Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Sistem energetic pentru o casa izolata, utilizand energiile regenerabile

  Dimensionarea unui sistem energetic pentru o casa izolata, utilizand energiile regenerabile: Turbina eoliana (TE) și Panouri fotovoltaice (PV) Metoda 1. Necesarul de energie Elunar=100+20*i (i=20) Elunar= 100+20*20 = 500 kW, Ezi= Elunar/30 = 500/30= 16,66 kW/zi Metoda 2: Consumului zilnic necesar pentru toți consumatorilor electro-caznici existenti intr-o casa cu 2 camere (dormitor, bucătărie, sufragerie și o baie). Nr. Crt. Consumator Consum /Zi 1 Masina de spalat rufe 1500w/h...

 • Ecologie

  Partea I ECOLOGIE GENERALĂ (TEORIA SISTEMELOR, FACTORII DE MEDIU) TEORIA GENERALĂ A SISTEMELOR Toate corpurile naturale sunt alcătuite din atomi și molecule. Multitudinea acestor molecule sunt grupate și alcătuiesc agregate mai mult său mai puțin complexe, alcătuind unități structurale care se comportă unitar, își păstrează individualitatea un timp mai scurt său mai îndelungat. Din punct de vedere fizic, aceste corpuri naturale reprezinta sisteme. Teoria sistemelor a fost fondată de L...

 • 16 septembrie ziua mondiala a stratului de ozon

  Ce este ozonul ? Gaz cu formula chimică O3 ; Intră în componența atmosferei; Descoperit în 1785 de olandezul Van Marum si denumit după cuvântul grecesc “ozon” (aer proaspăt); Se află la o altitudine de 15-50 km (stratosferă) în concentrație f. mică; Se formează în urma acțiunii luminii solare asupra moleculelor de oxigen; Stratul de ozon protejeajă pământul împotriva radiațiilor ultraviolete Dispunerea ozonului în stratosferă Gaura în stratul de ozon de deasupra Antarcticii Cauzele...

 • Ecologie - notiuni de baza

  I Sisteme biologice - Au caracter istoric, însușirile structurale și funcționale sunt rezultatul evoluției în timp - Sunt sisteme informaționale: recepționează, prelucrează și acumulează informații de la mediu sau transmit către mediu - Informațiile sunt transmise pe căi fizice (sunete, culori), căi chimice (miros, subst.chim. din sol, apă), căi fiziologice (comportamente, gesturi, activități) - Caracterul istoric - moștenesc un stoc informațional + informația proprie - Integralitatea -...

 • Politici de mediu

  1. Izvoarele dreptului mediului Izvorul de drept reprezinta formele de exprimare a normelor juridice care sunt edictate si determinate de modul de edictare precum si sanctionarea lor de catre stat. Izvoarele materiale de drept sunt denumite izvoare reale, care reflecta realitatile exterioare ale acestuia, care determina actiunea legiuitorului si dau nastere unor reguli generate de necesitatile practice, adica sociale, economice, culturale, ideologice etc. Izvoarele materiale reale de drept...

 • Ecotehnologii

  CURSUL 1 DISCIPLINA ECOTEHNOLOGII Tip disciplină: obligatorie Categoria formativă a disciplinei: de specialitate Activitatea: - Curs, 28 ore/semestru; - Seminar, 14 ore/semestru; Forma de verificare: Colocviu (în ultimul curs) Număr puncte credit: 4 CADRU DIDACTIC Nume si prenume: MUNTEANU Sebastian Mădălin Apartenență: ASE, Facultatea de Management, Departamentul de Management Specializare: - Managementul proiectelor - Managementul mediului - Eficiență economică - Management...

 • Biocenoza

  1.CE ESTE BIOCENOZA? „Biocenoza provine din limba greacă (bios-viață si koinosis-a împărți) și reprezintă un stadiu supraindividual de organizare a materiei vii. Aceasta rezultă din totalitatea populațiilor de viețuitoare reunite într-un biotop și se caracterizează printr-o compoziție proprie, relativ stabilă în specii, care generează prin relații complexe de interdependență anumite structuri și funcții.”[1,18] Fig.1 Avem prezentat biotopul, structura unui biotop. biocenoza “În funcție de...

 • Metode de reducere a poluarii sonore

  1. INTRODUCERE Poluarea mediului ambiant, care-și întinde amenințarea asupra întregii planete, ajuns la un punct în care atacă dezlănțuit omul și mediul său de existență. Trecând peste limitele capacității proprii de apărare ale naturii, de regenerare, de echilibrare, toți agenții poluanți noi se răspândesc cu iuțeală în aer, în apă sau pe sol, generând, dezvoltând și provocând unul dintre cele mai grave pericole pe care l-a întâmpinat civilizația modernă. Și ca o ironie amară, în...

 • Agricultura ecologica

  INTRODUCERE Agricutura ecologică promovează sisteme de producție durabile, diversificate și echilibrate, în vederea prevenirii poluării recoltei și mediului. Producția ecologică în cultura plantelor, fără utilizarea produselor tradiționale nocive, cunoaște o preocupare specială de câteva decenii în țările dezvoltate economic. Interesul pentru produsele și producția ecologică este în continuă creștere și în țara noastră. Regretabil este faptul că suprafețele cultivate în condiții ecologice în...

 • Ecologie

  1. Ecologia Din punct de vedere etimologic, cuvântul ecologie provinde din grecescul “ecos” care înseamnă casă și “logos” - știintă, deci putem afirma că ecologia este o știință care se ocupă cu studierea casei, a habitatului. La esență această știință derivă din domeniul biologiei însă cu timpul,, odată cu cosntrientizarea populației asupra consecințelor degradării mediului, termenul de ecologie și-a lărgit semnificația devenind în multe cazuri sinonim cu protecția mediului, protejarea...

 • Factori poluanti ai mediului

  Poluarea reprezinta, in principiu, orice alterare a mediului cauzata direct sau indirect prin activitatea sau omisiunea omului, alterare care ar face acest mediu mai putin propriu sa indeplineasca unul din rolurile pe care i le-a dat starea sa naturala. Notiunea clasica de poluare retinuta de Recomandarea Consiliului Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare (OCDE) din 14 noiembrie 1974 se defineste astfel: introducerea de catre om, direct ori indirect, de substante ori de energie in...

 • Structura si proprietatile fizice ale solului

  8.1. Structura solului, notiuni si tipurile de structura, procesele de formare si de degradare, masurile de mentinere a structurii pretioase Particulele elementare ale solului compuse din substante minerale, organice, organominerale se asociaza in procesul de solificare in agregate (granulare, grauntoase, nuciforme ect.). Structura solului - este totalitatea de agragate de diferite dimensiuni si forme, modul de legatura intre ele. Insusirea agregatelor de a se desface se numeste...

 • Capacitatea de adsorbtie a solului

  6.1 Coloizii solului, originea, compozitia, alcatuirea si proprietatile lor. Solul se caracterizeaza cu fertilitatea care se datoreaza conditiilor, proceselor, alcatuirea de profil, componentii si proprietatilor lui. Unele din cele mai principale proprietati sunt proprietatile fizico-chimice ale solului. La formarea lor participa toate fazele solului: o Faza solida; o Faza lichida; o Faza gazoasa; o Faza vie (biota). Notiune COLOIZII-sint particelele de sol fin maruntite si dispersate...

 • Modelarea proceselor ecologice

  Introducere In conformitate cu dictionarul Oxford de ecologie modelul este o reprezentare a realitatii, care prezinta in maniera simplificata principalele trasaturi ale unor aspecte ale lumii reale, pentru a le face mai usor de inteles si a facilita avansarea de prognoze (Allaby, 2005). Vom aborda modelul ecologic ca pe o reprezentare rezumativa a unei entitati reale, a unui lucru, idei sau conditii, care descrie si sintetizeaza structura, dinamica si/sau functiile unui sistem sau ale...

 • Sinteza examen ecologie anul 1, semestrul II agricultura

  1. Definiti ecologia, obiectivul si importanta subdiviziuni si dezvoltarea in lume Ecologia: Etimologia de la cuvintele greceşti “ oikos” – casă, gospodărie, loc de trai şi ,,logos” – ştiinţă. Ecologia este ştiinţa relaţiilor dintre organisme cu mediul lor de viaţă si nu numai.Ecologia studiază structura, funcţia şi productivitatea sistemelor supraindividuale: populaţii,biocenoze,biosferă etc. şi a sistemelor mixte: biocenoza şi modul de repartizare a substanţei vii pe specii, modul cum se...

Pagina 1 din 27