Teoria Generală a Dreptului

Curs
9.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 7331
Mărime: 46.39KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Simona Cristea
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT CATEDRA DE DREPT PUBLIC Învăţământ la distanţă Anul universitar 2008-2009

Cuprins

1. Sistemul ştiinţei dreptului. Locul Teoriei generale a dreptului în sistemul ştiinţei dreptului

2. Metodele cercetării ştiinţifice a fenomenului juridic

3. Conceptul dreptului

4. Dreptul şi statul

5. Instituţii judiciare

6. Principiile dreptului

7.Funcţiile dreptului

8. Dreptul în sistemul normativ social

9. Norma juridică

10. Izvoarele dreptului

11. Tehnica elaborării actelor normative

12. Realizarea dreptului

13. Proba dreptului

14. Interpretarea normelor juridice

15. Raportul juridic

16. Răspunderea juridică

Extras din document

Modulul I: DREPTUL CA ŞTIINŢĂ

CAPITOLUL I: SISTEMUL ŞTIINŢELOR JURIDICE

ELEMENTE DE SINTEZĂ:

• clasificarea ştiinţelor sociale şi a clasificării ştiinţelor juridice

• înţelegerea rolului şi locului Teoriei generale a dreptului în sistemul ştiinţelor juridice

• înţelegerea problematicii Teoriei generale a dreptului şi prezenţa ei în tabloul ştiinţelor juridice ca disciplină distinctă

• explicarea noţiunii de drept, noţiune-cheie în studierea ştiinţelor juridice de ramură

• stabilirea relaţiilor dintre elementele tabloului ştiinţelor juridice

APLICAŢII:

1 Rolul şi locul Teoriei generale a dreptului în sistemul ştiinţelor juridice

2 Relaţia dintre Teoria generală a dreptului şi ştiinţele juridice de ramură

3 Relaţia dintre Teoria generală a dreptului şi ştiinţele participative (ajutătoare).

MODEL DE TRATARE A UNUI SUBIECT DE EXAMEN:

Rolul şi locul Teoriei generale a dreptului în sistemul ştiinţelor juridice

Structură (ideile esenţiale, care urmează a fi dezvoltate la examen):

1- TGD oferă o viziune de ansamblu asupra fenomenului juridic, spre deosebire de disciplinele de ramură, care oferă o viziune particulară

2 -Plecând de la cunoştinţele furnizate de disciplinele particulare (de ramură), ajunge să formuleze conceptele, categoriile şi principiile fundamentale ale dreptului (de la particular se formulează generalul; de la concret se ajunge la abstractizare)

3 -Relaţie de feed-back cu disciplinele de ramură, în sensul că le furnizează acestora instrumentele epistemologice, prin care pot studia relaţiile sociale particulare

4 -Metodele folosite pentru conceptualizare sunt inducţia şi deducţia

5 -Are o dublă perspectivă în studiul fenomenului juridic: cea filosofică şi ce ştiinţifică

6 -Nu este o magna mater pentru celelalte ştiinţe juridice

7 -Scopul disciplinei: surprinderea caracteristicilor fenomenului juridic în sistemul social-istoric din care face parte

8 -Disciplina are caracter atât teoretic, cât şi practic, prin soluţiile pe care le oferă, atât legislative, cât şi jurisprudenţiale

9 -Evitarea confuziei cu filosofia dreptului

BIBLIOGRAFIE:

Nicolae Popa, Mihail-Constantin Eremia, Simona Cristea, Teoria generală a dreptului, All Beck, Bucureşti, 2005.

Eugeniu Speranţia, Principii fundamentale de filosofie juridică, Cluj-Napoca, 1936.

François Terré, Introduction générale au droit, 6e éd., Dalloz, Paris, 2001.

Jean-Luc Aubert, Introduction au droit, Armand Colin, Paris, 2000.

CAPITOLUL II: METODOLOGIA JURIDICĂ (METODELE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ JURIDICĂ)

ELEMENTE DE SINTEZĂ:

• explicarea noţiunii de metodologie juridică

• analiza fiecărei metode de cercetare ştiinţifică: metoda logică, metoda comparativă, metoda istorică, metoda sociologică, metodele cantitative.

APLICAŢII:

1. La metoda logică:

a. Arătaţi distincţia între logica juridică şi logica judiciară

b. Ce înseamnă logica juridică în sens restrâns şi în sens larg

c. Explicaţi schema deontică a funcţionării normei

2. La metoda comparativă:

- Explicaţi regulile metodei comparative

3. La metoda istorică:

- Explicaţi rolul metodei istorice în dezvoltarea dreptului

- Ce înseamnă procesul de contaminare juridică?

4. La metoda sociologică:

- Evoluţia metodei sociologice în cadrul ştiinţei dreptului

- Rolul sociologiei juridice faţă de ştiinţa dreptului. Domenii şi metode specifice de cercetare.

- Rolul sociologiei juridice americane

5. Metodele cantitative:

- Relaţia dintre ştiinţa dreptului şi informatica juridică. Influenţe asupra documentării juridice şi cercetării ştiinţifice.

- Relaţia dintre informatica juridică şi administrarea justiţiei: repartizarea aleatorie a cauzelor, arhivare

Preview document

Teoria Generală a Dreptului - Pagina 1
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 2
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 3
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 4
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 5
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 6
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 7
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 8
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 9
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 10
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 11
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 12
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 13
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 14
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 15
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 16
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 17
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 18
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 19
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 20
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 21
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 22
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 23
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 24
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 25
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 26
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 27
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 28
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 29
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 30
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 31
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 32
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 33
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 34
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 35
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 36
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 37
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 38
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 39
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 40
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 41
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 42
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 43
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 44
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 45
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 46
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 47
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 48
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 49
Teoria Generală a Dreptului - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Teoria Generala a Dreptului.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului

Capitolul 1 Principiile dreptului 1.1 Abordare conceptuala Principiile dreptului sunt acele idei generale, postulate calauzitoare sau precepte...

Teoria Generala a Dreptului

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, in scopul reglementarii relatiilor sociale conform vointei de stat, a caror...

Izvoarele Dreptului

I.Consideratii generale despre izvoarele dreptului In teoria generala a dreptului termenul de izvor este abordat intr-un sens larg si unul...

Formele Statului

INTRODUCERE În literatura juridică noţiunea de “forma de stat” a fost elaborată de mai mulţi autori care au relevat această noţiune în mai multe...

Conceptul de normă juridică

INTRODUCERE Norma juridică şi „regula juridică” în doctrina juridică are acelaşi înţeles. Literatura franceză, fără să înlăture cuvîntul „normă”...

Norma Juridică

1. DEFINIREA NORMEI JURIDICE Norma didactică poate fi definită ca fiind o regulă de conduită, elaborată sau recunoscută de puterea de stat în...

Sistemul Stiintei Dreptului - Teoria Generala a Dreptului - Element al Sistemului Stiintei Dreptului

Consideratii generale asupra stiintei Într-o formulă generică, ştiinţa poate fi definită ca sistem de cunoştinţe despre existenţă (realitatea...

Esența Tipurile și Forma de Stat

1. Conceptul statului şi trăsăturile lui. Cuvântul „stat” provine din latină „status”, semnificând ideea de ceva stabil, permanent. In sensul său...

Te-ar putea interesa și

Locul Teoriei Generale a Dreptului în Sistemul Științelor Juridice

O cunoaştere cât mai detaliată a realităţii interioare şi a celei înconjurătoare a reprezentat dintotdeauna o preocupare continuă a fiinţei umane....

Locul și rolul științei teoriei generale a dreptului în sistemul științelor juridice

1.INTRODUCERE Ansamblul disciplinelor juridice se constituie intr-un sistem al stiintelor juridice in cadrul caruia se pot distinge,in functie de...

TGD - relația dintre teoria generală a dreptului și filosofia dreptului

INTRODUCERE sau Ubi jus, ibi remedium Unde se aplică legea numai acolo se face dreptate. Dreptul e o ştiinţă socială, doarece obiectul său e să...

Teoria generală a dreptului

TEMA I TEORIA GENERALA A DREPTULUI SI LOCUL EI ÎN SISTEMUL STIINTELOR JURIDICE 1. Necesitatea studierii dreptului Fenomenul dreptului...

Teorie generală a dreptului

Creare a dreptului.Tehnica legislative.Tehnica juridica. 1.NOTIUNEA,OBIECTUL DE STUDIU AL TEORIEI GENERALE A STATULUI SI DREPTULUI. TGD este o...

Teoria Generală a Dreptului

RAPORTUL JURIDIC TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR JURIDICE I. Consideraţii generale În rândul disciplinelor juridice, Teoria...

Teoria generală a statului și dreptului

Informații generale - Date de identificare a cursului Cursul „ Elemente de teoria generală a statului și dreptului” se adresează studenților din...

Teoria Generală a Dreptului

1. Consideraţii generale privind rolul ştiinţei Ştiinţa este un sistem de cunoştinţe despre natură, societate şi gândire, cunoştinţe obţinute prin...

Ai nevoie de altceva?