Traficul de Ființe Umane

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 4775
Mărime: 25.84KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Traficul de fiinte umane (art.165 C.P) semnifica recrutarea, transportarea, transferul,adapostirea sau primirea unei persoane în scop de exploatare sexuala comerciala sau necomerciala, prin munca sau servicii fortate, în sclavie sau în conditii similare sclaviei, de folosire în conflicte armate sau în activitati criminale, de prelevare a organelor sau tesuturilor pentru transplantare, avîrsita prin: amenintare cu aplicarea sau cu violentei fizice sau psihice nepericuloase pentru viata si sanatatea persoanei, inclusiv prin rapire, prin confiscare a documentelor si prin servitute, în scopul întoarcerii unei datorii a carei marime nu este stabilita în mod rezonabil; înselaciune; abuz de pozitie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor plati sau beneficii pentru a obtine consimtamîntul unei persoane care detine controlul asupra unei alte persoane, cu aplicarea violentei periculoase pentru viata, sanatatea fizica sau psihica a persoanei; prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului,dependentei fizice ,a armei, aamenintarii cu divulgarea informatiilor confidentiale familiei victimei sau altor persoane, precum si a altor mijloace;

Traficul de copii(art.206 C.P) semnifica recrutarea, transportarea, transferul, adapostirea sau primirea unui copil, precum si darea sau primirea unor plati ori beneficii pentru obtinerea consimtamîntului unei persoane care detine controlul asupra copilului, în scopul: exploatarii sexuale, comerciale si necomerciale, în prostitutie sau în industria pornografica; exploatarii prin munca sau servicii fortate; exploatarii în sclavie sau în conditii similare sclaviei, inclusiv în cazul adoptiei ilegale; folosirii în conflicte armate; folosirii în activitate criminala; prelevarii organelor sau tesuturilor pentru transplantare; abandonarii în strainatate. Aceleasi actiuni însotite: de aplicare a violentei fizice sau psihice asupra copilului; de abuz sexual asupra copilului, de exploatare sexuala comerciala si necomerciala a acestuia; de aplicare a torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea copilului ori însotite de viol, de profitare de dependenta fizica a copilului, de folosire a armei, de amenintare cu divulgarea informatiilor confidentiale familiei copilului sau altor persoane; de exploatare în sclavie sau în conditii similare sclaviei; de folosire a copilului în conflicte armate; de prelevare a organelor sau tesuturilor pentru transplantare.

Metodele de racolare pot fi efectuate prin constrîngere, rapire, înselaciune etc.

Realizarea traficului poate avea loc prin urmatoarele actiuni:

Recrutarea victimei presupune atragerea uneea sau mai multor persoane în scopul de a fi traficate, prin selectionare, pentru a fi folosita într-o anumita activitate , în scopurile enuntate la aln.(1),art.165 C.P.

Transportarea este deplasarea unei persoane dintr-un loc în altul peste frontiera unui stat sau în interiorul acestuia folosind în acest scop orice mijloace de deplasare.

Transferul unei persoane semnifica transmiterea victimei de la o persoana la alta prin vînzare-cumparare, schimb, dare în chirie, donatie sau alte tranzactii.

Adapostirea victimei presupune plasarea ei într-un loc ferit pentru a nu fi descoperita de catre organelor de drept de alte persoane..

Primirea este luarea victimei traficate de la persoana care i-a transmis-o prin vînzare-cumparare, schimb, dare în chirie, sau alte asemenea tranzactii cu sau fara recompensa.

Înfaptuirea acestor actiuni au loc în vederea realizarii urmatoarelor scopuri:

Prin exploatare sexuala se întelege impunerea persoanei la practicarea prostitutiei sau a altor actiuni cu caracter sexual si include în sine doua aspecte:

exploatare sexuala comerciala -activitate aducatoare de profituri.

exploatare sexuala necomerciala -activitatea prin care traficantul nu urmareste obtinerea unui profit material, victima fiind folosita în alta calitate de exemplu în concibinaj.

Exploatarea prin munca constituie:

a) determinarea victimei prin constrîngere sa îndeplineasca o munca pe care din propria initiativa si vointa nu ar

îndeplini-o;

b) punerea victimei în situatia de a presta o munca la care nu era obligata de a o efectua;

c) tinerea persoanei în servitute pentru achitarea unei datorii;

d) obtinerea muncii sau a serviciilor prin înselaciune, constrîngere, violenta sau amenintare cu violenta;

Sclavie este starea sau conditia unei persoane care este tratata ca un bun.

Conditii similare sclaviei constituie punerea sau tinerea unei persoane în conditii în care o alta persoana exercita stapînire asupra acesteia sau determinarea persoanei prin utilizarea fortei sau constrîngerii, înselaciunii sau amenintarii cu violenta sa exercite anumite servicii, inclusiv sa se angajeze sau sa ramîna în raport de concubinaj sau casatorie;

Folosirea victimei în conflicte armate reprezinta antrenarea fortata a acesteia în

operatiuni armate;

Folosirea în activitate criminala constituie atragerea fortata la savîrsirea unor fapte ce

constituie infractiuni;

Prelevarea de organe sau tesuturi pentru transplantare are loc în cazul obligarii

victimei la prelevare de organe, tesuturi sau alte elemente ale corpului pentru transplantare.

Abandonarea copilului în strainatate, prevazuta de art.206 CP, consta în parasirea

copilului pe teritoriul unui stat strain si nereîntoarcerea acestuia pe teritoriul Republicii

Moldova.

Traficul de fiinte umane se realizeaza prin urmatoarele mijloacele:

Violenta fizica nepericuloasa pentru viata si sanatatea persoanei consta în cauzarea intentionata a leziunilor corporale, care nu au drept urmare dereglarea de scurta durata a sanatatii sau o pierdere neînsemnata, dar stabila a capacitatii de munca (nu mai mare de 6 zile), prin aplicarea intentionata a loviturilor sau savîrsirea altor acte de violenta care au cauzat o durere fizica daca acestea nu au creat un pericol pentru viata sau sanatatea victimei.

Violenta psihica consta într-o amenintare asupra psihicului persoanei sub influenta careia

victima nu-si dirijeaza vointa în mod liber si savîrseste o activitate la dorinta traficantului.

Prin violenta periculoasa pentru viata si sanatatea fizica sau psihica a persoanei se întelege vatamarea intentionata grava ori medie a sanatatii persoanei.

Rapirea unei persoane presupune schimbarea locului aflarii unei persoane fara vointa prealabila a acestea prin capturarea si deplasarea ei în alt loc.

Confiscarea documentelor constituie lipsirea sub orice forma a victimei de documente

de identitate. (pasaport, buletin de identitate,permis de sedere).

Servitutea presupune situatia cînd victima este privata de libertate, pîna cînd ea sau o alta persoana va achita o datorie stabilita legal sau ilegal.

Preview document

Traficul de Ființe Umane - Pagina 1
Traficul de Ființe Umane - Pagina 2
Traficul de Ființe Umane - Pagina 3
Traficul de Ființe Umane - Pagina 4
Traficul de Ființe Umane - Pagina 5
Traficul de Ființe Umane - Pagina 6
Traficul de Ființe Umane - Pagina 7
Traficul de Ființe Umane - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Traficul de Fiinte Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Contrabanda

CAPITOLUL I. CONCEPTUL SI CARACTERIZAREA INFRACTIUNII DE CONTRABANDA SECTIUNEA I. : CONSIDERATII INTRODUCTIVE Acceptând ca prin contrabanda...

Analiza Infracțiunilor de Trafic de Persoane Adulte și Traficul de Minori

Capitolul I Consideratii introductive Traficul de persoane constitue un fenomen ale cÎrui dimensiuni înregistreazÎ o crestere alarmanta. El nu...

Contrabanda

1. ACTIVITATEA VAMALA ÎN ROMÂNIA Înca din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru marfurile care treceau frontiera. Primele...

Delincvența Juvenilă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DELINCVENŢA JUVENILĂ 1.1. Clarificări conceptuale Conceptul de „delincvenţă juvenilă” cuprinde două...

Infracțiuni la Regimul Vamal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE LA REGIMUL VAMAL SECŢIUNEA I:Cadrul general al reglementarii şi necesitatea...

Contrabanda

Introducere Combaterea contrabandei într-adevar constituie o sarcina de o importanta deosebita. La etapa actuala starea dezastruoasa a economiei...

Viata Religioasa si Libertatea Cultelor in Uniunea Europeana

a)Libertatea religioasa in tarile din Uniunea Europeana Ỉn limbajul juridic internaţional, expresia “libertate religioasă”este folosită pentru a...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Traficul de Persoane

Traficul de persoane constitue un fenomen ale cǎrui dimensiuni înregistreazǎ o creştere alarmantă. El nu constitue un fenomen episodic, afectând un...

Ai nevoie de altceva?