Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 8615
Mărime: 212.19KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Carausan

Cuprins

Modulul I

Uniunea Europeană şi dreptul administrativ

Modulul II

Izvoarele dreptului administrativ european

Modulul III

Principiile generale ale Dreptului Administrativ European

Modulul IV

Structura politico-administrativă a Uniunii Europene după Tratatul de la Lisabona

Modulul V

Procesul decizional în Uniunea Europeană

Modulul VI

Controlul legalităţii deciziilor administrative prin Curtea de Justiţie a niunii Europene

Modulul VII

Relaţiile instituţiilor UE cu parlamentele naţionale în realizarea politicilor Uniunii Europene

Extras din document

Modulul I

UE şi dreptul administrativ

Conceptul de administraţie în unele state

membre ale Uniunii Europene

• În vreme ce în statul absolutist activităţile statale ca

întreg erau numite „administraţie” sau guvern, separarea

organizaţională a puterilor a dus la o îngustare a

conceptului de administraţie. Administraţia, în

consecinţă, a devenit componenta puterii executive, care

a fost separată de puterile legislativă şi judecătorească.

• Conceptul de „administraţie”, distins astfel de „legislaţie”

şi „jurisdicţie”, are un corespondent suplimentar, în forma

de „gouvernment”. „Government” nu este înţeles ca o

sursă independentă de putere, ci în sens de autoritate

situată deasupra administraţiei în termeni politici, şi fără

a fi legal separat de administraţie, determină direcţiile de

acţiune ale administraţiei.

• În Franţa, definiţia precisă a termenului de

„administration publique” a evoluat cu referinţă specială

la domeniul dreptului administrativ. Acest termen a avut

şi are relevanţă în mod special în distingerea între

competenţele Curţilor administrative şi ale tribunalelor de

drept comun.

• În secolul al XIX-lea, conceptul de „puissance publique”

(autoritate publică) a fost cel mai proeminent; a existat o

distincţie între „actes d’autorite”, (actele de autoritate),

care erau de competenţa „puissance publique” (autorităţi

publice) şi „actes de gestion”, care conţineau elemente

ale dreptului privat.

• Începând cu procesul „Blanco” (1873), în care „Tribunal

des Conflicts” pentru prima dată s-a concentrat asupra

criteriului de „service public” pentru a determina

jurisdicţia (sfera de autoritate) a tribunalelor

administrative, astfel a început să câştige în influenţă

către sfârşitul secolul al XIX-lea.

• Între timp, chiar şi criteriul de „service public” a ajuns să

fie pus la îndoială, ceea ce a dus la o reabilitare parţială

a criteriului de „puissance publique” (Hauriou,

Berthelemy).

• Dacă există un anumit consens în privinţa faptului că

„service public” nu acoperă toate aspectele administraţiei

publice, acest concept totuşi reprezintă cel mai frecvent

punct de pornire în toate încercările de a realiza o

definiţie satisfăcătoare.

• H. Maurer propune următoarele caracteristici ca trăsături

tipice:

– administraţia este un „acord social”

– administraţia este preocupată de „interesul public”

– administraţia este mai presus de toate „un acord activ

care ţinteşte spre viitor”

– administraţia ia „măsuri concrete pentru

reglementarea cazurilor individuale”

• „Dreptul administrativ”, a cărui existenţă este încă

negată de A. V. Dicey în lucrarea sa principală, apărută

în 1885, dar a avut o influenţă mare până în secolul XX,

este încă o disciplină relativ tânără în Regatul Unit.

• Noţiunea de administraţie europeană este susceptibilă

de două sensuri: unul material şi altul formal.

• Abordarea materială presupune analiza activităţii de

organizare a executării şi de executare în concret a

legislaţiei UE (legislaţia primară şi derivată), realizată

prin acţiuni cu caracter de dispoziţie sau acţiuni cu

caracter de prestaţie.

• Abordarea formală se bazează pe analiza sistemului de

instituţii şi structuri administrative europene care

realizează această activitate.

Preview document

Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 1
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 2
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 3
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 4
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 5
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 6
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 7
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 8
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 9
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 10
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 11
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 12
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 13
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 14
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 15
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 16
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 17
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 18
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 19
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 20
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 21
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 22
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 23
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 24
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 25
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 26
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 27
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 28
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 29
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 30
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 31
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 32
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 33
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 34
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 35
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 36
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 37
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 38
Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative ale Uniunii Europene.pdf

Alții au mai descărcat și

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Strategii Mondiale în Domeniul Mediului

INTRODUCERE Între dezvoltarea economică şi socială, starea mediului înconjurător şi sănătatea umană există o strânsă legătură în cadrul căreia...

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Răspundere și Responsabilitate în Administrația Publică

Capitolul I Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 1.1 Noţiunea de responsabilitate. Aspecte generale Se ştie că, libertatea fără...

Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare

Introducere Confruntându-se cu crizele financiare, autoritățile publice, inclusiv cele monetare sunt nevoite să întreprindă măsuri menite să...

Comisia Europeana ca Element Executiv a UE

Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul...

Functionarii Publici intr-o Tara Membra a Uniunii Europene - Germania

I. NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN Există două categorii de funcţii publice în ţările Uniunii Europene: 1. mai întâi, sunt...

Drepturile și Îndatoriile Funcționarului Public

«Strălucite au fost vremurile, când Europa... era locuită de o singura creştinătate; cele mai îndepărtate provincii ale acestui mare imperiu...

Ai nevoie de altceva?