Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Ecotoxicologie

  Biotehnologiile si depoluarea mediului Aparitia si expansiunea rapida a unei industrii chimice din ce in ce mai sofisticate in ultimii 100 de ani si in particular in ultimii 30 de ani, a determinat o crestere a complexitatii efluentilor toxici Aparitia unor incidente majore (esuarea petrolierului Exxon Valdez, dezastrul de la Bhopal, contaminarea pe scara larga a raului Rhine, deteriorarea progresiva a habitatelor acvatice si a padurii de conifere din NE USA, Canadei si parte din...

 • Controlul si Igiena Produselor Alimentare

  Proiectarea clădirilor depinde de tipul de unitate dorit: producţie, depozitare, desfacere sau consum. Numărul şi mărimea spaţiilor se stabilesc în funcţie de: natura şi volumul producţiei - urmărindu-se realizarea de fluxuri tehnologice care să evite încrucişările produselor finite cu materiile prime, a alimentelor tratate termic cu cele crude, a produselor alimentare cu deşeurile, a ambalajelor curate cu cele murdare etc. cuprind atât spaţiile destinate desfăşurării procesului...

 • Ecotehnologii

  Curs 1 – ecotehnologie Introducere in ecotehnologie Ecotehnologiile reprezinta totalitatea tehnologiilor din activitatea socio-economica, prin a caror utilizare se protejeaza mediul inconjurator. Conform legii mediului, protectia mediului inconjurator este ansamblul actiunilor de ocrotire si inbunatatire, de protejare si gospodarire a resurselor naturale, inclusiv aerul, apa,solul, fauna, flora si esantioanele representative de ecosystem natural. Ea este un concept intalnit in toate...

 • Politici si Strategii de Dezvoltare Economica a Romaniei

  1. POLITICA FISCALĂ Politica fiscală se va integra în ansamblul politicilor macroeconomice, fiind subordonată obiectivelor generale vizând relansarea durabilă a producţiei interne, creşterea competitivităţii internaţionale a acesteia şi crearea unui mediu favorabil de afaceri, care să stimuleze expansiunea sectorului privat şi investiţiile străine. Abordarea dezechilibrelor fiscale va facilita consolidarea liberalizării economice şi a reformelor structurale, reducând dependenţa bugetului de...

 • Marketing Ecologic

  CAPITOLUL 1. MARKETINGUL ECOLOGIC – CONCEPTE FUNDAMENTALE Preocupările crescânde privind starea mediului ambiant în ansamblul său, faptul că multe resurse epuizabile sunt exploatate într-un ritm care nu va putea fi menţinut un timp îndelungat, faptul că este depăşită capacitatea componentelor mediului de a absorbi efectele activităţii umane (sub forma deşeurilor), la care se adaugă nereuşita în atingerea obiectivului creşterii calităţii vieţii, privite ca un întreg, fac să se dezvolte pe...

 • Toate Cursurile de la Ecologie - EAM

  I. Principiile proceselor ecologice - Pentru „economia” metabolismului din celulă este nevoie de: - energie, pentru exercitarea funcţiilor sale, - substanţă, pentru a o folosi în sinteza compuşilor chimici specifici şi de - informaţie, pentru a „conduce” procesele metabolice interne şi pentru a se adapta la mediu (P. Bran, 2001) - Materia vie - are cea mai complexă organizare - este sediul celor mai variate transformări de substanţă-energie - Caracteristica - Schimbul permanent...

 • Legislatia Mediului

  Curs 1 Mediul, notiuni generale Mediul reprezinta ansamblul factorilor ecologici in cadrul carora omul a facut modificari. Din punct de vedere geographic mediul reprezinta totalitatea elementelor geografice: fauna , flora. Din punct de vedere juridic se foloseste notiunea de mediu ambient, mediu biologic sau mediu uman reflectand legaturile dintre statutul social al omului si contextual ecologic. Definitie: Prima lege a mediului inconjurator: ’’Mediul inconjrator reprezinta totalitatea...

 • Epurarea Apei

  1. Utilizarea plantelor in epurarea apelor Treapta terţiară de epurare a apelor uzate reziduale : reţinerea produşilor finali de degradare ( azotaţi, fosfaţi ), Metode chimice fizice biologice ( iazuri biologice ). Iazurile biologice reprezintă bazine puţin adânci în care are loc îndepărtarea din masa apei a substanţelor organice, utilizându-se microorganismele şi existând o anumită influenţă din partea omului [ Chirilǎ E., 2000 ]. Rolul pe care-l poate îndeplini un iaz biologic...

 • Gestionarea Deseurilor Industriale

  DEŞEURI INDUSTRIALE CATEGORII DE DEŞEURI, NOŢIUNI, DEFINIŢII 1.1. GENERALITĂŢI În ţara noastră, noţiunea de deşeu, este definită în anexa nr. 1 A la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001: ca fiind orice substanţă, un material sau obiect apărut în urma unui proces biologic (defecaţie, excreţie, respiraţie, căderea frunzelor etc.) sau tehnologic (fabricarea unor piese, prepararea cimentului, a negrului de...

 • Fizica Materialelor pentru Protectia Mediului

  FIZICA (gr. PHYSIS) - ştiinţă a naturii. O metodă ştiinţifică de cercetare a fenomenelor naturii. METODA ŞTIINŢIFICĂ - succesiune de proceduri prin care se analizează un fenomen fizic, generându-se modelul fizic asociat fenomenului respectiv. Nr. crt. Procedura Detalii 1. Iniţializarea metodei - identificarea sistemului fizic implicat; - observarea fenomenului; - clasificarea fenomenului; 2. Experimentarea primară - precizarea mărimilor fizice de interes (parametrilor); - măsurarea...

 • Evaluarea Ciclului de Viata

  Curs 1. Noţiuni introductive. Instrumente ale managementului de mediu. Scurt istoric al ECV. Definiţia “Evaluării ciclului de viaţă” (ECV). Avantajele şi dezavantajele ECV. Obiectivul cursului: Principalul obiectiv al acestei discipline este prezentarea unui instrument complex al managementului de mediu, orientat spre evaluarea unui proces, produs sau activitate, instrument cunoscut sub numele de „Evaluarea ciclului de viaţă”. 1. Instrumente ale managementului de mediu Instrumentele...

 • Mediul

  Cursul 1 Raportul juridic de mediu reprezintă relaţia socială care ia naştere între persoane în legătură cu prevenirea şi combaterea poluării, protecţia, conservarea şi dezvoltarea durabilă a elementelor mediului, relaţii reglementate de normele de dreptul mediului. Raporturile juridice de drept al mediului diferă în funcţie de felul şi natura activităţii cu care iau naştere, se modifică sau se sting. De exemplu, avem: - raporturi în legătură cu prevenirea poluării mediului; - raporturi...

 • Cicluri Biogeochimice

  Apariţia vieţii pe Pămînt. Biosfera. Ciclurile de oxigen, carbon, azot, fosfor, sulf, de apă şi energie. Ramură a geochimiei care studiază compoziţia chimică a biosferei Studiaza procesele chimice, fizico-chimice si biochimice, care aduc la formarea compozitiei chimice a mediului ambiant adecvat valorii biologice de abitare Geneza Universului Astronomii cred ca totul (Universul) a aparut în urma cu 15 miliarde de ani cu formarea particulelor, care se agitau cu viteze apropiate luminii...

 • Chimia Apelor

   Apa este foarte răspîndită în toate trei forme de agregare: Sub formă de gaz sau vapori de apă - ceaţa, aburi şi nori - în atmosferă, Sub formă lichidă - în rîuri, mlaştini, lacuri, mări sau oceane, Sub formă solidă - gheaţă. Apa este principalul compus chimic din organismul unui om, reprezentand aproximativ 60% din greutatea noastra. Este la fel de importanta pentru metabolismul nostru ca si sangele, deoarece apa: ne elibereaza corpul de toxine, duce nutrientii la celule,...

 • Monitorizarea Calitatii Mediului

  1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI 1.1. NOŢIUNEA DE MONITORIZARE Monitorizarea unui proces, fenomen sau sistem înseamnă supravegherea acestuia, în mod sistematic, pe baza unui program stabilit în mod riguros, pe o perioadă de timp determinată. Supravegherea poate fi realizată, după necesităţi, pornind de la un număr mic de măsurători simple, până la programe complexe, fundamentate pe principii statistice. Conform Legii Nr. 137/1995 – “Legea Protecţiei Mediului”,...

Pagina 10 din 26