Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 24624
Mărime: 90.67KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Doltu
tema de actualitate, fara a avea greseli privind modificarea legislatiei, a fost prezentata in cadrul sesiunii de comunicari stiintifice de la Fac de Drept si stiinte administrative, Universitatea Andrei Saguna, Constanta.

Extras din document

INTRODUCERE

Armonizarea dreptului penal şi a procedurii penale , la fel ca şi integrarea penală regională, rămân teme sensibile în Europa suscitând opinii divergente atât în lumea politică, cât şi în cea juridică. Autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene sunt pe deplin conştiente că procesul de integrare europeană implică noi provocări pentru justiţia penală şi, mai ales, reforme profunde.

În România, ritmul legislativ în domeniul procedurii penale a devenit infernal, cu greu susţinut de specialişti. Evoluţia recentă a procedurii penale se explică şi prin influenţa jurisprudenţei Convenţiei Europene a drepturilor omului.

Reforma justiţiei este în curs de desfăşurare, pe rolul Parlamentului aflându-se mai multe proiecte de legi, care cu siguranţă, vor atrage importante modificări în legislaţia penală, în general şi procesual penală, în special.

Este clar că legislaţia penală română este într-o continuă transformare şi perfecţionare, care trebuie susţinută de specialişti în domeniu.

În această lucrare de licenţă mi-am propus să abordez atât specificul şi importanţa deosebită a fazei de urmărire penală cât şi a procurorului, dar şi nevoia de armonizare a legislaţiei procesual-penale româneşti, cu dispoziţiile cuprinse în dreptul procesual penal al statelor membre ale Uniunii Europene, în acest scop consacrând capitolul final abordării acestei direcţii de cercetare.

Pentru o bună rezolvare a unei cauze penale, procesul penal român, în structura tipică a sa, cuprinde trei faze: urmărirea penală, judecata şi punerea în executare a hotărârilor penale. În mod practic, identificarea autorului unei infracţiuni, prinderea acestuia şi administrarea probelor în vederea trimiterii în judecată impun existenţa unei faze procesuale premergătoare judecăţii, această etapă fiind urmărirea penală. A doua fază a procesului penal, judecata, permite continuarea soluţionării pricinii penale în condiţiile de publicitate, contradictorialitate şi de exercitare a dreptului de apărare, astfel încât hotărârea instanţei să exprime adevărul cu privire la fapta săvârşită şi gradul de vinovăţie a făptuitorului sintetizată în sancţiunea penală aplicată acestuia. Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti penale, a treia fază a procesului penal, are menirea traducerii în viaţă a hotărârii penale şi realizarea scopului legii procesual penale.

Faza urmăririi penale are o importanţă deosebită. Ea este „cârma” procesului penal, în sensul că, în funcţie de probele adunate, judecătorul poate stabili vinovătia inculpatului mai departe, în faza de judecată. Legiutorul subliniază şi importanţa procurorului , prin aceea că el conduce şi supraveghează activitatea desfăşurată de organele de cercetare penală, în cauzele în care acestea sunt competente să efectueze urmărirea penală. De asemenea, în cauzele complexe prevăzute expres de lege, procurorul este obligat să efectueze el însuşi urmărirea penală, pentru o mai bună administrare a probelor, care să conducă la identificarea autorului, şi tragerea acestuia la răspundere, cu respectarea dispoziţiilor legale aflate în vigoare.

Având în vedere poziţia procurorului, legea procesual penală a prevăzut participarea obligatorie a acestuia şi la judecata în primă instanţă precum şi în căile de atac ordinare şi extraordinare.

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MINISTERUL PUBLIC

I.1 SCURT ISTORIC

Ministerul Public, ca instituţie procesuală, este rezultatul unui îndelung proces istoric. Cei mai mulţi autori apreciază că instituţia a apărut în Franţa, procurorii având atribuţia de a reprezenta interesele regelui în faţa instanţelor de judecată.

La început, procurorii aveau sarcina de a apăra interesele patrimoniale ale Coroanei în procesele judiciare, iar cu timpul, pe măsură ce funcţia lor trecea din domeniul privat - al Coroanei - în domeniul public - al statului -procurorii au dobândit atribuţia de a-i căuta pe delincvenţi şi de a susţine acuzarea.

În secolul al XIII-lea s-a înfiinţat Curtea de Justiţie franceză. În faţa acestei instanţe, regele era reprezentat prin avocaţi şi împuterniciţi speciali ,,les procureurs du roi’’, ale căror atribuţii erau statornicite în detaliu în Ordonanţa lui Filip al IV-lea cel Frumos în anul 1302.

În perioada Revoluţiei Franceze s-a cristalizat ideea că tragerea la răspundere penală printr-o acţiune publică aparţinând societăţii poate fi exercitată numai de un organism de stat specializat în acest sens, denumit Minister Public, fiind alcătuit din procurori. Noua funcţie publică aparţinea executivului, iar procurul nu îl mai reprezenta pe suveran în litigiul juridic, ci societatea, ca singură deţinătoare a dreptului de tragere la răspundere penală a celor ce săvârşesc infracţiuni.

Preview document

Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 1
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 2
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 3
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 4
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 5
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 6
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 7
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 8
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 9
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 10
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 11
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 12
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 13
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 14
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 15
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 16
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 17
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 18
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 19
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 20
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 21
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 22
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 23
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 24
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 25
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 26
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 27
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 28
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 29
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 30
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 31
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 32
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 33
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 34
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 35
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 36
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 37
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 38
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 39
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 40
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 41
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 42
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 43
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 44
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 45
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 46
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 47
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 48
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 49
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 50
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 51
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 52
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 53
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 54
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 55
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 56
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 57
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 58
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 59
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 60
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 61
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 62
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 63
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 64
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 65
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 66
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 67
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 68
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 69
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 70
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 71
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 72
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 73
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 74
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 75
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 76
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 77
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 78
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 79
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 80
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 81
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 82
Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Supravegherea Procurorului in Faza Urmaririi Penale.doc

Alții au mai descărcat și

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASCULTAREA PERSOANELOR ÎN ANCHETA PENALĂ 1.1. Noţiunea de ascultare a persoanelor în ancheta penală...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Participarea Procurorului la Judecarea Cauzelor Penale

1. Introducere Ministerul Public îndeplineşte un rol social în societăţile contemporane, cu deosebite semnificaţii în apărarea şi consolidarea...

Ascultarea Martorului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Tactica Ascultării Martorului, este structurată pe trei capitole, fiecare incluzând mai multe părţi, iar în...

Asemănări între modurile obișnuite și modurile speciale de sesizare

I. Sesizarea organelor judiciare penale 1) Conceptul de sesizare Sesizarea reprezintă un act procesual prin care subiectul îndreptăţit se...

Modul de Sesizare a Organelor de Urmărire Penală

I. Organele de urmarire penală Potrivit articolului 201 intitulat „ organe de urmărire penală”, urmărirea penală se efectuează de către procurori...

Te-ar putea interesa și

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Analiza Nulitatilor in Drept

Capitolul 1 Principiul legalitatii si garantiile realizarii sale in procesul penal 1.Principiul legalitatii - regula de baza in procesul penal...

Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante

CAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1 Procesul penal; elemente definitorii; Fazele procesului penal Termenul "proces" derivă din latinul "procedare" , care...

Procedura Penala in Cauzele cu Infractori Minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Jurisprudență

Constitutie, dispozitiile acestora urmând a se aplica numai cu privire la bunurile prevazute în art. 135 alin. (4) din Constitutie, bunuri ce fac...

Caile Extraordinare de Atac in Procesul Penal - Revizuirea

În cadrul procesului penal judecata constituie cea mai importantă activitate procesuală deoarece în cursul ei se soluţionează conflictul de drept...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Ai nevoie de altceva?