Cursurile din domeniul Ecologie

Ecosistemul recifelor de corali

Ce sunt recifele de corali? Recifele de corali sunt structuri subacvatice mari care se găsesc în apele oceanelor tropicale din întreaga lume. Acestea sunt unele dintre cele mai diverse și mai valoroase ecosisteme de pe pământ. Recifele de corali susțin mai multe specii decât orice alt ecosistem marin și se... citește mai departe

9 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sistem energetic pentru o casă izolată, utilizând energiile regenerabile

Dimensionarea unui sistem energetic pentru o casa izolata, utilizand energiile regenerabile: Turbina eoliana (TE) și Panouri fotovoltaice (PV) Metoda 1. Necesarul de energie Elunar=100+20*i (i=20) Elunar= 100+20*20 = 500 kW, Ezi= Elunar/30 = 500/30= 16,66 kW/zi Metoda 2: Consumului zilnic necesar pentru toți... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Ecologie

Partea I ECOLOGIE GENERALĂ (TEORIA SISTEMELOR, FACTORII DE MEDIU) TEORIA GENERALĂ A SISTEMELOR Toate corpurile naturale sunt alcătuite din atomi și molecule. Multitudinea acestor molecule sunt grupate și alcătuiesc agregate mai mult său mai puțin complexe, alcătuind unități structurale care se comportă unitar,... citește mai departe

128 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

16 septembrie ziua mondială a stratului de ozon

Ce este ozonul ? Gaz cu formula chimică O3 ; Intră în componența atmosferei; Descoperit în 1785 de olandezul Van Marum si denumit după cuvântul grecesc “ozon” (aer proaspăt); Se află la o altitudine de 15-50 km (stratosferă) în concentrație f. mică; Se formează în urma acțiunii luminii solare asupra moleculelor... citește mai departe

11 pagini Gratis Cuprins Extras

Ecologie - noțiuni de bază

I Sisteme biologice - Au caracter istoric, însușirile structurale și funcționale sunt rezultatul evoluției în timp - Sunt sisteme informaționale: recepționează, prelucrează și acumulează informații de la mediu sau transmit către mediu - Informațiile sunt transmise pe căi fizice (sunete, culori), căi chimice... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Politici de mediu

1. Izvoarele dreptului mediului Izvorul de drept reprezinta formele de exprimare a normelor juridice care sunt edictate si determinate de modul de edictare precum si sanctionarea lor de catre stat. Izvoarele materiale de drept sunt denumite izvoare reale, care reflecta realitatile exterioare ale acestuia, care... citește mai departe

49 pagini Gratis Extras Preview

Ecotehnologii

CURSUL 1 DISCIPLINA ECOTEHNOLOGII Tip disciplină: obligatorie Categoria formativă a disciplinei: de specialitate Activitatea: - Curs, 28 ore/semestru; - Seminar, 14 ore/semestru; Forma de verificare: Colocviu (în ultimul curs) Număr puncte credit: 4 CADRU DIDACTIC Nume si prenume: MUNTEANU Sebastian... citește mai departe

85 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Biocenoză

1.CE ESTE BIOCENOZA? „Biocenoza provine din limba greacă (bios-viață si koinosis-a împărți) și reprezintă un stadiu supraindividual de organizare a materiei vii. Aceasta rezultă din totalitatea populațiilor de viețuitoare reunite într-un biotop și se caracterizează printr-o compoziție proprie, relativ stabilă în... citește mai departe

17 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode de reducere a poluării sonore

1. INTRODUCERE Poluarea mediului ambiant, care-și întinde amenințarea asupra întregii planete, ajuns la un punct în care atacă dezlănțuit omul și mediul său de existență. Trecând peste limitele capacității proprii de apărare ale naturii, de regenerare, de echilibrare, toți agenții poluanți noi se răspândesc cu... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Agricultura ecologică

INTRODUCERE Agricutura ecologică promovează sisteme de producție durabile, diversificate și echilibrate, în vederea prevenirii poluării recoltei și mediului. Producția ecologică în cultura plantelor, fără utilizarea produselor tradiționale nocive, cunoaște o preocupare specială de câteva decenii în țările... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Ecologie

1. Ecologia Din punct de vedere etimologic, cuvântul ecologie provinde din grecescul “ecos” care înseamnă casă și “logos” - știintă, deci putem afirma că ecologia este o știință care se ocupă cu studierea casei, a habitatului. La esență această știință derivă din domeniul biologiei însă cu timpul,, odată cu... citește mai departe

73 pagini Gratis Extras Preview

Factori poluanți ai mediului

Poluarea reprezinta, in principiu, orice alterare a mediului cauzata direct sau indirect prin activitatea sau omisiunea omului, alterare care ar face acest mediu mai putin propriu sa indeplineasca unul din rolurile pe care i le-a dat starea sa naturala. Notiunea clasica de poluare retinuta de Recomandarea... citește mai departe

168 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Structura și proprietățile fizice ale solului

8.1. Structura solului, notiuni si tipurile de structura, procesele de formare si de degradare, masurile de mentinere a structurii pretioase Particulele elementare ale solului compuse din substante minerale, organice, organominerale se asociaza in procesul de solificare in agregate (granulare, grauntoase, nuciforme... citește mai departe

43 pagini Gratis Cuprins Extras

Capacitatea de adsorbție a solului

6.1 Coloizii solului, originea, compozitia, alcatuirea si proprietatile lor. Solul se caracterizeaza cu fertilitatea care se datoreaza conditiilor, proceselor, alcatuirea de profil, componentii si proprietatilor lui. Unele din cele mai principale proprietati sunt proprietatile fizico-chimice ale solului. La... citește mai departe

43 pagini Gratis Cuprins Extras

Modelarea proceselor ecologice

Introducere In conformitate cu dictionarul Oxford de ecologie modelul este o reprezentare a realitatii, care prezinta in maniera simplificata principalele trasaturi ale unor aspecte ale lumii reale, pentru a le face mai usor de inteles si a facilita avansarea de prognoze (Allaby, 2005). Vom aborda modelul... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Sinteză examen ecologie anul 1, semestrul II agricultură

1. Definiti ecologia, obiectivul si importanta subdiviziuni si dezvoltarea in lume Ecologia: Etimologia de la cuvintele greceşti “ oikos” – casă, gospodărie, loc de trai şi ,,logos” – ştiinţă. Ecologia este ştiinţa relaţiilor dintre organisme cu mediul lor de viaţă si nu numai.Ecologia studiază structura, funcţia... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Analiza riscurilor de inundații

1. Identificarea proceselor şi fenomenelor generatoare de inundaţii Inundaţiile reprezintă fenomene hidrice extreme generate de apele mari sau de viituri. Cunoaşterea genezei şi a mecanismelor de producere a viiturilor oferă posibilitatea prevenirii şi combaterii efectelor pe care le pot provoca. Pentru a pune în... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Reciclarea deșeurilor

„ Nimic nu se pierde , nimic nu se câştigă , totul se transformă „ ( Lavoisier ) Reciclarea deşeurilor ( prin deşeu se înţelege orice obiect care nu mai este folosit şi este aruncat sau risipit ) . Reciclarea este procesul de prelucrare a deseurilor in vederea reutilizarii lor. Colectarea, reciclarea si tratarea... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Evaluare risc și indicatorii de caracterizare a calității apei

Exerciţiul 1 pH - 6,5 Duritate - 10 grd. Germane Amoniac - 1mg/l Azotiţi - 0,8 mg/l Azotaţi - 100 mg/l Cloruri - 270 mg/l Exerciţiul 2 pH - 7,4 Duritate - 20 grd. Germane Amoniac - 0,2 mg/l Azotiţi - 0,3 mg/l Azotaţi - 60 mg/l Cloruri - 100 mg/l Fişa de inspecţie sanitară a fântinii Există o latrină... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras

Ecologie

Biotopul Biotopul (gr. bios = viata; topos = loc) reprezinta cea mai mica unitate geografica a biosferei sau a unui habitat, care poate fi delimitata si care este caracterizat prin biota sa proprie. Biotopul este arealul caracterizat printr-o uniformitate a factorilor ecologici în care îsi duc viata diferite... citește mai departe

89 pagini Gratis Extras Preview

Echipamente Pentru Epurare

Principalul poluant ce caracterizează industria metalurgică este praful. Implicaţiile imense din punct de vedere biologic, social şi economic ale poluării necesită întocmirea unor programe vaste de cercetare şi de investiţii, precum şi alocarea fondurilor necesare pentru realizarea lucrărilor. Aceste programe... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras

Ecologie

Pădurea se caracterizează prin următoarele aspecte (Florescu I.I., 2004): - suprafaţă mare de teren; - complexitate şi diversitate constitutivă; - rezistenţă; - vigoare, -stabilitate şi perenitate; - eficacitate ecologică, socială şi economică. - Pădurea – grupare deasă de arbori, care trăiesc în strânsă... citește mai departe

107 pagini Gratis Extras Preview

Ecologie

-Definiții I - ştiinţă de sine stătătoare a aparut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea - Primul care a subliniat existenţa principiului interacţiunii în lumea vie a fost Charles Darwin, care în lucrarea ,,Originea speciilor,, din 1859 introduce şi explică conceptul de ,,luptă pentru... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras Preview

Exploatări Miniere

Generalităţi Reamenajarea minieră a suprafeţelor afectate de industria minieră, trebuie privită ca parte componentă a activităţii miniere şi poate fi definită ca fiind modelarea metodică a suprafeţelor luate în folosinţă de întreprinderile miniere, luându-se în considerare interesele publice . Industria minieră... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor

- Mediul → totalitatea factorilor cu care organismele vin în contact şi cuprinde: • mediul abiotic → sol, apă, aer, factori climatici; • mediul biotic → vieţuitoare şi produsele eliminate din procesele lor metabolice. - Biotopul: • mediul concret în care îşi duc existenţa organismele vegetale şi animale; •... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview