Subiecte Dreptul Muncii

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 26372
Mărime: 101.64KB (arhivat)
Publicat de: Petre Alexe
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ribana Murar

Extras din curs

1. Definiţia dreptului muncii

Dreptul muncii este un ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile sociale de muncă stabilite între angajatori(patroni) şi angajaţi(salariaţi).

Angajatorul este acea persoană fizică sau juridică care poate potrivit legii să angajeze forţe de muncă pe bază de contract individual de muncă.

Salariaţii sunt acele persoane fizice care prin funcţia sau profesia lor au obligaţia de a desfăşura diverse activităţi pentru patroni.

2. Dreptul individual şi dreptul colectiv de munca – comparaţie

Dreptul individual de muncă se referă la încheierea, executarea, suspendarea, încetarea şi nulitatea contractului individual de muncă, inclusiv la drepturile şi obligaţiile celor două părţi în procesul muncii, la soluţionarea litigiilor dintre ele, la răspunderea pe care o are una faţă de cealaltă şi chiar la formarea profesională.

Dreptul colectiv de muncă priveşte nu numai încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă, ci şi:

- statutul juridic al organizaţiilor patronale şi sindicale

- dialogul social, inclusiv tripartismul, ca urmare a implicării statului în desfăşurarea acestui dialog

- conflictele de interese şi de drepturi, precum şi greva

- unele aspecte ale concedierii colective.

Dreptul colectiv al muncii este ansamblul normelor juridice ce reglementează relaţiile între salariaţi sau grupuri de salariaţi, şi un angajator sau grupuri de angajatori, de cealaltă parte.

3. Obiectul dreptului muncii

În obiectul dreptului muncii intră în primul rand relaţiile sociale de muncă, care, reglementate de normele juridice, devin raporturi juridice de muncă.

Relaţiile de muncă, cuprind totalitatea relaţiilor care se formează între oameni în procesul muncii, pe baza aplicării directe a forţei de muncă la mijloacele de producţie şi nu doar pe cele izvorâte din contractele de muncă.

Dreptul muncii este dreptul contractelor de muncă, însă în afară de analiza raporturilor juridice de muncă întemeiate pe contractele de muncă, cuprinde şi referiri la alte categorii de raporturi juridice care implică şi ele prestarea unei munci.

În al doilea rând sfera de reglementare proprie dreptului muncii cuprinde şi unele raporturi juridice conexe cum ar fi: formarea profesională, securitatea şi sănătatea în muncă, organizarea, cunfţionarea şi atribuţiile sindicatelor şi patronatelor, jurisdicţia muncii.

Sunt raporturi juridice conexe deoarece derivă din încheierea contractelor de muncă sau sunt grefate pe acestea, servind la organizarea muncii şi la asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea ei.

4. Noţiunea şi trăsăturile raportului juridic de muncă

Raporturile de muncă sunt definite ca acele relaţii sociale reglementate de lege, ce iau naştere între o persoana fizică şi o persoana juridică, ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de a doua, care, la rândul ei se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării acestei munci.

Subiectele raportului juridic de muncă sunt: angajatorul şi salariatul(angajatul).

Acest raport se caracterizează prin aceea că:

- poate exista numai între două persoane

- se stabileşte numai între o persoană juridică şi o persoană fizică sau intre două persoane fizice

- raportul juridic de muncă are caracter personal, fiind încheiat intuitu personae

Trăsătura proprie, fundamentală, caracteristică şi determinantă a raportului de muncă este constituită de relaţia de subordonare, existentă între subiectele acestui raport, în sensul că persoana care prestează munca este subordonată celuilalt subiect al raportului respectiv.

Subordonarea constă în dreptul exclusiv al angajatorului de a organiza, în condiţiile legii, munca salariatului în colectivul său.

Angajatul are obligaţia de a respecta disciplina muncii, în caz contrar fiind pasibil de răspundere disciplinară, ale cărei efecte constau în aplicarea de sancţiuni.

Trăsături

a) Raportul juridic de muncă ia naştere prin încheierea unui contract individual de muncă. Pe baza acestui contract îşi desfăşoară activitatea majoritatea personalului şi anume, cel încadrat în societăţi comerciale, regii autonome, companii şi societăţi naţionale, unităţi bugetare, alte persoane fizice sau juridice.

b) Raportul juridic individual de muncă are un caracter bilateral, iar persoana care prestează munca este, întotdeauna, o persoană fizică. Acest raport se poate stabili între o persoană fizică şi o persoană juridică, sau între două persoane fizice, dar niciodată între două persoane juridice.

c) Raportul juridic de munca are un caracter personal. Munca este prestată de persoana fizică, în considerarea pregătirii, aptitudinilor şi calităţilor proprii ale sale, reprezentarea fiind inadmisibilă în raporturile de muncă.

d) Munca trebuie să fie remunerată. Salariul reprezintă contraprestaţia cuvenită angajatului. O muncă gratuită nu poate constitui obiect al unui raport juridic de muncă.

f) Asigurarea prin prevederile legii şi ale contractului, a unei protecţii multilaterale pentru angajaţi, atât cu privire la condiţiile de desfăşurare a procesului muncii, cât şi în ceea ce priveşte drepturile ce decurg din încheierea contractului, reprezintă o altă trăsătură a raportului juridic de muncă.

Preview document

Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 1
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 2
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 3
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 4
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 5
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 6
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 7
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 8
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 9
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 10
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 11
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 12
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 13
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 14
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 15
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 16
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 17
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 18
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 19
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 20
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 21
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 22
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 23
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 24
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 25
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 26
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 27
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 28
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 29
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 30
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 31
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 32
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 33
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 34
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 35
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 36
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 37
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 38
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 39
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 40
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 41
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 42
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 43
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 44
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 45
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 46
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 47
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 48
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 49
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 50
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 51
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 52
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 53
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 54
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 55
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 56
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 57
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 58
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 59
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 60
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 61
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 62
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 63
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 64
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 65
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 66
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 67
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 68
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 69
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 70
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 71
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 72
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 73
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 74
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 75
Subiecte Dreptul Muncii - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • 14.doc
  • Subiecte.doc

Alții au mai descărcat și

Dialogul social și comunicarea tripartită

1. INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI Tema aleasă pentru realizarea acestui proiect îşi propune să trateze deliberatele dialogului social şi a...

Concedierea pentru Motive Care nu Țin de Persoana Salariatului

1. Introducere Legea nr. 53 din 24 Ianuarie 2003 (Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale și colective de muncă, modul în...

Dreptul proprietății intelectuale - Marca

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica - un nume, un termen, un simbol sau un desen, ori o combinatie de aceste elemente - destinat...

Drept proprietate intelectuală

Oamenii realizeaza opere artistice, folosesc semne ale activitatii lor in anumite domenii si pe o anumita treapta de dezvoltare a fost necesara...

Dreptul Proprietății Intelectuale

Considerații introductive Prin dreptul de proprietate intelectuală se înțelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile privind...

Dreptul Proprietății Intelectuale

1. Noţiunea de dr. al prop. intelectuale -def, elemente, componente, nat.jur. a dr2 de prop. intelectuală Activitatea creatoare a omului a...

Dreptul Proprietății Intelectuale 2019

Cu privire la ceea ce poate face obiectul protectiei juridice in materia proprietatii intelectuale: - Culegerile de legislatie pot face obiectul...

Dreptul proprietații intelectuale

~Cursul 1 Doua pixuri de firme diferite = o inventie cu 2 modele tehnice industriale diferite => 2 drepturi de proprietate intelectuala. Toate...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale

INTRODUCERE Am ales aceasta tema întrucât utilitatea unei astfel de abordari a fenomenului militar din perspectiva stiintelor juridice este...

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica...

Dreptul muncii internaționale

1. Conturarea dreptului internaţional al muncii. Dreptul internaţional al muncii a apărut într-o anumită etapă istorică, ca un reflex al luptei...

Drept civil parte generală

1) În delimitarea dreptului familiei fatã de dreptul civil sunt de mentionat urmãtoarele deosebiri: c. în dreptul familiei se cere o calitate...

Ai nevoie de altceva?