Teoria Generala a Dreptului

Imagine preview
(9/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Teoria Generala a Dreptului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 50 de pagini .

Profesor: Simona Cristea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Sistemul ştiinţei dreptului. Locul Teoriei generale a dreptului în sistemul ştiinţei dreptului
2. Metodele cercetării ştiinţifice a fenomenului juridic
3. Conceptul dreptului
4. Dreptul şi statul
5. Instituţii judiciare
6. Principiile dreptului
7.Funcţiile dreptului
8. Dreptul în sistemul normativ social
9. Norma juridică
10. Izvoarele dreptului
11. Tehnica elaborării actelor normative
12. Realizarea dreptului
13. Proba dreptului
14. Interpretarea normelor juridice
15. Raportul juridic
16. Răspunderea juridică

Extras din document

Modulul I: DREPTUL CA ŞTIINŢĂ

CAPITOLUL I: SISTEMUL ŞTIINŢELOR JURIDICE

ELEMENTE DE SINTEZĂ:

• clasificarea ştiinţelor sociale şi a clasificării ştiinţelor juridice

• înţelegerea rolului şi locului Teoriei generale a dreptului în sistemul ştiinţelor juridice

• înţelegerea problematicii Teoriei generale a dreptului şi prezenţa ei în tabloul ştiinţelor juridice ca disciplină distinctă

• explicarea noţiunii de drept, noţiune-cheie în studierea ştiinţelor juridice de ramură

• stabilirea relaţiilor dintre elementele tabloului ştiinţelor juridice

APLICAŢII:

1 Rolul şi locul Teoriei generale a dreptului în sistemul ştiinţelor juridice

2 Relaţia dintre Teoria generală a dreptului şi ştiinţele juridice de ramură

3 Relaţia dintre Teoria generală a dreptului şi ştiinţele participative (ajutătoare).

MODEL DE TRATARE A UNUI SUBIECT DE EXAMEN:

Rolul şi locul Teoriei generale a dreptului în sistemul ştiinţelor juridice

Structură (ideile esenţiale, care urmează a fi dezvoltate la examen):

1- TGD oferă o viziune de ansamblu asupra fenomenului juridic, spre deosebire de disciplinele de ramură, care oferă o viziune particulară

2 -Plecând de la cunoştinţele furnizate de disciplinele particulare (de ramură), ajunge să formuleze conceptele, categoriile şi principiile fundamentale ale dreptului (de la particular se formulează generalul; de la concret se ajunge la abstractizare)

3 -Relaţie de feed-back cu disciplinele de ramură, în sensul că le furnizează acestora instrumentele epistemologice, prin care pot studia relaţiile sociale particulare

4 -Metodele folosite pentru conceptualizare sunt inducţia şi deducţia

5 -Are o dublă perspectivă în studiul fenomenului juridic: cea filosofică şi ce ştiinţifică

6 -Nu este o magna mater pentru celelalte ştiinţe juridice

7 -Scopul disciplinei: surprinderea caracteristicilor fenomenului juridic în sistemul social-istoric din care face parte

8 -Disciplina are caracter atât teoretic, cât şi practic, prin soluţiile pe care le oferă, atât legislative, cât şi jurisprudenţiale

9 -Evitarea confuziei cu filosofia dreptului

BIBLIOGRAFIE:

Nicolae Popa, Mihail-Constantin Eremia, Simona Cristea, Teoria generală a dreptului, All Beck, Bucureşti, 2005.

Eugeniu Speranţia, Principii fundamentale de filosofie juridică, Cluj-Napoca, 1936.

François Terré, Introduction générale au droit, 6e éd., Dalloz, Paris, 2001.

Jean-Luc Aubert, Introduction au droit, Armand Colin, Paris, 2000.

CAPITOLUL II: METODOLOGIA JURIDICĂ (METODELE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ JURIDICĂ)

ELEMENTE DE SINTEZĂ:

• explicarea noţiunii de metodologie juridică

• analiza fiecărei metode de cercetare ştiinţifică: metoda logică, metoda comparativă, metoda istorică, metoda sociologică, metodele cantitative.

APLICAŢII:

1. La metoda logică:

a. Arătaţi distincţia între logica juridică şi logica judiciară

b. Ce înseamnă logica juridică în sens restrâns şi în sens larg

c. Explicaţi schema deontică a funcţionării normei

2. La metoda comparativă:

- Explicaţi regulile metodei comparative

3. La metoda istorică:

- Explicaţi rolul metodei istorice în dezvoltarea dreptului

- Ce înseamnă procesul de contaminare juridică?

4. La metoda sociologică:

- Evoluţia metodei sociologice în cadrul ştiinţei dreptului

- Rolul sociologiei juridice faţă de ştiinţa dreptului. Domenii şi metode specifice de cercetare.

- Rolul sociologiei juridice americane

5. Metodele cantitative:

- Relaţia dintre ştiinţa dreptului şi informatica juridică. Influenţe asupra documentării juridice şi cercetării ştiinţifice.

- Relaţia dintre informatica juridică şi administrarea justiţiei: repartizarea aleatorie a cauzelor, arhivare

Fisiere in arhiva (1):

  • Teoria Generala a Dreptului.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT CATEDRA DE DREPT PUBLIC Învăţământ la distanţă Anul universitar 2008-2009