Toate cursurile din domeniul Ecologie

 • Curs Ecologie 2010

  1 Consideraţii introductive 1.1. Ecologie. Definiţie, obiect, domenii, importanţă Termenul de ecologie, din punct de vedere etimologic, are la origine cuvintele din limba greacă: oikos = habitat, casă şi logos = discurs, ştiinţă. Ecologia este literalmente ,,ştiinţa habitatelor”. Noţiunea de ecologie a fost folosită pentru prima dată de naturalistul Ernst Haeckel în lucrarea ,,Generelle Morphologie der Organismen” (1866). El definea ecologia ca ,,ştiinţa generală a relaţiilor dintre...

 • Poluarea

  Solul este stratul de la suprafaţa pământului, afânat, moale, friabil, care împreună cu atmosfera constituie mediul de viaţă al plantelor. Solul s-a format din roci, sub influenţa factorilor pedogenetici: climă, microorganisme, vegetaţie, relief. Durata de generare este mare, astfel încât pentru a se forma pe cale naturală 3 cm de sol sunt necesari 300 - 1000 de ani, iar pentru 20 cm, 70000 de ani. Solul, natural sau modificat de om, se caracterizează printr-o compoziţie organo-minerală...

 • Igiena Mediului

  Domeniul de Activitate al Igienei şi Profilaxia Bolile genetice au o frecvenţă mai mică comparativ cu bolile declanşate de cea de-a doua categorie de factori. Factorii exogeni: de mediu, ocupaţionali, comportamentali, sociali, educaţionali. Factorii de mediu pot acţiona: Sanogen: când îndeplinesc anumite condiţii de calitate (aer curat, apa potabilă, alimente bune) Patogen: Factori etiologici (cauzali): prezenţa lor este obligatorie pentru producerea bolii. Exemplu: bolile infecţioase....

 • Amenajari

  Cursul nr.1, APA ESENŢA VIEŢII, Apa se poate afla în stare solidã, lichidã sau gazoasă şi poate trece dintr-o stare în alta. Când îngheaţă, apa se transformă în solid, iar când fierbe se transformă în vapori. Când gheaţa se topeşte, trece din stare solidă în stare lichidă. Când apa fierbe, se transformă în gaz, adică vapori. Trecerea unui corp din starea solidă în stare lichidă şi din stare lichidă în stare gazoasă se face prin încălzire, care îi furnizează energie calorică, intensificând...

 • Geografia Mediului

  Curs1 Capitolul 1: Aspecte generale privitoare la mediu Sistemul reprezinta un ansamblu de elemente care interactioneaza intre ele, astfel incat acestea se comporta ca un intreg in raport cu mediul inconjurator, pentru o perioada diferita de timp. Sistemul integreaza 3 medii distincte: -mediul abiotic -mediul biotic -mediul social-economic Sistemul natural e in continua transformare avand 3 dimensiuni: - dimensiunea temporala - dimensiunea spatiala - dimensiunea sociala;...

 • Modelarea Proceselor Ecologice

  1. INTRODUCERE În conformitate cu dictionarul Oxford de ecologie modelul este o reprezentare a realitătii, care prezintă în manieră simplificată principalele trăsături ale unor aspecte ale lumii reale, pentru a le face mai usor de înteles si, adesea, a facilita avansarea de prognoze (Allaby, 2005). În conformitate cu DEX al limbii române un model înseamnă o reprezentare simplificată a unui proces sau a unui sistem; este un sistem teoretic sau material, cu ajutorul căruia pot fi...

 • Evolutionism

  1. INTRODUCERE ÎN EVOLUłIONISM Conceptul de evolutie este unul dintre cele mai importante din biologia si ecologia contemporană. Nu există nici o întrebare în stiintele vietii si disciplinele conexe, la care să se poată răspunde corect, fără a avea în vedere originea, diversificarea si transformarea vietii pe Pământ. 1.1. Teorii si concepte privind originea si evolutia vietii; explicarea naturii universului Dintotdeauna omul si-a pus întrebarea cauzelor existentei, a avut imboldul de...

 • Reconstructie Ecologica

  Introducere Omul, inclus de către sistematicieni în rândul mamiferelor primate sub numele Homo sapiens sapiens, a apărut şi a evoluat în ultimul moment, dacă raportăm durata existenţei omului şi istoria societăţii umane la vârsta planetei şi a celorlalte grupe de vieţuitoare cu care omul convieţuieşte pe Terra. Omenirea are dreptul de a se mândri cu progresele sale realizate pe seama geniului unor reprezentanţi ai săi şi prin exploatarea fără economie a resurselor naturale planetare. Astăzi,...

 • Metode de Prevenire si Control al Poluarii

  1. LA CE SE REFERA METODELE DE PREVENIRE SI CONTROL A POLUARII? 1.2 OBIECTIVELE URMARITE 1.2.1 PREMIZELE PROTECŢIEI IEI MEDIULUI 1.2.1.1 Principii generale ale strategiei de protecţie a mediului a. CONSERVAREA CONDIŢIILOR DE SĂNĂTATE A OAMENILOR b. DEZVOLTAREA DURABILĂ c. EVITAREA POLUĂRII PRIN MĂSURI PREVENTIVE d. CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII e. CONSERVAREA MOŞTENIRII VALORILOR CULTURALE ŞI ISTORICE f. CINE POLUEAZĂ PLATEŞTE g. STIMULAREA ACTIVITĂŢII DE REDRESARE A MEDIULUI 1.2.1.2...

 • Analiza Statistica a Ecosistemelor

  STUDIU DE CAZ: Ecosistemul PORTILE de FIER Schema de baza a realizării studiului Descrierea amplasamentului Descrierea mediului înconjurător Prezentarea principalelor fenomene care conduc la degradarea şi dezechilibrarea sistemului Modelarea sistemului, a unor subsisteme sau componente Monitorizarea sistemului şi a modelului propus Discutarea rezultatelor şi concluzii 3.1. Descrierea amplasamentului Figura 1: Zona de amplasare a ecosistemului Dunărea este al doilea fluviu din Europa...

 • Sistemul de Indicatori de Performanta de Mediu

  Metodologia de realizare a sistemului de indicatori de performanţă de mediu Performanţa managementului calităţii mediului reprezintă efectele pozitive aşteptate sau dorite obţinute în condiţiile unor efecte negative minime, a unor eforturi (cheltuieli) minime în raport cu factorul timp. Viteza de reacţie a unui sistem la factorii disfuncţionali depinde de: - abordarea problemelor de protecţia mediului la nivelul conducerii; - conexiunile sistemului de conducere în domeniul protecţiei...

 • Managementul Mediului

  Bn Definitia mediului : complex teritorial in care se imbina elementele de relief, structura geologica si resursele de subsol, apele si conditiile de clima,solul, vegetatia si fauna şi care constitie cadrul natural de desfasurare a vietii materiale a societatii omenesti. La nivel planetar principalele fenomene de poluare sunt reprezentate de: efectul de sera, distrugerea stratului de ozon, poluarea marilor interioare si a fluviilor şi distrugerea padurilor. Situarea omului si a naturii pe...

 • Ecologie si Protectia Mediului

  INTRODUCERE Ecologia: de la ştiinţă la conştiinţă Ca în cazul multor discipline, numele şi definiţia conferite ecologiei, spun mult pentru cei chemaţi să îi cunoască continutul şi să-i pătrundă semnificaţiile. In privinţa denumirii, termenul de ecologie s-a impus în atenţia opiniei publice occidentale mai ales după 1970, iar în Europa centrală şi de est cu precădere în ultimul deceniu. O serie de evenimente cu un puternic impact social precum celebrele „maree negre” ori accidente nucleare...

 • Produse Ecologice

  Apariţia unor efecte metabolice nedorite induse de dezechilibre alimentare a dus la conştientizarea importanţei actului de nutriţie, ceea ce a implicat fundamentarea comportamentului alimentar pe principii sănătoase şi a determinat segmente semnificative de consumatori să se îndrepte spre alimente cât mai pure din punct de vedere biologic, spre aşa-numitele produse biologice. Acestea pot purta şi denumiri similare: produse ecologice, produse organice, deşi sunt diferenţe terminologice destul...

 • Gestiunea Spatiului Rural

  Componenta lichidă a părţilor care alcătuiesc solul se numeşte apa solului. „SOLUŢIA SOLULUI” O soluţie apoasă în care se găsesc dizolvate o serie întreagă de componente organice şi minerale. Apa solului provine direct sau indirect din precipitaţiile atmosferice. În funcţie de textură şi structura solului, şi mai ales a aranjamentului spaţial în care se ordonează particulele solide ale solului se reţine o cantitate mai mare sau mai mică. Apă legată = apa absorbită puternic şi...

Pagina 12 din 27