Statutul Profesiei de Avocat

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3162
Mărime: 16.45KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Dobândirea calităţii de avocat

În România, avocatul este persoana licenţiată în ştiinte juridice care, ulterior, este admisă în profesie, în baza unui examen organizat de baroul în care intenţionează să profeseze.

În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti există şi funcţionează, în temeiul Legii, un singur barou, persoană juridică de interes public. Baroul este constituit din toţi avocaţii înscrişi pe Tabloul avocaţilor, care au sediul profesional principal în localităţile de pe raza acestuia.

Toate barourile din România, constituite potrivit legilor privind profesia de avocat, sunt membre de drept ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România. U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, înfiinţată prin Lege.

Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire şi de înregistrare ale barourilor în afara U.N.B.R. sunt nule de drept. Nulitatea poate fi oricând constatată la cererea U.N.B.R., a barourilor membre, a Ministerului Public şi poate fi constatată de instanţă din oficiu.

După admiterea în profesie, avocatul poartă titlul profesional de avocat stagiar, urmând a fi înscris pe Tabloul avocaţilor stagiari. La înscrierea în barou, avocatul depune un jurământ într-un cadru solemn.

La începutul exercitării profesiei avocatul efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar.

Condiţiile efectuării stagiului, drepturile şi obligaţiile avocatului stagiar, ale avocatului îndrumător, precum şi ale baroului faţă de aceştia sunt reglementate prin statutul profesiei.

Stagiul se suspendă pe timpul serviciului militar sau al concentrării, în caz de lipsă motivată din profesie ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuată se socoteşte pentru îndeplinirea stagiului.

După efectuarea stagiului avocatul stagiar va susţine examenul de definitivare.

Avocatul stagiar respins de trei ori la examenul de definitivare va fi exclus din profesie.

Activitatea unui avocat stagiar poate fi îndrumată numai de avocaţi definitivi cu o vechime de cel puţin 6 ani în această calitate şi care se bucură de o reputaţie profesională neştirbită.

Dobândeşte calitatea de avocat definitiv avocatul stagiar care a promovat examenul de definitivare, precum şi avocatul care a promovat examenul de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei.

Avocatul stagiar poate pune concluzii numai la judecătorie şi poate asista ori reprezenta partea la organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii.

Baroul are obligaţia să întocmească anual tabloul avocaţilor definitivi şi stagiari în ordine alfabetică, cu menţionarea numelui, prenumelui, titlului ştiinţific, datei înscrierii în barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei şi a instanţelor la care au dreptul să pună concluzii.

În principal, activitatea avocatului se realizează prin consultaţii cu caracter juridic şi prin asistenţă sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie.

În exercitarea profesiei, avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic. El promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului.

Deşi avocaţii au o formare juridică generală, complexitatea tot mai mare a aspectelor de drept, generată de evoluţia societăţii, a impus specializarea acestora pe diferite ramuri de drept (drept comercial, drept civil, drept penal, drept fiscal etc) sau pe categorii de activităţi:

- avocaţi de consultanţă care acordă consultaţii cu caracter juridic;

- avocaţi pledanţi care asistă sau reprezintă persoanele fizice sau juridice în faţa instanţelor judecătoreşti.

Încetarea calităţii de avocat

Calitatea de avocat încetează prin renunţarea scrisă la exerciţiul profesiei, prin deces, dacă împotriva avocatului s-a luat măsura excluderii din profesie ca sancţiune disciplinară sau dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală şi care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii.

Preview document

Statutul Profesiei de Avocat - Pagina 1
Statutul Profesiei de Avocat - Pagina 2
Statutul Profesiei de Avocat - Pagina 3
Statutul Profesiei de Avocat - Pagina 4
Statutul Profesiei de Avocat - Pagina 5
Statutul Profesiei de Avocat - Pagina 6
Statutul Profesiei de Avocat - Pagina 7
Statutul Profesiei de Avocat - Pagina 8
Statutul Profesiei de Avocat - Pagina 9
Statutul Profesiei de Avocat - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Statutul Profesiei de Avocat.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul de Poziție Dominantă

I. COORDONATELE JURIDICE ALE DOMINAŢIEI I.1. Prezentarea dispoziţiilor legale Normele de drept intern referitoare la abuzul de poziţie dominantă...

Caiet de Practica Drept

Ce trebuie ştiut despre judecata în procesul penal : Judecata este modul în care instanţa de judecată îşi exercită atribuţiile în mod activ....

Organizarea și Exercitarea Avocaturii

§1. Caracterizarea profesiei. Principii şi reguli fundamentale ale exercitării avocaturii Nu putem începe analiza referitoare la organizarea...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor

I. Aspecte generale Problema răspunderii penale a minorilor şi în general problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi...

Caiet Practica - Cabinet de Avocatura

I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI Numele studentului : Prenumele studentului : Prenumele tatălui : Instituţia de învăţământ superior :...

Profesia de Mediator

Introducere Tema referatului este profesia de mediator. Inainte ca sa putem trata acest subiect trebuie sa definim cateva concept de baza, iar...

Descrierea Profesiei de Avocat

SCURT ISTORIC Profesia de avocat a cunoscut evoluţii spectaculoase şi surprinzătoare din decembrie 1989, până în prezent. Ca mai toate...

Ai nevoie de altceva?