Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Ecotehnologii de Tratament Termic

  Curs 1 Ecoteh TT I. Măsuri de prevenire a poluării mediului şi securităţii personalului la operaţiile de producere şi utilizare a mediilor gazoase (atmosferelor controlate) la tratamentele termice şi termochimice (prevenirea situaţiilor în care pot apărea pericole de poluare, explozie, intoxicare) 1.1. Generalităţi In practica tratamentelor termice, mediile de încălzire gazoase au o pondere însemnată. Folosirea fără pericol a mediilor gazoase este legată de respectarea aplicării anumitor...

 • Cercetarea Experimentala si Modelarea Matematica a Poluarii Solului si a Apelor Subterane cu Compusi ai Azotului

  STADIUL ACTUAL AL CUNOASTERII IN DOMENIU PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONA Pentru multe tari apa subterana este principala sursa de apa potabila. De exemplu in Europa, Danemarca si Austria folosesc 98% din apa potabila din apele subterane; Italia 93%, Germania si Belgia 70%, Olanda 65%. Pe de alta parte, apa din sol este principala sursa pentru cresterea plantelor. Apa din ploaie (infiltrata) care nu este preluata de radacini sau nu se evapora, percoleaza adanc in sol si contribuie la...

 • Caracteristici Constructive si Functionale ale Componentelor Retelei de Aductiune-Distributie pentru Irigarea prin Picurare

  CAP.3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE ALE COMPONENTELOR REŢELEI DE ADUCŢIUNE-DISTRIBUŢIE PENTRU IRIGAREA PRIN PICURARE. În componenţa amenajărilor de irigaţie prin picurare ca şi în cazul altor metode localizate se include atât materiale comune tuturor reţelelor de conducte cât şi materiale dispozitive, echipamente specifice metodei de udare. Poziţionarea acestora în cadrul schemelor hidrotehnice se face ţinându-se seama de considerente funcţionale, rezultând astfel variante...

 • Ecotoxicologie

  Pana in urma cu 200 de ani poluarea cursurilor de apa nu a constituit o problema serioasa Schimbarea a intervenit odata cu industrializarea, corelata cu accelerarea rapida a cresterii populatiei umane In acest context atat apele reziduale menajere cat si cele provenite din industrie erau eliminate direct in cursul raurilor Ce sunt apele reziduale? - In majoritate este vorba de apa - ape menajere, apa de ploaie si ape industriale - Componente nevii - Materie organica dizolvata...

 • Sistemele Biologice

  FACTORII ECOLOGICI SI INFLUENTA LOR ASUPRA ORGANISMELOR VII 1. SISTEMELE BIOLOGICE Sistemele biologice au următoarele caracteristici: · Integralitatea: reprezintă rezultatul interactiunii dintre părtile componente ale sistemului si dintre sistem si mediu. În cadrul unui sistem elementele constitutive legate organic între ele constituie un tot, pierzîndu-si determinarea cantitativă proprie. · Caracterul istoric: reprezintă capacitatea de autodezvoltare si evolutie a sistemului....

 • Ecosistemele Mediului

  Biosisteme supraindividuale. a) Populatia Populatia este un sistem biologic alcatuit din indivizii aceleiasi specii care traiesc si se dezvolta la un moment dat intr-un biotop. Totalitatea indivizilor unei specii care populeaza un teritoriu se caracterizeaza prin factori ecologici si biologici. Factorii ecologici sunt (1) Profilul structural: efectiv, densitate, componenta pe virste si sex. Structura populatiei cu caracteristici spatiotemporale variabile exprimate prinpolimorfism....

 • Curs Sintetizat la Procedee si Tehnici pentru Protectia Mediului

  Surse: - Subterane - - de adancime (debit si temp. ctă, mineralizate, sub presiune) o artiziene o ascendente - freatice (1-20m, pot fi usor impurificate, variaţii de debit,ale propr2) - De suprafaţă – Dupa natură: - Naturale o Curgătoare (debit şi propr.2 var.) o Stătătoare o Stagnate - Artificiale o Acum2 artif. de apă o Canale artif. După durata de existenţă: - Permanente – naturale - Nepermanente – artif. şi nat. mici - Accidentale – viituri, şiroaie - Meteorice –...

 • Ecotoxicologie

  Biotehnologiile si depoluarea mediului Aparitia si expansiunea rapida a unei industrii chimice din ce in ce mai sofisticate in ultimii 100 de ani si in particular in ultimii 30 de ani, a determinat o crestere a complexitatii efluentilor toxici Aparitia unor incidente majore (esuarea petrolierului Exxon Valdez, dezastrul de la Bhopal, contaminarea pe scara larga a raului Rhine, deteriorarea progresiva a habitatelor acvatice si a padurii de conifere din NE USA, Canadei si parte din...

 • Controlul si Igiena Produselor Alimentare

  Proiectarea clădirilor depinde de tipul de unitate dorit: producţie, depozitare, desfacere sau consum. Numărul şi mărimea spaţiilor se stabilesc în funcţie de: natura şi volumul producţiei - urmărindu-se realizarea de fluxuri tehnologice care să evite încrucişările produselor finite cu materiile prime, a alimentelor tratate termic cu cele crude, a produselor alimentare cu deşeurile, a ambalajelor curate cu cele murdare etc. cuprind atât spaţiile destinate desfăşurării procesului...

 • Ecotehnologii

  Curs 1 – ecotehnologie Introducere in ecotehnologie Ecotehnologiile reprezinta totalitatea tehnologiilor din activitatea socio-economica, prin a caror utilizare se protejeaza mediul inconjurator. Conform legii mediului, protectia mediului inconjurator este ansamblul actiunilor de ocrotire si inbunatatire, de protejare si gospodarire a resurselor naturale, inclusiv aerul, apa,solul, fauna, flora si esantioanele representative de ecosystem natural. Ea este un concept intalnit in toate...

 • Politici si Strategii de Dezvoltare Economica a Romaniei

  1. POLITICA FISCALĂ Politica fiscală se va integra în ansamblul politicilor macroeconomice, fiind subordonată obiectivelor generale vizând relansarea durabilă a producţiei interne, creşterea competitivităţii internaţionale a acesteia şi crearea unui mediu favorabil de afaceri, care să stimuleze expansiunea sectorului privat şi investiţiile străine. Abordarea dezechilibrelor fiscale va facilita consolidarea liberalizării economice şi a reformelor structurale, reducând dependenţa bugetului de...

 • Marketing Ecologic

  CAPITOLUL 1. MARKETINGUL ECOLOGIC – CONCEPTE FUNDAMENTALE Preocupările crescânde privind starea mediului ambiant în ansamblul său, faptul că multe resurse epuizabile sunt exploatate într-un ritm care nu va putea fi menţinut un timp îndelungat, faptul că este depăşită capacitatea componentelor mediului de a absorbi efectele activităţii umane (sub forma deşeurilor), la care se adaugă nereuşita în atingerea obiectivului creşterii calităţii vieţii, privite ca un întreg, fac să se dezvolte pe...

 • Toate Cursurile de la Ecologie - EAM

  I. Principiile proceselor ecologice - Pentru „economia” metabolismului din celulă este nevoie de: - energie, pentru exercitarea funcţiilor sale, - substanţă, pentru a o folosi în sinteza compuşilor chimici specifici şi de - informaţie, pentru a „conduce” procesele metabolice interne şi pentru a se adapta la mediu (P. Bran, 2001) - Materia vie - are cea mai complexă organizare - este sediul celor mai variate transformări de substanţă-energie - Caracteristica - Schimbul permanent...

 • Legislatia Mediului

  Curs 1 Mediul, notiuni generale Mediul reprezinta ansamblul factorilor ecologici in cadrul carora omul a facut modificari. Din punct de vedere geographic mediul reprezinta totalitatea elementelor geografice: fauna , flora. Din punct de vedere juridic se foloseste notiunea de mediu ambient, mediu biologic sau mediu uman reflectand legaturile dintre statutul social al omului si contextual ecologic. Definitie: Prima lege a mediului inconjurator: ’’Mediul inconjrator reprezinta totalitatea...

 • Epurarea Apei

  1. Utilizarea plantelor in epurarea apelor Treapta terţiară de epurare a apelor uzate reziduale : reţinerea produşilor finali de degradare ( azotaţi, fosfaţi ), Metode chimice fizice biologice ( iazuri biologice ). Iazurile biologice reprezintă bazine puţin adânci în care are loc îndepărtarea din masa apei a substanţelor organice, utilizându-se microorganismele şi existând o anumită influenţă din partea omului [ Chirilǎ E., 2000 ]. Rolul pe care-l poate îndeplini un iaz biologic...

Pagina 10 din 27