Teoria Generală a Statului și Dreptului

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 10536
Mărime: 57.78KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr Gheorghe Bobos
Cursul de Teoria Generala a Dreptului a fost prezentat la Universiatea Babes-Bolyai, Facultatea de Drept, Cluj Napoca, este complex, bine teoretizat si ofera cunostiinte solide in aceasta disciplina a dreptului. Numar de pagini 21.

Extras din document

CURS 1 9 octombrie 2007

Există diferite denumiri ale acestui curs.

Dreptul – în sens filosofic – fiecare persoană trebuie să obţină ceea ce i se cuvine (justeţe, dreptate); în sens juridic – obligativitate pentru toate persoanele.

Dreptul obiectiv: toate normele juridice în vigoare.

Dreptul subiectiv: dreptul pe care îl are o anumită persoană – subiect de drept – în raport cu o altă persoană, care este subiect de drept, în raport cu altă persoană, subiect de drept pasiv.

EX: contract de vânzare-cumpărare: cumpărătorul este titularul dreptului subiectiv; vânzătorul – subiect de drept pasiv (titulari de drepturi şi obligaţii).

Dreptul internaţional public – reglementează relaţiile dintre state, care sunt subiecte de drept.

Dreptul pozitiv = drept obiectiv: normele şi organele care sunt aplicate în viaţa de zi cu zi.

EX: Raporturile sunt reglementate de normele juridice respective, în caz contrar, poate interveni forţa coercitivă a statului.

Dreptul reglementează toate aspectele vieţii omeneşti.

Ştiinţele juridice sau ştiinţele despre stat şi drept fac parte din ştiinţele sociale şi se află în strânsă legătură cu alte ştiinţe: filozofia, logica, morala, istoria, sociologia.

OBIECTUL de studiu al teoriei generale a dreptului: elaborarea celor mai generale concepte şi categorii cu care operează celelalte discipline juridice: stat, drept, normă, raporturi, aplicarea normelor, răspundere juridică, subiect de drept.

ŞTIINŢELE JURIDICE ISTORICE.

I. există în fiecare ţară o istorie naţională a statului şi dreptului

II. există o istorie generală a statului şi dreptului – studiază dreptul şi statul la principalele popoare care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea acestei discipline: Orientul Antic – Egipt, Babilon, India, China; popoarele sclavagiste; statele feudale; perioada capitalistă, în special Franţa – 1798; statele socialiste.

III. istoria doctrinelor politice: ideile şi conceptele exprimate de filosofi din Antichitate şi până în prezent.

Dreptul natural – nu este creat de oameni, vine de la natură; există o sumă de reguli regăsite în societate la naştere. Stă la baza Drepturilor Omului.

ŞTIINŢELE JURIDICE DE RAMURĂ.

Ramurile juridice – grupuri de norme juridice – statut autonom dobândit în timp.

Dreptul civil: una dintre primele ramuri impuse – reglementează proprietatea şi problemele adiacente: servituţi, obligaţii, succesiuni.

Dreptul roman: reglementează problemele economice: ius publicum şi ius privatum.

Drept public: norme juridice care reglementează drepturile statului în raport cu particularii.

Drept privat: norme juridice care reglementează interesele particulare ale cetăţenilor.

Apariţia diferitelor ramuri ale dreptului a fost legată şi de apariţia codurilor (Europa sec. XIX – Franţa, Germania).

Franţa – 1804 – Codul Civil sau Codul lui Napoleon

- 1810 – Codul Penal

Germania, Austria – Cod Penal

Austria – 1900 – Cod Civil aplicat şi în Transilvania (introducerea cărţilor funciare – evidenţa imobilelor: case, terenuri).

Alte coduri: Cod de Procedură Penală şi Cod de Procedură Civilă, Cod Comercial. Dreptul ca disciplină didactică. Ştiinţe ale dreptului: drept constituţional, drept civil, drept penal, drept administrativ

CURS 2 16 octombrie 2007

Criterii care stau la baza grupării normelor de drept:

I. OBIECTUL REGLEMENTĂRII JURIDICE: natura relaţiilor sociale pe care le reglementează un anumit grup de norme juridice.

EX: toate normele care se referă la relaţiile patrimoniale formaează obiectul dreptului civil; toate normele care se referă la realţiile dintre soţi, rude formează dreptul familiei.

În domeniul dreptului civil, relaţiile patrimoniale sunt foarte diferite fapt ce implică o divizare extremă.

II. METODA REGLEMENTĂRII JURIDICE: se înţelege modul în care statul reglementează anumite categorii de relaţii sociale. Există trei metode de reglementare:

a) metoda autoritarismului: este metoda prin care statul obligă anumite categorii de cetăţeni să acţioneze într-un anumit mod. Se creează un raport de subordonare între subiecţii cărora li se adresează normele juridice.

EX: norme juridice ce stabilesc impozitele, taxele, circulaţia.

b) metoda autonomismului: este o metodă care nu obligă la o anumită acţiune din partea cetăţenilor, ci le permite să aibă o anumită conduită.

EX: nimeni nu este obligat să încheie un contrat pentru achiziţionarea unui autoturism, să plece într-o excursie, să zboare cu avionul. Statul permite luarea unei decizii, însă dacă cetăţeneanu s-a angajat la o anumită acţiune, atunci intervine metoda autoritară.

c) metoda recomandării: este o metodă prin care nu se obligă, dar nici nu se interzice săvârşirea unor acţiuni, ci se recomandă o modalitate de acţiune.

Metodele utilizate de stat depind de natura relaţiilor pe care le reglementează. Când este vorba de îndeplinirea unor obligaţii bugetare (plata impozitelor, taxelor), statul foloseşte metoda autoritarismului, când este vorba de relaţii între persoane particulare se foloseşte, în general, metoda autonomismului.

RAMURI ŞI INTITUŢII JURIDICE

Sistem de drept – unitatea normelor juridice şi împărţirea lor în ramuri şi instituţii juridice. Toate normele juridice exprimă voinţa puterii de stat, dar ele reprezintă o diversitate pentru că ştiinţa juridică le grupează în ramuri şi instituţii juridice.

RAMURĂ – grup de norme juridice cu acelaşi obiect de reglementare şi care utilizează aceeaşi metodă de reglementare.

EX: dreptul civil: ramură unitară de drept – obiectul reglementării: relaţiile patrimoniale şi foloseşte preponderent metoda autonomismului

Relaţiile patrimoniale se întâlnesc şi în domeniul dreptului administrativ şi financiar, numai că normele de drept adminsitrativ şi financiar se deosebesc de normele dreptului civil pentru că statul foloseşte metoda autoritarismului.

INSTITUŢIA JURIDICĂ – grup restrâns de norme juridice. O ramură de drept cuprinde mai multe instituţii juridice.

EX: dreptul civil – cuprinde instituţia proprietăţii, a obligaţiilor (contracte, obligaţii); dreptul familiei – cuprinde instituţia căsătoriei, a divorţului, a adopţiei; dreptul penal – cuprinde instituţia infracţiunii, a pedepsei, a legitimei apărări, a starii de necesitate, a circumstanţelor atenuante, a circumstanţelor agravante.

Preview document

Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 1
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 2
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 3
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 4
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 5
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 6
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 7
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 8
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 9
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 10
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 11
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 12
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 13
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 14
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 15
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 16
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 17
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 18
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 19
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 20
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 21
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 22
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 23
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 24
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 25
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 26
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 27
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 28
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 29
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 30
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 31
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 32
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 33
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 34
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 35
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 36
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 37
Teoria Generală a Statului și Dreptului - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Teoria Generala a Statului si Dreptului
    • Teoria generala a statului si dreptului II.doc
    • TEORIA GENERALA A STATULUI SI DREPTULUI.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Juridic al Common-Law-ului

CAPITOLUL I APARIŢIA DREPTULUI Secţiunea I Primele forme de organizare statală Cercetarea diferitelor aspecte ale dreptului scoate în evidenţă...

Funcțiile Dreptului

INTRODUCERE Legile generale ale societăţii au anumite trăsături care le deosebesc de legile naturii, în primul rând, prin aceea că legile...

Drept

Cursul 1 Principiile dreptului - ansamblu de idei directoare care, fără a avea caracterul precis şi concret al normelor de drept pozitiv,...

Drepturile Omului

A. Definiţie Drepturile omului sunt, în mod literal, drepturile pe care cineva le are pentru simplul fapt că este fiinţă umană. - subiecţii: nu...

Drept Procesual Penal

Este prima fază a procesului penal, o fază obligatorie în oricare dintre acesta. Atribuţii în domeniul urmăririi penale le revin procurorilor,...

German Law Script

Part 1: Penal law as a legal borderline A look at the Criminal law Law is the "ethical minimum" said the German legal philosopher Jellinek. And...

Drept Penal

Formele si modalitatile infractiunii Savarsirea infractiunii poate parcurge mai multe momente sau faze in drumul ei spre producerea rezultatului...

Drept Financiar

C3 Veniturile publice Pentru realizarea obiectivelor social-economice de interes naţional statul utilizează fonduri care alcătuiesc veniturile...

Te-ar putea interesa și

Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Am ales ca temă, pentru lucrarea de licenţă “Guvernul României şi Cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord” fiind abordată în...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Teorie generală a dreptului

Creare a dreptului.Tehnica legislative.Tehnica juridica. 1.NOTIUNEA,OBIECTUL DE STUDIU AL TEORIEI GENERALE A STATULUI SI DREPTULUI. TGD este o...

Elemente de Drept

Introducere în studiul dreptului Ştiinţa poate fi definită ca ansamblul cunoştinţelor despre natură, societate şi gândire, acumulate de oameni...

Drept Financiar

1. Caracterizati originea conceptului financiar Finantele au aparut drept urmare a accentuarii diviziunii sociale a muncii , a dezvoltarii pina...

Teoria generală a statului și dreptului

INTRODUCERE Analizat în accepţiunea filosofică a termenului, dreptul-ordonator al conduitei umane - apare ca una dintre creaţiile fundamentale ale...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?