Vânzarea Internațională de Mărfuri

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 10247
Mărime: 34.10KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Domeniul de aplicare al Convenţiei

1. Domeniul temporal de aplicare al CV ONU asupra contractului de vânzare internaţională de mărfuri

CV a fost adoptată la Viena, la 11 aprilie 1980, ca act final al Conferinţei ONU, organizată în acest scop, în conformitate cu Rezoluţia 33/93 din 16.12.1978 a Adunării Generale a ONU.

CV are 4 părţi:

- prima parte: Domeniul de aplicare şi dispoziţiile generale

- a II-a parte: Formarea contractului

- a III-a parte: Vânzarea mărfurilor

- a IV-a parte: Dispoziţii finale

Conform art. 92, orice stat poate, în momentul în care devine parte contractantă la CV, să declare că nu aderă la partea a II-a şi a III-a a CV.

Prevederile CV au caracter supletiv, dedus din textul art. 6, conform căruia părţile la un contract de vânzare internaţională pot exclude aplicarea CV, chiar dacă statul al căror persoane juridice sunt este stat contractant.

CV a intrat în vigoare la 1.01.1988, prin aplicarea prevederilor art. 99, paragraful 1. Conform dispoziţiilor aceluiaşi articol, paragraful 3, CV de la Viena înlocuieşte legea uniformă asupra formării contractului de vânzare internaţională de obiecte mobile corporale, ambele adoptate la Haga în 1964 şi la care România nu a fost parte.

România a aderat la CV prin Legea 24/1991, iar prevederile CV i-au devenit aplicabile începând cu 1.06.1992. Aderarea s-a făcut la întreaga CV, iar România nu a făcut nicio rezervă sau declaraţie, chiar dacă unele din prevederile CV sunt contrare dispoziţiilor din legislaţia internă.

CV se aplică, în ceea ce priveşte partea a II-a, care vizează formarea contractului, numai ofertelor, respectiv propunerilor de a contracta, intervenite după intrarea sa în vigoare în statele contractante. Partea a III-a din CV, care vizează executarea contractului de vânzare internaţională, se aplică exclusiv contractelor încheiate după intrarea în vigoare a CV în statele contractante, prin aplicarea prevederilor art. 100.

2. Domeniul de aplicare personal

Ratione personae, CV se aplică în oricare dintre cele 2 cazuri enumerate alternativ în art. 1, para. 1, lit. a şi b.

a. CV se aplică între părţi care îşi au sediul în state contractante diferite. Ea nu defineşte noţiunea de sediu, astfel încât sediul se determină conform dispoziţiilor sistemului de drept indicat de norma conflictuală aplicabilă în materie. În cazul în care sistemul de drept este dreptul român, noţiunea este definită în art. 40 din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.

State contractante sunt toate statele care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la CV, conform prevederilor art. 91.

Din dispoziţiile art. 1 paragraful 1, lit. a, rezultă că primul criteriu de aplicabilitate este acela al internaţionalităţii contractului de vânzare-cumpărare. Alte criterii menţionate în paragraful 3 al art. 1, cum ar fi naţionalitatea părţilor, caracterul civil sau comercial al părţii nu prezintă relevanţă pentru aplicarea CV. De asemenea, nu prezintă relevanţă nici alte criterii, cum ar fi faptul că marfa e în tranzit internaţional, sau că locul încheierii sau executării contractului este în state diferite, sau oferta ori acceptarea parvin din state diferite.

Pentru a funcţiona criteriul internaţionalităţii contractului, este necesar ca sediul părţilor, aflat în state contractante diferite, să fie cunoscut până în momentul încheierii contractului.

Situaţiile speciale în care o parte are mai multe sedii, sau nu are niciun sediu, sunt reglementate în art. 10 lit. a şi b. Conform textelor, dacă o parte are mai multe sedii, se ia în considerare sediul care are cea mai strânsă legătură cu contractul şi cu executarea sa, ţinând cont de circumstanţele cunoscute sau avute în vedere de părţi în orice moment anterior încheierii sau cu ocazia încheierii contractului. Dacă o parte nu are sediu, criteriul este înlocuit cu cel al reşedinţei sale obişnuite.

Preview document

Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 1
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 2
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 3
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 4
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 5
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 6
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 7
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 8
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 9
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 10
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 11
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 12
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 13
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 14
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 15
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 16
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 17
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 18
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 19
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 20
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 21
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 22
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 23
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 24
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 25
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 26
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 27
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 28
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 29
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 30
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 31
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 32
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 33
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 34
Vânzarea Internațională de Mărfuri - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Vanzarea Internationala de Marfuri.doc

Alții au mai descărcat și

Drept comercial - considerații teoretice

Dreptul comercial vs. Dreptul afacerilor Drept comercial » “In comer legea de fa ” (art.1 C.com.) • Notiunea de comer i semnificatia...

Management

Definiţie – Managementul reprezintă totalitatea metodelor cu ajutorul cărora se determină, se clasifică şi se realizează sarcinile unui mic...

Drept Internațional Public

Îşi are originea în dreptul roman. Studiază:state, cetăţenie, suveranitate, tratate. Noţiunea dreptului internaţional public şi natura sa. În...

Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan

Până la cel de al doilea război mondial problemele drepturilor omului au fost tratate în mod fragmentar, in domenii limitate- interzicerea...

Dreptul Muncii

SINDICATELE Secţiunea 1 Izvoarele dreptului sindical O mişcare sindicală realmente liberă şi independentă nu poate să se dezvolte decât dacă...

Elemente de drept internațional

APARIŢIA SI DEZVOLTAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC A. PRIMELE REGULUI DE DREPT INTERNAŢIONAL • primele reguli de drept internaţional au...

Intimitatea și Siguranța Persoanei

Faptul că cineva este ziarist, aceasta este dovada unei oarecare lipse de caracter. Lyndon Baines Johnson S-au scris şi s-au spus multe despre...

Dreptul Mediului

1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu înconjurător şi noţiunea de resurse naturale. Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile...

Te-ar putea interesa și

Tranzacții Comerciale Internaționale

Introducere Dezvoltarea afacerilor în lumea de azi se realizează într-un mediu economic, politic, social complex, definit pe două coordonate...

Operațiunea de export la SC Elba SA

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT Cap. 1 Prezentarea generală a firmei 1.1 Scurt istoric al firmei.Forma...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Contractul internațional de vânzare de mărfuri

Noţiunea şi importanţa comerţului internaţional Noţiunea de comerţ internaţional este susceptibilă de două accepţiuni, una care cuprinde sensul...

Contabilitatea operațiunilor de import-export

INTRODUCERE Scurt istoric al comertului international. Teorii ale comertului international. Comertuli international a aparut din necesitatea mai...

Obligațiunile și Remediile Juridice ale Vânzătorului în Contractul de Vânzare Internațională de Mărfuri

INTRODUCERE Nici un stat oricât de bogat şi de înzestrat din punct de vedere tehnic ar fi el, nu poate să producă tot ceea ce îi este necesar...

Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala

CAPITOLUL I NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ 1.1. Importanţa contractului de vânzare-cumpărare comercială Contractul de...

Contractul de Vânzare Internațională de Mărfuri

Cooperarea economică internaţională e un ansamblu de relaţii de conlucrare, colaborare între subiectele de drept aparţinând unor state diferite,...

Ai nevoie de altceva?