Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Factori poluanti ai mediului

  Poluarea reprezinta, in principiu, orice alterare a mediului cauzata direct sau indirect prin activitatea sau omisiunea omului, alterare care ar face acest mediu mai putin propriu sa indeplineasca unul din rolurile pe care i le-a dat starea sa naturala. Notiunea clasica de poluare retinuta de Recomandarea Consiliului Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare (OCDE) din 14 noiembrie 1974 se defineste astfel: introducerea de catre om, direct ori indirect, de substante ori de energie in...

 • Structura si proprietatile fizice ale solului

  8.1. Structura solului, notiuni si tipurile de structura, procesele de formare si de degradare, masurile de mentinere a structurii pretioase Particulele elementare ale solului compuse din substante minerale, organice, organominerale se asociaza in procesul de solificare in agregate (granulare, grauntoase, nuciforme ect.). Structura solului - este totalitatea de agragate de diferite dimensiuni si forme, modul de legatura intre ele. Insusirea agregatelor de a se desface se numeste...

 • Capacitatea de adsorbtie a solului

  6.1 Coloizii solului, originea, compozitia, alcatuirea si proprietatile lor. Solul se caracterizeaza cu fertilitatea care se datoreaza conditiilor, proceselor, alcatuirea de profil, componentii si proprietatilor lui. Unele din cele mai principale proprietati sunt proprietatile fizico-chimice ale solului. La formarea lor participa toate fazele solului: o Faza solida; o Faza lichida; o Faza gazoasa; o Faza vie (biota). Notiune COLOIZII-sint particelele de sol fin maruntite si dispersate...

 • Modelarea proceselor ecologice

  Introducere In conformitate cu dictionarul Oxford de ecologie modelul este o reprezentare a realitatii, care prezinta in maniera simplificata principalele trasaturi ale unor aspecte ale lumii reale, pentru a le face mai usor de inteles si a facilita avansarea de prognoze (Allaby, 2005). Vom aborda modelul ecologic ca pe o reprezentare rezumativa a unei entitati reale, a unui lucru, idei sau conditii, care descrie si sintetizeaza structura, dinamica si/sau functiile unui sistem sau ale...

 • Sinteza examen ecologie anul 1, semestrul II agricultura

  1. Definiti ecologia, obiectivul si importanta subdiviziuni si dezvoltarea in lume Ecologia: Etimologia de la cuvintele greceşti “ oikos” – casă, gospodărie, loc de trai şi ,,logos” – ştiinţă. Ecologia este ştiinţa relaţiilor dintre organisme cu mediul lor de viaţă si nu numai.Ecologia studiază structura, funcţia şi productivitatea sistemelor supraindividuale: populaţii,biocenoze,biosferă etc. şi a sistemelor mixte: biocenoza şi modul de repartizare a substanţei vii pe specii, modul cum se...

 • Analiza Riscurilor de Inundatii

  1. Identificarea proceselor şi fenomenelor generatoare de inundaţii Inundaţiile reprezintă fenomene hidrice extreme generate de apele mari sau de viituri. Cunoaşterea genezei şi a mecanismelor de producere a viiturilor oferă posibilitatea prevenirii şi combaterii efectelor pe care le pot provoca. Pentru a pune în evidenţă diferenţele de ordin teritorial şi temporal al viiturilor din nordul Podişului Transilvaniei au fost analizate şi prelucrate datele provenite de la 12 staţii hidrometrice...

 • Reciclarea Deseurilor

  „ Nimic nu se pierde , nimic nu se câştigă , totul se transformă „ ( Lavoisier ) Reciclarea deşeurilor ( prin deşeu se înţelege orice obiect care nu mai este folosit şi este aruncat sau risipit ) . Reciclarea este procesul de prelucrare a deseurilor in vederea reutilizarii lor. Colectarea, reciclarea si tratarea deseurilor reprezinta o prioritate si se regaseste si in angajamentele asumate de Romania fata de Uniunea Europeana. Legea 27 din 2007 este actul normativ care obliga romanii sa...

 • Evaluare Risc si Indicatorii de Caracterizare a Calitatii Apei

  Exerciţiul 1 pH - 6,5 Duritate - 10 grd. Germane Amoniac - 1mg/l Azotiţi - 0,8 mg/l Azotaţi - 100 mg/l Cloruri - 270 mg/l Exerciţiul 2 pH - 7,4 Duritate - 20 grd. Germane Amoniac - 0,2 mg/l Azotiţi - 0,3 mg/l Azotaţi - 60 mg/l Cloruri - 100 mg/l Fişa de inspecţie sanitară a fântinii Există o latrină la mai puţin de 10m? Latrina este amplasată pe un teren mai ridicat decât fântâna? Există o altă sursă de poluare la mai puţin de 10m: gunoi de grajd sau gunoi menajer? Sunt...

 • Ecologie

  Biotopul Biotopul (gr. bios = viata; topos = loc) reprezinta cea mai mica unitate geografica a biosferei sau a unui habitat, care poate fi delimitata si care este caracterizat prin biota sa proprie. Biotopul este arealul caracterizat printr-o uniformitate a factorilor ecologici în care îsi duc viata diferite specii de plante si animale care alcatuiesc o biocenoza. Elementele componente ale biotopului sunt: litosfera, hidrosfera si atmosfera. Biotopul este deci constituit din component...

 • Echipamente Pentru Epurare

  Principalul poluant ce caracterizează industria metalurgică este praful. Implicaţiile imense din punct de vedere biologic, social şi economic ale poluării necesită întocmirea unor programe vaste de cercetare şi de investiţii, precum şi alocarea fondurilor necesare pentru realizarea lucrărilor. Aceste programe trebuie să aibă în vedere atât îmbunătăţirea proceselor tehnologice de fabricaţie (reducerea potenţialului de poluare al surselor), cât şi realizarea de echipamente şi instalaţii...

 • Ecologie

  Pădurea se caracterizează prin următoarele aspecte (Florescu I.I., 2004): - suprafaţă mare de teren; - complexitate şi diversitate constitutivă; - rezistenţă; - vigoare, -stabilitate şi perenitate; - eficacitate ecologică, socială şi economică. - Pădurea – grupare deasă de arbori, care trăiesc în strânsă interdependenţă între ei, cu celelate plante şi animale şi cu condiţiile de mediu, realizând o complexă şi unitară comunitate de viaţă, capabilă să îndeplinească funcţii...

 • Ecologie

  -Definiții I - ştiinţă de sine stătătoare a aparut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea - Primul care a subliniat existenţa principiului interacţiunii în lumea vie a fost Charles Darwin, care în lucrarea ,,Originea speciilor,, din 1859 introduce şi explică conceptul de ,,luptă pentru existenţă - Termenul de ecologie (gr. oikos – casă, loc de trai; logos – ştiinţă) a fost utilizat pentru prima dată de zoologul Ernst Haeckel. - ştiinţă biologică de sinteză ce...

 • Exploatari Miniere

  Generalităţi Reamenajarea minieră a suprafeţelor afectate de industria minieră, trebuie privită ca parte componentă a activităţii miniere şi poate fi definită ca fiind modelarea metodică a suprafeţelor luate în folosinţă de întreprinderile miniere, luându-se în considerare interesele publice . Industria minieră presupune o relaţie reciprocă între natură şi societate precum şi între economie şi ecologie. Pe lângă extragerea substanţei minerale utile, industriei miniere îi revine sarcina de...

 • Biotopul - Mediul Abiotic al Vietuitoarelor

  - Mediul → totalitatea factorilor cu care organismele vin în contact şi cuprinde: • mediul abiotic → sol, apă, aer, factori climatici; • mediul biotic → vieţuitoare şi produsele eliminate din procesele lor metabolice. - Biotopul: • mediul concret în care îşi duc existenţa organismele vegetale şi animale; • locul ocupat de o biocenoză în ecosistem, cuprinzând: o mediul abiotic : - solul, - apa, - aerul, - factorii climatici - toate elementele necesare apariţiei şi dezvoltării...

 • Subetajul Fag cu Rasinoase

  Răspândire. Frecvent întâlnit (în vecinătatea molidişurilor) sub formă de fâşii, pe depozite de cuvertură pe versanţi slab până la moderat înclinaţi, pe locuri aşezate la baza pantelor pe roci bazice (conglomerate poligene, calcaroase, fliş marno-gresos, calcare, gresii calcaroase) şi intermediare (şisturi cristaline), cu rezerve însemnate de silicaţi cu cationi bazici de Al şi Fe, CaCO3. Condiţii climatice, Sunt de subetaj superior apropiate de cele ale molidişurilor cu minus de căldură şi...

Pagina 1 din 26