Teoria generală a dreptului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 181 în total
Cuvinte : 47034
Mărime: 163.77KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristiana Uakrim

Extras din document

CAPITOLUL I

ŞTIINŢELE JURIDICE CA SISTEM ŞI METODELE SPECIFICE DE CERCETARE A ACESTUIA

1.1. SISTEMUL ŞTIINŢELOR JURIDICE

1.1.1. Consideraţii generale asupra sistemului ştiinţelor sociale

În limbajul comun, prin ştiinţă se înţelege „totalitatea cunoştinţelor acumulate de omenire în decursul vremurilor” ; într-o altă definiţie, ştiinţa reprezintă un “ansamblul cunoştinţelor dobândite” . Ştiinţa se caracterizează prin trei trăsături esenţiale: a) este o cunoaştere raţională, adică fundamentată şi critică; b) se caracterizează prin coeziunea ei sistemică, fiind un ansamblu ordonat de cunoştinţe; c) are un obiect determinat, care dă specificul fiecărei ştiinţe.

Ca fenomen social, ştiinţa trebuie privită atât ca un sistem de cunoştinţe (imagine statică), cât şi ca un sistem generator de noi valori spirituale (imagine dinamică).

Ştiinţele, în general, se clasifică în ştiinţe ale naturii, ştiinţe despre societate şi ştiinţe despre gândire.

Ştiinţele despre societate, la rândul lor, pot fi :

a) ştiinţe de tip nomoteic, ce au ca obiect activităţile umane şi îşi propun să stabilească legile şi relaţiile corespunzătoare ( economia, politologia, psihologia, sociologia, etc.);

b) ştiinţele care-şi propun reconstituirea şi interpretarea trecutului (ştiinţele istorice);

c) ştiinţa care studiază aspectele normative ale activităţii umane (ştiinţele juridice, etica);

d) cercetarea epistemologică a ştiinţei .

1.1.2. Locul ştiinţei dreptului în ansamblul ştiinţelor

Pentru a plasa ştiinţa dreptului în ansamblul ştiinţelor, trebuie să ne referim la două trăsături esenţiale ale obiectului său: a) dreptul este un fenomen social, un produs al vieţii în societate şi b) obiectul ştiinţei juridice are caracterul unei reguli, al unei norme a acţiunii generale . Pornind de la aceste trăsături, deducem că ştiinţa dreptului aparţine grupului ştiinţelor despre societate, şi anume subgrupului ştiinţelor normative, care au la bază ideea de finalitate şi caută ceea ce trebuie să fie, nu fapte, ci soluţii.

Ştiinţa dreptului este o ştiinţă normativă în dublu sens: este o ştiinţă cu privire la norme (studiază faptul normativ), dar şi o ştiinţă ce degajă o linie de conduită.

Ca ştiinţă cu statut şi poziţie specifice, ştiinţa dreptului analizează un anumit domeniu al relaţiilor şi structurilor sociale, cel al participării oamenilor la circuitul juridic, ca purtători de drepturi şi obligaţii juridice, cu toate consecinţele ce decurg de aici. Ea are legătură cu celelalte ştiinţe normative (teologia, morala şi etica), dar şi cu ştiinţele pozitive (ştiinţele politice, sociologia, economia, psihologia, antropologia, lingvistica, medicina, etc.).

1.1.3. Caracteristicile ştiinţei juridice

Ştiinţa dreptului prezintă o serie de trăsături caracteristice şi anume:

1. Ştiinţa dreptului este o ştiinţă umanistă; ocupându-se de comportamentele umane în societate, ea este strâns legată de celelalte ştiinţe despre om şi societate;

2. Dreptul este indisolubil legat de istorie, el este prin esenţa sa evolutiv, dinamic, nici o normă neputând fi înţeleasă pe deplin decât făcând recurs la istorie;

3. Dreptul este o ştiinţă critică; caracterul critic este cel care dă ştiinţei dreptului caracterul său normativ;

4. Dreptul este o ştiinţă practică; cunoştinţele sale au valoare doar dacă sunt orientate către aplicarea lor practică;

5. Ştiinţa juridică nu este universală, se ataşează de regulă studierii unui sistem social determinat.

Preview document

Teoria generală a dreptului - Pagina 1
Teoria generală a dreptului - Pagina 2
Teoria generală a dreptului - Pagina 3
Teoria generală a dreptului - Pagina 4
Teoria generală a dreptului - Pagina 5
Teoria generală a dreptului - Pagina 6
Teoria generală a dreptului - Pagina 7
Teoria generală a dreptului - Pagina 8
Teoria generală a dreptului - Pagina 9
Teoria generală a dreptului - Pagina 10
Teoria generală a dreptului - Pagina 11
Teoria generală a dreptului - Pagina 12
Teoria generală a dreptului - Pagina 13
Teoria generală a dreptului - Pagina 14
Teoria generală a dreptului - Pagina 15
Teoria generală a dreptului - Pagina 16
Teoria generală a dreptului - Pagina 17
Teoria generală a dreptului - Pagina 18
Teoria generală a dreptului - Pagina 19
Teoria generală a dreptului - Pagina 20
Teoria generală a dreptului - Pagina 21
Teoria generală a dreptului - Pagina 22
Teoria generală a dreptului - Pagina 23
Teoria generală a dreptului - Pagina 24
Teoria generală a dreptului - Pagina 25
Teoria generală a dreptului - Pagina 26
Teoria generală a dreptului - Pagina 27
Teoria generală a dreptului - Pagina 28
Teoria generală a dreptului - Pagina 29
Teoria generală a dreptului - Pagina 30
Teoria generală a dreptului - Pagina 31
Teoria generală a dreptului - Pagina 32
Teoria generală a dreptului - Pagina 33
Teoria generală a dreptului - Pagina 34
Teoria generală a dreptului - Pagina 35
Teoria generală a dreptului - Pagina 36
Teoria generală a dreptului - Pagina 37
Teoria generală a dreptului - Pagina 38
Teoria generală a dreptului - Pagina 39
Teoria generală a dreptului - Pagina 40
Teoria generală a dreptului - Pagina 41
Teoria generală a dreptului - Pagina 42
Teoria generală a dreptului - Pagina 43
Teoria generală a dreptului - Pagina 44
Teoria generală a dreptului - Pagina 45
Teoria generală a dreptului - Pagina 46
Teoria generală a dreptului - Pagina 47
Teoria generală a dreptului - Pagina 48
Teoria generală a dreptului - Pagina 49
Teoria generală a dreptului - Pagina 50
Teoria generală a dreptului - Pagina 51
Teoria generală a dreptului - Pagina 52
Teoria generală a dreptului - Pagina 53
Teoria generală a dreptului - Pagina 54
Teoria generală a dreptului - Pagina 55
Teoria generală a dreptului - Pagina 56
Teoria generală a dreptului - Pagina 57
Teoria generală a dreptului - Pagina 58
Teoria generală a dreptului - Pagina 59
Teoria generală a dreptului - Pagina 60
Teoria generală a dreptului - Pagina 61
Teoria generală a dreptului - Pagina 62
Teoria generală a dreptului - Pagina 63
Teoria generală a dreptului - Pagina 64
Teoria generală a dreptului - Pagina 65
Teoria generală a dreptului - Pagina 66
Teoria generală a dreptului - Pagina 67
Teoria generală a dreptului - Pagina 68
Teoria generală a dreptului - Pagina 69
Teoria generală a dreptului - Pagina 70
Teoria generală a dreptului - Pagina 71
Teoria generală a dreptului - Pagina 72
Teoria generală a dreptului - Pagina 73
Teoria generală a dreptului - Pagina 74
Teoria generală a dreptului - Pagina 75
Teoria generală a dreptului - Pagina 76
Teoria generală a dreptului - Pagina 77
Teoria generală a dreptului - Pagina 78
Teoria generală a dreptului - Pagina 79
Teoria generală a dreptului - Pagina 80
Teoria generală a dreptului - Pagina 81
Teoria generală a dreptului - Pagina 82
Teoria generală a dreptului - Pagina 83
Teoria generală a dreptului - Pagina 84
Teoria generală a dreptului - Pagina 85
Teoria generală a dreptului - Pagina 86
Teoria generală a dreptului - Pagina 87
Teoria generală a dreptului - Pagina 88
Teoria generală a dreptului - Pagina 89
Teoria generală a dreptului - Pagina 90
Teoria generală a dreptului - Pagina 91
Teoria generală a dreptului - Pagina 92
Teoria generală a dreptului - Pagina 93
Teoria generală a dreptului - Pagina 94
Teoria generală a dreptului - Pagina 95
Teoria generală a dreptului - Pagina 96
Teoria generală a dreptului - Pagina 97
Teoria generală a dreptului - Pagina 98
Teoria generală a dreptului - Pagina 99
Teoria generală a dreptului - Pagina 100
Teoria generală a dreptului - Pagina 101
Teoria generală a dreptului - Pagina 102
Teoria generală a dreptului - Pagina 103
Teoria generală a dreptului - Pagina 104
Teoria generală a dreptului - Pagina 105
Teoria generală a dreptului - Pagina 106
Teoria generală a dreptului - Pagina 107
Teoria generală a dreptului - Pagina 108
Teoria generală a dreptului - Pagina 109
Teoria generală a dreptului - Pagina 110
Teoria generală a dreptului - Pagina 111
Teoria generală a dreptului - Pagina 112
Teoria generală a dreptului - Pagina 113
Teoria generală a dreptului - Pagina 114
Teoria generală a dreptului - Pagina 115
Teoria generală a dreptului - Pagina 116
Teoria generală a dreptului - Pagina 117
Teoria generală a dreptului - Pagina 118
Teoria generală a dreptului - Pagina 119
Teoria generală a dreptului - Pagina 120
Teoria generală a dreptului - Pagina 121
Teoria generală a dreptului - Pagina 122
Teoria generală a dreptului - Pagina 123
Teoria generală a dreptului - Pagina 124
Teoria generală a dreptului - Pagina 125
Teoria generală a dreptului - Pagina 126
Teoria generală a dreptului - Pagina 127
Teoria generală a dreptului - Pagina 128
Teoria generală a dreptului - Pagina 129
Teoria generală a dreptului - Pagina 130
Teoria generală a dreptului - Pagina 131
Teoria generală a dreptului - Pagina 132
Teoria generală a dreptului - Pagina 133
Teoria generală a dreptului - Pagina 134
Teoria generală a dreptului - Pagina 135
Teoria generală a dreptului - Pagina 136
Teoria generală a dreptului - Pagina 137
Teoria generală a dreptului - Pagina 138
Teoria generală a dreptului - Pagina 139
Teoria generală a dreptului - Pagina 140
Teoria generală a dreptului - Pagina 141
Teoria generală a dreptului - Pagina 142
Teoria generală a dreptului - Pagina 143
Teoria generală a dreptului - Pagina 144
Teoria generală a dreptului - Pagina 145
Teoria generală a dreptului - Pagina 146
Teoria generală a dreptului - Pagina 147
Teoria generală a dreptului - Pagina 148
Teoria generală a dreptului - Pagina 149
Teoria generală a dreptului - Pagina 150
Teoria generală a dreptului - Pagina 151
Teoria generală a dreptului - Pagina 152
Teoria generală a dreptului - Pagina 153
Teoria generală a dreptului - Pagina 154
Teoria generală a dreptului - Pagina 155
Teoria generală a dreptului - Pagina 156
Teoria generală a dreptului - Pagina 157
Teoria generală a dreptului - Pagina 158
Teoria generală a dreptului - Pagina 159
Teoria generală a dreptului - Pagina 160
Teoria generală a dreptului - Pagina 161
Teoria generală a dreptului - Pagina 162
Teoria generală a dreptului - Pagina 163
Teoria generală a dreptului - Pagina 164
Teoria generală a dreptului - Pagina 165
Teoria generală a dreptului - Pagina 166
Teoria generală a dreptului - Pagina 167
Teoria generală a dreptului - Pagina 168
Teoria generală a dreptului - Pagina 169
Teoria generală a dreptului - Pagina 170
Teoria generală a dreptului - Pagina 171
Teoria generală a dreptului - Pagina 172
Teoria generală a dreptului - Pagina 173
Teoria generală a dreptului - Pagina 174
Teoria generală a dreptului - Pagina 175
Teoria generală a dreptului - Pagina 176
Teoria generală a dreptului - Pagina 177
Teoria generală a dreptului - Pagina 178
Teoria generală a dreptului - Pagina 179
Teoria generală a dreptului - Pagina 180
Teoria generală a dreptului - Pagina 181

Conținut arhivă zip

  • Curs Teoria Generala a Dreptului.doc

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume. Prin izvoare ale...

Teoria generală a dreptului

Teoria generala a dreptului Teoria generala a dreptului reprezinta fenomenul juridic alcătuit din totalitatea ideilor, conceptelor, opiniilor cu...

Ramurile Dreptului

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1 Definiţia şi obiectul „Teoriei generale a dreptului” În rândul disciplinelor...

Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene

CAPITOLUL I Delimitări conceptuale Secţiunea I: Uniunea Europeană - Scurt istoric 1. Ideea organizării europene în istorie Ideea organizării...

Izvoarele Secundare (Derivate) ale Dreptului Comunitar

CAPITOLUL I ACTE COMUNITARE CU FORŢĂ JURIDICĂ OBLIGATORIE SECTIUNEA I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Termenul „act comunitar” inseamna orice...

Teoria Generala a Dreptului

1. Formulati si comentati definitia dreptului Intelesul conceptului de drept a variat de-a lungul timpului, dreptul fiind definit in functie de...

Teoria generală a dreptului

TEMA I TEORIA GENERALA A DREPTULUI SI LOCUL EI ÎN SISTEMUL STIINTELOR JURIDICE 1. Necesitatea studierii dreptului Fenomenul dreptului...

Teorie generală a dreptului

Creare a dreptului.Tehnica legislative.Tehnica juridica. 1.NOTIUNEA,OBIECTUL DE STUDIU AL TEORIEI GENERALE A STATULUI SI DREPTULUI. TGD este o...

Te-ar putea interesa și

Locul Teoriei Generale a Dreptului în Sistemul Științelor Juridice

O cunoaştere cât mai detaliată a realităţii interioare şi a celei înconjurătoare a reprezentat dintotdeauna o preocupare continuă a fiinţei umane....

Locul și rolul științei teoriei generale a dreptului în sistemul științelor juridice

1.INTRODUCERE Ansamblul disciplinelor juridice se constituie intr-un sistem al stiintelor juridice in cadrul caruia se pot distinge,in functie de...

TGD - relația dintre teoria generală a dreptului și filosofia dreptului

INTRODUCERE sau Ubi jus, ibi remedium Unde se aplică legea numai acolo se face dreptate. Dreptul e o ştiinţă socială, doarece obiectul său e să...

Teoria generală a dreptului

TEMA I TEORIA GENERALA A DREPTULUI SI LOCUL EI ÎN SISTEMUL STIINTELOR JURIDICE 1. Necesitatea studierii dreptului Fenomenul dreptului...

Teorie generală a dreptului

Creare a dreptului.Tehnica legislative.Tehnica juridica. 1.NOTIUNEA,OBIECTUL DE STUDIU AL TEORIEI GENERALE A STATULUI SI DREPTULUI. TGD este o...

Teoria Generală a Dreptului

RAPORTUL JURIDIC TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR JURIDICE I. Consideraţii generale În rândul disciplinelor juridice, Teoria...

Teoria generală a statului și dreptului

Informații generale - Date de identificare a cursului Cursul „ Elemente de teoria generală a statului și dreptului” se adresează studenților din...

Teoria Generală a Dreptului

1. Consideraţii generale privind rolul ştiinţei Ştiinţa este un sistem de cunoştinţe despre natură, societate şi gândire, cunoştinţe obţinute prin...

Ai nevoie de altceva?