TEORIA FINANŢELOR PUBLICE Apariţia statului pe fondul descompunerii formaţiunilor gentilice primitive a...

Procedură Penală

Obiectivele cursului. Criteriile de evaluare a cunoştinţelor §1 Obiectivele cursului Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii...

Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică

Partea I Tehnica criminalistică CAPITOLUL II METODOLOGIA IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE Secţiunea I Obiectul şi principiile identificării...

Sociologie Juridică

1. DEFINIREA SOCIOLOGIEI SI SPECIALIZAREA EI 1.1. Obiectul si definirea sociologiei Prima definitie a sociologiei a fost data in secolul al...

Te-ar putea interesa și

Sisteme de pensii private

Sistemele de protecţie socială din toate statele dezvoltate ale lumii au identificat drept unul din obiectivele lor prioritare furnizarea unui...

Asigurări comerciale

Introducere Pericolele la care omul este supus sunt multiple şi variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori...

Reforma sistemului de pensii

I. INTRODUCERE Sistemele de pensii traverseaza în întreaga lume o perioada de criza. Multe dintre tarile Uniunii Europene, dar nu numai, au...

Analiza Deficitului Bugetar

Definirea si prezentarea conceptului risc de tara Introducere Gestionarea unui portofoliu de active financiare în cadrul unei societati...

Sistemul de Pensii Private Obligatorii în România vs Letonia, Estonia, Slovacia, Slovenia

INTRODUCERE In contextul unui fenomen tot mai accentuat de imbatranire a populatiei care pune presiune din ce in ce mai mare asupra mecanismelor...

Evaluarea Fondurilor de Pensii

CAP.I. SISTEMUL DE PENSII IN ROMANIA 1.1. Particularităţi ale sistemului de pensii în perioada actuală Reforma pensiilor în România este necesară...

Administrarea Fondurilor de Pensii Private

1. Tipurile de pensii si caracteristicile lor generale In ultimii ani s-a vorbit foarte mult despre sistemul de pensii, dar mai ales despre...

Fondurile de pensii - Necesitatea introducerii lor în România

CAPITOLUL 1. EVOLUȚIA SISTEMULUI DE PENSII DIN ROMANIA Sistemul de pensii din România a suferit o serie de modificări în perioada ultimelor...

Ai nevoie de altceva?