Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Gestionarea Deseurilor Industriale

  DEŞEURI INDUSTRIALE CATEGORII DE DEŞEURI, NOŢIUNI, DEFINIŢII 1.1. GENERALITĂŢI În ţara noastră, noţiunea de deşeu, este definită în anexa nr. 1 A la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001: ca fiind orice substanţă, un material sau obiect apărut în urma unui proces biologic (defecaţie, excreţie, respiraţie, căderea frunzelor etc.) sau tehnologic (fabricarea unor piese, prepararea cimentului, a negrului de...

 • Fizica Materialelor pentru Protectia Mediului

  FIZICA (gr. PHYSIS) - ştiinţă a naturii. O metodă ştiinţifică de cercetare a fenomenelor naturii. METODA ŞTIINŢIFICĂ - succesiune de proceduri prin care se analizează un fenomen fizic, generându-se modelul fizic asociat fenomenului respectiv. Nr. crt. Procedura Detalii 1. Iniţializarea metodei - identificarea sistemului fizic implicat; - observarea fenomenului; - clasificarea fenomenului; 2. Experimentarea primară - precizarea mărimilor fizice de interes (parametrilor); - măsurarea...

 • Evaluarea Ciclului de Viata

  Curs 1. Noţiuni introductive. Instrumente ale managementului de mediu. Scurt istoric al ECV. Definiţia “Evaluării ciclului de viaţă” (ECV). Avantajele şi dezavantajele ECV. Obiectivul cursului: Principalul obiectiv al acestei discipline este prezentarea unui instrument complex al managementului de mediu, orientat spre evaluarea unui proces, produs sau activitate, instrument cunoscut sub numele de „Evaluarea ciclului de viaţă”. 1. Instrumente ale managementului de mediu Instrumentele...

 • Mediul

  Cursul 1 Raportul juridic de mediu reprezintă relaţia socială care ia naştere între persoane în legătură cu prevenirea şi combaterea poluării, protecţia, conservarea şi dezvoltarea durabilă a elementelor mediului, relaţii reglementate de normele de dreptul mediului. Raporturile juridice de drept al mediului diferă în funcţie de felul şi natura activităţii cu care iau naştere, se modifică sau se sting. De exemplu, avem: - raporturi în legătură cu prevenirea poluării mediului; - raporturi...

 • Cicluri Biogeochimice

  Apariţia vieţii pe Pămînt. Biosfera. Ciclurile de oxigen, carbon, azot, fosfor, sulf, de apă şi energie. Ramură a geochimiei care studiază compoziţia chimică a biosferei Studiaza procesele chimice, fizico-chimice si biochimice, care aduc la formarea compozitiei chimice a mediului ambiant adecvat valorii biologice de abitare Geneza Universului Astronomii cred ca totul (Universul) a aparut în urma cu 15 miliarde de ani cu formarea particulelor, care se agitau cu viteze apropiate luminii...

 • Chimia Apelor

   Apa este foarte răspîndită în toate trei forme de agregare: Sub formă de gaz sau vapori de apă - ceaţa, aburi şi nori - în atmosferă, Sub formă lichidă - în rîuri, mlaştini, lacuri, mări sau oceane, Sub formă solidă - gheaţă. Apa este principalul compus chimic din organismul unui om, reprezentand aproximativ 60% din greutatea noastra. Este la fel de importanta pentru metabolismul nostru ca si sangele, deoarece apa: ne elibereaza corpul de toxine, duce nutrientii la celule,...

 • Monitorizarea Calitatii Mediului

  1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI 1.1. NOŢIUNEA DE MONITORIZARE Monitorizarea unui proces, fenomen sau sistem înseamnă supravegherea acestuia, în mod sistematic, pe baza unui program stabilit în mod riguros, pe o perioadă de timp determinată. Supravegherea poate fi realizată, după necesităţi, pornind de la un număr mic de măsurători simple, până la programe complexe, fundamentate pe principii statistice. Conform Legii Nr. 137/1995 – “Legea Protecţiei Mediului”,...

 • Ecologie Generala

  CE ESTE ECOLOGIA? Din punct de vedere etimologic termenul „ecologie” este format din cuvântul „oikos” care semnifică casă în limba greacă și „logos” cu sensul de cunoaștere, știință. Deci se poate intui că ecologia ar fi știința care studiază mediul înconjurător cu toate componentele sale. Termenul de „ecologie” (ecologie în forma sa originală din limba germană) a fost introdus de Ernst Haekel (1866) ca fiind știința care studiază relațiile dintre organisme și mediu. În prezent ecologia...

 • Combatere Biologica

  1. ELEMENTE TEORETICE CE DEFINESC COMBATEREA INTEGRATĂ Dăunătorii plantelor agricole acţionează pe diverse căi asupra ţesu¬turilor plantelor, direct prin hrănire, sau indirect prin galerii, dejectii, etc. Pentru a înţelege mai bine aspectele apariţiei pierderilor de recoltă, vor fi definite principalele noţiuni utilizate în combaterea integrata. Dauna reprezintă distrugerea unui organ vegetal, a ''unei părţi din or¬ganul plantei, sau o alterare a unor procese biochimice şi fiziologice care...

 • Protectia Mediului

  Curs 1 Notiuni introductive Impactul uman in biosfera Inca de la aparitie, omul a influentat mediul inconjurator; influentele au fost reduse la inceput, mediul se putea reface. Crescand populatia, influentele au fost tot mai puternice in mediu ducand la modificari vizibile; de exemplu: - Modificarea peisajului geographic prin lucrari de pari proportii (aglomerari urbane, cai de transport, lacuri de acumulare) - Exploatarea puternica a resurselor - Modificarea climei (fenomenul de...

 • Biologie Vegetala

  L.P.1 Structura celulei vegetale la Allium cepa (ceapa) Celula vegetală reprezintă unitatea morfologică şi funcţională a organismului vegetal, capabilă de autoreproducere şi autoconservare pe baza unui program genetic prestabilit. 1. Material biologic necesar: bulbi de ceapă (bulb = tulpină subterană). 2. Mod de lucru: - bulbul de ceapă se secţionează longitudinal cu ajutorul unui bisturiu; - se detaşează o frunză cărnoasă şi se taie în două, trei fragmente mici; - cu ajutorul unei...

 • Biologie Animala

  1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Obiectul de studiu al biologiei animale - Animalele sunt organisme eucariote pluricelulare, cu nutriţie heterotrofă. - Biologia animală studiază animalele din următoarele puncte de vedere: - al formei şi structurii (organizaţiei) interne; - al funcţiilor şi comportamentelor; - al răspândirii în spaţiu; - al răspândirii în timp; - al interrelaţiilor cu componentele abiotice şi biotice ale mediului. Importanţa studiului animalelor - Animalele au rol important...

 • Stiinta Solului

  ACIDITATEA ACTUALA SAU PH-UL SOLULUI Apa pe seama careia se formeaza solutia solului provine din precipitatii. Apa de ploaie contine totdeauna dizolvate in ea diferite cantitati de CO2, motiv pentru care are un caracter acid. Daca apa de ploaie nu ar dizolva si dispersa coloidal diferiti compusi din sol ci ar ramane ca atare, ar avea o reactie acida care ar depinde de cantitatea de CO2 dizolvata, care la randul ei este determinata de concentratia CO2 din aerul atmosferei. Daca solul contine...

 • Analiza Statistica a Ecosistemelor

  1. Stări de echilibru şi praguri de influenţă în sistemele ecologice Realizarea stării de echilibru într-un sistem ecologic Pornind de la modelele matematice prezentate, se poate arăta interacţiunea dintre elementele componente ale sistemelor, considerând că fiecare sistem este compus dintr-un număr de subsisteme. Subsistemele sunt componente ale unui sistem care interacţionează între ele fiind conectate prin legături de tip informaţional, energetic şi material. Coeziunea subsistemelor...

 • Sisteme Ecologice

  Mediul de viaţă al unei biocenoze este biotopul. Din considerente didactice, studiile prin care este cercetat biotopul sunt separate de cele prin care este cercetată biocenoza fără însă ca aceasta să fie soluţia înţelegerii ecosistemului. Biotopul, ca parte integrantă a ecosistemului, este definit drept totalitatea condiţiilor abiotice în care se desfăşoară existenţa unei biocenoze şi a resurselor primare de care depinde existenţa populaţiilor. Condiţii abiotice: temperatură, umiditate,...

Pagina 11 din 27