Succesiuni

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 28890
Mărime: 69.47KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

NEDEMNITAEA SUCCESORALĂ.Nedemnitatea succesorală constă în decăderea de drept a moştenitorului legal din dreptul de a moşteni,datorită faptului că se face vinovat faţă de defunct sau faţă de memoria acestuia de săvârşirea unei fapte grave.Cazurile de nedemnitate succesorală:cel condamnat pentru că a omorât sau a încercat să omoare pe defunct(trebuie îndeplinite cumulativ următoare condiţii:omorul sau atentatul să fie săvârşite cu intenţie;moştenitorul să fi fost condamnat definitiv pentru omor sau pentru tentativă de omor,indiferent de calitate(autor instigator,complice);acela care a făcut în contra defunctului o acuzaţie capitală,declarată de judecată calomnioasă(trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:să existe o învinuire gravă adusă de succeptibil defunctului printr-un denunţ,plângere sau mărturie;plângerea,denunţul sau mărturia să aibă caracter calomnios,constat de instanţa de judecată care l-a condamnat pe succeptibil pentru aceste fapte;plângerea,denunţul sau mărturia să fi putut atrage pedeapsa cu moartea împotriva defunctului);moştenitorul major care având cunoştinţă de omorul defunctului nu a denunţat aceasta justiţiei(trebuie îndeplinite următoarele condiţii:moştenitorul să fie major;moştenitorul să fi cunoscut omorul şi să nu-l fi denunţat;deoarece legea nu precizează termenul în care este obligat moştenitorul să denunţe omorul,urmează ca instanţa de judecată să aprecieze în raport cu circumstanţele de fapt;nednunţarea omorului să nu fie scuzabilă,potrivit legii).Nedenunţarea succesorală nu trebuie constată pe cale principală,pe cale judecătorească,ea operând de drept.Invocarea nedemnităţii succesorale poate fi făcută de orice persoană care ar urma să profite de înlăturarea nedemnului de la moştenire,cum sunt:alţi moştenitori legali;legatari sau donatari;creditorii persoanelor precizate mai sus;moştenitorul nedemn.Efectul principal al nedemnităţii constă în excluderea moştenitorului în cauză de la moştenirea persoanei faţă de care acesta a fost declarat nedemn.Moştenitorul îndepărtat de la succesiune ca nedemn este obligat să restituie celorlalţi moştenitori,în afara bunurilor pe care le-a primit,şi toate fructele şi veniturile acestor bunuri,de la data deschiderii succesiuni.

EFECTELE NEDEMNITATII SUCCESORALE FATA DE TERTI În raporturile cu terţii,efectele nedemnităţii sunt temperate de două principii;proteguirea terţilor de bună credinţă şi răspunderea pentru pagube cauzate.Copiii nedemnului venind la succesiune în virtutea dreptului lor propriu nu vor suporta efectele nedemnităţii tatălui lor.Dacă vin la succesiune prin reprezentarea tatălui lor,ei vor fi înlăturaţi.

REPREZENTAREA SUCCESORALĂ.Este o ficţiune a legii care are ca efect de a pune pe reprezentanţi în locul,în gradul şi în dreptul reprezentantului.Moştenitorii care beneficiază de reprezentare sunt:descendenţii pe linie dreaptă(directă) ai defunctului(moştenitorii de clasa a I-a);descendenţii fraţilor şi surorilor defunctului(moştenitori din clasa a II-a).Potrivit CC reprezentarea se întinde nemărginit în linie directă descendentă.Ea este admisă în toate cazurile.Condiţiile reprezentării succesorale:numai persoanele moarte pot fi reprezentate(de aici decurge:nu se poate lua locul unei persoane aflate în viaţă;nu se poate lua locul unei persoane aflate în viaţă,care a renunţat la moştenire sau a fost declarată nedemnă;reprezentarea nu poate opera prin salturi,adică reprezentantul trebuie să urce din grad în grad,care trebuie să fie vacante prin deces,deci nu ar putea să sară peste un ascendent care este în viaţă);locul celui reprezentat trebuie să fie util(această condiţie presupune ca cel reprezentant să fi putut,dacă s-ar fi aflat în viaţă,să-l moştenească pe pârât.Dacă cel reprezentat este nedemn,reprezentarea nu poate avea loc.);reprezentantul să aibă vocaţie succesorală proprie la moştenirea defunctului,ceea ce înseamnă că trebuie să aibă capacitatea succesorală şi să nu fie însuşi nedemn faţă de defunct;reprezentantul trebuie să fie descendent în linie dreaptă sau descendent din fraţii sau surorile defunctului.Efectul principal al reprezentării succesorale este de a pune pe moştenitorii reprezentanţi în locul şi gradul celor reprezentanţi.

DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOţULUI SUPRAVIEţUITOR Pentru a i se recunoaşte dreptul la moştenirea soţului decedat,legea cere o singură condiţie soţului rămas în viaţă şi anume ca la data decesului să fi avut calitatea de soţ.Pe lângă această condiţie,soţul supravieţuitor trebuie să aibă capacitatea succesorală şi să nu fie nedemn,Dacă la data deschiderii succesiunii,soţii se aflau în cursul divorţului,dreptul soţului rămas în viaţă la moştenirea celuilalt este evident.În cazul în care căsătoria s-a desfiinţat prin hotărâre judecătorească chiar după moartea unuia din soţi,efecteke acestei hotărâri se vor produce retroactiv până la data căsătoriei şi ca urmare se defiinţează şi drepturile de moştenitor ale soţului rămas în viaţă.În cazul căsătoriei putative,soţul care a fost de bună credinţă la închierea căsătoriei,declarată nulă sau anulată,păstrează,până la data când hotărârea instanţei judecătoreşti rămase definitive,situaţia unui soţ dintr-o căsătorie valabilă.Drepturile succesorale ale soţului moştenitor:drept de moştenire în concurs cu toate clasele de moştenitori legali;drept de moştenire asupra imobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice şi a darurilor de nuntă;un drept de abitaţie temporar asupra casei de locuit.Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor în concurs cu clasele de moştenitori:când vine în concurs cu descendenţii defuntului,indiferent de numărul acestora,are dreptul la 1/4 din moştenire;când vine la concurs cu ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi are dreptul la 1/3 din moştenire;când vine la concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi sau numai cu colateralii privilegiaţi are dreptul la 1/2 din moştenire;când vine la concurs cu ascendenţii ordinari sau colaterali oridinari,are dreptul la 3/4 din moştenire.În situaţia când nu există moştenitori legali din cele patru clase cunoscute sau deşi există aceştia sunt nedemni sau renunţători,soţul supravieţuitor culege întreaga moştenire a soţului decedat.Caracterele juridice ale dreptului la moştenire a soţului supravieţuitor:soţul supravieţuitor vine la moştenire în nume propriu,nu şi prin reprezentare;soţul supravieţuitor este moştenitor rezervatar;soţul supravieţuitor nu este moştenitor sezinar,deci trebuie să ceară punerea în posesie;soţul supravieţuitor este obligat să raporteze la masa succesorală donaţiile primite de la soţul decedat,atunci când vine la moştenire în concurs cu descendenţii;deşi soţul supravieţuitor nu-şi întemeiază dreptul la moştenire pe rudenie,el este moştenitor regulat;find un succesor regulat,soţul supravieţuitor nu mai este obligat atunci când vine la succesiune să îndeplinească obligaţiile prevăzute de CC şi anume să se pună peceţi,de a face inventarul bunurilor,de a transforma în bani bunurile mişcătoare sau de a da cauţiune pentru restituirea succesiunii.Dreptul special al soţului supravieţuitor asupra unor bunuri Soţul supravieţuitor are dreptul ca,pe lângă partea sa succesorală,să moştenească în întregime mobilele şi obiectele aparţinând gospodăriei casnice precum şi darurile de nuntă,atunci când vine la moştenire cu ascendeţii privilegiaţi,cu colateralii privilegiaţi şi cu colateralii oridinari.În cazul în care vine la moştenire cu descendenţii,swoţul supravieţuitor va moşteni doar 1/4 din aceste bunuri.Din cadrul mobilelor şi obiectelor de gospodărie casnică fac parte:mobila,aşternuturile,covoarele,frigiderele,congelatoarele,cuptoarele cu microundea,apratură electronică,etc.Nu intră în această categorie de bunuri autoturismul şi bunurile care servesc la exrcitarea profesiei.Obiectele de lux nu intră nici ele în această categorie.În cadrul darurilor de nuntă intră acele daruri care au fost făcute ambilor soţi cu ocazia încheierii căsătoriei sau în timpul acesteia de către anumite persoane.Nu intră în această categorie de bunuri donaţiile făcute exclusiv soţului supraviţuitor şi nici darurile de nuntă făcute soţului decedat.Mobilele şi obiectele aparţinând gospodăriei casnice şi darurile comune de nuntă se cuvin soţului supravieţuitor în totalitate peste partea sa succesorală,dacă soţul decedat nu a dispus de aceste bunuri prin testament sau acte între vii.Dacă a dispus în parte de ele,atunci aceste bunuri se iau în calculul rezervei cuvenite părţinţilor defunctului şi soţului supravieţuitor.

Preview document

Succesiuni - Pagina 1
Succesiuni - Pagina 2
Succesiuni - Pagina 3
Succesiuni - Pagina 4
Succesiuni - Pagina 5
Succesiuni - Pagina 6
Succesiuni - Pagina 7
Succesiuni - Pagina 8
Succesiuni - Pagina 9
Succesiuni - Pagina 10
Succesiuni - Pagina 11
Succesiuni - Pagina 12
Succesiuni - Pagina 13
Succesiuni - Pagina 14
Succesiuni - Pagina 15
Succesiuni - Pagina 16
Succesiuni - Pagina 17
Succesiuni - Pagina 18
Succesiuni - Pagina 19
Succesiuni - Pagina 20
Succesiuni - Pagina 21
Succesiuni - Pagina 22
Succesiuni - Pagina 23
Succesiuni - Pagina 24
Succesiuni - Pagina 25
Succesiuni - Pagina 26
Succesiuni - Pagina 27
Succesiuni - Pagina 28
Succesiuni - Pagina 29
Succesiuni - Pagina 30
Succesiuni - Pagina 31
Succesiuni - Pagina 32
Succesiuni - Pagina 33
Succesiuni - Pagina 34
Succesiuni - Pagina 35
Succesiuni - Pagina 36
Succesiuni - Pagina 37
Succesiuni - Pagina 38
Succesiuni - Pagina 39
Succesiuni - Pagina 40
Succesiuni - Pagina 41
Succesiuni - Pagina 42
Succesiuni - Pagina 43
Succesiuni - Pagina 44
Succesiuni - Pagina 45
Succesiuni - Pagina 46
Succesiuni - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Succesiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Raportul Liberalităților

CAPITOLUL I.: Consideraţii prealabile; Noţiunea raportului liberalităţilor ; Scurt istoric al instituţiei raportului Secţiunea 1.: Consideraţii...

Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Potrivit dispoziţiilor art.654 – 658 C.civ., pentru ca o persoană să poată moşteni în temeiul legii, este necesar ca la...

Drept Notarial

INTRODUCERE Ce este, de fapt, notarul ? De ce avem nevoie de notar ? Iata doua întrebari la care vom încerca sa raspundem în cele ce urmeaza....

Rromii - Proiect Drepturile Omului

Campania se adreseaza intregii populatii romanesti, pentru ca desconsiderarea rromilor este o atitudine generalizata in randurile acestora, iar...

Izvoarele internaționale ale dreptului muncii

Izvoarele internationale ale dreptului muncii Organizatia Internationala a Muncii, creata in 1919 prin sistemul de tratate de la Versailles ca o...

Te-ar putea interesa și

Succesiunea testamentară

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Legea aplicabilă succesiunilor internaționale

Introducere Relațiile internaționale ajută la realizarea unui mediu de înțelegere între persoanele fizice sau persoanele juridice din diferite...

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății

CAPITOLUL I Clasificare mod de dobandire a dreptului de proprietate 1. CLASIFICARE În dreptul roman cea mai cunoscută clasificare a modurilor de...

Deschiderea Succesiunii și a Procedurii Succesorale

Activitatea succesorala notariala este necesara societatii pentru ca aduce ordine in dreptul succesoral si in problemele ce le are aproape fiecare...

Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

INTRODUCERE Dreptul civil este una din ramurile principale ale sistemului unitar al dreptului din Romania, cuprinzand ansamblul normelor juridice...

Succesiunea statelor la tratatele internațional

1. Noțiuni generale În momentul în care în existența statelor intervin transformări constând în substituirea unei suveranități noi celei...

Ai nevoie de altceva?