Știința Dreptului Polițienesc

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6969
Mărime: 30.35KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hariton Burghilă

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ŞTIINŢA DREPTULUI POLIŢIENESC 4

§1. Dreptul poliţienesc ca ştiinţă 4

§2. Metode de cercetare în ştiinţa dreptului poliţienesc 5

§3. Definiţia şi obiectul de studiu al dreptului poliţienesc 9

CAPITOLUL II. CARACTERELE DREPTULUI POLIŢIENESC 16

§1. Dreptul poliţienesc este o disciplină autonomă 16

§2. Apartenenţa la dreptul public 17

§3. Dreptul poliţienesc are un caracter dinamic 17

§4. Dreptul poliţienesc are un caracter complex 18

§5. Dreptul poliţienesc aparţine dreptului intern 18

§6. Dreptul poliţienesc are un caracter unitar 18

CAPITOLUL III. ATRIBUTELE SI ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE DREPTULUI POLIŢIENESC 19

§1. Atributele dreptului poliţienesc 19

§2. Elementele constitutive ale dreptului poliţienesc 20

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Ştiinţa dreptului poliţienesc nu se limitează la studiul normei juridice de drept poliţienesc, a jurisprudenţei şi contractului (nu se confundă cu o exegeză a textelor normative), ci supune procesului explicativ-interpretativ contextul social-cultural în care apar şi fiinţează normele şi instituţiile juridice, cooperând în acest proces cu toate ştiinţele sociale-economia politică, istoria, demografia, sociologia, politologia, statistica precum şi cu filozofia.

În acest sens sunt de actualitate aprecierile lui Schelling şi Titu Maiorescu, dar şi lipsite de temei precizările lui August Comte referitoare la caracterul neştiinţific al dreptului care ar impune dispariţia sa din sistemul ştiinţelor.

Statutul specific al ştiinţei dreptului rezultă din specificitatea domeniului relaţiilor şi structurilor sociale analizate - domeniul participării oamenilor la circuitul juridic, ca subiecţi de drepturi şi obligaţii juridice, cu toate consecinţele ce decurg de aici. Cooperarea oamenilor în acest domeniu al realităţii sociale implică intervenţia dreptului în scopul ordonării şi dirijării comportamentelor, impunându-le reguli normative, modele, programându-le într-un sens anume acţiunile şi limitându-le, în temeiul unor sancţiuni ce ţin de coexistenţa libertăţilor, dreptul "absolut" de manifestare

CAPITOLUL I. ŞTIINŢA DREPTULUI POLIŢIENESC

§1. Dreptul poliţienesc ca ştiinţă

În accepţiune generalizată, ştiinţa este privită ca un ansamblu sistematic de cunoştinţe despre natură, societate şi gândire, cunoştinţe obţinute prin metode corespunzătoare şi exprimate în concepte, categorii, principii şi noţiuni Ca fenomen social aparte şi ca formă specifică de activitate umană, ştiinţa nu poate fi interpretată doar ca un ansamblu de idei şi concepte, ci ca un sistem care se dezvoltă, produce noi cunoştinţe, ca un sistem de valori spirituale.

Ştiinţa dreptului poliţienesc dă răspuns preocupărilor specifice, ambianţei de pregătire pentru o specialitate atât de profund necesară şi umană, cum este cea poliţienească, ea oferă câteva instrumente fundamentale de cunoaştere a domeniului poliţienesc. Acestea sunt: conceptele, categoriile, principiile şi noţiunile generale în baza cărora dreptul poliţienesc poate fi gândit şi explicat.

Potrivit clasificării trihotomice a ştiinţelor , acceptată de majoritatea savanţilor în domeniul dreptului şi statului, ştiinţa dreptului poliţienesc face parte din sistemul ştiinţelor sociale care cercetează normele juridice, raporturile juridice şi instituţiile poliţieneşti.

Această disciplină a ştiinţelor juridice cuprinde un ansamblu de cunoştinţe referitoare la normele şi raporturile juridice de drept poliţienesc, despre cauzele care determină naşterea acestor raporturi şi despre legile de dezvoltare care acţionează în domeniul dreptului poliţienesc. Ştiinţa dreptului poliţienesc nu se confundă însă cu dreptul poliţienesc, acesta fiind un ansamblu de norme juridice privind organizarea, funcţionarea şi competenţele poliţiei. Ştiinţa dreptului poliţienesc însă reprezintă totalitatea ideilor şi conceptelor despre aceste norme juridice.

Dreptul poliţienesc se găseşte scris în legi, decrete, hotărâri şi ordonanţe ale guvernului şi în alte acte normative, emise de către instituţiile statului, pe când ştiinţa dreptului poliţienesc se regăseşte în monografii, cărţi, cursuri, manuale, studii şi articole. Obiectul de studiu al ştiinţei dreptului poliţienesc este însăşi această disciplină cu totalitatea normelor juridice ce o compun. De cele mai multe ori se foloseşte însă o singură denumire atât pentru ansamblul de norme juridice, cât şi pentru ştiinţa despre aceste norme şi anume, denumirea de Drept poliţienesc

Preview document

Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 1
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 2
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 3
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 4
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 5
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 6
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 7
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 8
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 9
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 10
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 11
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 12
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 13
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 14
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 15
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 16
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 17
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 18
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 19
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 20
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 21
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 22
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 23
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Stiinta Dreptului Politienesc.doc

Alții au mai descărcat și

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Structuri Europene de Cooperare Politieneasca

1. Cooperarea poliţienească în cadrul Uniunii Europene Notiuni introductive Conştientizarea fenomenului crimei organizate, asemeni unei...

Statutul Juridic al Funcționarului Public

1. Introducere Statutul juridic al funcţionarului public este reglementat de Legea nr. 188/1999, modificată şi republicată în martie 2004. Actul...

Cooperarea Polițienească pe Plan European în Domeniul Prevenirii și Combaterii Criminalității Transfrontaliere

1.Notiuni introductive Problema criminalităţii transfrontaliere, care s-a dezvoltat esenţial ca urmare a globalizării pieţelor, legale şi...

Principiile Dreptului Politienesc

Introducere În contextul actualelor provocări cu care se confruntă societatea civilă, în plan intern şi internaţional, respectiv fenomenul...

Criminalitatea Informatică

I.Introducere Internetul reprezintă un mediu extrem de favorabil pentru infractori. Deplasarea criminalității informatice pe terenul Internetului...

Functionarul Public

1. Functionarul public. Notiune. Reglementare. Funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică. Persoana...

Conceptul de Criminalitate Informatică

1. Conceptul de criminalitate informatică Criminalitatea informatică reprezintă un fenomen al zilelor noastre, reflectat în mod frecvent în...

Ai nevoie de altceva?