Teoria generală a statului și dreptului

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 37844
Mărime: 687.96KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Ioan Vida
Facultatea de Administratie Publica
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti

Cuprins

MODULUL 1 : NOȚIUNI GENERALE DESPRE STAT ȘI DREPT .8

- 1. Considerații generale ..8

- 2. Obiectul Teoriei Generale a dreptului .11

- 3. Teoria Generală a Dreptului și științele juridice particulare .12

MODULUL 2 : NORMA JURIDICĂ .15

- 1. Definiția și trăsăturile normei juridice ..15

- 2. Structura normei juridice ..17

- 3. Clasificarea normelor juridice ..19

- 4. Acțiunea normei juridice în timp, în spațiu și asupra persoanelor ...22

2. Ieșirea din vigoare a normei juridice ...27

3. Caracterul activ al normei juridice ..32

MODULUL 3 : IZVOARELE DREPTULUI .37

- 1. Izvoarele reale ale dreptului .37

- 2. Izvoarele formale ale dreptului .42

A. Legile constituționale ..50

B. Legile organice 51

C. Legile ordinare 54

D. Alte categorii de legi ...55

MODULUL 4 : SISTEMUL DREPTULUI 56

- 1. Instituția juridică. Ramura de drept ..56

- 2. Sistemul legislației 57

- 3. Sistematizarea legislației ..58

MODULUL 5 : REALIZAREA DREPTULUI ...67

- 1. Conceptul realizării dreptului ...67

- 2. Aplicarea dreptului ...68

MODULUL 6 : INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE 72

- 1. Felurile interpretării dreptului. 72

- 2. Metodele interpretării dreptului ...73

MODULUL 7 : RAPORTUL JURIDIC ..78

- 1. Definiția și trăsăturile raportului juridic ..78

- 2. Elementele structurale ale raportului juridic 80

Extras din document

Informații generale

- Date de identificare a cursului

Cursul „ Elemente de teoria generală a statului și dreptului” se adresează studenților din anul I ai

programului de studii universitare de licență, învățământ la distanță, al Facultății de Administrație Publică

din cadrul SNSPA.

Date de contact ale titularului de curs:

Nume: Prof.univ.dr. Ioan VIDA

Telefon : 021/318 08 97

E-mail : ioan.vida@ccr.ro

Consultații: marți, orele 16-18, sediul

Facultății

Date de identificare curs

Curs: Elemente de teoria generală a

statului și dreptului

Anul, Semestrul: anul I, sem. I

Tipul cursului: obligatoriu

- Condiționări și cunoștințe prerechizite

Dată fiind susținerea acestui curs în semestrul I, anul I din programul de studii universitare de licență ID,

pentru o mai bună înțelegere a noțiunilor ce sunt prezentate, se recomandă parcurgerea unei bibliografii

minimale din domeniul dreptului constituțional și instituțiilor publice și relaționarea firească cu alte

discipline, cum ar fi: Bazele constituționale ale administrației publice, Drept civil.

- Descrierea cursului

Cursul de Elemente de teoria generală a statului și dreptului pentru studenții anului I ai programului de

studii universitare de licență, învățământ la distanță, are drept obiectiv general: familiarizarea cu

principalele noțiuni ale teoriei generale a dreptului, conceptele, categoriile, principiile și noțiunile esențiale

în baza cărora dreptul poate fi gândit și explicat, precum: dreptul, norma juridică, izvorul de drept, raportul

juridic etc. Prezentarea noțiunilor și conceptelor este realizată printr-o abordare sintetico-analitică și în

același timp, complementară, față de celelalte discipline juridice, studiate, în paralel, în semestrul I al anului

I. Prezentul curs își propune așadar, însușirea de către studenți, din perspectiva formării lor ca viitori

funcționari publici, a instituțiilor fundamentale ale teoriei generale a dreptului.

- Organizarea temelor în cadrul cursului

Cursul este structurat în șapte module, care tratează noțiunile și conceptele fundamentale ale teoriei generale

a dreptului, ca disciplină fundamentală care pune bazele necesare studierii tuturor celorlalte discipline

juridice. Modulele facilitează înțelegerea, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic a noțiunilor de

bază, cu ajutorul consultării regulate a bibliografiei minimale recomandate.

- Formatul și tipul activităților implicate de curs

Cursul de Elemente de teoria generală a statului și dreptului este structurat în cele șapte module, după cum

am mai precizat, și este unul interactiv bazat pe de-o parte, pe prezentarea noțiunilor și conceptelor în cadrul

întâlnirilor prevăzute în calendarul activităților, iar pe de altă parte, pe munca individuală a studenților. De

asemenea, consultațiile reprezintă o altă formă de sprijin a studenților în procesul de învățare activă, prin

participarea la discuții pe tematica specifică cursului sau cu privire la realizarea lucrărilor de verificare.

- Materiale bibliografice obligatorii

Sursele bibliografice sunt stabilite astfel încât să ofere posibilitatea înțelegerii cu mai multă ușurință a

temelor abordate și sunt atât, referințe bibliografice obligatorii, cât și facultative.

Recomandăm următoarele materiale bibliografice obligatorii:

Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2005.

Dan Claudiu Dănișor, Ion Dogaru, Gheorghe Dănișor, Teoria generală a dreptului, Editura

C.h.Beck, București, 2006.

De asemenea, la finalul fiecărui modul, se vor regăsi trimiteri bibliografice facultative, pe care studenții le

pot consulta pentru completarea cunoștințelor sau în vederea realizării lucrărilor de verificare.

- Calendar al cursului

Pe parcursul semestrului I la această disciplină sunt programate două întâlniri cu studenții, în vederea

soluționării eventualelor nelămuriri legate de conținutul temelor. De asemenea, în cadrul întâlnirilor,

studenții pot să solciite titularului de curs sau tutorilor sprijin pentru pregătirea lucrărilor de verificare, în

calendarul disciplinei, regăsindu-se termenele la care trebuie transmise aceste lucrări, aferente modulelor.

- Politica de evaluare și notare

Evaluarea finală se va realiza pe baza unui examen scris, sinteză (2 subiecte) desfășurat în sesiunea de

examene. Nota finală se va compunde din: testul sinteză (60%, adică 6 puncte) și aprecierea celor patru

lucrări de evaluare (40%, adică 4 puncte). Lucrările de verificare vor fi transmise titularului de curs sau

tutorelui, conform graficului stabilit în calendarul disciplinei.

- Elemente de deontologie academică

Următoarele aspecte vor fi luate în considerare:

- Studenții ale căror lucrări se dovedesc a fi plagiate nu vor fi acceptați la examinarea finală.

- Orice tentativă de fraudă sau frauda propriu-zisă depistată îe parcursul examinarii finale va fi

sancționată prin nepromovarea examenului sau alte tipuri de sancțiuni, conform poziției Facultății de

Administrație Publică în ceea ce privește combaterea și sancționarea drastică a furtului ori a

susținerii incorecte a examenului, prin utilizarea oricăror forme de fraudare.

- Rezultatele finale vor fi puse la dispoziția studenților, prin afișarea lor în clasa virtuală.

- Studenți cu dizabilități

Una din prioritățile noastre o reprezintă asigurarea accesului egal al tuturor studenților la activiățile de

predare-învățare, precum și la cele de evaluare. În vederea acordării de șanse egale tuturor cursanților,

indiferent de nevoile speciale ale acestora, titularul de curs își manifestă disponibilitatea de a adapta

conținutul, metodele de transmitere a informațiilor, precum și modalitățile de evaluare, atunci când se

impune.

- Strategii de studiu recomandate

Pentru a obține rezultante performante, se recomandă studenților parcurgerea fiecărui modul și rezolvarea în

termen a lucrărilor de verificare, participarea la cele două întâlniri, studierea bibliografiei minimale și o

planificare atentă a studiului individual.

Preview document

Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 1
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 2
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 3
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 4
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 5
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 6
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 7
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 8
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 9
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 10
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 11
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 12
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 13
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 14
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 15
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 16
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 17
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 18
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 19
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 20
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 21
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 22
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 23
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 24
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 25
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 26
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 27
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 28
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 29
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 30
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 31
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 32
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 33
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 34
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 35
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 36
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 37
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 38
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 39
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 40
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 41
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 42
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 43
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 44
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 45
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 46
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 47
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 48
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 49
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 50
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 51
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 52
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 53
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 54
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 55
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 56
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 57
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 58
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 59
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 60
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 61
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 62
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 63
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 64
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 65
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 66
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 67
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 68
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 69
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 70
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 71
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 72
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 73
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 74
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 75
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 76
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 77
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 78
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 79
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 80
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 81
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 82
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 83
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 84
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 85
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 86
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Teoria generala a statului si dreptului.pdf

Alții au mai descărcat și

Statul de Drept

I Determinarile statului de drept 1.Normativitate si ideologie Trecerea de la „dreptul statului" la „statul dreptului” a fost –si este înca - un...

Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Teoria Generala a Dreptului

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, in scopul reglementarii relatiilor sociale conform vointei de stat, a caror...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Distribuția Puterii în Statul de Drept

Introducere În epoca modernă, garanţia unei guvernări democratice constă în consacrarea în legea fundamentală a statului a principiilor şi...

Relația Statului cu Dreptul

INTRODUCERE Societatea instituţionalizată nu poate fi separată de societatea trăită de către indivizi şi grupuri, de viaţa socială în toată...

Statul de Drept

I. INTRODUCERE În general, noţiunea stat de drept este utilizată pentru a sublinia diferenţele existente între regimurile democratice şi...

Controlul Constitutionalitatii Legilor

1. INTRODUCERE 1. 1. SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ ASUPRA EVOLUŢIEI CONTROLULUI DE CONSTITUŢIONALITATE a) Modelul american A fost impus pe cale...

Ai nevoie de altceva?