Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 8615
Mărime: 212.19KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Carausan

Cuprins

Modulul I

Uniunea Europeană şi dreptul administrativ

Modulul II

Izvoarele dreptului administrativ european

Modulul III

Principiile generale ale Dreptului Administrativ European

Modulul IV

Structura politico-administrativă a Uniunii Europene după Tratatul de la Lisabona

Modulul V

Procesul decizional în Uniunea Europeană

Modulul VI

Controlul legalităţii deciziilor administrative prin Curtea de Justiţie a niunii Europene

Modulul VII

Relaţiile instituţiilor UE cu parlamentele naţionale în realizarea politicilor Uniunii Europene

Extras din document

Modulul I

UE şi dreptul administrativ

Conceptul de administraţie în unele state

membre ale Uniunii Europene

• În vreme ce în statul absolutist activităţile statale ca

întreg erau numite „administraţie” sau guvern, separarea

organizaţională a puterilor a dus la o îngustare a

conceptului de administraţie. Administraţia, în

consecinţă, a devenit componenta puterii executive, care

a fost separată de puterile legislativă şi judecătorească.

• Conceptul de „administraţie”, distins astfel de „legislaţie”

şi „jurisdicţie”, are un corespondent suplimentar, în forma

de „gouvernment”. „Government” nu este înţeles ca o

sursă independentă de putere, ci în sens de autoritate

situată deasupra administraţiei în termeni politici, şi fără

a fi legal separat de administraţie, determină direcţiile de

acţiune ale administraţiei.

• În Franţa, definiţia precisă a termenului de

„administration publique” a evoluat cu referinţă specială

la domeniul dreptului administrativ. Acest termen a avut

şi are relevanţă în mod special în distingerea între

competenţele Curţilor administrative şi ale tribunalelor de

drept comun.

• În secolul al XIX-lea, conceptul de „puissance publique”

(autoritate publică) a fost cel mai proeminent; a existat o

distincţie între „actes d’autorite”, (actele de autoritate),

care erau de competenţa „puissance publique” (autorităţi

publice) şi „actes de gestion”, care conţineau elemente

ale dreptului privat.

• Începând cu procesul „Blanco” (1873), în care „Tribunal

des Conflicts” pentru prima dată s-a concentrat asupra

criteriului de „service public” pentru a determina

jurisdicţia (sfera de autoritate) a tribunalelor

administrative, astfel a început să câştige în influenţă

către sfârşitul secolul al XIX-lea.

• Între timp, chiar şi criteriul de „service public” a ajuns să

fie pus la îndoială, ceea ce a dus la o reabilitare parţială

a criteriului de „puissance publique” (Hauriou,

Berthelemy).

• Dacă există un anumit consens în privinţa faptului că

„service public” nu acoperă toate aspectele administraţiei

publice, acest concept totuşi reprezintă cel mai frecvent

punct de pornire în toate încercările de a realiza o

definiţie satisfăcătoare.

• H. Maurer propune următoarele caracteristici ca trăsături

tipice:

– administraţia este un „acord social”

– administraţia este preocupată de „interesul public”

– administraţia este mai presus de toate „un acord activ

care ţinteşte spre viitor”

– administraţia ia „măsuri concrete pentru

reglementarea cazurilor individuale”

• „Dreptul administrativ”, a cărui existenţă este încă

negată de A. V. Dicey în lucrarea sa principală, apărută

în 1885, dar a avut o influenţă mare până în secolul XX,

este încă o disciplină relativ tânără în Regatul Unit.

• Noţiunea de administraţie europeană este susceptibilă

de două sensuri: unul material şi altul formal.

• Abordarea materială presupune analiza activităţii de

organizare a executării şi de executare în concret a

legislaţiei UE (legislaţia primară şi derivată), realizată

prin acţiuni cu caracter de dispoziţie sau acţiuni cu

caracter de prestaţie.

• Abordarea formală se bazează pe analiza sistemului de

instituţii şi structuri administrative europene care

realizează această activitate.

Preview document

Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 1
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 2
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 3
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 4
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 5
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 6
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 7
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 8
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 9
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 10
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 11
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 12
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 13
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 14
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 15
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 16
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 17
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 18
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 19
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 20
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 21
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 22
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 23
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 24
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 25
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 26
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 27
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 28
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 29
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 30
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 31
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 32
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 33
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 34
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 35
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 36
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 37
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 38
Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii Europene - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene.pdf

Alții au mai descărcat și

Răspundere și Responsabilitate în Administrația Publică

Capitolul I Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 1.1 Noţiunea de responsabilitate. Aspecte generale Se ştie că, libertatea fără...

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Teoria Sistemelor Administrative

1. Institutii administrative ale Uniunii Europene Misiunile sistemelor administrative publice se abordeaza în functie de aria sau raspândirea...

Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Cooperare Judiciară în Materie Civilă

I.Introducere 1. Obiectiv Regulamentul (CE) nr. 805/2004 reprezintă o schimbare semnificativă în sistemul de recunoaştere şi executare a...

Ordinea Juridică în Uniunea Europeană

Competentele, Principiile si Clasificare. Secţiunea I Prezentare generală În sens larg, ordinea juridică comunitară este dată de ansamblul de...

Drept Administrativ Comparat

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în...

Sisteme Societare. Uniunile de Persoane Juridice, Concernele, Grupurile Financiar-Industriale

7.1. Dispozitii generale Concentrarea capitalului si expansiunea activitatii de intreprinzator pe teritoriul intregului stat si chiar peste hotare...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Activități specifice domeniului resurse umane în instituțiile publice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Activitati specifice domeniului resurselor umane in institutiile publice Rezultatele activitatii desfasurate intr-o...

Drepturile și obligațiile funcționarului vamal european

CAPITOLUL I – FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI SISTEME ADMINISTRATIVE ÎN UNELE ŢĂRI EUROPENE 1. Generalităţi privind funcţia publică europeană şi funcţionarul...

Inițiative europene pentru combaterea falsificării și contrafacerii mărfurilor

INTRODUCERE În lucrarea de faţă am prezentat pe larg efectele nefaste ale falsificării şi contrafacerii mărfurilor precum şi o serie de iniţiative...

Pregătirea și perfecționarea pregătirii funcționarilor publici

1.Pregatirea si perfectionarea pregatirii functionarilor publici “Cultura este importantă. Contextul contează. Mediul influenţează.(…)este...

Instituții Europene

Introducere Uniunea Europeană își are originile în Comunitatea Europeană a Oțelului și Cărbunelui, înființată în 1951 prin Tratatul de la Paris și...

Dreptul european și legăturile sale interdisciplinare

În ştiinţa dreptului, prin sintagma ‘drept european’ se înţelege, în general, dreptul organizaţiilor internaţionale constituite la nivelul Europei....

Serviciile de utilitate publică în cadrul comunei Aricesti Rahtivani

INTRODUCERE Orice administrație publică locală are ca scop principal creșterea gradului de confort, a nivelului de de trai a cetățenilor în slujba...

Ai nevoie de altceva?