Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor

Curs
9.1/10 (8 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 17800
Mărime: 142.48KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: andrei gorea

Cuprins

1. ROLUL, CONŢINUTUL ŞI DINAMICA POLITICII DE PROTECŢIE A

CONSUMATORILOR ÎN UE 1

2. CADRUL INSTITUŢIONAL AL POLITICII DE PROTECTIE A CONSUMATORILOR 5

3. CADRUL LEGISLATIV ŞI DREPTURILE CONSUMATORILOR ÎN UE 6

A. Chestiuni de ordin general 6

B. Informarea, educaţia şi reprezentarea consumatorilor 8

C. Protecţia sănătăţii şi siguranţei consumatorilor 9

D. Protecţia intereselor economice ale consumatorilor 11

E. Protecţia accesului consumatorilor la justiţie 13

4. JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ A CURŢII DE JUSTIŢIE A UE PENTRU

PROTECŢIA CONSUMATORILOR 14

4.1 Distribuţia exclusivă a automobilelor pe piaţa internă 14

4.2 Servicii de transport 14

4.3 Servicii medicale 15

4.4 Accesul la informaţiile de interes pentru consumatori 15

4.5 Condiţionarea contractelor de obligaţii colaterale 15

5. PRIORITĂŢILE BEUC PENTRU POLITICA DE PROTECŢIE A 15

6. POLITICA CONCURENŢEI – INSTRUMENT PRINCIPAL DE PROTECŢIE A

CONSUMATORILOR ÎN UE 17

7. POLITICA DE PROTECŢIE A CONSUMATORILOR ÎN ROMÂNIA 19

7.1 Cadrul politicii 19

7.2 Cadrul legislativ 20

7.3 Cadrul instituţional 20

GLOSAR 22

Extras din document

1. ROLUL, CONŢINUTUL

ŞI DINAMICA POLITICII

DE PROTECŢIE A

CONSUMATORILOR ÎN UE

Dezvoltarea ºi aplicarea politicii de protecþie a

consumatorilor în UE au reprezentat un proces

gradual desfãºurat în concordanþã cu dinamica pieþei

interne, acceleratã dupã adoptarea Actului Unic

European în 1986. Gama tot mai diversã de produse ºi

servicii oferitã pe o piaþã tot mai extinsã ºi practicile

anticoncurenþiale ale unor producãtori ºi comercianþi

au creat adeseori consumatorilor din UE prejudicii ºi

imposibilitatea de a-ºi proteja interesele într-un mediu

în care transparenþa comerþului era insuficientã. Pe

parcursul anilor, þãrile membre ale Comunitãþii

Europene au introdus în legislaþia naþionalã propriile

reguli care sã satisfacã cerinþele consumatorilor interni,

dar odatã cu progresul integrãrii pieþelor naþionale ºi

consolidarea pieþei interne unice a apãrut necesitatea

ca instituþiile europene abilitate sã asigure un nivel

ridicat ºi uniform de protecþie a consumatorilor la

scarã comunitarã, îndeosebi prin instrumente juridice

ºi programe de acþiune, care sã vizeze armonizarea

condiþiilor ºi cerinþelor comerciale în cadrul Uniunii ºi

sã confere o poziþie echitabilã participanþilor pe piaþã.

Dezvoltarea politicii de protecþie a consumatorilor s-a

fãcut în mai multe etape, dar ea s-a bazat în principal

pe prevederile diverselor articole din tratatul de la

Roma din 1957. În preambulul la Tratatul Comunitãþii

Economice Europene se fãcea referire la îmbunãtãþirea

constantã a condiþiilor de viaþã ºi muncã în interesul

consumatorilor din þãrile membre. Articolul 2 din

Tratatul CEE include între obiective “creºterea rapidã a

nivelului de trai”. Referiri la alte aspecte ale protecþiei

consumatorilor existau ºi în articolul 39 care stipula

cã politica agricolã are ca obiectiv ºi asigurarea unei

oferte corespunzãtoare de produse agricole la preþuri

accesibile pentru consumatori, precum ºi articolul

86, care preciza cã regulile privind concurenþa în

UE interzic toate abuzurile care aduc prejudicii

consumatorilor.

Progresul procesului de integrare europeanã, atât pe

linie economicã cât ºi pe linie socialã, a determinat ºi

cerinþa tot mai evidentã de a avea o politicã comunã

de protecþie a consumatorilor. Dupã summitul de la

Paris din 1972, al ºefilor de stat ºi guvern din þãrile

comunitare, care a solicitat acþiuni în acest domeniu,

Comisia Europeanã a prezentat primul program de

acþiune privind politica de protecþie a consumatorilor

în 1975, care a fost adoptat in acelaºi an de Consiliul

de Miniºtri. “Programul preliminar al CEE pentru

protecþia consumatorilor ºi politica de informare“

s-a focalizat pe protecþia a 5 drepturi de bazã ale

consumatorilor:

- dreptul la protecþia sãnãtãþii;

- dreptul la protecþia intereselor economice ale

consumatorilor;

- dreptul la informare ºi la educaþie;

- dreptul la despãgubiri;

- dreptul la reprezentarea consumatorilor la nivel

comunitar ºi naþional.

Acest program preliminar a scos în evidenţǎ aspectele

orizontale ale politicii de protecţie a consumatorilor,

iar obiectivele sale au fost integrate în alte politici

comune ale Comunitǎţii, cum sunt Politica Agricolă

Comună, politica mediului, transportului şi energiei,

care afecteazǎ consumatorii comunitari. Dupǎ

acest prim program de acţiune au fost adoptate

ulterior alte programe privind politica de protecţie a

consumatorilor pe perioadele 1981-1986, 1990-1993

şi 1993-1995. Toate s-au confruntat însa cu rezistenţa

puternicǎ a unor grupuri de interese economice, ceea

ce a îngreunat procesul de dezvoltare a politicii de

protecţie a consumatorului la nivel comunitar. Meritul

tuturor acestor programe a fost acela de a statuta noi

principii şi drepturi fundamentale ale consumatorilor.

Legislaţia adoptatǎ iniţial de instituţiile europene

s-a referit la domenii precum siguranţa cosmeticelor,

etichetarea alimentelor, reclama înşelǎtoare şi vânzǎrile

la domiciliu, însă doar odată cu lansarea programului

pieţei unice a debutat şi politica comunǎ de protecţie a

consumatorilor. In Cartea Albǎ din 1985 asupra pieţei

unice, Comisia Europeanǎ a folosit o nouǎ abordare a

politicii de protecţie a consumatorilor, care a permis

Consiliului de Miniştri sǎ adopte în bloc directivele

privind protecţia sǎnǎtǎţii şi siguranţei pentru toate

categoriile de produse. În acest fel nu mai era necesar

ca în prevederile din legislaţia naţionalǎ sǎ fi e stabilite

separat standarde pentru fi ecare produs. Experţii

organizaţiilor europene de standardizare CEN şi

CENLEC au fost abilitaţi sǎ introducǎ în standardele

tehnice cerinţe de bazǎ pentru siguranţa produselor.

Marcajul CE reprezintǎ astfel un semn de certifi care

şi garantare

Preview document

Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 1
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 2
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 3
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 4
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 5
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 6
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 7
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 8
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 9
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 10
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 11
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 12
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 13
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 14
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 15
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 16
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 17
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 18
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 19
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 20
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 21
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 22
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 23
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 24
Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Uniunea Europeana - Politica Privind Protectia Consumatorilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să dezbată modul în care s-a derulat procesul de descentralizare la nivel general şi cum anume a fost...

Protecția Consumatorului în Uniunea Europeană

1. Conceptualizarea notiunii de consumator si protectia consumatorului 1.1.Definirea consumatorului Pentru a-si procura bunuri sau servicii,...

Cadrul legislativ și instituțional privind protecția consumatorilor în UE

Cadrul legislativ si institutional privind protectia consumatorilor in spatiul Uniunii Europene 1. Notiunea de consumator in legislatia U.E. si...

Protectia Consumatorului

1.DREPTUL CONSUMATORILOR - ORIGINI Conceptul privind “drepturile consumatorilor” isi are originea, in “Carta drepturilor consumatorilor” definita...

Protecția consumatorului în țările Uniunii Europene

Încercând un scurt istoric, trebuie menţionat că toate comentariile legate de politica consumatoristă încep cu expresia formulată pentru prima oară...

Dreptul muncii

I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); -...

Organizatii Europene

Produs al razboiului rece ,NATO a luat nastere in temeiul conditiei de la Otana semnata la 20 septembrie 1951. Constituirea NATO: - Era menita sa...

Criminologie

PRELEGEREA I – CERCETAREA CRIMINOLOGICA: Obiectul cercetarii criminologice; Modalitati de cunoastere, procedee, finalitate in cercetarea...

Te-ar putea interesa și

România în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I Istoricul constituirii Uniunii Europene.Relaţiile României cu celelalte ţării europene 1.1. Crearea Comunităţilor Europene 1....

Analiza SWOT a UE

O analiza SWOT a UE Capitolul I Introducere Ideea de Uniune Europeană îşi are originea într-o serie de proiecte mai vechi, dintre care unele au...

Uniunea Europeană și Politicile Publice

INTRODUCERE Referatul „Uniunea Europeană şi politicile publice", Studiu de caz — „Politicile publice în România", suscită un interes deosebit, mai...

Uniunea vamală

Introducere La 9 mai 1950 a luat nastere CECO (Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului), la initiativa ministrului francez de afaceri...

Procesul de Integrare in Europa - Uniunea Europeana

“Va veni o zi în care voi, francezi, ruşi, italieni, germani, voi toate naţiunile continentului, fără să vă pierdeţi calităţile distincte şi...

Politicile Uniunii Europene

Politicile Uniunii Europene De la infiintarea sa, Uniunea Europeana si-a extins nu numai dimensiunea, prin aderarea de noi state membre, ci si...

Institutii si Organe Europene, Mecanisme Institutionale, Politica Manageriala a Uniunii Europene

Introducere Înainte de a deveni un adevărat obiectiv politic, ideea unificării Europei nu era decât un vis al filozofilor şi vizionarilor....

Dinamica Pietei Unice a Uniunii Europene

1. INTRODUCERE Integrarea europeană este mai mult decât o integrare comercială întrucât are ca finalitate adaptarea la standardele nucleului...

Ai nevoie de altceva?